I denna text ska jag lägga fram två argument. Dels ett argument för vad en bortkastad röst är och dels ett argument för varför en röst på Medborgerlig Samling snarare är en starkare röst än om den läggs på något annat parti.

En bortkastad röst är en röst som läggs i valurnan på ett parti som inte skapar någon nämnvärd förändring av det du som väljare vill förändra. En bortkastad röst är också när detta parti snarare gör saker sämre, enligt ditt eget omdöme som väljare. Vad som är en bortkastad röst och inte är alltså en högt personlig sak. Du avgör det själv. Du som myndig, kapabel, tänkande, vuxen individ.

Jag vet att många andra tycker likadant som jag när jag säger att jag känner att de valsedlar jag har lagt på svensk etablerad höger kändes riktigt bortkastade.

MED då? Vi sitter inte ens i riksdagen. Det är inte helt säkert att vi kommer in detta val heller. Är inte det om något en bortkastad röst? Nej, det är faktiskt en starkare och mer potent röst, och jag ska förklara varför. 

Etablerade partier har en väljarbas. Man kan tänka sig att de sitter på varsin kulle. Allt de säger och gör får deras kulle att antingen växa, krympa eller förbli densamma. För att inte tappa väljare behöver dessa partier triangulera. Dvs känna in vad deras väljare tycker, och kompromissa. Denna balansakt gör dem mycket ängsliga. Man vill inte säga något i frågor som riskerar att skrämma bort vissa väljare, ens en bråkdel av sina väljare eftersom detta ofta innebär skillnaden mellan att få makt, och inte få makt.

När något radikalt eller helt nytt behöver ske, även om partiets ledning själv tycker det, så måste det göras klart att nästintill alla väljare tycker likadant. Detta är naturligtvis mycket svårt att veta. Särskilt när majoriteten av Sveriges samlade mediakår ofta är helt samstämmig och basunerar ut ”rätt” åsikter i statsmedia och de största tidningarna. Att gå emot det som media tycker är rumsrent är därför otroligt riskabelt.

Etablerade partier kommer inte sticka ut hakan. Ulf Kristersson har inte yttrat ett enda provokativt ord i hela sin karriär. Det är först efter att åsiktskorridorens vindar har vänt som han och hans parti vågar yppa sina verkliga(?) åsikter. När hela Sverige redan muttrar i fikarummen på jobbet, när de börjar uttrycka sitt missnöje på sociala medier och kanske t.o.m. skriver insändare, eller varför inte går med i ett helt nytt parti? Det är först då som M, L, och KD vågar yttra sig. Manegen behöver krattas innan dessa partier vågar sig ut på planen. Detsamma börjar bli mer och mer sant om SD också. Det är oundvikligt när ett parti växer och vill behålla sina procent. Detsamma kommer vara sant om MED om vi också har som primära mål att växa, få och behålla inflytande, och jaga procent. Då måste man triangulera och kompromissa.

Men idag, vid det här valet, så har vi inga sådana begränsningar. Och jag kommer jobba för att vi inte ska skaffa oss dem heller. Men mer om det sen. MED har inga politiska allianser att oroa sig för. Vi har inga väljare som kommer överge oss om vi sticker ut hakan. Vi är fortfarande såpass små att nästan alla som röstar på oss håller med oss i mycket stor utsträckning, och många av de viktigaste frågorna är vi ensamma om att driva. Exempelvis identitetspolitik, riktiga skattesänkningar, och en offentlighet vara primära syfte är dess kärnuppgifter. 

Så varför är en röst på MED starkare och mer potent än en annan röst? För att vi krattar manegen. Vi drar ur proppen i den svenska samhällsdebatten. Vi går före, står rakryggade och säger vad vi tycker. Vi är vinden som vänder och vi har allt att vinna på det och inget att förlora. Vad är det som händer då?

Det som händer är att övriga partier, med sin triangulerande taktik, lyssnar in på gensvaret vi får. Och är det positivt, som det ofta är, så anammar de också denna politik. Hela landskapet förändras. Det som tidigare var mörk och förbjuden mark blir ljust och luftigt och det öppna samtalet och fri åsiktsbildning frodas. Lösningar, problem och hela domänområden som man tidigare inte vågade känna på blir nu utforskade och använda.

Den senaste frågan där detta är sant är identitetspolitiken. MED har precis dragit ur proppen till denna fråga genom att utnämna Anna Danieli till Sveriges (och kanske världens?) första anti-identitetspolitiska talesperson. Syftet är att motverka den identitetspolitiska doktrinen som säger att människor ska delas in i grupper baserade på hudfärg och kön och att politik ska bedrivas på dessa grunder där dessa gruppers särintressen, offerskap, utsatthet och förtryckande makt mot de andra grupperna ställs mot varandra.

MED kommer fortsätta att stå rakryggade, säga vad vi tycker, även i framtidens nya, svåra frågor, trots att vinden då inte ännu har vänt. Det är vi som vänder vinden! Vi krattar manegen. Vi drar ur proppen. Det anser jag vara en av våra primära funktioner i svensk politik. Det går lätt nu när vi är små, men kommer vara en mycket viktig funktion att behålla och stärka även när vi växer.

Summering

En bortkastad röst är din röst när du lägger den på ett parti som inte skapar det land du vill leva i.

En röst på MED, om du sympatiserar med oss, är starkare än andra röster eftersom vi är de som vänder vinden i svensk politik. Vi triangulerar inte, vi kompromissar inte om det vi, och du, faktiskt tycker. Vi svansar inte efter opinionen, vi driver den. Vi skapar förändring, vi flyter inte bara med och väntar på att stjärnorna ska ställa sig i linje. Och det gör oss starkare och det ger din röst mer kraft att förändra. Ju fler röster på MED, desto starkare är denna förändrande kraft.

Emanuel Lindström
Ordförande Medborgerlig Samling Väst

 

26 reaktioner till “Vad är en bortkastad röst?

 1. Hej Emanuel!
  Jag är utlandssvensk sedan många år och brukar alltid rösta på ambassaden.
  Jag är helt övertygad om att majoriteten av de svenskar som bor i olika länder ungefär en miljon, skulle lägga sin röst på er.
  Kommer MED S röstsedel att finnas på ambassaden i Warszawa?
  Vänliga hälsningar,
  Kristina

  Gilla

 2. Men varför avvisar MED frågan om valtekniskt samarbete med andra ideologiskt möjliga politiska partier både i riksdagen och de som f.n. står utanför riksdagen? Detta är ju en gyllene chans för MED att få röster som – så att säga – reellt inte blir bortkastade.

  Gilla

   1. Jag frågade MED om detta tidigare i år och då svarade en företrädare för MED att Ni var helt avvisande till tanken., vilket jag dock anser vara MED:s reella chans att faktiskt kunna få tillträde till riksdagen. Nationalekonomen Hans Jensevik har i sitt YuoTunbe- program; ”Nis-To-The-Six” närmare förklarat finessen och hur det skulle kunna gå till. Jag tycer att det är synd att MED sabbar denna möjlighet!

    Gilla

   2. Håller med om att man ska vara helt avvisande till tanken! Annars fortsätter allt bara som förr. Skulle MED börja kohandla med de andra borgerliga partierna skulle snart den goda intentionen om individens frihet och alla andra bra idéer i MED vara förminskade. MED skulle slipas ner och inte kunna bära fanan högt längre. Eva Persson

    Gilla

   3. Jag håller med om att MED inte skall kohandla. Ett valsamarbete har dock redan skett – med SD till Höörs Kommunfullmäktige. Jag har för mig att det slutade med att de två SD-representanterna gick över till MED.

    Min poäng med frågan var att så vitt jag vet är RD-partierna totalt ointresserade av ett valtekniskt samarbete med MED, så det finns inget att avvisa.

    Gilla

   4. Kan i så fall bara konstatera att MED med stor sannolikhet blir fullständigt chanslösa från att få riksdagsrepresentation, då det krävs ca 300.000 röster för att klara riksdagsspärren. I ett så svårt politiskt vanvådat land som Sverige f.n. är, så krävs att den nuvarande ”Röd-Gröna-Sörjan” i parlamentet avslås från fortsatt maktinnehav! Detta kan bara ske via riksdagsrepresentation i parlamentet.

    Gilla

   5. Så känner jag också. Svenskarna behöver inse, att de är vuxna och kan besluta över sina egna liv och inte vara beroende av Staten. Det kan bara hända med ett parti som MED som har lyckats fånga upp ALLT som är fel i Sverige. Då är det viktigt att MED får leva kvar som det är, annars försvinner de fina idéerna i sorlet. Jag kan inte nog understryka hur imponerad jag är över företrädarna för partiet. Många är unga. Ändå återkommer de ofta till 60-talet. Och jag vet! Jag var tonåring då och det var då det började gå käpprätt åt skogen och sedan har det i stort sett bara fortsatt med några få ljusglimtar som undantag.

    Gilla

   6. Förträdarna för MED, som klart avvisat ett valtekniskt samarbete, verkar tro, att detta samarbete MÅSTE betyda en koalitions-situation mellan ingående partier, dvs. en sammanjämkning av allas politiska förslag och värderingar, när det istället – enligt min mening – enbart innebär ett samarbete som möjliggör teknikaliteten för partigrupperingarna i detta samarbete, att sammantaget erhålla minst 300.000 röster (dvs. att klara 4%:s spärren), varefter partierna sedan sinsemellan fördelar de vunna mandaten mellan sig själva och kan därmed legalt inträda i parlamentet, var och en för sig – helt oinskränkta – med alla de EGNA förslagen och värderingarna.
    Nationalekonomen Hans Jensevik har i sin You-Tube- video: ”Nix-To-The-Six” förklarat principerna för detta.
    Jag gillar MED och de förslag som partiet företräder, men utan valtekniskt samarbete, så törs åtminstone inte jag kasta bort min röst i ett läge när nationen så akut måste bli befriad från den Haveri-politik som pågått i nu drygt 8 år.
    Detta betyder därför att jag istället tvingas rösta på något annat – mindre dåligt – politiskt parti den 11 september.

    Gilla

   7. Du bestämmer dig för att du måste rösta på något annat på grund av ett svar du fått av någon företrädare på en hypotetisk fråga?

    Vad exakt för valsamarbete var det du bad dem ta ställning till?
    Det är inte så att MED har någon officiell partilinje om valtekniska samarbeten, och återigen, INGET riksdagsparti har visat ens det minsta intresse för samarbete med MED.

    Gilla

   8. Jag har beskrivit i tidigare svar vad jag menar och dessutom hänvisat till en viktig källa i saken.
    Detta är verkligen inte en ”Hypotetisk fråga”, det är en i allra högsta grad en reell fråga om att få eller inte få representation i parlamentet.
    Med den valhänta/viljesvaga uppfattningen i saken som representanter för MED nu och tidigare har uttalat i ämnet, så förstår jag att MED kommer att bli totalt chanslösa från representation i Sveriges riksdag.
    I det nationella krisläge som ”Grönkåls-vänstern” har försatt oss medborgare för, så måste alla goda krafter samlas för att avvisa dessa politiker från fortsatt vandalism av vårt land och vår befolkning.
    MED kommer ALDRIG att själva klara att få ihop 300.000 röster (= Kvalificeringsgränsen till riksdagen) – var snäll och inse det!

    Gilla

   9. Detta är verkligen inte en ”Hypotetisk fråga”, det är en i allra högsta grad en reell fråga om att få eller inte få representation i parlamentet.

    Det är en hypotetisk fråga så länge det är oklart vilket parti MED skulle samarbeta med, och vad de i så fall skulle vilja ha i utbyte.

    Om M bestämmer sig för att erbjuda valtekniskt samarbete utan några motkrav, är det inte sannolikt att MED skulle säga nej, alldeles oavsett vad den ej namngivna representant må ha svarat dig på någon tidigare fråga.

    Det finns ingen brist på experter när det gäller vad MED borde göra, eller inte göra, och sannerligen ingen brist på experter som vill tala om för oss varför vi ALDRIG kommer att nå Riksdagen.

    Det må så vara. Det kanske inte alls stämmer att runt en femtedel av varje annat borgerligt parti, inkl SD, hellre skulle rösta på MED om de kunde lita på att partiet kommer över spärren. Måhända är det helt otidsenligt att som MED försöka agera med största möjliga integritet och ta fram en politik vi verkligen tror på?

    Men precis som ingen har svaret på hur man skall nå fram till de som sömngångaraktigt röstar rödgrönt, oavsett hur illa de regerar, tror jag inte någon riktigt vet vad som skulle kunna få MED att bryta igenom.

    Gilla

   10. Experter eller inte experter … ???

    Jag gillar verkligen det som MED står för!
    Ni har utsedda rikdagskandidater (säkerligen mycket duktigt folk), men vill Ni verkligen komma in i riksdagen med Ert folk i år eller inte?

    Partiet KDS exempelvis bildadades 1964, men inte förrän 1985 fick partiet in en representant i rikdagen i valsamverkan med Centerpartiet. Det dröjde ända till 1991 innan partiet kom in helt under eget namn och detta trots att partiet hade mycket stark Back-Up av frikyrkorörelsen.
    Vilken extern viktig och inflyelserik Back-Up har MED till sitt förfogande?

    Trots att jag helt ärligt gillar MED jättemycket för det Ni står för, så törs jag likväl inte kasta bort min röst på MED i detta – för vår nation – så svårt sönderregerade tillstånd. Min bergfasta uppfattning är och förblir att MED ALDRIG kommer att kunna klara 300.000 röster i september helt själva.
    Trist, men så är den bistra sanningen.
    Alla Goda krafter måste samlas för att få bort denna samhällsskadliga ”Grönkåls-vänster”, som under minst 8 år förstört villkoren i vårt land.

    Gilla

   11. Jag kan dra en parallell:

    MED har länge haft inställningen att vi inte skall aktivt försöka rekrytera kändisar som dragplåster. Men dyker det upp personer som vill gå med eller samarbeta med MED, kommer vi naturligtvis inte automatiskt säga nej bara för att de råkar vara kända. Då skulle vi inte haft något samarbete med Katerina, inte haft Alexander Bard som framträdande figur, eller Paolo, David Eberhard, m.fl.

    Gilla

   12. En sällsamt dålig parallell!
    Vill MED ha representation i Sveriges riksdag eller inte?
    Jag tänker inte rösta på MED om jag tvingas inse/förstå att min röst kommer att bli bortkastad.
    Läget i nationen är nu så kritiskt efter minst 8 års ”Haveripolitik”, att nu måste alla goda krafter till för att bli kvitt den ”Grönkåls-vänster”, som så gravt har förstört villkoren i vårt land.
    Inse att MED inte själva kommer att klara kvalificeringsgränsen 300.000 väljare!

    Gilla

   13. 2018 visste jag inte att Medborgerlig samling fanns. Jag tror att jag blev klok på det först 2022 genom att följa Henrik Jönsson, Aron Flam, Almedalsintervjuer m.m. och ofta på Youtube. Och där hittar jag bara mer och mer. Intervjuer med MED-specialistföreträdarna t.ex.

    Mina tankar går ofta till Reinfeldt/Borg som inte föreslog eller försökte genomföra en del borgerliga idéer beroende på att de var rädda att förlora röster. Den rädslan har inte MED. Jag hoppas på ringarna på vattnet. Jag informerar i bekantskapskretsen och på de arbetsplatser jag är på. Yngre är betydligt mer intresserade än äldre (65+), som är rädda för ”den bortkastade rösten”. När jag är tillbaka från semestern ska jag fråga dessa äldre varför de röstar på de etablerade partierna. Jag misstänker att det ofta sker av födsel och ohejdad vana. Man vet ju aldrig riktigt vad man får. C och L har en historik av att ha lätt att börja flirta med vänstern. M är inte det högerparti det var en gång. KD har förstås en orädd partiledare! Och så ska man inte glömma att det finns en anledning till att SD blivit så stora som de har. Dessutom är det odemokratiskt att stänga ute dem.

    Men hursomhelst kommer jag att rösta på MED för man måste börja nå’ngång och ge partiet en chans att växa!

    Gilla

   14. Eftersom jag inte tror att MED allena själva kommer att klara 4%:s spärren och eftersom dem s.k. ”7-klövern” inte har något förtroende hos mig så återstår väl för första gången någonsin för mig att välja SD, som ju har några mycket kompetenta politiker i bl.a. Elsa Widding och Jessica Stegrud och givetvis SD:s partiledare.

    Gilla

   15. Poängen var att MED inte är intresserade av att få mandat till varje pris, utan inser att den dag vi blir likadana som alla andra partier, har vi förlorat vårt existensberättigande.

    Vad är det med det som du ogillar?

    Gilla

 3. Socialdemokraterna har i decenier varit duktiga på att inför valen anställa tillfällig kanslipersonal som tidigare haft i uppgift att gräva fram ”skandaler” hos motståndarna, typ svart hemhjälp m.m. Senare har användningen av sociala medier bredat deras arbeta så att de liknar ”troll”. De är duktiga, retoriskt kunniga och erfarna.

  De andra partierna har lärt sig hur man gör och tar efter.

  Ett sådant här ”troll” låtsas exempelvis vara intresserad av MED men vill minsann in slösa bort sin röst om inte MED är beredd att samarbeta med något annat parti. Skickligt påträngande med snudd på oförskämtheter. Lars W – du jobbar för socialdemokraterna. Det blir lite för tydligt, Du bör vässa retoriken om det inte ska vara så här uppenbart.

  Gilla

  1. Jag avstår från att kommentera Dina inledande rader eftersom jag inte kan bedöma om de baserats på några reella fakta eller om de också är grundade på egen-kreerade fantasifoster.

   När det å andra sidan gäller stycket där Du bl.a. omnämner mig, så måste Du ha haft ”Nattluvan” väldigt djupt neddragen över både ögon och öron.
   När jag läste Dina rader så kom jag osökt att tänka på ett Nordfinskt talesätt, nämligen, att prat av denna arten sker bara när: ”Underkäken okontrollerat ges fritt spelrum att fladdra för vinden” (talesättet betyder, att denna typ av uttalande sker bara när huvudknoppen inte är ansluten/inkopplad).
   Det Du således uttalar om mig är ingenting annat än en räcka kvalificerat SVAMMEL!

   Gilla

 4. Oj WOW, ett parti med ingenjörer och riktiga människor som representanter i partiet. Vad glad jag är att jag faktiskt läste ert reklamutskick. Det räcker med galenskaperna i det här landet nu. Ni har min röst för kommun och eventuellt riksdag. Landsting får jag se efter ha läst mer.
  En bortkastad röst är att rösta på dom jäkla tomtarna som försatt oss i den här soppan. Reinfeldt och det sovande folket. Öppna era hjärtan. Never forget.

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s