Samhällen formas av människors värderingar. Hade Sverige haft andra värderingar så hade Sverige sett annorlunda ut. Är det ett udda påstående eller en kontroversiell sak att hävda? Till viss del kanske, men det som flertalet invånare tycker är rätt – och fel – har format land efter land i världen genom historien. Även i diktaturer formas samhället av de värderingar som invånarna har. De modiga kvinnorättskämparna i Iran konfronteras inte bara med diktaturens kreatur utan även med vanliga invånares värderingar där kvinnor inte anses äga rätten att själva bestämma över sin klädsel. Det finns exempelvis ingen majoritet för att kvinnor själva ska få bestämma klädsel i Irak eller Afghanistan heller. Ibland inte ens bland kvinnorna själva. Det illustrerar skillnaden mellan ett lands lagar och en befolknings värderingar.

Människor runt om i världen flyr från diktaturer, dysfunktionella stater och förtryckande strukturer. Helst till länder som är trygga, fria, toleranta och erbjuder både frihet och ekonomisk hjälp. Den strukturella friheten är skälet till att de länderna fungerar och skapar välstånd. Det ironiska här är att många av de som flyr hit samtidigt hyser och förespråkar motsatta åsikter. Ironin ligger i att dessa motsatta åsikter har byggt samhällen och länder som knappt fungerar – för att sedan fly till länder som fungerar väl, för att omgående vilja införa de värderingar som förstörde landet som de flytt ifrån. Det kan vara antidemokratiska åsikter, en önskan om religiösa lagar baserat på en enda religion (trots att man ibland är i minoritet), kraftiga begränsningar av friheter för alla eller bara för vissa, eller en syn på att vissa grupper är värda avsky endast utifrån sin sexuella eller etniska tillhörighet. Det är åsikter som blir värderingar. Värderingar som bygger samhällen som inte fungerar. Samhällen som bildar dysfunktionella stater där människor vantrivs och ofta vill fly ifrån.

Vi har just nu ganska många människor i Sverige som motsvarar denna beskrivning. Man har lämnat en religiös diktatur inom en dysfunktionell stat för att komma till en sekulär demokrati. Till en stat där myndigheter och kärnverksamheter har till uppgift att förse dem med försörjning, sjukvård, skolgång för barnen, tillgång till boende etcetera. Allt finansierat av övriga medborgares pengar som man delar med helt okända människor från andra länder. Men det är inte gratis, det är arbete och försakelse från medborgarna sida som skapat dessa möjligheter. Kombinerat med värderingen att man ska hjälpa andra till ett liv i frihet och egna livsval oaktat kön, tro, åsikter, leverne, etnicitet eller sexuell läggning.

Många svenskar har ingen insikt om att samhällen förändras om värderingar förändras. Man tror att det som byggts upp är bestående oavsett om man är aktiv eller passiv. Då är man hellre passiv. Bara en procent av befolkningen är aktiv i ett politiskt parti. När vår numera passiva befolkning möter antidemokratiska åsikter och värderingar motas dessa inte i grind. Snarare får åsikter som ingen önskar vara rådande i vårt samhälle ofta stå oemotsagda. Sverige är byggt på hårt arbete, en stark tillit mellan invånarna, likhet inför lagen, en strävan efter jämlikhet, samarbetsförmåga och frånvaron av konflikter. En demokratisk ordning med ett visst mått av social konsensus. Man strävar efter att komma överens. Därför har extremism och oordning historiskt sett inte fått något vidare grepp om Sverige. I mötet med någon som är aggressiv och som inte ser ett behov av att komma överens blir svensken ofta villrådig, backar och avstår konflikt. Det är ett drag som kan uppfattas som sympatiskt, men som inte är det bästa i alla situationer. Att ”demokratin måste erövras varje dag” är ett gammalt talesätt som beskriver hur vi nu behöver reagera och fundera igenom hur vi vill att vårt samhälle ska gestalta sig och hur det ska utvecklas framöver.

Om bara en procent av befolkningen ser ett behov av att aktivt försvara en sund demokrati så är risken uppenbar att demokratin urholkas över tid. Medborgerlig Samling skapades av flera skäl i ett Sverige som halkar efter på många områden. Från rättsväsende och skola till försvarsförmåga och villkor för företagande etc.. Vi betraktar dessa tillkortakommanden som resultat av en trött demokrati som behöver vitaliseras. Det finns bara ett sätt att vitalisera en demokrati och det är genom att medborgare engagerar sig.

Nästan alla har både råd och tid att engagera sig för Sveriges framtid. Oavsett vilka ursäkter man hittar på. Vid en närmare eftertanke så kan nog ett kvällsmöte i månaden och en medlemsavgift i ett politiskt parti vara ett lågt pris att betala för att bibehålla det som du vill ha kvar och att utveckla det som du vill förändra.

Engagera dig.

 

Edward Nordèn

Vice ordf Medborgerlig Samling Skåne

4 reaktioner till “Stå upp för våra värderingar!

  1. Ett mycket bra inlägg, något som vi tar för givet, kan vi inte göra längre. Vi har alltför många i landet med osunda och unkna värderingar. Dom vet inte vad en sekulär demokrati är, och vi vet inget om vad det är att inte ha den samma. Vi är uppvuxna med frihet och yttrandefrihet. Svenska folket måste vakna, reagera och agera.

    Gilla

  2. Som ursvensk från Småland har jag sedan urminnes tider nyttjat rätten att stå upp för MINA EGNA värderingar och inga andras.

    Jag står upp för MINA värderingar och röstar i val enligt dessa. Medborgerlig Samling får stå för sina värderingar SJÄLVA . Och då borde Ni i klarspråk tala om hur ni vill att alla andra skall vara, säga och se ut i Sverige enligt ERA värderingar.

    Politiker och politiska organisationer får den respekt de förtjänar – Inte den de själva anser sig värda.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s