Nyhetsrapporteringen om Covid-19/coronaviruset fyller nu spaltmeter i alla medier. Smittsamheten i kombination med den förhållandevis stora andel personer som behöver krävande vård ger upphov till extraordinär belastning av sjukvården och samhället i övrigt. Smittan och åtgärderna mot den har därtill utlöst en svår världsekonomisk kris. Därför är det av största vikt att alla hanterar situationen med sans, balans och gott omdöme.

Sveriges beredskap för att klara en samhällsfarlig sjukdom sätts nu på prov. Låt oss enas och göra det bästa av den svåra situationen. Den nationella sammanhållningen går före partipolitiken.

Inledningsvis vill Medborgerlig Samling tacka alla inom sjukvården som har kämpat och kämpar vidare med provtagningar, smittspårning och givande av god vård runt om i Sverige. Ni gör en stor insats för de sjuka och för Sverige.

Vidare vill vi betona allas eget ansvar att använda gott omdöme och hörsamma råd från sjukvård och annan expertis. Vi har alla ett särskilt stort ansvar att värna våra äldre invånare och andra grupper som är särskilt sårbara vid insjuknande.

Det finns dock anledning att redan nu se bortom covid-epidemin. Det framgår tydligt att Sverige inte har den förmåga och beredskap som krävs i en större krissituation, oavsett om det gäller skogsbränder eller epidemier. Vi bör som samhälle, men särskilt staten, ta lärdom av de analyser och rapporter som redan skrivits om tidigare större händelser och faktiskt börja förbereda oss inför nästa kris, oavsett om det är skogsbränder, epidemier eller väpnade angrepp.

Sjukvården bör analyseras och reformeras för att öka förmågan att hantera oförutsedda händelser. Problemen inom sjukvården har funnits länge, men reformerna lyser med sin frånvaro. Det ser ut att sakna betydelse vem som styr Sverige, samma problem kvarstår. Sverige har länge präglats av nedmontering av krisberedskapen, ökad byråkrati, nödlösningar och punktinsatser.

Vi behöver ett tydligare regelverk med tjänstemannaansvar. Vad som gång på gång kännetecknar svensk krishantering är att det tycks saknas en tydlig ledning med både befogenheter och ansvar. Detta pekar åter på betydelsen av konstitutionella reformer.

Avslutningsvis vill vi åter be alla att agera omdömesgillt och att ta hand om sig själva och andra, men också att begrunda de behov av reformer som kriser av det här slaget blottlägger.

Ilan Sadé

partiledare Medborgerlig Samling

 

 

Edward Nordén

säkerhetspolitisk talesperson Medborgerlig Samling

En reaktion till “Covid-19-smittan: Den nationella sammanhållningen går före partipolitiken.

  1. Jag instämmer i behovet att hålla fred medborgare emellan.
    Dock kan jag inte acceptera svenska politiker som insisterat att köra landet i botten medvetna om sin oförmåga och att de manipulerat svensk lag för att kunna fritt få sin vilja igenom.

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s