Infrastruktur är det som ett samhälle vilar på. Med infrastruktur transporteras medborgare och gods, meddelanden inom samhället skickas över infrastruktur och infrastruktur behövs för att förse samhället med mat, vatten och elektricitet. En fungerande politik för infrastruktur är en grundförutsättning för en modern stats överlevnad.

Medborgerlig Samling presenterar nu sin politik för Sveriges infrastruktur. Sammanfattningsvis vill Medborgerlig Samling bevara befintlig infrastruktur men vidareutveckla den till en än mer robust och pålitlig stöttepelare för hela samhället. Det är också viktigt att tillgodose den enskilde medborgarens möjlighet att själv få välja det transportslag som passar bäst.

I vår politik vill vi se mer av faktabaserade beslut som inte baserar sig på ett miljötänk fyllt av gissningar och fantasier. Inom transportsektorn pågår det en stor omställning till nya typer av drivkällor och styrsystem, där modern teknik som t.ex. artificiell intelligens kommer att revolutionera hur vi idag ser på transportsektorn.

Utifrån denna omställning är det viktigt att bygga en infrastruktur för framtida behov och inte ensidigt satsa på ett enda transportslag – järnväg – något som samtliga riksdagspartier gör idag. Medborgerlig Samling vill istället se en varsam utbyggnad av både vägnät och järnväg, men undvika satsningar på stora kostsamma prestigeprojekt såsom höghastighetsbanor för järnväg.

Övergripande vill Medborgerlig samling se en omställning från skattefinansierad och politiskt toppstyrd utveckling av Sveriges transportnät till en brukarprincip, där användaren betalar efter användande. Ett införande av nationella vägavgifter i Sverige skulle vara ett första steg i rätt riktning. Dessa vägavgifter ska i första hand ersätta dagens fordonsskatt men i ett längre perspektiv även ersätta delar av dagens bränsle- och miljöskatter. En enskild medborgare ska inte straffbeskattas för ägande, på det sätt fordonsskatten fungerar idag. Istället skulle varje fordonsägare betala för hur mycket ett fordon används på det gemensamma vägnätet. Även miljöaspekten ska bakas in i vägavgiften, så att ett fordon med högre utsläpp ska betalar mer.

Medborgerlig Samling är emot de bidrags- och bonussystem (till exempel bonus/malus för bilar och bonus för elcyklar) som idag används för att styra medborgarnas och företagens beslut vid anskaffning av fordon. Historiskt har det visat sig att denna typ av system slår fel och alltför ofta missbrukas för egen vinnings skull.

För Sveriges motorvägsnät anser Medborgerlig Samling att en större del än idag av Trafikverkets budget behöver läggas på att bygga ut högt belastade motorvägar till 2+2-standard. Detta behövs bl.a. för att tillgodose den ökning av vägfordonstrafik som en övergång till elfordon och autonoma fordon kommer att leda till.

Sveriges järnvägsnät dras idag med omfattande störningsproblem. Detta vill Medborgerlig Samling åtgärda genom att utveckla järnvägssystemet för att det ska bli mer robust, till exempel genom att kritiska komponenter fördubblas. Medborgerlig Samling vill därför i så stor mån som möjligt bygga ut  dagens enkelspår till dubbelspår och i de fall det behövs av kapacitetsskäl utöka dagens dubbelspår till fyrdubbla spår på de mest trafikerade sträckorna. Sådana investeringar ska dock grundas på faktabaserade kalkyler utifrån det verkliga användandet av järnvägen.

Läs hela Medborgerlig Samlings infrastrukturpolitiska program här.

Martin Elmberg

Talesperson infrastruktur Medborgerlig Samling

2 reaktioner till “Politik för Sveriges infrastruktur

 1. Eh, vad avses med ”motorvägar” i denna text? Undrar pga. ”Trafikverkets budget behöver läggas på att bygga ut högt belastade motorvägar till 2+2-standard”. Är inte motorväg 2+2 by default?
  Sist jag kollade tar staten in ungefär 90 miljarder på olika typer av trafikskatter (fordonsskatter, bränsleskatter osv.), men lägger ut ii storleksordningen 20–30 miljarder på infrastruktur och trafiksatsningar. Dvs. över 60 miljarder är ren mjölkning. Jag ställer mig definitivt positiv till ett system där man tar in avgifter efter bruk av vägar och avskaffar fordonsskatter och bränsleskatter (jag känner mig personligen förfördelad av fordonsskatt, då jag, med vägregisteravgiften på 65 kronor, betalar över 2000 kronor per år, men förmodligen inte kör mycket mer än 200 mil per år, dvs. jag betalar bara i fordonsskatt runt 10 kronor per mil).
  Nu hör jag till dem som anser att klimathetsen och CO2-hysterin är bullshit rent igenom, men även om jag för diskussionens skull godtar att vi måste begränsa CO2-utsläpp som en premiss så jag att malusbonus-systemet slår fruktansvärt fel. Om man ville satsa pengar på att få en mer fordonsflotta med mindre CO2-utsläpp så skulle man istället för att subventionera inköp av Teslor istället betala ut substantiella skrotningspremier för gamla bilar så att man underlättar för de som kör gamla, mer förorenande och trafikfarliga bilar att byta upp sig till nyare (även om de ”nyare” bilarna fortfarande är andrahandsbilar, men av senare årsmodeller) och mer moderna bilar som är bränslesnålare och renare. Som det är för närvarande så bestraffar man de kapitalsvaga som verkligen skulle tjäna på att byta upp sig men finansiellt har svårt att investera i nyare bilar.

  Gilla

 2. Eftersom hela CO2-propagandan är en politisk konstruktion, (läs Kommunistisk konstruktion med toppstyrning från världens finans-elit), och hela denna gigantiska bluff är på väg att avslöjas, så är det nu öppet mål för det partiet som har mod och styrka att gå i fronten och syna bluffen, att därmed få över stora delar av väljarna på sin sida.
  Detta är något som Medborgerlig samling behöver för att ta sig in i riksdagen. Lägg där till alla medborgare i rörelsen ”bensinupproret”, som med all rätt har gått samman mot ökade skatter på bensin, flertalet av dessa hade givetvis också ställt sig bakom ett parti som vågade syna och utmana de etablerade partierna på denna punkt, bättre läge att få över väljare kommer inte att finnas på 100 år.
  CO2 är livets gas, den ligger på låga 0,04% av atmosfären och är nödvändig för allt liv på Jorden, utan CO2 dör alla träd och växter ut, vad ska vi och alla djur äta då? låg CO2 nivå är alltså det farliga, inte tvärtom.
  Dessutom kommer alla fossila bränslen (Olja, Kol, Naturgas) från döda djur och växter som levde för många miljoner år sedan, detta är alltså bara organisk återvinning av bästa sorten, vi för nu bara tillbaka till atmosfären den CO2 som har varit bunden i de fossila bränslen under så många miljoner år, hur kan detta ens vara kontroversiellt? hur kan någon ens påstå att detta skulle vara farligt för miljön?
  Solen är variabeln som påverkar temperaturen, inte någon påhittad CO2 nivå.
  Till alla som tvivlar säger jag bara, ”läs på”.
  Jacob Nordansgårds bok: ”Rockefeller, En Klimatsmart Historia” är ett bra ställe att börja.
  Vidare finns all information att tillgå på nätet om man bemödar sig att leta, visste ni tex att CO2-halten var mer än 10 ggr högre på dinosauriernas tid än idag, därav att det fanns ett sånt överflöd av växtlighet så att de kunde frodas och växa sig så stora.
  Vad gör de i växthus för att få det att växa, just det ökar CO2.
  CO2 bluffen är det största bedrägeriet någonsin.
  Thomas Olsson

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s