Rudyard Kiplings dikt ”The White Man’s Burden” från 1899 kan möjligen ha skrivits som en satir. Mest troligt är dock att den uttrycker skaldens uppriktiga uppfattning att den så kallade tredje världen består av folk som är ”halvt barn, halvt djävlar”, och att det är västerlandets tunga plikt att bistå ”en vettlös hord” med det ”värn och vård” som den är i behov av. På så sätt framstår dikten som ett försvar för det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets imperialistiska kolonialism. Den väcker därför idag avsky och förskräckelse.

Ett av kolonialismens mål var att omskapa de berörda folken så att de skulle bli mer lika västerlänningar. Med mission ersatte man primitiva naturfolksreligioner med kristendom. Med nya gränsdragningar skapade man ekonomiskt fungerande stater i stället för gamla stamrevir. Med etableringen av ett modernt rättssystem ersatte man primitiva modeller för tvistlösning. Med inrättandet av ett skolsystem överförde man västerländska värderingar och ersatte mångskiftande stamspråk med engelska, franska eller tyska.

Nedvärderingen av de berörda folkens kultur, traditioner och värderingar ses i våra dagar som ett oförlåtligt övergrepp, en skuld som måste sonas av senare generationer.

Vår tids ”vite mannens börda” är därför att utveckla u-länderna genom olika former av bistånd.

Odemokratiska regimer ska undanröjas genom stöd till befrielserörelser. Överbefolkning ska motverkas genom familjeplanering. De etablerade familjemönstren och könsrollerna ska brytas genom utbildning och opinionsbildning. Ineffektiv administration ska ersättas av moderna managementstrukturer. Klanvälde ska ersättas med rättsstat.

Precis som på 1800-talet vill vi omskapa u-ländernas folk så att de blir som vi. Skillnaden är bara att nu har vi rätt, då hade man fel. 

Lennart Göranson
Marknadspolitisk talesperson

3 reaktioner till “Den vite mannens börda

 1. Rudyard Kiplings avsikt med hans dikt behöver inte ha varit att iscensätta kolonialism i betydelsen ekonomisk rovdrift. Det kan ha varit en ärlig tanke att bistå de underutvecklade från hans sida.

  De som avsiktligt utvecklade kolonialismen var de ekonomiska krafter som behärskade de västerländska stormakternas länder och politiska ledarskap, monarkerna i t.ex. Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Ryssland, Belgien, Spanien, Portugal, Italien och längre fram statsledningen i USA.

  Ekonomisk rovdrift pågår fortfarande i samma skala även om den formella kolonialismen och själva kolonierna har avskaffats. Nu är det emellertid bara en enda ekonomisk centralmakt som styr västerlandets länder och stater. Denna centralmakt består av WEF (NWO), EU, den Djupa Staten i USA, IMF, BIS, Världsbanken och en korrumperad FN-administration.

  Situationen är således ännu värre än tidigare, då de gamla kolonialmakterna och deras statsledningar idag saknar reell makt och inflytande och reducerats till den västerländska oligarkins vasaller.

  Idag är det tredje världens länder och stater, som befinner sig på stor frammarsch ekonomiskt, socialt och militärt, som står som motpol till den globalistiska rovdriftshydran.

  Undrar vad Kipling skulle sagt om det?

  Gilla

   1. .

    Med ekonomisk rovdrift menas det som bedrivs av Big Banking, Big Chem, Big Food, Big Mining, Big Pharma, Big Tech och alla andra delar av västerlandets oligarki. En verksamhet som understöds av nästan samtliga av västvärldens regimer och av dess MSM. Det menas gränslös och ändlös profithunger och strävan efter en monopolsituation, och en strävan efter att behärska världens naturresurser.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s