Låt inte mobben bestämma över vår historia

I spåren av demonstrationerna och upploppen under parollen ”Black Lives Matter” har Londons borgmästare lovat att statyer, gatunamn och skyltar ska ”ses över” för att få bort hyllningar till slavhandlare och ”andra olämpliga personer”. Även svenska vänsterdebattörer har framfört krav på att statyer föreställande Carl von Linné borde rivas, eftersom de anser honom vara rasist.

Rivningsivern har nu även nått de digitala arkiven, i och med att filmer och serieavsnitt på ytterst lösa grunder har tagits bort från flera stora distributörers utbud, vilket helt och hållet tycks ha skett på deras eget initiativ. Kultur och kulturhistoria rensas ut.

Vissa företrädare för riksdagens vänsterpartier har uttalat sympati för demonstrationerna i svenska storstäder och tycks dessutom ha stora svårigheter att se skillnad på Sverige och USA. Den ängsliga oppositionen förblir ängslig och inga tydliga fördömanden har kommit därifrån.

Medborgerlig Samling är som politiskt parti tydligt i sitt ställningstagande. Att fördärva minnesmärken och genomföra digitala utrensningar är inget annat än ett totalitärt agerande som har följt kollektivistiska och sekteristiska rörelser i alla tider.

Vad vi ser är den ofrånkomliga följden av identitetspolitik. De som har gått i tron att detta bara är tokerier som håller sig inom vissa miljöer och inte påverkar samhället i stort får nu ett kvitto på att de har tagit fel. Gruvligt fel. Giftet sprider sig och rasism är rasism, oavsett om man kallar den för rashygien eller identitetspolitik. Det är direkt ovärdigt för folkvalda att sympatisera med någon av dessa två sidor av samma mynt.

Vi ska lära av vår historia – inte utplåna den. Vi ska känna stolthet över våra framstående vetenskapsmän och skickliga forna ledare och döma dem utifrån den historiska kontext de levde och verkade i, men givetvis dra lärdomar av deras brister och felsteg. Precis som andra civilisationer har västvärlden mörka avsnitt i sitt förflutna, varav slaveriet är ett. Slaveri har dock förekommit i alla länder i någon form och förekommer än idag. Sans och balans är en förutsättning för att förstå både dåtid och nutid.

Folkvalda ska aldrig ge vika för en skränande mobb. De ska säkerställa allas likhet inför lagen snarare än att uppfinna undantag för vissa baserat på kön eller hudfärg.

Folkvalda som uppfattar identitetspolitik och utrensningar som lockande bör beakta konsekvenserna av att försöka radera ett lands historia och tro att det kan leda till någonting gott. Minns de totalitära rörelsernas försök att skapa nya, fulländade människor i nya, fulländade samhällen. Hade vänstern visat ett större intresse av att studera historien snarare än att radera den hade den kanske dragit den viktigaste lärdomen av alla.

Det finns inga goda bokbål. Bara ondska som förklätt sig till godhet.
Behovet av ett politiskt parti som tar värdekampen och inte lämnar walk over i dessa frågor har sällan varit större.

Ilan SadeIlan Sadé
Partiledare för Medborgerlig Samling

3 reaktioner till “Låt inte mobben bestämma över vår historia

  1. Allt detta är afrisatinvasivernas, muhammedanenernas och vänsterns gemensamma h a t mot väst, mot Europa, deras gemensamma r a s h a t mot hvita, mot Européerna och mot Svenskarna, och gemensamma hat mot Sverige sjelft. Allt hvad jag nämner här vilja de förinta. ALLT. Den som icke ser detta är blind. Jag hafver hatat vänstern i omkring 30 år; jag känner den onda smutsen. Vänstern hafver inget slut, bara en riktning. Vänstern är detta: ‘vi är de goda som kämpar mot de onda. Kamp! Kamp! Kamp!’ Den kampen tager aldrig slut för vänstern. Skulle vänstern få alla sina kraf uppfyllda idag, skulle den hafva lika många andra kraf i morgon. Det är bara en tidsfråga, innan den kommer kräfva Svenska Språkets afskaffande i Sverige. Först skulle vänsteristerna förkunna (vänstern ägnar sig ju åt förkunnanden), att alla språk vore lika mycket värda, sedan kräfva att arabiska skulle blifva officiellt ”minoritetsspråk” i Sverige, derefter att allt offentligt (lagbok, myndighetstexter, gatunamn o.s.v.) skulle vid svenskans sida förekomma på arabiska, sedan skulle de kräfva, att arabiskan skulle blifva officiellt språk ”jämlikt” svenskan, derefter och följaktligen kräfva att arabiska skulle varda ett obligatoriskt språk att läsa i skolan, derefter kräfva, att alla inom offentligheten skulle kunna arabiska flytande för att få anställning eller tjänst (för att rensa bort svenskarna), sedan att detsamma skulle gälla inom allt näringslif (antagligen med någon ”certifiering”), sedan skulle de inleda attacker mot Svenskan för att helt kunna ersätta den med arabiska. Så jobbar vänstern. Små steg hela tiden samt stora attacker ibland, upplopp, demonstrationer och dylikt. Allt packeteradt i och förespegladt som den goda kampen mot det onda (alltså=hvita, väst).

    Och hvad gäller de gränslöst oförskämda negrernas uppträdande i Sverige… Ofattbart att någon kan vara så oförskämd! Huru ser det mellanrasliga våldet ut i Sverige mellan svarta och hvita? Är det 50-1? 100-1? 1000-1? För USA finnes sådan statistik. Bese den. De komma till vårt land, få allting gratis, men våldtaga, misshandla, mörda Svenskar, och hata öppet Sverige och Svenskarna och hafva alltså sedan mage att gå ut med och spela sin falska, fula vi-är-offer-teater. DE äro föröfvarna; VI ärum offren. Jag såg några siffror om Sydafrika, att det der begås 120 våldtäkter och 50 mord om dygnet. Huru se föröfvarprocenten och offerprocenten ut för dessa siffror, hvad gäller ras? Lika med Sydafrikas befolkning? Ingalunda gifvetvis.

    Och alla tage i akt, huru likt detta är kommunistdjeflarnas ”kulturrevolutionen” med rödgardisterna, som grundligt förhärjade och förstörde Kinas kulturella stoff (stenade de icke mumier i rättegångar?).

    Vänster är ond.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s