Sverige har sedan länge överskridit sin gräns för en hållbar migrationspolitik om man med denna anser sig behöva uppfylla rimliga krav på en välfungerande integration av nyanlända. Nettoinvandringen till Sverige bör totalt sett vara negativ under överskådlig tid, inklusive såväl arbetsinvandring som flyktingmottagande. Immigrationen ska vara mindre än emigrationen.

Innan vi har fått kontroll över nuvarande samhällsutveckling och kunnat säkra välfärd och trygghet för alla som redan befinner sig här, kan vi inte fortsätta att ha en migration som ytterligare ökar belastningen på våra sociala system. Samhällsservice, vård, skola, bostadsbestånd, polis, rättsväsende etc. måste stärkas om vi i framtiden alls ska ha någon chans att välkomna fler som vill flytta till vårt land.

Principen om att länder bör ta emot kvotflyktingar snarare än att bekosta mottagande av asylsökande som dyker upp vid våra gränser med oklar bakgrund och identitet är sund. Det bästa vore om skyddsbehovet först prövades av FN före eventuell vidareslussning, samtidigt som EU inte har någon mottagning alls för spontankommande utomeuropeiska asylsökande. Vidare bör asylrätten inte gälla valfritt land eller kontinent utan uteslutande närmast säkra region. Då skulle vi också slippa alla onödiga problem med kostnadskrävande utredningar och kontroll av falska identiteter och bakgrundshistorier, livsfarliga sjöresor och människosmugglarnas cyniska miljardindustri.

Sverigedemokraterna pekade, i polemik med andra partier som åter vill öka svenskt asylmottagande, i ett inlägg på SvD Debatt den 29/1 2020 på flera viktiga saker som borde vara utgångspunkter i migrationspolitiken.  Där understryks bl a att fördelning av kvotflyktingar måste bygga på att ett frivilligt mottagande från kommunernas sida. Medborgerlig Samling anser emellertid att ett kvotflyktingsystem för svenskt vidkommande inte är aktuellt i dagsläget, som det kunde ha varit för tjugo år sedan. Exempelvis sade Malmös dåvarande socialdemokratiska kommunalråd redan 2003 att man behövde en asylpaus för att få möjlighet att integrera de flyktingar som dittills hade kommit, men utan att hörsammas. Situationen idag efter att befolkningen ökat med mer än en miljon är förstås betydligt mer ansträngd än vad den var för sjutton år sedan.

Först när förutsättningarna åter är hanterbara kan Sverige ta emot kvotflyktingar. Men då måste även kriterier för försörjningen/omhändertagandet av dessa ingå i kalkylen. Enstaka äldre, sjuka eller personer med särskilda behov kan och bör naturligtvis i viss utsträckning prioriteras, men för majoriteten av migranter måste de nyanlända kunna matchas mot arbetsmarknadens behov. Asyllandets primära uppgift ska vara att erbjuda skydd mot förföljelse och hot. Ansvaret för försörjning och integration/assimilation måste däremot åligga migranten. Saknas vilja, intresse eller förmåga för detta bör kriterierna tydligt begränsa sådan migration.

All invandring bör som huvudregel vara en win-win-situation för mottagarlandet och den som flyttar dit. Sverige måste byta spår från bidragsdriven och skattefinansierad migration med skadliga pulleffekter, till att vara ett land med incitament och krav som stärker välfärden för alla och motverkar socioekonomisk segregation med alla dess negativa effekter.

Kommunalt självstyre är en viktig del även av Medborgerlig Samlings politik. Men eftersom den som välkomnas till en kommun eller en medlemsstat inom EU därmed får tillgång till fri rörlighet till andra regioner och länder, skulle kvarblivande ansvar för mottagaren närmast förutsätta förvar av nyanlända kvotflyktingar. Migration bör därför alltid vara en nationell fråga och enbart det faktum att kommuner deklarerar beredskap att ta emot flyktingar räcker inte, utan staten måste göra en konsekvensanalys och ta nationellt ansvar. I andra länder inom EU har det förekommit att flyktingar som redan före inresa beviljats asyl, genast avvikit till en annan medlemsstat vilken migranterna föredragit. Öppna gränser gör det mycket svårt att förhindra sådant beteende.

Med de stora oklarheter som råder runt asylsökandes identiteter, varav många inte är styrkta alternativt där en individ har skaffat sig flera identiteter ökar problemen. Till att börja med bör migranter eller kvotflyktingar i EU och Sverige ur ren säkerhetssynpunkt inte få ansökan behandlad utan att ha styrkt sin identitet.

Ett välfungerande och frivilligt kvotflyktingmottagande i EU vore välkommet, men låt Sverige tillsvidare undantas från att delta i detta med rättmätig hänvisning till det oproportionerligt stora ansvar vi redan har tagit jämfört med andra EU-länder. Även ledande ALDE-politiker i Europaparlamentet som Guy Verhofstadt och Cecilia Wikström ansåg redan 2011 att stater som överskridit sin mottagningsförmåga skulle avlastas under kommande period. Att Sverige befinner sig i ett sådant läge för närvarande och för överskådlig tid framöver, det borde var och en lätt inse.

Staffan Gunnarson

talesperson i migrationsfrågor, Medborgerlig Samling

 

6 reaktioner till “Inga kvotflyktingar för Sverige i dagsläget

 1. All gärning, som leder till afrikasienfiering och muhammedaniering af Sverige, Europa och väst, är förkastlig, brottslig och -och det lofvar jag- oförsvarlig. De så kallade ”flyktingar” (med eller utan ”kvot”-förled) från afrika och asien Sverige redan drabbats med (följderna deraf veta alla) skola skickas t i l l b a k a till afrika och asien. De skola icke öka med en enda en till. Det finnes i afrika 54 (?) stater; hvar af dessa kommer före Sverige att söka asyl i för afrikaner. Afrikanerna stanna alltså i afrika, asiaterna i asien, muhammedanerna i muhammedanbältet. Så enkelt är det. Noll och inga ”kvotflyktingar” derifrån till Sverige och det öfriga Europa någonsin.

  Europa skall värnas och bevaras till hvarje del.

  Gillad av 1 person

 2. Instämmer i princip om Sverige nu absolut måste ta emot några migranter vare sig dom är flyktingar eller bara ekonomiska migranter.

  Det är dock oansvarigt och falskt av samtliga västerländska partier att bara diskutera ”vår skyldighet” att ta emot migranter. Man måste också kräva att andra mera välmående länder i ME och Afrika måste släppa in och låta migranter och flyktingar stanna.

  Det fiinns länder på mycket närmare håll som dessutom inte har krig och som är superrika som inte tar emot en enda flykting.
  De är också medlemmar i FN och lika aktade som alla andra samt med utmärkta diplomatiska förbindelser.

  FN borde tvinga dessa att ta emot sina systrar och bröder.

  Varför har inte MED aktualiserat den frågan?

  Gilla

  1. Hej, jo detta har jag skrivit om redan för fem år sedan, innan jag blev medlem i MED. Japan är t ex ett sådant land, med diametralt motsatt politik jfr Sverige. Kuwait å sin sida har motiverat sin vägran att ta emot syriska flyktingar med att de skiljer sig åt så mycket socialt-kulturellt & ekonomiskt, att de aldrig skulle passa in där. Även andra delar i detta har vi tagit upp, som t ex att det är huvudlöst av EU-företrädare att kalla Medelhavet för en europeisk massgrav, när migranter från andra kontinenter förliser där – ifall italienare hade gett sig ut i sjöodugliga båtar mot Libyens kust och drunknat där, så skulle man knappast ha benämnt det en afrikansk grav.

   Gilla

   1. Att du skrivit nånting om detta för 5 år sedan innan du blev medlem är ju inte samma sak som att MED står för, och driver den frågan.

    Dina exempel på mottagarländer är väl inte heller så upphetsande. Japan är redan ett av de allra mest tättbefolkade länderna. Över 125 miljoner på den lilla ytan, dessutom ännu längre bort än Sverige..

    Kuwait är inte heller ett särskilt stort land. Saudi däremot och flera andra i området har både gott om plats och ekonomiska resurser.

    Ursäkten att det är så stora skillnader socialt-kulturellt & ekonomiskt är ju skrattretande då det är ännu större skillnad i Sverige. Varför acceptera sådana argument. Det är ju ändå inte frågan om att permanenta flyktingarna i skyddslandet. Det är en tillfällig lösning. I varje fall enligt FN-fördraget.

    Detta är ju verkligen en så pass stor fråga som bara måste tjatas om i FN tills det ger resultat. Det finns nämligen inga bra argument emot. Det tjatas om klimatet så det står härliga till.

    Hela FN står på tårna för att övertyga oss om hur viktigt det är att överföra våra pengar till de som redan har, för att rädda klimatet!

    Bättre kan ni inom MED.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s