Att bedriva skolundervisning är globalt sett en väl beprövad verksamhet, som inte skulle behöva vara vare sig svår eller ens komplicerad. Det är de allt snabbare samhällsförändringarna inom framförallt teknik och kultur som ofrånkomligen är skolans stora utmaning att anpassa sig till. I övrigt ska det inte behöva vara så knepigt att utbilda elever, trots att de har väldigt olika förutsättningar för studier. I Sverige har det dock, helt i onödan, de senaste decennierna blivit enormt svårt att framgångsrikt bedriva skolundervisning. Det svenska skolhaveriet är ett resultat av politiska beslut och kräver därför tyvärr en politisk lösning.

Skolverket har på uppdrag av Sveriges riksdag satt käppar i hjulet för skolor, rektorer, och lärare. Både de socialdemokratiska, borgerliga och rödgröna regeringarna har nämligen krävt att elevernas inlärning ska stå tillbaka för andra politiska mål, framförallt jämlikhet i utfall. Elevernas inlärning är dock alldeles för viktig för att skolan ska ha i uppdrag att lösa andra samhällsproblem än okunnigheten hos barn. Om nu riksdagen anser att samhällets sociala och ekonomiska klyftor är politiskt oacceptabla, så får den väl straffbeskatta framgång bland vuxna invånare för att kunna ge pengar och annat stöd till de mindre bemedlade, inte beröva studiestarka barn sin inlärning. Låt istället eleverna få lära sig så mycket som möjligt och se om inte de verkligt allvarliga samhällsproblemen i längden blir lättare att lösa då, inte svårare!

Medborgerlig Samling anser att skolans uppdrag bör vara relevant kunskapsöverföring. Det tycker vi så till den milda grad att vi anser att skolorna bör maximera den totala kunskapsöverföringen. I ett välmenande men vänstervridet Sverige, paralyserat av en strävan efter att öka jämlikheten i utfall, är detta ett nytt och radikalt grepp. Denna nya skolpolitik innebär nämligen att undervisningen blir individneutral och läggs upp så att den totala kunskapsöverföringen blir så stor som möjligt, oavsett till vem. Studiesvaga elever ska således inte längre gå före studiestarka elever i jämlikhetens namn, utan alla elever blir jämlika i den bemärkelsen att varje elevs lika stora kunskapshöjning värderas lika mycket.

Denna nya uppgift för Sveriges skolor är ett radikalt grepp även därför att den till stor del ger en tydlig och mätbar styrning för hela skolans utbildning. Detta i en luttrad skola som mest är van vid vackra ord och floskler från ovan. Varje skola bör helt enkelt fördela sina resurser så att största möjliga kunskapsöverföring uppnås. En omfattande nivågruppering, d.v.s. mycket mer homogena undervisningsgrupper samt reella förutsättningar för en förbättrad studiero är givna medel för detta mål, och måste fullt ut möjliggöras genom det statliga regelverket. Både studiesvaga och -starka elever bör i största möjliga utsträckning få studera på sin egen nivå, och detta i en skola som både får göra och faktiskt gör det som krävs för att skapa studiero.

Medborgerlig Samling har nu utvecklat och formulerat en ny skolpolitik som är Sveriges på samma gång mest radikala och mest liberalkonservativa skolpolitik. Den återknyter till en framgångsrik västerländsk bildningstradition och genomsyras av en liberal hållning med handlingsfrihet för både rektorer och självständiga lärare samt valfrihet för vårdnadshavare och elever.

Medborgerlig Samlings nya skolpolitiska program finns att läsa här.

 

Tristan Tempest,

Skolpolitisk talesperson för Medborgerlig Samling

2 reaktioner till “Medborgerlig Samlings nya skolpolitik

 1. Det är ju inte skolans fel att det blivit vi och dom, fattiga och rika och segregation i landet. Det är politikernas och den politik dom för, som helt och hållet får ta på sig skulden för det.

  Precis som det är deras fel att vi har socioekonomiska förhållanden som skapar brottslighet. Helt enligt deras egna bedömningar.

  Gilla

  1. Den alltför omfattande segregationen lär aldrig ha varit avsedd av politikerna, men de borde ha förstått att den skulle bli konsekvensen. Som du säger så är den inte skolans fel, men skolan måste få verktygen från politikerna för att hantera den.

   Medborgerlig Samling vill att människor i större utsträckning bör få skörda frukten av sitt eget arbete, vilket kan öka socioekonomiska klyftor, men vill samtidigt att barn som har god studieförmåga men fattigare eller socialt mer utsatta hemförhållanden måste få fullgoda möjligheter i skolan.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s