Medborgerlig Samling deltar nu i att anmäla IS-terrorister till Polisen via sin säkerhetspolitiska talesperson.
Trots att många år fanns att hantera problemet med återvändande IS-terrorister till Sverige var passiviteten total från samtliga partier inom Alliansen och vänsterblocket. Viljan fanns helt enkelt inte där för att ta i frågan och verka för en kriminalisering av samröre med terrororganisationer.
Nu anmäler Edward Nordén, säkerhetspolitisk talesperson i Medborgerlig Samling, de återvändande IS-terroristerna till Polisen tillsammans med Ulf Boström från Demokraterna samt Janne Hägglund från Arbetarpartiet och terrorforskaren Magnus Norell.
Efter att ha studerat befintlig lagstiftning, talat med utredare hos Polisen, domare med internationell erfarenhet av krigsbrott, före detta underrättelseofficerare och experter på utredning har de konstaterat att det finns en möjlighet att åtala och döma de som rest från Sverige för att delta i IS och andra terrorgruppers kamp. Det finns även ett antal personer som själva har drabbats av terroristernas brott som kan tänka sig att träda fram och vittna om en förundersökning inleds.
IS och övriga salafistiska terrorgrupper har en väldokumenterad historik av krigsförbrytelser, sexualbrott, folkmord och urskiljningslösa angrepp mot civila.
Denna brottslighet var ett allmänt accepterat bruk i de områden som ockuperades av IS samt i deras krigsföring. Det finns all anledning att anta att de som anslutit sig till dessa grupper själva har gjort sig skyldiga till sådana dåd, alternativt beordrat eller bistått dem som begått dessa brott. Således uppfylls grunderna för att anta att dessa individer har begått brott som är straffbara i Sverige med nuvarande lagstiftning. Det är allt som krävs för att åklagarmyndigheten ska kunna inleda förundersökning och använda de tvångsmedel som den svenska rättegångsbalken erbjuder. Möjligheten att tömma telefoner och datorer är en av dessa.
Bara genom att ansluta sig till en militärt organiserad terrorrörelse finns det dessutom anledning att misstänka dem för olovlig kårverksamhet då det finns skäl att anta att dessa grupper även kan avse använda sina färdigheter i Sverige.
Edward Nordén har en lång erfarenhet av ämnet terrorism och religiös extremism.
Redan 2013 står Edward Nordén som initiativtagare till Staffan Danielssons motion i riksdagen för Centerpartiets räkning om att kriminalisera allt samröre med terrorrörelser. Denna stoppades av Morgan Johansson som då var ordförande i Justitieutskottet.
2015 varnade Nordén Centerpartiets ledning om farorna med islamister som infiltrerar de befintliga partierna innan han slutgiltligen lämnade partiet.
I dag går terroristerna fria på våra gator. Sveriges svek mot deras offer är oerhört och vi har en skyldighet som nation att göra allt i vår makt för att ge dem ett erkännande och göra allt för att lagföra deras plågoandar med de verktyg vi har.
Det duger inte att ha folkvalda som gärna och ofta yttrar orden ”Aldrig igen” för att sedan välja att vända bort blicken när det sker på nytt. Det duger inte heller att ha politiker som inte kan förutse problem som hotar rikets säkerhet.
Länkar av och om Edward Nordén i ämnet: här, här och här

5 reaktioner till “MED:s Edward Nordén polisanmäler återvändande IS-terrorister 

  1. Mycket bra artikel och ett nödvändigt initiativ. Tragiskt att inget av de styrande regeringspartierna har insikt, vilja och kraft att göra något åt dessa säkerhetsproblem. Det är helt symptomatiskt att just Morgan Johansson och S har blockerat och stoppat alla tidigare försök att få igenom liknande förslag, de går i Islamisternas ledband.

    Gilla

  2. Det är nu af STÖRSTA vikt, att i n g e n inom det korrupta ”rätts”-systemet, som tillhör, röstar på eller sympatiserar med något af partierna, s, mp, vpk, fp, cp, fi eller liknande organisationer får handtera ärendet, döma i det eller öfver hufvud taget hafva någon makt öfver det. Slika existenser ä l s k a ju muhammedanismen och muhammedanerna, ja de hafva ett eget vänsterreligiöst kultord för muhammedanismen: ”mångkultur”. Och ”mångkultur” är ett p o s i t i v t ord… Dessa sex partier (samt andra) hafva icke velat göra något åt dessa onda monster, e f t e r s o m de äro just muhammedaner. All form af kamp mot muhammedanismen fördöma denna ondskehexagon tvärtom som ”islamofobi”. Alla dylika existenser, som ju allom bekant icke draga sig för att missbruka sin offentliga makt till vänsterkorruption och vänsteraktivism (icke minst inom ”rätts”-väsendet), äro alltså direkt olämpliga att en komma i närheten af ärendet. Vinnläggen eder alltså om att endast andra få handtera ärendet och döma i det, häfden jäf.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s