GP blandar bort korten och tycks vända sig mot sitt eget val att fokusera på nyanlända i skolvalet

Efter en uppföljning av debatten runt skolvalet i Göteborg på nyhetssidorna i GP 15 maj fick jag påstötningar från en rad läsare, som hade uppfattat det som att jag hade tillskrivits uttalanden, som inte var mina. Ett flertal citat från anonyma personer i sociala medier följde nämligen direkt efter ett kolon, som avslutade den mening, där mitt namn nämndes. Man kunde lätt få uppfattningen att det var jag eller anhängare av Medborgerlig Samling som stod för dessa uttalanden, som dessvärre inte speglade partiets hållning.

Texten löd från början ”I en debattartikel i GP skriver Staffan Gunnarson, Medborgerlig samling, att det är oförsvarligt att ge nyanlända förtur till stadens populära skolor och i sociala medier sprids budskapet att nyanlända, på bekostnad av svenskar, alltid får sitt förstahandsval: … ” varpå en uppräkning av en rad citat från okända avsändare gjordes. Det riskerar självfallet att skada partiet, om oklarheter eller missuppfattningar av den här arten sprids.

Sedan dess har GP på uppmaning infört rättelse och ändring i texten  men då många säkerligen har missat detta är det påkallat att förtydliga hur det ligger till och att lämna en allmän kommentar till deras motsägelsefulla beskrivning av debatten i denna nyhetsartikel. 

Eftersom de andra kommentarer som GP redovisade dåligt överensstämmer med såväl mitt eget som MED:s språkbruk och inställning, var deras ursprungliga redigering extra olycklig. Bland annat är ”svenskhet” överhuvudtaget inte ett tema i detta sammanhang och vad vi har betonat är medborgarskap, vilket är något helt annat. Då det föregående stycket, innan jag nämns, dessutom tar upp Fria tider, så gav hela detta svep i nyhetsartikeln intrycket av att på ett rörigt sätt vilja klumpa ihop Medborgerlig Samling och mig med andra politiska rörelser och strömningar, där vem som egentligen säger vad är svårt att urskilja. Det påminner tyvärr även om andra mediers sätt att behandla Medborgerlig Samling, där man genom guilt by association har försökt att koppla ihop partiet med bland andra SD och AfS eller andra mer extrema grupper på högerkanten, utan hänsyn till att MED som liberalt sinnat borgerligt parti både har en annan politisk grund och andra visioner för samhället. Folk som inte känner till oss från tidigare bibringas på detta sätt en vilseledande bild av partiet, dess ideologiska hemvist och målsättningar.

Den kaotiska situationen efter skolvalet i Göteborg har skildrats i en rad artiklar i GP under de senaste veckorna. Att besvikelsen var stor bland de 1500 elever som inte hade fått ett enda av sina fem första val tillgodosedda var föga förvånande. Inte heller var det konstigt att folk reagerade på att urvalskriterierna i kommunen prioriterade nyanlända högst, till och med före syskon till elever i närliggande skolor. Att en sådan policy upplevs som kontroversiell kan knappast heller uppröra – och denna förtjänar självfallet kritik rent principiellt, oberoende av hur många den eventuellt kan ha missgynnat.

När tidningen den 7 maj, med anknytning till intervjuer med oroliga föräldrar, redovisade det faktum att nyanlända prioriteras främst, så uppfattade självklart läsarna detta som åtminstone en av de största orsakerna till att elever inte hade kunnat få sina önskade val. Man skrev att ”Den tredje parametern är nyanlända. Ett antal stadsdelar har fått elevplaceringar på Kärras två skolor, vilket påverkar tillgången för de närboende.” 

Först fredagen den 15 kom så uppgiften att endast tre elever hade bortprioriterats till förmån för nyanlända. Om detta faktum hade presenterats samtidigt med tidigare rapportering, så hade läsarna inte förletts att tro att det var en starkt bidragande orsak bakom det ”skolkaos”, som trots allt upplevdes starkt av många – inklusive ansvariga i kommunen. 

När GP så skriver att ”Förturen för nyanlända beskylls för kaoset som uppstått efter skolvalet.” känns det mer som en självrannsakan och kritik mot tidningens egen nyhetsförmedling och rubriksättning, än mot dem som reagerat på densamma. Man hade ju själv i hög grad valt att vinkla det så, utan vidare reservationer eller förtydliganden. Inte minst satte man en annan rubrik än vad jag hade föreslagit på mitt debattinlägg den 13 maj och fokuserade på vad man senare ifrågasatte, nämligen ”Oförsvarbart att ge nyanlända förtur till populära skolor”, vilket förstås kan motiveras utifrån att locka läsare, men inte om man samtidigt önskar att tona ned de nyanländas roll i kaoset. Detta är GP:s eget ansvar i hur debatten har styrts av den egna tidningen.

Huvudbudskapet i min artikel var att man inte ska använda barn i sociala experiment för att försöka skyla över politiska misslyckanden. Mitt inlägg, som i GP blev nedkortat, finns att läsa i sin helhet här på MED-bloggen under sin ursprungliga rubrik Värna barnens välbefinnande före socialpolitiska experiment” – där kan var och en också åter konstatera, att nyanlända endast nämns en enda gång och att problematiken runt systemfelen som lyfts är betydligt vidare än så. 

 

Staffan Gunnarson,

styrelsesuppleant och talesperson migrations- och integrationsfrågor

3 reaktioner till “GP blandar bort korten och tycks vända sig mot sitt eget val att fokusera på nyanlända i skolvalet

 1. Just hvad menar du med extrema i ditt ”SD och AfS eller andra mer extrema grupper på högerkanten”? Du måste ju härmed afse några, som du förmenar hafva fel i sakfrågor; ty att hafva rätt i en sakfråga, är sjelfklart icke extremt, utan just rätt. Då följer spörsmålet, h v i l k a sakfrågorna äro och hvarutinnan felandet skulle bestå.

  Gilla

 2. I något sammanhang runt valet vill jag minnas att man t o m räknade upp NMR som ett av de nya, alternativa partier som ställde upp, vid sidan av oss, AfS och ytterligare ett eller ett par partier. SR och Aftonbladet är bland dem som svepande eller på annat sätt otydligt talat om extrema, populistiska eller främlingsfientliga partier, utan att alls ha verkat bemöda sig ens med att läsa vårt partiprogram. Vår syn på internationella frågor, EU & NATO, ekonomi & skattepolitik, välfärdsstaten, nationalkonservatism, etnopluralism m.m. skiljer oss ofta radikalt från icke-borgerliga partier. Detta samtidigt som vi har en tydligt mer radikal profil ang. migration och integration än övriga borgerliga partier.

  Gillad av 1 person

  1. Så ditt bruk af ordet extrema skulle då alltså bara vara ett eko af det vänsterextrema aftonbladets och ”Sveriges” Radios vänstermål? När allt kommer omkring finnes det bara sakfrågor. Eho hafver rätt i sak, hafver rätt, eho han vara må och hvad helst han hafver för ståndpunkt i andra frågor. I den mån Nordiska Motståndsrörelsen hafver rätt i sak, hafver den rätt. Rätt i sak beror ju icke af hvem som företräder det ena eller andra. Vänstern hafver kategoriskt fel i det mesta, nära på allt. Den som hafver fel, står derför utan argument. I denna renons håller vänstern (till exempel då aftobladet och ”s”r) på med de läten och bokstafskombinationer, som du återgifver. Detta är också ett indirekt erkännande från vänsteristerna sjelfva, att de hafva fel. Det är derför vänstern nu mer a l d r i g eller nästan aldrig (beror af frågan och personen i fråga) ens försöker argumentera. Det är moralisk attitydteater med fördömandets stående glosmonologer, som vänstern i stället beter sig med. Extremismen för vänstern är allt, som motsätter sig vänstern. Vänsterns mening med extremism börjar vid oliberalerna, det af de 5 vänsterextrema partierna i det helgeandsholmska dårhuset minst långt bort i vänstertalibanismens fantasirike förefintliga. Skall man handskas med vänstern, skall man tvinga dess hjon till sakfrågor; gör man det, är det lätt som en plätt att handtera dem. Om en vänsterist slänger ur sig sitt tomma läte ”extremism”, utmana honom då att precisera, hvarutinnan det förment extrema skulle bestå. Den utmaningen kommer han flykta, eller förhastat inlåta sig i den och då ofrånkomligen gå förlusten till mötes.

   Vänstern är ond.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s