Med anledning av Amazons inträde på den svenska e-handelsmarknaden har regeringen gett Konkurrensverket uppdraget att ”följa frågan och föreslå eventuella åtgärder”. Näringsminister Ibrahim Baylan (S) säger sig veta att det finns oro hos småhandlare. Han menar också att ”det är ingenting som är tillfälligt, utan det är början på någonting som kommer fortsätta”.

Reaktionen känns bekant. När något nytt inträffar på en marknad har politiker många gånger reagerat. De känner att situationen kräver höjd insatsberedskap, och de hänvisar till att särskilda åtgärder kan bli nödvändiga för att säkerställa en effektiv konkurrens på lika villkor. Så var det när teletrafiken liberaliserades, så var det när nya aktörer utmanade de gamla statliga flygbolagen och så var det när spelmarknaden öppnades upp nyligen.

Reaktionen är likafullt ett feltänk. Det är inte på dynamiska marknader med nya aktörer som konkurrensen är hotad. I verkligheten är det tvärtom: det är på de gamla förstelnade marknaderna som konkurrensproblemen är störst. Marknader som bygg- och anläggningsverksamhet, storbanker och kommersiell idrottsverksamhet. 

Men feltänket handlar inte bara om problemet, lösningen rimmar också illa med liberal-konservativ marknadsekonomi. I socialdemokratins värld spelar regeringen en improviserad melodi utan noter, efter stundens ingivelse. Problem möts ad hoc, med uttalanden, med förmaningar om ansvarstagande och med hot om skarpare åtgärder. Det är en modell som ser rättsväsendet som ett yttersta verktyg för politiken, att tillgripa vid behov, inte som en statsmakt som skapar stabilitet i en föränderlig värld.

Medborgerlig Samlings konkurrenspolitik erbjuder helt andra förutsättningar för marknadsaktörerna. Vårt marknadspolitiska program konstaterar att ”tydliga och långsiktiga spelregler är en förutsättning för en framgångsrik näringsverksamhet. Ekonomisk liberalism utesluter inte en roll för staten, men huvudlinjen är att ett fritt näringsliv som verkar inom förutsägbara ramar är en bättre garant för medborgarnas välstånd än en överaktiv stat. ”

” När konsumenterna drabbas av allvarliga problem är det statens ansvar att ingripa. Men informationsinsatser eller förhandlingar är sällan verkningsfulla när det krävs påtagliga förändringar och snabba resultat. Dessutom riskerar ’mjuka’ åtgärder att skapa osäkerhet på marknaden om gränserna för vad som är tillåtet.”

Om Amazon skulle ägna sig åt konkurrensbegränsning, exempelvis i form av pris- eller marknadsdelningskartell, finns redan en förbudslagstiftning på plats, med skarpa sanktioner i form av konkurrensskadeavgift som kan uppgå till hundratals miljoner kronor. Medborgerlig Samlings krav är att sanktionerna skärps ytterligare genom att överträdelserna kriminaliseras, så att också ansvariga personer kan straffas med böter eller fängelse.

En annan form av konkurrensbegränsning är missbruk av dominerande ställning. Typiska exempel på dominansmissbruk är underprissättning, lojalitetsrabatter och leveransvägran. Ett företag har en dominerande ställning om det kan bestämma sina åtgärder utan att ta hänsyn till reaktioner från leverantörer, konkurrenter och ytterst konsumenterna. I dagsläget finns inget som tyder på att Amazon skulle ha eller i den nära framtiden få en sådan dominerande ställning på den svenska e-handelsmarknaden.

Medborgerlig Samling anser att den bästa konsumentpolitiken är en politik som främjar väl fungerande marknader. Sådana marknader behöver ett regelsystem som är stabilt, transparent, långsiktigt och förutsägbart. Men de främjas inte av inhopp som gör företagen osäkra på vilka åtgärder regeringen kan ha i bakfickan om man inte ”frivilligt anpassar sig” till vad man misstänker är de politiska förväntningarna. Och de främjas inte heller av en diffus ”konkurrensövervakning”, kopplad till förhandlingar och utfästelser. Liksom på fotbollsplanen vill man ha opartiska domare och tydliga regler som inte ändras under matchens gång.

Lennart Göranson

Marknadspolitisk talesperson Medborgerlig Samling

En reaktion till “Tydliga och långsiktiga spelregler för Amazon

  1. ”amazon” är en del af den västfiendtliga vänsterohyran sida vid sida med ”google”, ”twitter”, fezbocken, ”adidas”, ”nike” och så vidare. Det är vår fiende i alla afseenden. Ingen som värnar väst bör befatta sig med det.

    Bojkott.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s