I debatten om pensionerna är det slående hur alla riksdagspartier bara utgår från att pensionssystemet ska förbli i politikernas händer. Ja, till och med mer än så. De reformer som föreslås innebär bara att politikerväldet stärks och vi medborgare blir än mer beroende av politiska beslut, på gott och på ont. Mestadels på ont.

Efter flera års överväganden har nu Medborgerlig Samling även tagit fram ett principprogram för framtidens pensionssystem. Vi bör stegvis gå mot en ordning som är mer decentraliserad och robust, där varje enskild person både ges mer makt över och ett utökat ansvar för den egna pensionen.

Problembilden står klar för oss alla. I dag har principen om intjäning av sin pension genom förvärvsarbete i praktiken gått förlorad. Pensionären som har yrkesarbetat ett helt arbetsliv, men inte har haft så höga inkomster, får nästan ut samma belopp som den som aldrig har förvärvsarbetat en dag i Sverige. Att det kan bli så beror på de särskilda förmånerna bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd, vilka betalas ut till exempelvis den som har invandrat till Sverige och aldrig har jobbat här. 

Till detta ska läggas att Sverige vid en internationell jämförelse har låga pensioner. Skillnaden mellan inkomsten före och efter pensioneringen är särskilt stor i Sverige.

Vidare menar vi i Medborgerlig Samling att vi måste ta ett större och mer långsiktigt grepp om hela pensionsfrågan, baserat på våra grundläggande värderingar och principer om vilken ansvarsfördelning som bör råda mellan stat och medborgare. Statligt ansvar kan verka tryggt, men det innebär samtidigt ett beroende av alla politiska nycker och dåligt beslutsfattande. Den enskilde kan lätt komma i kläm i byråkratin.

I praktiken utgör redan i dag det privata sparandet en viktig del av pensionssystemet genom de kollektivavtalade tjänstepensionerna. Dessa pensioner är egentligen en form av enskilt sparande, som ligger bortom den omedelbara politiska kontrollen.

Medborgerlig Samlings lösning, som presenteras i vårt pensionspolitiska principprogram, utgörs av en tvåstegsraket. 

På kort sikt vill vi förbättra villkoren för alla pensionärer genom ett allmänt grundavdrag på 100 000 kronor per år, vilket skulle kunna införas omedelbart. Detta för att genast förbättra villkoren för framförallt dem med låga pensioner.

På längre sikt vill vi förändra pensionssystemet genom att växla till ett utökat enskilt sparande och minska det statliga åtagandet och beskattningen med anledning därav. Kopplingen mellan intjäning och utbetalning stärks, men framförallt får vi ett mer decentraliserat och robust system, med ett minskat beroende av staten. Det statliga åtagandet utgörs då av en mindre inkomstrelaterad pension samt av en allmän garantipension för dem som inte har tjänat tillräckligt mycket. Däremot bör bostadstillägget och äldreförsörjningsstödet avvecklas.

Dessa reformer förutsätter att enskilda tar ett större ansvar och utnyttjar utrymmet som ges genom skattesänkningen till ökat pensionssparande. Eget sparande kan behöva gynnas på olika sätt och exakt hur det ska ske behöver utredas närmare. Men inriktningen ska stå klar.

Dagens statliga pensionssystems bäst-föredatum har löpt ut. Den otrygghet som många upplever genom att ha lagt hela sin försörjning i politikernas händer bör förbytas i den trygghet och möjlighet att planera som ett större enskilt ansvar och sänkt skatt för att kunna ta det ansvaret innebär. Samtidigt kan inte staten helt rulla tillbaka från pensionsområdet. En minskad, enkel och inkomstrelaterad pension bör finnas, samt en garantipension.

Det är på tiden att en borgerlig, liberalkonservativ modell för pensionssystemet presenteras och drivs i svensk politik. Medborgerlig Samlings principprogram för framtidens pensionssystem är ett första steg.

Ilan SadéIlan Sadé
Partiledare

8 reaktioner till “Ett nytt borgerligt pensionssystem

 1. Har man fört någon reflektion om vad effekten kan bli om varje individ antas tas mer ansvar?

  Jag kan reflektera kort om att för någon som är välutbildad och har ett intresse så är detta något positivt, men finns det inte en överhängande chans att för den individen som inte kan, är intresserad eller har en ärlig möjlighet att göra det att man cementerar dom garantinpensionen?

  Eller är finns det en tanke att den peng som ska gås till pensions gås till pension, man har inget val, men man kan t.ex. välja att placera det mer flyktigt än idag?

  Gillad av 1 person

  1. Min reflektion:
   Partiet har tagit förslaget så långt det går inom ramen för ett principprogram. Vi har alltså lagt fast principerna.

   Hur en implementation kan/behöver ske måste rimligtvis utredas. En sådan utredning bör då förstås titta på frågan som du lyfter. Det finns beteendevetenskapliga aspekter på fria val med effekter över längre tidshorisonter som behöver beaktas. Ambitionen är att skapa ett system som kan förväntas leda till ett rimligt förväntat utfall medan individens självbestämmanderätt värnas. Att stora mängder pensionärer ska leva på garantipensioner tror jag ingen vill.

   Notera också att i MEDs principprogram återfinns en mindre inkomstrelaterad del kvar i den statliga pensionen. Exakt syfte med detta har jag inte satt mig in i, men jag gissar att din fråga kan spela in som motiv.

   Gilla

 2. Ett synnerligen utmärkt förslag i rätt riktning från Medborgerlig Samling.

  Det svenska tvångskollektivistiska förmyndarsystemet för pensioner är typiskt för det socialistmarinerade Sverige. Därtill kommer den sanslösa överbeskattningen och den sjuka och slösaktiga inblandningen av helt främmande element (ovidkommande utländska medborgare) som inte på något sätt bidragit till systemet.

  Allt detta socialistiska vrakgods måste saneras och därefter reformeras i grunden. MED:s här av Ilan Sadé framförda förslag utgör en god grund och början på detta arbete.

  Det jag vill tillägga är att de pengar som införs i svenskt pensionssystem redan är beskattade när det sker, och därför ska inte utfallet beskattas en gång till när det betalas ut.

  Gilla

  1. Det blir i stort effekten av MEDs principer – ett individuellt pensionssparande. Självklart bör det finnas stora friheter att själva välja sparande, men ett defaultalternativ som AP7s ickevals-alternativ kan innehålla en mycket stor andel aktier, i alla fall så länge det är långt kvar till pensionen.

   Detaljerna måste förstås utredas, men principerna utesluter ingalunda möjlighet för individer att göra som du förordar.

   Gilla

  2. Håller helt med!
   En enkel förbättring vore att helt enkelt:
   1) hela pensionsavsättningen för hela bruttolönen (18,5%) sattes in i ppm kontot, istället för dagens 2,5% (upp till ~42.000 – allt däröver går till annat än den egna pensionen) alt frivilligt privata pensionsförvaltare – vilken investeringsrådgivare på jorden skulle rekommendera ett sparande som snittar ~2% årligen (statlig inkomstpension) för pengar som ska användas flera decennier i framtiden?
   2) Ändra ägandet av pensionskontot – som utgörs av den arbetandes skatteinbetalningar – till att ägas av individen (motsvarande tjänstepensionen). Idag tillfaller det kvarvarande pensionssaldot från den statliga inkomstpensionen pensionssystemet/staten 1 månad efter dödsfallet…

   Gilla

  3. Bra hemsida och vettigt förslag (som eg är ganska självklart).
   Men tills pensionssystemet ändras till något liknande erat förslag är det ärliga utlåtandet om det statliga pensionssystemet att; trots att det är dyrt så levererar det miserabla resultat och den som ej sparar privat eller har en bra tjänstepensionslösning kan räkna med att bli en fattigpensionär – Det statliga pensionssystemet är ett skämt – Den kritiserade Pensionsförmedlaren/förvaltaren (eller vad det var) Allra vinner i hästlängder i jämförelse.

   Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s