I debattprogrammet ”Sverige möts” på SVT (den 9 mars 2021) diskuterades det ”mångkulturella samhällets” brister och förtjänster. Igen. Det lät som 2015. Eller 2005.

Intressant nog var den avslutande frågan i programmet om paneldebattörerna trodde att de kommer att stå och diskutera samma ämne om fem år igen.

Min gissning är att så kommer det att bli – men tills dess har problemen ökat i samma takt som segregationen och polariseringen har fördjupats. Så här kommer det att mala på medan immigrationstakten fortsätter på samma höga nivåer, som under de senaste tio åren då c:a 1 miljon människor flyttat till Sverige.

En av paneldeltagarna berättade att när han kom hit med sin familj från Iran 1991 var det inga problem för honom att integreras eftersom det nästan bara var svenska barn i skolan. Idag, när han själv är förälder, finns det få svenska barn kvar i skolan, vilket han menade leder till sämre integration. Han tyckte att de svenska föräldrarna (d.v.s. majoritetskulturen) skulle låta bli att ta sina barn ur skolan och istället låta dem gå kvar för att därmed ”säkra” integrationen.

Men det är ju just här problemet ligger. Inte ens den mest godhetssignalerande medelklassföräldern från den svenska majoritetskulturen (till vilken numera även hör många inflyttade) är beredd att låta sina barn agera som ”integrationssäkrare” i en skola om det är så att skolan har så många barn från minoritetskulturer att det för med sig ökade problem och sämre studieresultat.

Detta är ett känt faktum – att så fort en inflyttad minoritet blir så stor att den inte längre kan ”absorberas” kulturellt av den rådande majoritetskulturen, kommer segregationen att sätta igång av sig själv. Inte konstigt alls.

Vi ser det i samhälle efter samhälle i Sverige där ofta miljonprogramsområden gått från att ha varit hyfsat välintegrerade områden under perioden 1960-tal till 80-tal, till att bli kraftigt segregerade i takt med att allt fler från olika minoritetskulturer flyttade in och allt fler från majoritetskulturen då istället valde att flytta därifrån.

För att råda bot på detta kan man ju antingen införa tvångsåtgärder (som t.ex. skolbussning eller bostadsanvisning – hemska tanke) eller att helt enkelt se till att de som flyttar in kan absorberas av majoritetskulturen i lugn och ro. Integration och assimilering tar tid.

Det ligger också i linje med vad paneldebattören Bi Puranen, generalsekreterare för World Values Survey, sa i programmet om att processen med integration tar väldigt lång tid.

Men det är svårt om inflyttningstakten är alltför hög. Majoritetskulturen klarar helt enkelt inte av att integrera och/eller assimilera med 10% i befolkningsökning på tio år. Då kickar segregationsreflexerna in istället. Tyvärr. Men så blir det.

Om integrationsprocessen är tidskrävande, så säger det sig självt att den måste få jobba på i lugn och ro utan att stressas på med ständigt höga nivåer av nya inflyttade. Det måste få ta tid. Det går inte att forcera processen helt enkelt.

Just därför kommer vi högst troligen att få se ett likadant program på SVT om fem år där det ”mångkulturella samhället” fortsatt ältas i samhällsdebatten och ingen vet hur man ska komma tillrätta med problemen som uppstått då heller, ty då har segregationen cementerats ytterligare och de politiska låsningarna kommer att kvarstå. Tyvärr.

Lena Malmberg
Demokratipolitiska talesperson

5 reaktioner till “DET MÅNGKULTURELLA SAMHÄLLET – ETT POLITISKT PROJEKT

 1. De som stöder MED, och vissa andra partier och politiker, inser de problem som Sverige sedan länge plågats av.
  Men…….de ännu icke väckta.
  De som uppfostrats av och slumrat till svensk media (SVT) nickar instämmande till de journalister och programledare som ivrigt försäkrar att orsaken till eventuella problem endast består i övriga svenskars rasism och alltför låga förståelse för de ”utsatta”.
  ”Om bara” är deras motto.

  ”Om bara” alla invandrare får ett avlönat jobb så…….
  ”Om bara” alla invandrare får en större bostad utanför de ”socialt utsatta områdena” så……
  ”Om bara” svenska elever låter de andra ”svenska” eleverna styra i klassrummet så……
  ”Om bara” invandrare slipper utsättas för diskriminering så…..
  ”Om bara” alla svenskar omfamnar alla andra kulturer så………
  Om ”detta bara” inte fanns skulle miljön inte drabbas av tusentals brända bilar, de miljöaspekter som ingen talar om.
  Om ”detta bara” inte fanns skulle inte gruppvåldtäkter utföras.
  Inte heller ungdomsrån, skjutningar, bombattentat, knivattacker och en allmän oro att utsättas för brott.

  Gilla

 2. ”mångkultur” är afrikasienisternas begrepp för afrika och de vidrigaste delarna af asien, alltså för invasiverna derifrån i väst, främst betecknar det muhammedanismen. Inga västerländska kulturer betecknas af begreppet, och på sin höjd endast i ringa mån de ostasiatiska. Tyskar, finnar, portugiser, amerikaner och så vidare i Sverige, äro ICKE ”mångkultur”: hvarje afrikan och muhammedan är det deremot. ”mångkultur” är ett RAS-begrepp.

  Och, som jag alltid sanningsenligt säger i detta, Sverige hafver inga som helst problem vare sig ”integration” eller ”segregation”; hela problemet är afrisatinvasivernas f ö r e k o m s t här. Det är ett skapadt och till 100% importeradt problem, hvars lösning icke är någon annan och icke heller skulle kunna vara någon annan än att i förslående miljontal aflägsna dem från Sverige. Endast ett l i t e t antal af goda individer skulle kunna få stanna, alltså inga Svenskhatare, västhatare, brottslingar, arabiska-halföiska jernåldersfossiler.

  ”integrationen” hafver blifvit till en afgud, som det offras pengamassor och svenska lif till i hopp, att såsom en deus ex machina något skall ingripa och lösa bort problemen. Det kommer aldrig ske.

  Under tiden varda alltfler svenskar dagligen offer för det svartbruna våldet. Och h v a r j e problem växer.

  U T

  Gilla

 3. Om jag har förstått det hela rätt så vill MED ha en helt fri invandring (så länge som migranten kan dra in typ10.000 kr/mån som hamburgerbud på foodora )
  Med denna migrationspolitik skulle det ta ett par månader innan dagens ”utmaningar” och ”segregation” och ”utanförskap” i det ”mångkulturella samhället” skulle framstå som rena rama bullerbyn.

  Akilov kunde ”försörja sig själv” så han hade varit lika välkommen i MEDs sverige som han var i 7ks sverige.

  Gilla

  1. Ditt svar tyder på att du inte tagit del av MEDs politik.

   Vi i MED har inget emot invandrare per se. Däremot ser vi att problem uppstår om antalet överskrider samhällets förmåga att integrera de som kommer till Sverige.

   Vi ser allvarliga problem med att stora numerärer av svårintegrerade individer kommit och fortsätter komma till Sverige. Bland annat därför förespråkar vi ett mångårigt asylstopp. För att medge oss möjlighet att integrera de stora grupper som redan kommit hit.

   Faktum är att problemet vuxit till sådan omfattning att vi ser att återvandring måste vara en del av lösningen. Då menar vi återvandring av individer där asylskäl inte längre existerar och integrationen/assimilationen inte fullbordats. Vi ser dock inte en poäng i återvandring av individer som lärt sig svenska och är självförsörjande.

   Jag vill poängtera att jag inte är talesperson för MED utan återger hur jag uppfattat MEDs politik.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s