Det är dags att sluta chansa med vår gemensamma säkerhet

Underfinansieringen som har skett från 1980-talet och framåt av riksdagens partier har nått vägs ände i dagens säkerhetspolitiska läge. Ryssland, Kina, icke statliga aktörer, gråzonsproblematik och terrorism har en helt annan karaktär än under det kalla kriget och efterföljande avspänning.

Därför lanserar vi ett uppdaterat försvarspolitiskt program, vars kärna är medlemskap i NATO och 2,5% av BNP till försvaret. Utöver det behövs det en engångssatsning på akuta åtgärder på 117 miljarder kronor på framförallt infrastruktur och materiel.

Sverige kan inte ensamt stå emot motståndare med tillgång till kärnvapen. Till detta krävs det medlemskap i försvarsalliansen NATO. Däremot ska det svenska försvaret klara av en konventionellt beväpnad motståndare på svenskt territorium.

Personalen är försvarets viktigaste resurs

Krig och katastrofer ställer höga krav, vilket ska avspeglas i både löner och rekrytering. Under 2020-talet kommer en av fyra officerare att gå i pension. Tillväxten är inte tillräcklig med dagens system. En ettårig könsneutral totalförsvarsplikt ska införas, där man genomför militärtjänstgöring eller civiltjänstgöring, vilket ska utgöra grunden för rekrytering till totalförsvaret. Totalförsvarsplikten kommer också att medföra att medborgaren blir delaktig i samhällets kris- och katastrofhantering. Krigsförbanden ska bestå av både anställda och värnpliktiga.

Självförsörjningsförmågan ska vara god

Pandemin har visat att störningar i landets självförsörjning uppstår av flera anledningar. Därför måste vi ha ett totalförsvar med tillräcklig uthållighet för att klara de flesta kriser och påfrestningar som landet kan råka ut för, oavsett omvärldsläge.

En statlig säkerhetstjänst

Skandalen med Transportstyrelsens register får aldrig hända igen. Därför ska myndigheters egna säkerhetstjänster ersättas av en statlig säkerhetstjänst, som ställer samma säkerhetskrav på alla myndigheter och offentliga verksamheter. Dagens system försvårar delning av sekretess mellan myndigheter, vilket försvårar brottsbekämpning och underrättelsearbete. Med enhetliga krav från säkerhetstjänsten kan dessa problem reduceras.

Bekämpning av nationell och internationell terrorism

Terroristorganisationer som IS är mer lika militära organisationer än kriminella till sitt arbetssätt och sina metoder. Det är rimligt att Försvarsmakten på ett mer naturligt sätt ska kunna delta i bekämpandet av terroristorganisationer både nationellt och internationellt.

Terroristorganisationer ska kunna betraktas som kombattanter mot Sverige och våra allierade. Det gäller särskilt terroristorganisationer som uttalat vill bekämpa vår demokrati, rättsstaten och våra grundlagar.

Vi i Medborgerlig Samling anser att det nu får vara slut på den oseriösa svenska försvarspolitiken, som har bedrivits i alltför många år av alla riksdagspartier. Det är dags för Sverige att bli en pålitlig aktör inom nordisk och europeisk säkerhetspolitik.

Ilan SadéIlan Sadé

Ordförande Medborgerlig SamlingÅsa Tallroth

Vice ordförande Medborgerlig SamlingKai Rämö

Försvarspolitisk talesperson Medborgerlig Samling

4 reaktioner till “Medborgerlig Samling vill ha ett finansierat och väl fungerande totalförsvar

 1. Det man oftast hör i debatten är att försvaret behöver byggas upp pga av ett ökat hot från Ryssland. Men är detta verkligen rimligt. Ryssland är en gammal stormakt på dekis som har en urusel ledare och som är oresonligt rädda för att bli anfallna och som tror att Västvärlden ser Ryssland som det största hotet. (Jag har följt ryska nyheter under en tid och blivit chockad av denna felaktiga uppfattning som man ältar in absurdum).
  De andra hoten ni talar om, terrorism o cyberhot, är dock relevanta och resurserna borde fokuseras mot det.

  Gilla

  1. Personligen anser jag att det militära försvarets primära uppgift är fredsbevarande genom att avskräcka från angrepp. Om det inte är avskräckande förlorar det sin fredsbevarande förmåga. Det militära försvaret måste alltså dimensioneras så det verkar avskräckande oavsett vem som överväger angrepp.

   Gilla

 2. Medlemskap i NATO? Icke så länge västs fiende, Östromsockupanterna, är medlem.

  För det andra är fienden redan inom landets gränser i ett antal af öfver 2 miljoner, antagligen omkring 3, och deras antal växer dagligen. Om försvar betyder försvar af fosterlandet för att säkra dess fortbestånd och Svenskarnas frihet och trygghet, skall denna fiende (som jag icke får utpeka som hot, eftersom Medborgerlig Samlings jurist bedömde det som möjligt ”hets mot folkgrupp”, när jag senast gjorde det och mina ord raderades; derför nämner jag icke deras namn här) aflägsnas. Yttre hot från främmande väpnad makt är i jemnförelse små och endast tänkbara. Den faktiska fienden är redan här och landet står redan i lågor; släcken först den elden.

  Första hjälpens ABC är ju Andning, Blödning, Chock. Just nu både kväfves och blöder Sverige sjelft, chockade brottsoffer räknas i hundratusentals. Lös det först, annars kommer snart icke något land att finnas att värna.

  Sjusiffrig repatriering.

  Gillad av 1 person

 3. Jag är positiv till allt i inlägget utom Nato-medlemskap. Personligen tror jag att ett Nato-medlemskap verkar både instabiliserande i världsläget och att det ökar risken för att vi blir indragna i konflikter. Särskilt att gå med i Nato som ett försvar mot kärnvapen verkar synnerligen ogenomtänkt, jag tror tvärtom att ett Nato-medlemskap ökar risken för att hamna i mottagaränden vid en kärnvapenkonflikt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s