Enligt regeringens överenskommelse med stödpartierna, den s.k. Jöken, ska taket för RUT-avdraget höjas från 50 000 till 75 000 kronor per person. Tvättjänster utanför hemmet och tillsyn och bevakning av bostad ska omfattas av förmånen. Ett rutavdrag anpassat för personer över 65 år ska införas.

Riksrevisionen har i rapporten Rutavdraget – konsekvenser av reformen (RiR 2020:2) funnit att regeringens bedömning att reformen är självfinansierad har svagt empiriskt stöd. Man menar att kostnaden för RUT-avdraget uppgår till över 5 miljarder kr, en beräkning som har kritiserats från flera håll. Men oavsett beloppet innebär lägre skatt naturligtvis inte en kostnad för samhället. Den verkliga kostnaden handlar i stället om resursutnyttjandet, där människor som bidrar till produktionen genom osubventionerat arbete utgör en pluspost och människor som försörjs av det allmänna utgör motsatsen.

Medborgerlig Samling vill att friska människor i arbetsför ålder ska kunna försörja sig själva utan bidrag och subventioner. Den svenska arbetsmarknaden har blivit alltmer sofistikerad och godkänt avgångsbetyg från gymnasieskolan är idag ribban för att vara anställningsbar. En tredjedel av våra ungdomar når inte upp till det målet, ibland på grund av bristande utbildningsbakgrund från ett annat land. Men även svenskfödda ungdomar saknar ofta det bagage från skolan som leder till en anställning.

Inget av de förslag som vanligen förs fram i samhällsdebatten kan åstadkomma mer än krusningar på ytan. Att genom utbildningsprogram ta igen det som har gått förlorat i grund- och gymnasieskolan är orealistiskt, särskilt för dem kommer från ett utomeuropeiskt land utan relevant skolutbildning. Att sänka arbetsgivarnas kostnader hjälper inte långt för dem som inte utgör en tillgång utan en belastning på jobbet. Och att sätta en stor del av Sveriges befolkning i livslångt försörjningsstöd skulle belasta de offentliga finanserna på ett sätt som leder till statsbankrutt.

Den väg som står till buds är att öppna nya möjligheter till egenförsörjning. Att driva ett hantverk, att utföra olika slag av tjänster, att bedriva handel i liten skala är en reell försörjningsmöjlighet för den som har begränsad teoretisk utbildning. Men för att det ska ske måste en rad etableringshinder avlägsnas, både regler och kostnader.

För att göra Sverige till ett land där de allra flesta försörjer sig på egen hand måste de ekonomiska hindren för egenregiverksamhet avvecklas så långt möjligt. Sänkta skatter för småföretagare och uppdragstagare förvandlar samtidigt svarta jobb till vita. Medborgerlig Samling vill genomföra så omfattande skattesänkningar för företagare och privatpersoner att RUT- och ROT-avdragen blir onödiga och kan avvecklas. Innan det har skett kan en utvidgning av RUT-avdragen vara ett litet steg för att få fler människor i egenförsörjning. Men RUT-avdrag blir ändå aldrig mer än en halvmesyr i ett skattesystem som försvårar etablering av egenregiverksamhet och mikroföretag.

 

Lennart Göranson

För Medborgerlig Samlings skattepolitiska grupp

En reaktion till “RUT – en halvmesyr

  1. Tycker över huvud taget inte att RUT är en bra och befogad reform. Och särskilt reagerar jag emot att man i ett nytag vill överföra delar av äldrevården till att de äldre själva skall betala vissa tjänster med skattesubvention från staten.
    Helt förkastligt och syniskt.

    Att acceptera RUT över huvud taget är att permanenta låglönejobb därför att vi har så många lågutbildade och en hel del dysfunktionella människor som aldrig kan komma i läge att klara ett i Sverige ”vanligt” jobb.

    De kan på sin höjd utföra enklare hushålls- eller trädgårdstjänster och därför skapar staten sådana och subventionerar dem. Och det skall alla lågavlönade i den ordinarie arbetsmarknaden vara med och betala.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s