Ännu en svensk sommar går mot sitt slut. Med ett inte obetydligt mått av vemod kapslar vi in alla de stunder och upplevelser vilka tröstat den vindpinade och hårt prövade svenska folksjälen. Försommarens nattljus, cykeldäckens rullande över skogsvägars grus och sjöars kluckande mot blekta skrov blir effektiva lyckopiller att plocka fram ur höst- och vintermörkrets hårda ask. Vi kämpar på, tröstar oss med längtan. Vi håller ut. Vi anpassar oss- en gren i vilken Sverige tycks ha permanent guldmedalj. Och vi tiger.

Coronapandemin har dock tvingat oss att träna ännu lite hårdare. Vår grundmurade tillit till coach Staten, har fått sig en törn- anpassningsförmågan har börjat vackla med ökad skaderisk som följd.  

Sensommaren har skämt bort oss med värme. Solens strålar kommer dock att som alltid trängas bort av kommande höstrusk. 

För att stoppa det ihållande kulregnet över våra utsatta områden krävs dock ett meteorologiskt mirakel. Att Sverige intagit en stabil förstaplats inom EU gällande antalet skjutningar är skamligt och ovärdigt en demokrati-  https://link.springer.com/article/10.1007/s10610-018-9387-0

 I detta instämmer samtliga politiska partier. Medborgerlig Samling är inget undantag. 

Den betydande skillnaden är att MED föreslår kraftfulla och bestående åtgärder. Läget är exceptionellt akut. Den uppriktige har för längesedan insett att följderna av en inkonsekvent, icke-pragmatisk kriminal- och migrationspolitik utan konkreta mål kommer att leda till en geografisk spridning av den brottslighet vilken redan är bortom kontroll. 

MED välkomnar ett skyfall vilket blottlägger och spolar bort ineffektiv kriminalpolitik. Låt dropparna falla i strid ström men må de inte bestå av anhörigas tårar över ett förlorat barn.  

Medborgerlig Samling har sedan 2018 förespråkat: 

Inskränka systemet med straffrabatter så att högre straff kan utdömas vid flera begångna gärningar

Införa möjligheten till tillfälliga utegångsförbud för den som är på sannolika skäl misstänkt för brott och utegångsförbudet kan motverka störande av allmän ordning och säkerhet Avsikten är att ingripandet ska vara kortvarigt och ska följas av skyndsam rättegång

Att utvisning och återkallat uppehållstillstånd som presumtion ska beslutas för utländska medborgare vilka begått brott med fängelse som straffminimum

Att vittnesskyddsprogrammet utökas

-Att polisen ska ges utökade befogenheter till kameraövervakning, syftande till att förebygga och utreda brott 

Polisen ska i högre grad själv kunna bestämma om kameraövervakning och beslutet ska alltid i efterhand kunna prövas i domstol.

-Utvidga vårdnadshavarens skadeståndsskyldighet för egna barns uppsåtliga gärningar till ett halvt basbelopp per brottsoffer

-Införa ett system med plea bargain för att minska utredningskostnaderna och underlätta utredningar vid många brottstyper men framförallt vid organiserad brottslighet samt gängbrottslighet

-Förbättra polisers arbetsvillkor och fokusera på kärnverksamheten genom mindre administration Polisens arbetsmiljö måste också förbättras på så sätt att poliser ska våga utföra sina uppgifter och att större tolerans för felaktigheter måste kunna accepteras utan disciplinpåföljd. Dessutom måste de i alla lägen känna att de har samhällets stöd. Medborgerlig Samling vill höja genomsnittslönen för poliser med SEK 4 000 i månaden

-Utvidga kretsen av och skärpa påföljd för brott mot blåljus- och sjukvårdspersonal samt ge polisen utökade befogenheter att tillfälligt frihetsberöva enskilda när sådant brott begås 

 Medborgerlig Samling tiger inte. Medborgerlig Samling kommer aldrig att anpassa sig till en dysfunktionell och kontraproduktiv kriminalpolitik. 

Stöd Medborgerlig Samling.

Länk: https://www.svd.se/stoppa-unga-kriminella-ar-helt-grundlaggande

Nils Garcia-Grundström

Medlem, MED Bromma

 

 

 

2 reaktioner till “En effektiv kriminalpolitik mot våldet

  1. Lägg till att reversera den nyligen genomförda grundlagsändringen så att vi återigen kan återkalla medborgarskap för folk med dubbelt medborgarskap som begår brott och/eller såna som har fått medborgarskap på falska eller felaktiga premisser. Tex genom muta och falska uppgifter.

    Gillad av 1 person

  2. Föreslår skärpta utvisningsregler; vid brott med straffvärde > 2 år SKA HELA gärningspersonens familjen utvisas utan pardon o/e återkomstmöjlighet – se Schweiz som exempel. Detta ska gälla oavsett gärningspersonens ålder. Ffa de yngre gärningspersonerna bryr sig inte ett jota vad äldre (föräldrar) säger o/e om vad lagen anger, dock vid risk att hela ‘klanen’ blir utvisad kommer hela situationen att förändras rejält. Just do it, damned !

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s