Medborgerlig Samlings partistyrelse har tagit ställning mot införande av regler om vaccinpass för tillträde till offentliga platser, såsom krogar och restauranger, idrottsevenemang och konserter. Sedan dess har frågan diskuterats livligt i våra kanaler. I riksdagen ser det nu ut att finnas en stor majoritet för införande av statliga regler om vaccinpass, vilket talar för att ett förslag kan komma från regeringen.

Skälen för mitt och partistyrelsens ställningstagande kan behöva utvecklas något mer än vad som hittills har skett.

Till att börja med är det bra om vi alla erkänner att det inte rör sig om någon enkel fråga. Det finns flera olika aspekter att väga in och det är fullt legitimt att komma fram till olika slutsatser. Tyvärr kännetecknas debatten om coronapandemin av att alltför många debattörer har satsat alltför mycket av sin personliga ära och prestige på att en viss linje är den enda rätta. 

Vi är alltid hänvisade till att fatta beslut grundade på ett ofullständigt underlag. De samlade effekterna på ett samhälle av beslut såsom att stänga ned och spärra av, eller att inte göra det, eller för den delen införande av krav på vaccinpass, kan ta många år att bedöma och få grepp om. Ifall vi nu någonsin kan få en sådan överblick. Våra samhällen är synnerligen komplexa skapelser. Den insikten föranleder den liberalkonservativa slutsatsen att så kallad politisk ingenjörskonst – d v s att se samhället som en stor maskin som kan styras av politiker och byråkrater med ”smarta” beslut – är någonting som man ska misstro.

När det gäller frågan om krav på vaccinpass, är det framför allt bekämpning av smittspridning som anförs som skäl. Smittspridning i sig är dock inte det som är relevant, utan det är antalet svårt sjuka som vi måste hålla ögonen på och samhällets kostnader. 

Den som är vaccinerad eller redan har haft viruset löper statistiskt sett ytterst liten risk att bli svårt sjuk, enligt data från sjukvården världen över. Antalet bekräftade fall av covid-19-infektion i Sverige är uppe i mer än 1,1 miljoner. Andelen fullvaccinerade inom den vuxna befolkningen nyligen passerat 70 % och andelen som åtminstone har fått en spruta är uppe i över 80 %. Bland de vuxna är det dessutom framför allt yngre som ännu inte har vaccinerat sig. Bland de äldre torde vaccinationsgraden vara ytterst hög.

Till detta ska läggas att symptomfri smittspridning, eller spridning efter enbart lindriga, svårdiagnostiserade symptom, kan ske mellan vaccinerade personer. Vidare kommer våra hem, arbetsplatser och skolor alltid att vara platser där ovaccinerade kommer att smittas framöver. Nyttan med vaccinpass för vissa lokaler kan således ifrågasättas. Sannolikheten är stor att ovaccinerade kommer att smittas oavsett vilket.

Sammantaget framstår det alltså som både förhastat och onödigt att villkora hävningen av restriktioner för exempelvis idrottspublik och kulturevenemang med att vaccinpass införs. Nyttan med begränsningarna i stora lokaler och på arenor framstår som väldigt osäker, medan skadan som kan uppstå i ett samhälle där vissa människor blir utestängda från gemensamma mötesplatser riskerar att bli desto större. Som läget är nu bör inte pandemilagen förlängas över huvud taget och restriktionerna kan hävas utan införande av krav på vaccinpass. Att dessa pass nu har sålts in som ett villkor för att kunna öppna till fullo för åskådare och gäster i olika sammanhang är helt enkelt falsk marknadsföring.

Sverige har inledningsvis begått misstag vid hanteringen av pandemin. Skyddet av äldreboendena, ansvarsfrågorna och sjukvårdens beredskap brast. De tidiga misstagen får dock inte leda till att staten nu i efterhand försöker att överkompensera genom att upprätta ett kontrollsamhälle där självklara medborgerliga friheter inskränks. 

Det finns nämligen en betydande risk att det vi ser runtom i världen är åtgärder vilka är lätta att införa, men desto svårare att avskaffa. Vi måste inse fakta: Coronaviruset och dess olika varianter är här för att stanna under en längre tid. När frihetsinskränkningar väl är på plats är det lätt hänt att de stannar även om de inte är proportionerliga, eller att motsvarande system införs för andra typer av smittor. Eller rentav för andra områden i samhället.

I grunden handlar det om att vi vuxna människor har ett eget ansvar för vår hälsa och måste få fatta egna beslut. Att inte låta idrottsarenor och teaterläktare bli fullsatta med hänsyn till ovaccinerades hälsa är både en omyndigförklaring och kollektiv bestraffning på en och samma gång. Sådant sår split i befolkningen. Att just utestängning av ovaccinerade från sådana platser skulle ha en större verkan på arbetsbördan vid våra sjukhus är ytterst osäkert. Och vid osäkerhet går den som månar om ett fritt samhälle för starka, vuxna och ansvarstagande medborgare på alternativet att fria hellre än fälla.

Detta var mina skäl för ställningstagandet mot vaccinpass. Jag har respekt för att andra kan komma fram till andra slutsatser. Men en sak tror jag att en mycket stor majoritet kan enas om: Det är bra att vaccinationsgraden är hög för att vi ska kunna komma vidare och göra samhället normalt igen.

Ilan SadéIlan Sadé
Partiledare

23 reaktioner till “Därför säger MED nej till vaccinpass

 1. ”Antalet bekräftade fall av covid-19-infektion i Sverige är uppe i mer än 1,1 miljoner.” Jag tycker nog att det där behöver nyanseras lite. Folkhälsomyndighetens ”infektioner” handlar alltså om hur många man fått som testat positivt, och så vitt jag vet handlar testningen bara om PCR-testning som upphovsmannen själv sa var ett forskningsvertyg och inte lämpligt att använda för diagnostik. Så det handlar för det första inte om 1,1 miljoner sjuka, utan om 1,1 miljoner positiva test, varav sannolikt en stor del dessutom är falska positiva.

  Gillad av 1 person

  1. @Dolf. Detta är en utmärkt kommentar som jag tror är helt rätt. Kunde inte ha uttryckt saken bättre själv. (Kunde inte klicka gilla, eftersom jag inte är ansluten till WordPress),

   Att PCR-testen är otillförlitliga måste rimligen innebära att även statistiken för Covid-19 blir osäker. Verkar inte vara särskilt ofta som detta diskuteras. Inte kan det väl möjligen vara så att vissa intressen vill mörka vad som är sant…

   Gillad av 2 personer

  2. Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19

   Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19.

   PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte. RNA från virus kan ofta påvisas i veckor (ibland månader) efter insjuknandet men innebär inte att man fortfarande är smittsam. Det finns också flera vetenskapliga studier som talar för att smittsamheten vid covid-19 är som störst i början av sjukdomsperioden.

   De rekommenderade kriterierna för bedömning av smittfrihet grundar sig därför på stabil klinisk förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen började. För de som haft mera uttalade symtom gäller minst 14 dagar sedan insjuknandet och för de allra sjukaste, individuell bedömning av behandlande läkare.

   Kriterierna har tagits fram i samarbete med företrädare för specialitetsföreningarna inom infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, hygien och smittskydd. Dessa har senast diskuterats i gruppen vid möte 19 april 2021 med anledning av de nya virusvarianterna. Bedömningen blev då att ingen uppdatering behövdes. Rekommendationerna kommer att uppdateras allteftersom ny kunskap om smittsamhet vid covid-19 tillkommer.

   Relaterad läsning
   Lite klargörande här 😊Tack för att du ställer dej nej till vaccinationspass vilket är både polarisering och stigmatisering . Diskriminering . Mm.Finns liksom inga vettiga grunder studier eller vetenskaplig studie vare sej kortfattad eller lång.
   Tack.🌺
   Vägledning för användning av antigentester vid covid-19

   Författare: Folkhälsomyndigheten
   Publicerad: 21 juli 2020
   Uppdaterad: 30 november 2020
   Artikelnummer: 20110

   Gillad av 1 person

 2. Texten ger intryck av att vara en kompromiss inom partiet. Oavsett hur det förhåller sig med det anser jag slutsatsen med ett ställningstagande mot vaccinpass vara mycket viktig. Ser det som en styrka som bör kunna ge röster! Kanske t o m ”överraskande” många röster.

  Vad jag sett verkar Medborgerlig Samling i dagsläget vara enda partiet med denna slutsats.

  Gillad av 1 person

 3. Det här var ett av de mest korkade besluten jag läst om.

  Jag röstade med MED i förra valet. Nu tappade ni min röst i nästa. Personer som inte är vaccinerade mot ett pandemivirus borde självklart inte röra sig – eller ens få röra sig – helt fritt i samhället. Smittskyddslagen borde därtill stärkas.

  Gilla

  1. Då kan du ju rösta på VPK, MP eller något av de andra totalitära partierna som gladeligen skickar oliktänkande till arbetsläger eller gör processen kort med dem.

   Gilla

   1. Fast jag får visst ta tillbaka det där med VPK, de är tydligen det enda riksdagispartiet som sagt nej hittills.

    Gilla

  2. @ Incognito
   Skall vaccinerade överhuvudtaget vara rädda för ovaccinerade? Det låter närmast som ett argument emot vaccination. Du anser alltså att medicinska beslut angående vaccination skall fattas kollektivt och med tvång.

   I så fall en åsikt som jag inter alls delar! Medicinska beslut skall fattas individuellt och frivilligt. Dessutom kan den som vill hålla sig så frisk som möjligt med fördel gå in för att stärka sitt immunförsvar.

   Din kommentar hör inte direkt till de minst korkade jag har läst.

   Gillad av 2 personer

  3. @incognito: Vaccinpass betyder orättvis generalisering och diskriminering.
   Medan det verkar stämma på denna tidspunkt att vaccinet skyddar de äldre och skörare bättre än att inte göra någonting, ser man samtidigt att naturlig immunitet skyddar dem som har fått den ännu bättre, både ur smittskyddsperspektiv och mot svåra symptom i fortsättningen – det är vad data från Israel visar i en studie som beskrevs av forskaren Charlotte Thålin för SVT.
   Detta skulle uppmuntra alla yngre och friska som inte har fetma att lugnt ser emot detta virus för att bli hållbart immuna!
   För de andra mer i riskzonen ser det ut som om man antingen behöver regelbundna boostersprutor som nu görs i Israel, eller själva (!)infektionen(!) efter att ha vaccinerats! Det sa tyska favoritvirologen Christian Drosten senast i en podcast.
   Alla dessa som bara tittar på virusets och vaccinens betydelse för hälsan och sjukvården ser dessutom inte på de alternativa möjligheterna som även förhindrar svår sjukdom om de tillåts och används, utan vaccinens potensiella skadliga biverkningar.
   Inte heller pratar de om att svenska sjukvården har nedmonterats under decennier så att den brukar gå i knä med i stort sätt varje infektionsvåg, och detta måste förstås ändras!
   Det behövs ett mer omfattande perspektiv för att verkligen hjälpa folkhälsan och samhället. Jag hoppas att MED tar det.

   Gillad av 1 person

  4. Jag röstade inte med MED förra valet men jag kommer definitivt göra det 2022, detta till stor del p g a beslutet att vara mot vaccinpass.

   ”Ett samhälle som ger upp lite frihet för att vinna lite säkerhet förtjänar varken eller och kommer att förlora bägge”

   – Benjamin Franklin

   Gillad av 1 person

 4. Jag är för en öppning av samhället fullt ut. Om denna sker m h a vaccinpass eller ej är inte det viktigaste, att däremot hålla samhället stängt eller begränsat av hänsyn till folk som vägrar vaccinera sig är däremot för mig inget alternativ.

  Gilla

 5. Dr Peter McCullough en ytterst framstående amerikansk läkare – Avsluta pandemin med fem följande  COVID -teser
  1. Viruset sprids inte asymptomatiskt.
  2. Vi ska aldrig testa asymptomatiska människor.
  3.Naturlig immunitet är robust, komplett och varaktig.
  4. COVID-19 är lätt att behandla under den första fasen med milda förkylnings eller                 influensasymtom.  Tillåt läkarkåren att bota de som blir sjuka med fungerande mediciner som t.e.x. Ivermectin eller Favipiravir i Thailand för att förhindra svår Covid-19 i fas 2, vilket innebär sjukhusvård och värsta fall intensivvård.
  5. De nuvarande vaccinerna har kort varaktighet med hänsyn till ständiga mutatationer av SARS-COV-2, osäkra och olämpliga för mänskligt bruk.
  https://rumble.com/vl16yw-dr.-peter-mccullough-ends-the-pandemic-with-5-covid-facts.html

  Gilla

 6. Den här frågan om ja eller nej till vaccinpass är så oändligt mycket större. Det handlar om bl a
  huruvida PCR-testet öht visar på denna infektion eller inte (klarlagt att det inte bevisar ngt säkert),
  huruvida Covid19 öht kan anses vara en mycket dödlig sjukdom (klarlagt att det inte är så, mer än f vissa grupper),
  huruvida Covid19 går bra (ev bättre) att bota utan dessa vaccin (klarlagt, när det tillåts, att det oftast går bra),
  huruvida man smittar eller inte smittar när man är vaccinerad eller inte-vaccinerad (ej klarlagt),
  huruvida den dubbelvaccinerade är skyddad mot Covid19 eller ej (nej, är ej säkert).

  Det finns många fler skäl till ett nej till vaccinpass – som begränsar vår frihet och stänger ner samhället och gör det delvis handlingsförlamat. Dessa lockdowns har i de flesta länder ställt till med mer skada än själva corona-viruset. Danmark har nu beslutat att öppna upp, de verkar vara allmänt kloka där. – Det finns mängder av sajter på nätet där jag kan följa ”den andra sidan” att jämföras med det ställningstagande som vår regering och svenska MSM tagit. Ett av många exempel är https://worldfreedomalliance.org. I samband med pandemin vill, eller kan, inte MSM göra en ärlig och grävande journalistik, därför kan man inte gå efter den.
  För mig gör således MED helt rätt när man säger nej till covidpasset.

  Gillad av 1 person

  1. @svea112
   Redan tanken att dela upp befolkningen i en A- och en B-grupp (för vaccinerade resp ovaccinerade) är ju rent förfärlig. Så gör man inte! Och inte blir det bättre av att A-gruppen betraktar detta som en åtgärd för frihet. För dem själva.

   Exemplen på oklarheter du räknar upp styrker det olämpliga i att försöka tvinga på folk en åtgärd med hjälp av vaccinpass.

   Gillad av 2 personer

 7. Citat:

  Jag vet inte vad dr. McCullough har för egen agenda, men att han sprider felaktig, ej vetenskapligt baserad propaganda och misinformerar, det är klart. Han har inte koll på läget och att påstå att han är en ”ytterst framstående läkare”, det stämmer inte.

  ”COVID-19 misinformation

  Some of McCullough’s public statements contributed to the spread of COVID-19 misinformation.[9][41]

  McCullough testified before a committee of the Texas Senate in March 2021, posted to YouTube by the Association of American Physicians and Surgeons, in which he made false claims about COVID-19 and COVID-19 vaccines, including that people under 50 years of age and survivors do not need the vaccine and that there is no evidence of asymptomatic spread.[22]

  Posted on the Canadian online video sharing platform Rumble, McCullough gave an interview in April 2021 to The New American, the magazine of the conservative John Birch Society, in which he advanced anti-vaccination messaging, including falsely claiming tens of thousands of fatalities attributed to the COVID-19 vaccines.[42] In May 2021 McCullough gave an interview in which he made claims about COVID-19 and COVID-19 vaccines which were ”inaccurate, misleading and/or unsupported by evidence,” including that survivors cannot be re-infected and so do not require vaccination and that the vaccine is dangerous.[23]

  In an interview on the Fox News program Tucker Carlson Tonight in May 2021, McCullough claimed that hydroxychloroquine is effective for treating COVID-19 despite there being no supporting evidence.[23] McCullough later made appearances on the The Ingraham Angle. During television appearances, McCullough contradicted public health recommendations, including when asked about the aggressive spread of COVID-19 among children, by suggesting that healthy persons under 30 had no need for a vaccine,[24][43] and when asked about the relative merits of vaccination-induced immunity versus ”natural” (survivor) immunity, by disputing the necessity of vaccinations to achieve herd immunity.[19][44][45][41] ”

  Gilla

  1. @Incognito
   Skriver du ut ett citat utan att ange vem du citerar? Då framstår det som propaganda för dina egna åsikter och som om du har en egen agenda.

   Gilla

   1. Sorry, mitt fel. Trodde det framgick indirekt att det var Wikipedia [English]. Inte konstigare än så. Och funderar man räcker det oftast att bara kopiera tio ord av orden i rätt ordning så når man citatet i en googling.

    Gilla

   2. Wikipedia är inte en objektiv och tillförlitlig källa när det gäller politiskt känsliga ämnen eller personer och organisationer som går mot gällande narrativ. Wikipedia är ofta bra för rena sakupplysningar men har en stark vänstervridning och deras uppgifter när det gäller saker som covid-vaccinering förtjänar att starkt ifrågasättas.

    Gillad av 1 person

 8. Detta skrevs för 3 månader sedan och då skulle ovaccinerade skyddas. Idag, mitten av november, skall vaccinerade skyddas från ovaccinerade med vaccinpass. Vad är vitsen med vaccinationer om det inte hjälper. Jag hoppas att MED fortsätter på denna linje att värna medborgerliga friheter.

  Gilla

 9. Bra att ni tog ställning mot vaccinpass eftersom ni annars definitivt hade förlorat mig och flera andra som jag känner som potentiella väljare i nästa val.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s