Länsstyrelsen i Stockholms län avslutade nyligen ett projekt som har gått under namnet ”Vidga normen”, som även har fått särskilt bidrag från EU-organet Europeiska socialfonden (https://www.vidganormen.se/). Projektet har gått ut på att försöka problematisera och förändra den färgblindhet som har börjat råda bland organisationer och i samhället i stort.

Vi tar det en gång till. Projektet har alltså haft som mål att försöka få bukt med färgblindhet. Problemet är, enligt Länsstyrelsen i Stockholms län, att människor är allt mindre medvetna om sina medarbetares och medmänniskors hudfärger. Länsstyrelsen, som är en av de viktigaste statliga myndigheterna, vill att vi ska lägga mer vikt vid sådant och ”medvetandegöra” varandra inom detta område. Det måste pratas betydligt mer om hudfärg på arbetsplatserna, menar länsstyrelsen.

Kanske borde vi tacka Länsstyrelsen i Stockholms län för sin rättframhet. För här lindas ingenting in. Myndigheten borde helt enkelt, utan omsvep, betraktas som en rasistisk organisation. I den mån justitieminister Morgan Johansson fortfarande är ute efter att förbjuda rasistiska organisationer, får han nog börja med valda delar av den egna statsförvaltningen.

Projekt som ”Vidga normen” har bara bekräftat insikten att någonting genomgripande måste ske med svensk förvaltning och samhällsdebatt. Att sådant vansinne kan existera och sprida sig i den svenska statsförvaltningens hjärta kan bara bero på massivt understöd i form av ideologisk hjärntvätt. Samt pengar, pengar och åter pengar. Dina pengar, insamlade av Skatteverket. 

Det vi ser är bara toppen av ett isberg av identitetspolitik som genomsyrar stat, regioner och kommuner.

Medborgerlig Samling tar nu täten i Sverige i kampen mot identitetspolitiken genom att lansera ett anti-identitetspolitiskt program, som bär titeln ”Ett färgblint, blågult Sverige”( https://www.medborgerligsamling.se/app/uploads/2022/07/Anti-identitetspolitiskt-program-2022.pdf). För till skillnad från svenska staten gillar MED färgblindhet. Det är vad man kan som ska räknas, inte vem man är. Vi ska systematiskt och ihärdigt gå igenom förvaltningarna inom stat, regioner och kommuner, från A till Ö. Lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter, regleringsbrev, budgetanslag, bidrag till föreningar, projekt, o s v. Allt ska genomgås. Och ut ska den rasistiska, sexistiska, fördärvliga identitetspolitiken. Med öronen före. 

För att ytterligare inskärpa hur viktig denna fråga är för oss har partistyrelsen utnämnt en särskild talesperson inom området – en anti-identitetspolitisk talesperson. Anna Danieli har utnämnts och tagit sig an den rollen. Genom hennes slagkraftighet i den identitetspolitiska debatten är styrelsen övertygad om att hon kommer att ta tag i frågorna med bravur.

Kampen mot identitetspolitikens gift och arbetet för att i stället främja kompetens och synen på oss medborgare som fria, starka och jämlika är en av MED:s absoluta kärnfrågor. Ingen annan kommer att ta den kampen. Alla har antingen jamsat med eller lämnat walk over. Det visar historien och vi har nu kvittot framför näsan i form av länsstyrelsens lilla äventyr, tillsammans med ett otal andra projekt och verksamheter som har samma ändamål.

I stället för att nedslås av vad skattemedel går till, eller bara peka finger och oja sig över all galenskap, vill vi skrida till verket. Till den uppgiften har du som läser dessa rader en stående inbjudan. Kom med och bidra till att vi får ett fritt, västerländskt samhälle även i framtiden, där kompetens går före färg, form och födelseort. Framtiden behöver dig!

 

Ilan Sadé

Ilan Sadé
Partiledare, Medborgerlig Samling

2 reaktioner till “MED vill se ett färgblint Sverige

 1. Jag har läst dokumentet och har en fråga om följande stycke:

  ”Den svenska staten skall vara åsiktsneutral, utöver det faktum att den skall förvalta svenska seder och bruk. Inom staten skall alla behandlas lika – män som kvinnor, oavsett sexuell läggning, hudfärg eller religiös tillhörighet – men endast på ett sätt som värnar det offentligas oväld och en gemensam svensk kultur.”

  Staten ska alltså styra och reglera samhället så att ”svenska seder, bruk och kultur” värnas. Kan ni ge några exempel på vad det är ni ser framför er att staten ska reglera som ingår i ”svenska seder, bruk och kultur”?

  Gilla

 2. Jag blir inte helt på det klara med vart MED ställer sig i relation till Sveriges samtidshistoria med det här programmet. Att ”göra Sverige färgblint” var ett i det närmaste (allmänt okänt) social experiment med inslag av propaganda på svenska skolor som startade under 1960- och 70-talen i syfte att blanda upp den allt för homogena befolkningen vilken man problematiserade som för vit, om man ska tro Tobias Hübinettes redogörelser av den allmänna debatten i dagspress och politiska rum. Ett socialt experiment som vi ser resultatet av idag och som förefaller fortsätta. Genomgången finns sammanställd i boken ”Adopterad- en bok om Sveriges sista rasdebatt” (sammanställningen kan man ta del av samtidigt som man kritiserar Hübinettes bakgrund i vithetsstudier, ett ämne som ni problematiserar i ert program). Ett socialt experiment MED förefaller slutföra med denna målsättning och politik.

  Istället för att MED spinner vidare på retoriken och tankesättet, skulle jag önska att MED avslöjar tidigare förd ideologi och pekar på det paradoxala i att regeringens företrädare nu ska föra en moraliskt tveksam politik genom att synliggöra färg, när densamma spenderat decennier av moraliskt tveksam politik med att medvetet försöka påverka barns och vuxnas tankesätt i färgblind riktning samt påverka svenska språket genom att i princip ta bort glosan ”ras” (eller åtminstone tabubelägga den nog för att åstadkomma självcensur). Jag önskar också att MED bedriver hård opposition och bevakning av frågan om hur adoptionerna under främst 70-talen gick till, liksom den utredning Sverige ska ha påbörjat (https://www.svd.se/a/66W9qe/utredning-ska-granska-adoptioner-till-sverige). Det finns flera nypublicerade vittnesmål om vedervärdiga brott mot mänskliga rättigheter till följd av Sveriges ”solidariska politik” i kölvattnet av projektet att just göra Sverige och svenskarna färgblinda.

  Jag uppmuntrar å det starkaste att läsa ovannämnda bok. Ni kan också läsa min medlemskrönika som refererar till densamma. https://medbloggen.se/2022/07/16/handlar-det-inte-om-din-min-och-vara-barns-ratt-till-fri-karlek/

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s