En ändring av våra svenska grundlagar gällande tryck- och yttrandefrihet beslutas nu av Sveriges riksdag i en andra omröstning. Ändringarna har drivits igenom utan tillstymmelsen till bred samhällsdebatt. Sveriges grundlagar inom tryck- och yttrandefrihet har en lång tradition och ger ett starkt skydd för publikationer med utgivningsbevis. Detta är någonting som vi ska värna om. Ändringar får inte hastas igenom.

Tyvärr har det blivit vanligt att ändringar görs i stillhet och i stort samförstånd i riksdagen, utan att massmedia har gett sådana ändringar tillräcklig uppmärksamhet.

Den ändring som nu röstas igenom innebär att tryck- och yttrandefriheten får en svagare ställning när det gäller publicering av sekretessbelagda uppgifter som har med Sveriges förhållande till främmande makt och mellanfolkliga organisationer att göra. Det är sedan tidigare ett tryck- och yttrandefrihetsbrott att publicera uppgifter som man inte är behörig att befatta sig med, om detta kan leda till att Sveriges säkerhet tar skada p g a att främmande makt får del av dem.

Lagändringen innebär att det framöver ska räcka att röjandet av uppgifterna, som det heter , ”är ägnat att medföra allvarligt men för Sveriges förhållande till någon annan stat eller en mellanfolklig organisation”. Hittills har det alltså krävts att spridningen av den hemliga uppgiften kan vara till skada för vår säkerhet, men framöver räcker det att spridningen allvarligt kan skada förhållandet till någon annan stat eller internationell organisation. Enklare uttryckt: Om någon annan stat blir förbannad på svenska staten, utgör det i sig en grund för att ett brott ska ha begåtts. Det ter sig som en märklig ordning att låta en sådan sak vara avgörande.

Vidare lägger man till i förslaget att det inte ska anses vara brottsligt att röja uppgiften i en publikation om det ”med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarligt”. En sådan reglering riskerar att öka godtycket, vilket i sin tur riskerar att öka mediers självcensur, mm.

Sammanfattningsvis anser inte MED att grundlagsändringen verkar vara tillräckligt motiverad och sannolikt hade man kunnat göra mindre ingripande ändringar som hade uppfyllt en del av målen.

Våra grundlagar inom tryck- och yttrandefrihetsområdet ska hanteras varsamt!

Ilan SadéIlan Sadé
Partiordförande

3 reaktioner till “MED säger NEJ till grundlagsändringen

 1. Svensk grundlag är ett stort fiasko. Minns när jag skrev om den i ett blogginlägg, (#Brexit, grundlagsändringar, svensk statskupp och beväpnade amerikaner i sverige), för några år sedan att år 2004 hade 46% av alla paragrafer reviderats sedan grundlagen infördes 30 år tidigare, alltså under några decennier.
  Och två omröstningar med mellanliggande val är ju rena skämtet. Många vet inte ens om att EU-medlemskapet är inskrivet i grundlagen. Det förde man in med en dubbelmacka 2010, alltså en omröstning innan riksdagiset tog sommarlov, och sen nästa omröstning omedelbart efter valet. Jag upptäckte det enbart av en tillfällighet för att det nämndes i ett rapportinslag att den andra omröstningen hade gjorts. Jag trodde att den första hade gjorts 2006 eller 2007 då jag var bosatt utomlands eftersom jag aldrig hört talas om någon grundlagsändring innan jag såg Rapportinslaget.
  Så man är fullt kapabla att smyga igenom precis vilken skit som helst.
  Jag lade i ovan nämnda inlägg också fram ett förslag på vad som borde krävas för grundlagsändringar.
  Jag är för övrigt av åsikten att vi borde ha något liknande USA:s Bill of Rights. Inklusive andra tillägget. Specifikt och absolut andra tillägget.

  Gillad av 1 person

  1. MED driver införande av en författningsdomstol. Hade inte hjälpt i det här fallet, men det är så mycket som har korrumperats av politikers maktgirighet som behöver återställas och/eller motverkas.

   Gillad av 1 person

 2. Tänker direkt på Turkiet… Vi, Ukraina o andra tänker o slåss för demokratin. Yttrande-o press frihet måste värnas- inte urholkas! Transparens från alla inblandade i en nyhetsrapportering är nyckeln för en demokrati.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s