Ett år och ett årtionde når nu sin ände, vilket öppnar för reflektioner, tillbakablickar och förutsägelser inför det som komma skall.

Hans Li Engnell har, utifrån en politisk synvinkel, valt att kalla 2010-talet för ett förlorat årtionde . I huvudsak får man ge honom rätt. Den politiska linje som jag tidigare har kallat för ”söndringsideologin” har i allt väsentligt fortfarande makten i Sverige. De skador som denna politiska linje orsakar samhället är enorma och långsiktiga.

Samtidigt har 10-talet präglats av en växande folklig – för att inte säga medborgerlig – reaktion mot söndringen av samhället, mot det postmoderna, mot det barnsliga och tonårsmässiga och mot stagnation och nedgång. När årtiondet var halvvägs tillryggalagt svor det politiska etablissemanget sig samman genom Decemberöverenskommelsen. Den överenskommelsen utgjorde startskottet för Medborgerlig Samling och jag gick med i embryot till partibildning i januari 2015. DÖ utgör faktiskt MED:s verkliga födelsedag, och partiet kan därför sägas fira femårsdag nu runt årsskiftet.

Vi har anledning att vara stolta och att inte underskatta vårt bidrag till en bättre framtid för Sverige.

MED är den medborgerliga reaktionens frihetliga gren. Det finns ingen annan seriös kraft som fångar upp missnöjet med maktfullkomliga politruker som aldrig har jobbat med någonting annat; med ett valsystem som gynnar likriktning och sätter partiapparater framför de folkvalda; med den vänskapskorrupta sörja som hånfullt nog kallas för ”civilsamhället”; med den oöverskådliga staten och slöseriet med medborgarnas pengar; med krisen inom statens och kommunernas kärnverksamhet; med bristen på förståelse för vårt näringslivs behov; med den planekonomiskt organiserade sjukvården; med söndringen av samhället och identitetspolitisk galenskap; med angreppen på yttrandefriheten och värdegrundsförtryck.

Detta befogade missnöje fångar vi upp, för att omsätta det i konstruktiv och genomarbetad politik. Det är därför MED är ett så viktigt projekt. Reaktionen mot etablissemanget är välkommen och nödvändig, men vi vill att den ska vara frihetlig, värna rättsstaten, likhet inför lagen, låta folk leva sina liv som de vill och vända totalitära idéer ryggen.

Finns det anledning till självkritik, när man ser tillbaka på de gångna åren? Naturligtvis. Hade vi kunnat bli bättre på att fånga upp missnöjet? Tvivelsutan. Men vi har nu med oss dessa erfarenheter, både goda och mindre goda, och två tuffa valrörelser i det fortsatta arbetet.

Det är förstås svårt att förutse vad som kommer att hända under det kommande årtiondet, men en sak verkar ganska säker. Det kommer sannolikt att bli ett maktskifte, där söndringsideologin kastas ut och ersätts med…ja, med vad då? Där har vi – just vi – en helt avgörande roll att fylla. Vill vi att nyordningen ska präglas av frihet och tolerans, av medborgerlig sammanhållning oavsett personlig bakgrund, av bildning och hyllande av framgång? Då är det bara att kavla upp ärmarna och fortsätta!

Det är en särskild glädje att se hur engagemanget växer fram lokalt i vår rörelse. Hur medlemmar går ut på gator och torg i vått och torrt för att träffa väljare och föra samtal öga mot öga. Det är så vi vinner framgång. Steg för steg, väljare för väljare, kommun för kommun. Så bygger vi basen inför valrörelsen 2022.

Jag önskar med dessa ord alla, såväl meningsfränder som -motståndare, ett Gott Nytt År och ett Gott Nytt Årtionde.

Ilan Sadé

partiledare Medborgerlig Samling

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s