2022 kan allt hända!
Det är valår och politiker övertrumfar varandra med löften om nya saker de vill slänga våra pengar på. Tyvärr sällan det omvända, det vill säga vilka slöserier de vill stoppa.

Inför valåret 2022 vill jag bidra till att lägga en solid grund för vår egen valrörelse. Jag tänker i termer av ett antal principer som jag upplever att Medborgerlig Samlings politik vilar på. En lista på tio principer som förhoppningsvis gör det enklare för väljaren att snabbt förstå vad Medborgerlig Samling står för.

Det som följer är mina personliga idéer, baserat på min övertygelse om vad som är viktigast för Sverige på både kort och lång sikt. Jag gör inte anspråk på att min lista är heltäckande och det är inte osannolikt att jag missat någon viktig punkt i Medborgerlig Samlings omfattande och konkreta politiska program. Men då räknar jag med att läsarna gör alla medvetna om mina missar genom att skriva känsloladdade inlägg i kommentarsfältet.

Min målsättning med detta inlägg är att hitta fram till något som kan sägas utgöra en ryggrad i Medborgerlig Samlings politik. En ryggrad som vi kommer ha mycket svårt att kompromissa med. En sådan redogörelse tycker jag väljaren har rätt att förvänta sig från varje parti som aspirerar på att leda Sverige.

Så här följer min lista på tio grundprinciper som kan sägas utgöra Medborgerlig Samlings ryggrad:

1. I Sverige är svenska det officiella språket. Myndigheter i Sverige ska kommunicera på svenska och i vissa fall på erkända minoritetsspråk samt engelska. Endast i nödfall på andra språk. Medborgare förväntas kunna kommunicera på svenska. Evig rätt till tolk på andras bekostnad är en abnormitet som ska upphöra.

2. I Sverige gäller endast svensk lag och svensk lag ska upprätthållas. Det kan tyckas konstigt att det ska behöva påpekas. Rättsapparaten ska dimensioneras efter behovet. Historiskt har dessvärre riksdagspolitiker, från moderater till socialdemokrater, under decennier konsekvent underdimensionerat rättsapparaten i förhållande till behovet.

3. Medborgare ska stå lika inför lagen. En princip som anses som grundläggande för en rättsstat. Trots det så bryter praxis mot principen inom flera områden. Till exempel behandlas inte alla medborgare lika i tillämpningen av lagen om hets mot folkgrupp.

4. Individen är stark och äger förmågan att självständigt göra sina livsval. Politikers och byråkraters inblandning i eller begränsning av den myndige medborgarens frihet att självständigt forma sin framtid genom egna livsval, ska minimeras.

5. Staten är till för medborgarna, inte tvärtom. Staten ges av medborgarna beskattningsrätt och våldsmonopol för att fullgöra sina kärnuppgifter, varav de främsta är att sörja för nationens säkerhet och välståndsutveckling.

6. Medborgarnas säkerhet och trygghet ska vara ett överordnat mål i all offentlig förvaltning. Vi i Medborgerlig Samling ser medborgarnas säkerhet och trygghet som statens viktigaste uppgift.

7. Brottsoffer ska värnas och brottslingar straffas. Även detta kan framstå som självklart för många. Tyvärr är verkligheten i många fall långt från vad vi anser vara det rätta.

8. Staten ska likabehandla sina medborgare oavsett deras hudfärg, kön, etnicitet, religion eller sexualitet. Identitetspolitiken ska förpassas till historiens skräphög.

9. Politikers och tjänstemäns ansvar ska i större utsträckning vara personligt. Med friheten att fatta beslut ska alltid följa ett personligt ansvar. Medborgerlig Samling driver därför bland annat ett utökat tjänstemannaansvar, inrättande av en författningsdomstol, färre riksdagsledamöter, fler valkretsar och direktval av borgmästare i kommuner.

10. Förvaltningen ska vara opolitisk. Politikers detaljstyrning av offentlig förvaltning är skadligt för Sverige. Förbudet mot ministerstyre ska förtydligas och gälla all offentligt finansierad verksamhet. Tillsättning av politiskt färgade verksamhetschefer ska motverkas.

En lista med tio grundprinciper som andra partier gör bäst i att undvika att försöka förhandla med Medborgerlig Samling om. Med staten likställer jag här alla myndigheter, även kommunala och regionala.

Som så ofta så finns det en sista grej. Som knyter an till inledningen av detta inlägg. Den där idéen som är så självklar för alla medlemmar i Medborgerlig Samling att vi inte ser det som en princip utan istället som vårt kanske viktigaste politiska mål:

Om politiker slutar slänga pengar på allt möjligt får vi råd med det vi verkligen behöver OCH kan sänka skatten. Vi ska stoppa skatteslöseriet!

De tio grundprinciperna och vårt viktigaste politiska mål har jag i ryggen när jag kampanjar för Medborgerlig Samling. Min förhoppning är att grundprinciperna kan hjälpa andra att förstå vad Medborgerlig Samling står för och hjälpa dig som medlem i det praktiska arbetet med att värva medlemmar och väljare. 

Tillsammans gör vi skillnad!

Fredrik Wilkens
Medborgerlig Samling Stockholmsdistriktet

17 reaktioner till “Vår ryggrad

 1. En stark ryggrad men har ändå en synpunkt på punkt 6, och det är att punkt 6 aldrig får trumfa punkt 4.
  Det har ju skett runt om i världen där regeringar vill skydda sina medborgare genom att minska deras frihet. Att byta frihet mot trygghet är en i grunden dålig idé som leder till tyranniska regimer.

  Gilla

  1. Det tycker jag var en bra synpunkt. Att ge staten våldsmonopol innebär ju förstås redan det en inskränkning av grundläggande fri- och rättigheter. Statens säkerställande av medborgarnas säkerhet och trygghet ska alltid ske med respekt för individers grundläggande fri- och rättigheter och integritet.

   Mycket bra poäng!

   Önskar dig en god fortsättning!

   Gilla

 2. En stark ryggrad men har ändå en synpunkt på punkt 6, och det är att punkt 6 aldrig får trumfa punkt 4.
  Det har ju skett runt om i världen där regeringar vill skydda sina medborgare genom att minska deras frihet. Att byta frihet mot trygghet är en i grunden dålig idé som leder till tyranniska regimer.

  Gillad av 1 person

 3. Hur ser MED på frågan om en 100%-ig demokrati för Sverige?
  En 100%-ig demokrati har utöver ämbetsmannaansvar (för tjänstemän som politiker) och en fristående Författningsdomstol även en på mandat vald statschef.
  Med andra ord hur ser MED på frågan om Sveriges statsskick? Kommer MED att aktivt driva frågan om republik eller inte?

  Gilla

   1. Det där var ju inget reellt svar på den ställda frågan!!!!
    Jag frågade inte namngivet om MED anser att ”Katastrofen” Dan Eliasson vore tänkbar som statschef i den framtida republiken Sverige!
    Vänligen svara istället på frågan SOM DEN VAR STÄLLD och på inget annat! Ditt svar blev mer än lovligt tramsigt, vilket innebär (om det är såhär MED resonerar i övrigt också) att jag nu får en betydligt mer nyanserad (mindre positiv) uppfattning om partiet MED. Om övriga företrädare för MED också uttalar sig så här tramsigt, ja – då bådar det inte gott – för MED totalt sett. Ditt tramsiga (och högst oseriösa ) svar gjorde mig omåttligt besviken på Ert parti., riktigt besviken!

    Gilla

   2. @LarsWennström

    Vill bara förtydliga att kommentarsfältet är öppet för alla . Det förefaller som om du utgår från att de som svarar på kommentarer är talespersoner för MED. Så är alltså inte fallet.

    Gilla

   3. Okay, det var verkligen befriande att höra med tanke på det mycket ”säregna” svaret (detta uttalat i mildast möjliga form från mig) och som jag – helt felaktigt uppenbarligen – trodde kom från MED. Återstår dock min ursprungsfråga, även om ämnet f.n. inte ingår i MED:s politiska program – just nu. Tacksam således för ett vederhäftigt svar, och denna gången från ansvariga inom MED!

    Gillad av 1 person

   4. @Lars
    Jag länkade till partiets program ovan i mitt svar till dig.

    ”Hela MEDs program för demokratistärkande åtgärder hittar du här:
    https://www.medborgerligsamling.se/var-politik/demokrati/

    Om jag minns rätt så driver MED inte frågan om övergång från monarki till republik.”

    Om du vill ha svar på specifika frågor om det demokratipolitiska programmet tipsar jag om att mejla vår demokratipolitiska talesperson, Lena Malmberg (https://www.medborgerligsamling.se/personer/lena-malmberg/).

    Hennes mejladress följer formen förnamn.efternamn@medborgerligsamling.se

    Gilla

 4. Hej.

  Försök till konstruktiv kritik:

  Ang. 1: avses älvdalska, gotländska, osv. som svenska eller som minoritetsspråk? Zigenarspråk? Jiddisch? Knoparmoj? Söderslang? För framtiden vore en passus om hur man tänker sig avgränsning välkommen.

  Ang. 2: avser MED att den lagändring som genomfördes 2010 och som underställer svensk lag EU-beslut ska upphävas? Anser MED att EU-beslut, både framtida och tidigare, ska vara underställda svenska lag och endast genomföras inom ramen för vad svensk lag medger? Anser MED at svensk lag ej ska kunna ändras som anpassning till EU-beslut?

  Ang. 3: anser MED att den s.k. HMF-lagen ska finnas kvar? Punkt 3 verkar mena detta. Denna punkt behöver förtydligas avs. yttrande-, åsikts- och tryckfrihet.

  Ang. 4: Alldeles för vag. Handlar det om föräldrars ”rätt” att könsstympa sina barn eller om att sköta sin sophantering själv? Konkretisera!

  Ang. 5 & 6: samma kritik som 4.

  Ang. 7: Ursäkta, men rent snömos. Konkretisera – det låter rent folkpartistiskt vagt. Ge konkret exempel på brott/påföljd. Diskutera hur många chanser en person ska ha att skärpa sig/skada andra, t ex.

  Ang. 8: Enligt vilken ras och kultur ska likabehandlingen tillämpas? Om alla har rätt att utöva sin religion innebär det alltså att judar och muslimer får skära i könet på småbarn, och att muslimer får fullborda äktenskap med nioåriga flickor – annars kränks ju denna deras lika rätt. Har föräldrar rätt att neka sina barn behandling som anses strida mot gudsordet (blodtransfusion t ex) även om det leder till att barnet dör? Ta ställning konkret istället för detta eviga lallande, om ni vill vara ett alternativ – kom ärligt talat ut ur garderoben.

  Ang. 9: En bra början och ett bra exempel på hur konkretion kan se ut, utan att vara alltför detaljerad. (Hur ser MED på att ge kommunala folkomröstningar tvingande makt över kommunala frågor?)

  Ang. 10: Också det en mycket bra början. Hur ser MED på att tillsätta förvaltningschefer via direkta val i kommunerna, istället för att dessa utses av partier?

  Håller tummarna för att ni tar er in i några kommuner!

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gilla

  1. Hej Rikard,

   Tack för konstruktiv återkoppling!
   En del kan jag svaret på, annat får jag bli svaret skyldigt.
   Till att börja med var min avsikt att formulera något med helikopterperspektiv utan att förlora mig i detaljer. Därför har jag medvetet försökt undvika för mycket detaljer. Med det sagt finns de flesta av svaren i MEDs politiska program som ligger öppet på MEDs hemsida: https://www.medborgerligsamling.se/var-politik/

   Jag besvarar/kommenterar i tur o ordning enligt min åsikt (inte nödvändigtvis 100% detsamma som MEDs åsikt):

   1. Enligt min mening är rikssvenska eller engelska det som ska gälla för myndigheternas kommunikation, erkända minoritetsspråk endast undantagsvis och i vissa strikt avgränsade frågor, samt andra språk/kostnadsfri tolk endast i nödfall.

   Jag upplever det som självklart att de som talar lokal dialekt även talar svenska. Självklart ska politiker inte påverka vilken dialekt som individer pratar. Däremot ska myndigheter kommunicera på rikssvenska, liksom skolundervisning ska ske på rikssvenska (uttal och vissa ord kan vara lokalt dialektalt)

   2. Ang EU är MEDs position att Sveriges anslutningsavtal ska omförhandlas, med målet att åstadkomma omfattande och permanenta undantag för Sverige. Se https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/med-vill-forhandla-om-okad-sjalvstandighet-fran-eu-30675

   3. Reformera eller skrota tror jag fortfarande är MEDs position: https://nyheter24.se/debatt/909302-medborgerlig-samling-dags-att-skrota-lagen-om-hets-mot-folkgrupp. Personligen tycker jag det räcker med att ta bort begreppet ”missaktning” i HMF-lagen men behålla förbudet mot hot. Och självklart ska den gälla lika oavsett vilken grupp förövare och brottsoffer tillhör. Men punkt 3 är inte dedikerad för enbart HMF-lagen.

   4. Punkten är avsedd att illustrera MEDs utgångspunkt. Att individen äger förmågan att självständigt, utan inblandning av välmenande politiker eller byråkrater, göra sina livsval. Från den grundpositionen får vi sedan göra avvägningar. Det upplever jag som ett tydligt avståndstagande till tanken på förmyndarstat.

   Det handlar inte om någon rätt för individen att begå kriminaliserade handlingar. Det trodde jag var självklart, men uppenbarligen inte.

   5 & 6. Jag tycker själv det är ett konkret förslag att införa medborgarnas trygghet och säkerhet som överordnat mål i all offentlig förvaltning. Jag har inte sett något liknande från något annat parti. Det är unikt för MED och det är konkret.

   7. Alla konkreta åtgärder, en hel drös väldigt konkreta sådana, hittar alla i MEDs rättspolitiska program som ligger öppet på webben. Som sagt – min avsikt var inte att skriva en bok om MED, utan att formulera vägledande grundprinciper utifrån ett helikopterperspektiv.

   8. Jag upplever här att du medvetet misstolkar vad jag skrivit. Ingenstans har jag skrivit att någon av principerna skulle ge individer rätt att begå kriminaliserade handlingar såsom att skära i kvinnors könsdelar eller månggifte. Var har du fått sådana barocka idéer från?

   Poängen med likabehandling är just att den INTE tar hänsyn till ”ras och kultur”. Har du kanske fått det hela om bakfoten? Här kan du läsa mer om likabehandlingsprincipen: https://medbloggen.se/2018/08/18/sverige-behover-en-fargblind-stat/
   Och här om förslaget på en likabehandlingskommission:
   https://www.pressmachine.se/pressrelease/view/sverige-behover-en-likabehandlingskommission-17598

   9. Tack.

   MED har ett förslag om att införa en regional förstakammare på riksnivå med vetorätt. Du hittar förslaget i det demokratipolitiska programmet.

   10. Frågan om hur politikers utnämningsrätt kan förbättras är just nu föremål för intern debatt. Du är välkommen att delta och bidra!

   Vad gäller din uppmaning att ”komma ur garderoben” och bli konkreta, så upplever jag att kritiken är något missriktad. Jag har personligen inte sett ett enda annat parti som har såpass mycket konkret, välutvecklad och genomtänkt politik på så många områden som MED. Detta trots att partiet inte erhåller partistöd, inte har några heltidsanställda karriärpolitiker, utan enbart drivs av vanliga individer med vanliga jobb som brinner för en politik som gynnar vanligt hyggligt folk. Våra medlemmar har sett hur politiska partier och karriärpolitiker konsekvent misslyckats på område efter område och valt att ta saken i egna händer och engagera sig för Sveriges bästa.

   Är du förresten medlem?
   Om inte så kan du bli medlem för 250kr här:
   https://www.medborgerligsamling.se/bli-medlem-3/

   Gilla

   1. Vill bara ge en eloge för det här svaret, som är både välformulerat och ett uppfriskande exempel på god ton i ett meningsutbyte. För min del ger den här typen av argumentation och konstruktiv dialog hopp för Sveriges framtid. Tack!

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s