Andelen vaccinerade mot covid-19 i Sverige är förhållandevis stor. Genom egna beslut, utan att staten har vidtagit några inskränkande eller bestraffande åtgärder, har snart ca 85 % av alla från 16 år och uppåt vaccinerat sig dubbelt. Bland alla över 60 år är andelen dubbelvaccinerade redan nu en bra bit över 90 %. Vi vet också att bland dem som inte har tagit vaccinet finns det en viss andel som har naturlig immunitet som en följd av tillfrisknande.

Vi vill förtydliga, för att inga missförstånd ska råda, att vi bedömer att en hög vaccinationsgrad är mycket viktigt. När det gäller viljan att ta vaccin är svenska folket ett föredöme. Vi välkomnar att så många har tagit vaccinet och uppmanar fler – i synnerhet de som inte har några antikroppar efter genomliden sjukdom – att vaccinera sig. 

Med det sagt, måste vi kunna hålla flera saker i huvudet samtidigt. Att vara för vaccinering innebär inte att man utan vidare har rätt att använda statsmakten för att styra vuxna, myndiga människor. Var och en måste få fatta ett eget beslut, grundat på egna bedömningar. Detta är helt grundläggande i ett fritt samhälle och bygger på insikten att både stat och befolkningsmajoriteter faktiskt kan ha fel. Det ser vi i många andra frågor och det är en princip som i långa loppet är oerhört viktig att värna. Samhället är komplext och politiska ingripanden kan lätt få helt andra följder än de avsedda. I just det här fallet handlar det dessutom om läkemedel, om människors kroppsliga integritet och rätt till medicinsk sekretess.

Att nu börja med särskiljande och per definition diskriminerande åtgärder mot ovaccinerade, när Sverige på frivillig väg har lyckats nå höga vaccinationstal, vilar enligt vår bedömning på ytterst svaga och motsägelsefulla grunder.

Till att börja med är själva åtgärden i sig märklig, med tanke på att data har visat att det framförallt är i hemmen, på arbetsplatser och i skolor och förskolor som smittan sprids. Införande av vaccinationskrav för tillträde till allmänna lokaler kan inte rimligen ha någon större inverkan på spridningen på de platser där det vanligtvis brukar ske.

Vidare sägs det att vaccinerade måste kunna känna trygghet och slippa ovaccinerade i sin närhet. Det påståendet för oss tillbaka till det ovan nämnda om hur smittan oftast sprids. Till detta ska läggas att vaccinerade också kan sprida smittan och att inga vaccinpass i världen hjälper ifall de vaccinerades skydd är svagare än förväntat. 

Slutsatsen kan inte bli en annan än att det underliggande skälet för krav på covidpass är att göra livet surt för ovaccinerade och att särskilt jobba med social kontroll och utstötning. Detta i förhållande till en relativt liten andel av den svenska befolkningen, som i åldersgrupperna som löper störst risk för allvarlig sjukdom och belastning av sjukvården endast uppgår till några enstaka procent. 

Varje vuxen människa ansvarar för sin egen hälsa. Så länge sjukvården klarar belastningen ska största möjliga öppenhet och normalitet i samhället eftersträvas. Med tanke på hur stor andel av den äldre befolkningen som har vaccinerat sig, är sannolikheten stor att antalet allvarligt sjuka som är ovaccinerade även framöver kommer att hålla sig på kontrollerbara nivåer. Och skulle det vara så att även vaccinerade i ökande omfattning börjar söka sjukhusvård, framstår inte covidpass som lösningen. Medborgerlig Samling säger därför nej till krav på covidpass.

Efter ca två år med covid-19 i vårt samhälle och i vårt medvetande är det hög tid att stanna upp, betrakta skeendet och göra ett mellanbokslut. Vad som pågår är inte proportionerligt och väcker frågor om vilken typ av samhälle vi är på väg mot i många av världens länder. Visst rör det sig om en allvarlig pandemi. De flesta av oss har och har haft människor i sin närhet som har drabbats hårt – i vissa fall på hårdast tänkbara sätt. Samtidigt måste vi lära oss att leva med och hantera ett virus av aktuellt slag, utan att skapa en dystopi till samhälle, fylld av ovärdiga begränsningar och en kontrollstat som väller ut över sina breddar. Att människor fattar beslut och lever på ett sätt som ökar risken för den egna hälsan gäller långt ifrån enbart vaccinering. Bättre samhällsberedskap genom en mer utbyggd och flexibel intensivvård vore t ex en god investering. 

Pandemin har väckt auktoritära krafter till liv och följden kan bli en bestående förskjutning av balansen mellan individuellt självbestämmande och statlig styrning, till den senares fördel. Här behöver vi dra en gräns och bestämma oss för att frihet, värdighet och eget ansvar väger tyngre än vad dagens riksdagspolitiker verkar tycka.

Ilan SadéIlan Sadé
Partiordförande, Medborgerlig Samling

 

 

Monika Råberg Hellsing
Partisekreterare, Medborgerlig Samling

 

 

Staffan Gunnarson
Partistyrelseledamot, Medborgerlig Samling

 

 

Iréne Dahlby
Partistyrelseledamot, Medborgerlig Samling

 

 

Emilie Pilthammar
Partistyrelseledamot, Medborgerlig Samling

21 reaktioner till “Förslaget om covidpass är illa grundat

 1. Hej. Jag tycker ni är bra, behövs och önskar er lycka till. Jag förespråkar inte heller obligatorisk massvaccination, men det är som med mässlingen.om alla andra vaccinerar sina barn, så blir inte mina ovaccinerade sjuka….finns ett break even. Vissa betalar priset, andra åker snålskjuts. Om ingen vaccineras grasserar sjukdomen fritt och ingen vet vem som får de värsta följderna. Gladde mig se många ungdomar stå i kö för vaccination i Kållekärr. Sjukvården klarar inte @nstormning till iva. Vem vill åka in med behov av respiratorvård, och ingen plats finnes ?? Diskutera frågan med kunnig uva-läkare innan ni går ut med åsikter. Jag vill se er öka. Mvh Anette Pernevi Siden Sjuksköterska, vårdlärare och ffa förlösande barnmorska på KKSS osenare Spec.förl KKÖ

  Gilla

  1. – Under 2020 rapporterades cirka 34 600 aborter till Socialstyrelsen.
   – Under två år, från januari 2020 till snart slutet av 2021 har 15000 dött ”med” Covid.

   Den som är för covidpass borde även vara för ett förbud mot aborter. Då kan de rädda fler än 4 gånger så många liv.

   Därför är det ett hyckleri att vara för vaccinpass och samtidigt för abort.

   När det kommer till ”att överbelasta vården” har jag följande kommentar;
   Vilka är det som nyttjar vården mest? Äldre och ohälsosamma? Okej, låt oss då även införa ålderspass, nikotinpass, träningspass, kostpass för att bevisa att du är ung, nikotinfri, tränar regelbundet och har en hälsosam kost.

   Ett annat förslag vore att ovaccinerade inte får utnyttja de statliga myndigheterna. Men då skall de ovaccinerade inte heller behöva betala skatten och få den återbetald.
   200.000,00 kr extra i fickan per år borde räcka för mig att söka vård hos ett privat sjukhus den dagen jag behöver det.
   Då kan varje person själv välja om man vill ingå i den ”trygga” famnen hos staten eller inte.

   Jag har min princip om individuell frihet. Det vill säga; alla har ett självbestämmande över sin egna kropp oavsett om det gäller abort, vaccin, tatuering, mat eller annat.
   Uppenbarligen saknar 90 % av befolkningen principer och är hycklare. Inte undra på att Sverige ser ut som det gör.

   Gilla

   1. Tommy
    Den som är emot abort är det antagligen av religiösa motiv. Vi andra tycker det är en rättighet för kvinnor att bestämma över sin kropp. De utgör ingen risk för samhället i övrigt. Den som lever ohälsosamt och belastar vården är kostsam men riskerar heller inte hälsan för hela befolkningen. Men din princip om individuell frihet går förståss före allt. Rakryggat av dig.

    Gilla

   2. Hej Åke,

    det finns flertalet studier som påvisar att vaccinerade och ovaccinerade har liknande virusmängd i kroppen och i luftvägarna. Därav smittar de likartat mycket.

    Din hypotes om att en vaccinerad individ skulle skydda samhället mot något annat än allvaret av sin egna sjukdom är därav felaktig.

    Ta dig i kragen och sluta slänga ur dig floskler direkt från din favoritpolitiker. Lär dig tolka data, statistik och studer på egen hand.

    Vänliga hälsningar,
    Isac

    Gillad av 2 personer

  2. Hej.

   Anette, det är i princip ingen som motsätter sig att personer i riskgrupper ska erbjudas vaccination med de nödgodkända spikproteinvaccinen (vaccin kallas de efter att definitionen av vaccin ändrats – fullt naturligt när ny teknik blir tillgänglig).

   Men jag som är fullt frisk, inte har immunförsvarsnedsättning, inte är fet, inte har diabetes, inte är så gammal att jag är i riskgrupp för det, osv – varför ska jag vaccinera mig när vaccinen inte hindrar smittspridning?

   Titta i Socialstyrelsens dödsorsaksregister och i Läkemedelsverkets rapportsamling för biverkningar. Enbart för Comirnaty har 259 dödsfall orsakade av vaccin inrapporterats. (2020-12-27 till 2021-11-24)

   Jämför det med våra vanliga, ej spikproteinbaserade vaccin.

   Jag har själv folk i min familj som har immunbristsjukdom. Där är vaccination självklar eftersom det är den lägre risken jämfört med infektion – för mig är det tvärtom.

   Jag rekommenderar alla att ta del av Nobelpristagaren Robert Malones och professor Martin Kulldorfs inlägg på twitter. De, och 25 000 andra forskare, läkare och annan vårdpersonal världen över protesterar mot dessa massvaccinationer som bara skapar evolutionärt tryck på viruset.

   Och: vi har sjukdomar som är magnituder farligare i omlopp. Mässling, rabies, polio, TBC, tyfoid, med flera erbjuder apotek vaccinationer mot.

   När jag ser politiker och medias experter kräva vaccinbevis för flyktingar ska jag ta kraven avs. SARS-Cov-2 på allvar. Som vi alla vet diskriminerar inte virus på ideologisk grund.

   Kamratliga hälsningar,
   Rikard, fd lärare

   Gillad av 2 personer

   1. Analysen är korrekt! Därför blir det extra oroande att regeringen med FHM i spetsen uppmanar samtliga att ta ett vaccin som inte har några långtidsstudier att gå på. Den som vaccinerar sig ingår därmed i fas 3 och 4 som allmän kontrollgrupp för dessa vacciner. Helt sjukt! De som blivit smittade och utvecklat T-cells immunitet har ett betydligt bättre skydd mot nya varianter än den som är trippel vaccinerad. Och den som har en god hälsa, alltså inga inflammationer eller höga insulin värden eller lider av fetma ska absolut inte behöva ta ett vaccin vars enda effekt är eventuella biverkningar.

    Gilla

  3. Om beslutet med vaccinationspass hade byggt på vetenskap hade det aldrig föreslagits! Vaccinerade smittar minst lika mycket eller mer (studier pågår) än ovaccinerade! Det är ett ostridigt faktum idag! Se bl a statistik fr Israel mm! Vaccinerade utgör stor / största delen av intagna på sjukhus pga covid idag! Det finns mkt info / statistik fr sjukhus internationellt att tillgå! Vaccinpass har INGET att göra med hälsa, enbart med ökad kontroll, skrämsel genom utpekande o utstötning av en grupp i samhället! Regeringen är bunden via avtal med bl a WHO m fl org, att göra allt för att hela befolkningen ska vaccineras!
   Om hälsa varit viktig för FHM o politiker hade immunstärkande åtgärder prioriterats, läkemedel med bevisad positiv påverkan på covids sjukdomsförlopp och frånvaro av censur och politisk styrning av både vården och media varit prioriterat! Det som beslutats och nu händer handlar om att söndra, splittra o härska!
   Vakna, sök information själva och skydda er och era barn!

   Gillad av 2 personer

 2. Tommy
  Den som är emot abort är det antagligen av religiösa motiv. Vi andra tycker det är en rättighet för kvinnor att bestämma över sin kropp. De utgör ingen risk för samhället i övrigt. Den som lever ohälsosamt och belastar vården är kostsam men riskerar heller inte hälsan för hela befolkningen. Men din princip om individuell frihet går förståss före allt. Rakryggat av dig.

  Gilla

  1. Hej Åke, det finns flertalet studier som påvisar att vaccinerade och ovaccinerade har liknande virusmängd i kroppen och i luftvägarna. Därav smittar de likartat mycket.

   Din hypotes om att en vaccinerad individ skulle skydda samhället mot något annat än allvaret av sin egna sjukdom är därav felaktig.

   Ta dig i kragen och sluta slänga ur dig floskler direkt från din favoritpolitiker. Lär dig tolka data, statistik och studer på egen hand.

   Vänliga hälsningar,
   Isac

   Gillad av 2 personer

 3. Tack för ett bra inlägg som troligtvis kommer hålla för evigt.

  Det som bör diskuteras är just IVA och sjukvården. Hur är det möjligt att inte ”hinna” ställa om sjukvården där IVA platser samt personal borde utökas då samhället tidigt såg effekterna? Under ”pandemin” ha ju många operationer blivit inställda och således bör det finnas personal som jobbar mindre eller väldigt lite under denna period. Hade samhället accepterat detta om sjukvården varit privat, hade privata ägare accepterat detta?

  Antalet cancerpatienter med oupptäckta cancertumörer ökar nu exponentiellt då sjukvården inte har undersökt människor i samma omfattning som innan pandemin. De som fått cancer har mycket större risk att dö än de som får Covid-19, antalet dödsfall i totala siffror är även det mycket högre.

  Det sprids mycket ”information” om vaccinets baksidor såsom ökade missfall, ökade hjärtinfarkter och annat i sociala medier men inget eller väldigt lite inom publik service. Om public service är oberoende samt ”att lita på” varför sätts inte de bästa statistikerna och grävarna att sprida ljus?

  Gillad av 1 person

 4. Ny medlem! MED:s ställningstagande angående Vaccinpass och dess tillhörande kringåtgärder gjorde mig till partimedlem. Vi har väldigt många viktiga frågor inom ett brett spektrum att ställa oss frågande till. Men det som fick mig att handla, ta ansvar, bli en del av något som vill värna om det sunda förnuftet var MED:s nyktra hållning till den pågående och det alltmer totalitära åtgärderna kopplade till vaccinationsdoktrinen.

  Sedan behövs mer för ett medlemskap och det har Medborglig Samling! / Dan

  Gillad av 1 person

 5. Jag har visserligen varit MED-medlem några år men när jag såg hur ni (eg.: MED) ställer sig beträffande frågan om vaccinpass blev jag lycklig. Att ni som kommer fram till ett sådant här beslut, utan att vara experter inom virologi (som ett ex…), visar på en klarsyn i MED-ledningen över vad som händer i vår omvärld nu.

  Gilla

 6. Det här som vanligt välformulerade och genomtänkta inlägget, Ilan Sade’s modiga deltagande i paneldebatt om covidhysterin härom dagen, samt läsning av de många gedigna politiska programmen har avgjort saken; det får bli adjöss SD och hallå MED! Ni har min röst och mitt medlemskap.

  Det räcker inte att vara pragmatiker och maktpolitiskt strategiskt smarta, såsom SD:s ledning tenderar vara, man behöver också en stabil politisk och etisk kompass som grund i sitt politikbygge för att veta vart man egentligen är på väg. SD ställde sig i stället först i kön med att införa vaccinpass till sina egna landsdagar.

  Tror MED har framtiden för sig och jag följer gärna med dit…

  Gilla

 7. Blir lite fundersam när jag läser inläggen om vaccinpass. Att vaccinerade kan föra smitta vidare innebär inte att vaccinerade smittar lika mkt som ovaccinerade. Flera nyligen publicerade studier visar att ovaccinerade för smittan vidare i högre utsträckning än vaccinerade. Självklart kan man inte tvinga människor att ta vaccin, men att ställa krav på vaccinering för t.ex. personal som arbetar med gamla och sköra som riskerar att dö i sjukdomen (även om de är vaccinerade) tycker jag inte är konstigt. Likaså är det inte konstigt att, baserat på den information som idag finns om sjukdomen och effekten av vaccin, ställa vaccinkrav för deltagande i vissa evenemang där smittspridning kan ske, tex större idrottstävlingar och konserter – evenemang som idag inte skulle vara möjliga att genomföra om vaccin inte fanns då smittspridningen och belastningen på vården skulle bli alldeles för hög. Det är trots allt ovaccinerade, undantaget vaccinerade personer med svagt immunförsvar pga bakomliggande sjukdomar, som idag vårdas på IVA-avdelningar med personalbrist till en kostnad av minst 60 000 kr per dygn…

  Gilla

  1. Gränsen kan inte dras mellan vaccinerade och ovaccinerade. De som har perfekt hälsa och trimmat sitt immunförsvar lite extra i dessa tider klarar covid fint upp till 70-80 års ålder. Detta är en ”pandemi av riskfaktorer”, låga nivåer av vitamin D, zink etc. Om vi skulle slippa det kriminella etablissemang som motarbetar ”billiga” preparat enligt denna sidan så hade enorma mängder liv sparats.
   https://c19early.com/
   En mer restriktiv användning av vacciner skulle ha varit bäst vilket Ann-Cathrin Engvall har förklarat.
   https://folketsradio.se/vaccindebatt-om-covid-19-med-ann-cathrin-engwall-och-henrik-branden/
   Men vi befinner oss i en hopplös masspsykos.
   Som tur är räddar oss omicron nu ur denna mardröm. Vaccinernas är ett dåligt skämt jämfört med naturlig immunitet.
   Tänk om vaccinerna skördar fler liv än de räddar i vissa åldersgrupper? Kolla vad Norman Fenton säger!!!

   Gilla

Lämna ett svar till Isac Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s