Detta pågående ansvarslösa beteende kommer utan tvekan att bli hågkommet i historien som ett av mänsklighetens största misstag. Nu har vi troligen inte ens någon framtid längre.

Den unga klimataktivisten Greta Thunberg höll i förra veckan tal i det brittiska parlamentet. Hennes budskap var kärvt, själva vår civilisation är hotad. Tiden är på väg att rinna ut, klimatförändringarna är snart utom mänsklig kontroll. Bombastiska och kompromisslösa uttalanden präglar den modiga och på många vis imponerande tonåringens tal, men ångestframkallande domedagsprofetior är ingen bra utgångspunkt för välavvägda och rationella beslut. Att förutse hur framtida historiker och våra efterkommande kommer att bedöma vår tid går naturligtvis inte heller. Det är ett populistiskt och ovetenskapligt sätt att förhålla sig till tidens gång.

Rena skräckscenarier målas upp och presenteras som om inga osäkerheter alls fanns i kalkylerna. I sitt upprop anger hon den ”ungefärliga” tid som återstår, innan vi har gått över den kritiska gränsen för vår civilisations fortlevnad, såvida vi inte innan dess förändrar samhället i alla sina delar på ett tidigare oöverträffat sätt, nämligen 10 år, 252 dagar och 10 timmar(!). Denna skenbara exakthet påminner om olika sekters domedagsprofetior. Världen presenteras som svartvit och politikens valmöjligheter likaså. Det blir demagogiskt.

När en opinionsbildare på ett alarmistiskt sätt beskriver världen som att huset brinner och att vi måste handla i panik, brukar vederbörande ifrågasättas och tvingas att nyansera sig. Men när rörelsens ledargestalt är ett barn, som hyllas och beundras av medier och politiker, uteblir plötsligt alla berättigade krav på precisering och kritisk diskussion. Det är högst otillfredsställande. Risken är stor att inte bara unga påverkas, utan att opportunistiska makthavare baserat på detta satsar ännu mer av våra skattemedel på ineffektiva symbolåtgärder för att blidka opinionen, medan en rad andra, minst lika avgörande framtidsfrågor försummas.

Forskningen kan och ska peka på risker, möjligheter och en mer eller mindre trolig utveckling, men inte bestämma över reformagendan, vilket är demokratins roll. I diskussionerna måste man också skilja mellan ovedersägliga fakta, olika sannolikheter och sådant vars betydelse kanske måste ifrågasättas. Dels i förhållande till hur stora riskerna verkligen är, dels i förhållande till andra legitima och väl så viktiga intressen.

Alla åtgärder som vidtas för att mota klimatproblemen måste gå att motivera utefter hur pålitligt beslutsunderlaget är och hur effektiva och kostnadskrävande de är jämfört med andra åtgärder. Att negativa bieffekter kan uppkomma på andra områden måste beaktas. Hur påverkas ekonomin i turistländer om folk i Väst slutar att flyga? Ska miljön sparas genom att vi ställer in alla internationella idrottstävlingar? Ska ingen längre få ta bilen till jobbet? Ska människor förhindras att migrera till norra Europa då uppvärmningen av hus där kräver mycket mer energi? Hur mycket kan priser och skatter på el höjas? Ska människor i Norden tillåtas att frysa och kanske dö i sina bostäder mitt i smällkalla vintern? Ska vi införa ettbarnspolitik eftersom varje människa enligt narrativet utgör en belastning på klimatet oavsett hur man lever? Många av dessa frågor förblir obesvarade, ja till och med oformulerade i debatten.

För att ge ungdomar tillit inför framtiden bör istället fokus och förhoppningar läggas på vetenskapens och teknologins möjligheter att lösa de problem som det larmas om. Forskningen har sannolikt större chanser härvidlag än politiken och kan få våra barn att sluta misströsta. Att sluta konsumera, resa eller att helt behöva lägga om livsstil kanske inte är enda eller ens den bästa lösningen.

Utan demokratisk legitimitet hos befolkningen kan ingenting göras, såvida vi inte talar om diktaturer. Konsekvenserna av åtgärder för den ekonomiska och sociala utvecklingen som helhet måste analyseras. Förutom ovan redan nämnda frågeställningar, så skulle omfattande reformer som implementeras i demokratier med överdrivet fokus på klimatfrågan i Väst exempelvis kunna gynna antivästliga expansionistiska krafter. Dessa skulle genom ökat militärt och politiskt inflytande kunna försämra såväl säkerhetssituationen, som mänskliga rättigheter och klimatpolitiken i världen.

Paralleller kan dras till fredsrörelsen som under 80-talet kämpade för kärnvapenfria zoner och nedrustning, mestadels genom krav på västvärldens länder. Krav som riskerade att främst gynna Sovjetunionen och diktaturerna i Öst. En typ av opinionsbildning som äventyrar den fred eller det klimat man säger sig vilja rädda. Hur får man Kina och andra ickedemokratiska länder att lyssna på och följa krav från demokratier? Det är där de största utmaningarna ligger.

Det är glädjande att unga människor engagerar sig i samhällsfrågor och de ska mötas med respekt. Men den mer erfarna och mognare delen av befolkningen måste lära unga om komplexiteten i världen och stötta dem i hur samhällets problem och framtidens utmaningar kan mötas på ett konstruktivt sätt som gör verklig skillnad i rätt riktning. Det tal som förekommit på sina håll om nödvändigheten av en global klimatdiktatur för att komma till rätta med situationen är oroväckande. Vad upprättandet av ett sådant styre i slutändan skulle användas till och vilka krafter som skulle kunna tänkas ta över dess makt har vi ingen aning om. Klimatets diktatur skulle självfallet kunna missbrukas lika mycket som proletariatets – av en elit som bara tänker på sitt eget bästa.

Att mana till panikbeslut i situationer som innehåller en rad osäkerheter är aldrig rätt metod. Det som behövs är snarare mer eftertanke och en saklig diskussion om prioriteringar. Politikers uppgift är att ta del av fakta och så mycket tillgänglig information som möjligt i olika sakfrågor och göra kloka avvägningar. Det är att ta ansvar för framtiden i praktiken.

 

Staffan Gunnarson,

kandidat till Europaparlamentet, Medborgerlig Samling

 

 

Josefin Utas,

talesperson i demokratifrågor, Medborgerlig Samling

14 reaktioner till “Demagogisk klimatalarmism löser ej samhällsproblemen

 1. Greta höll inte tal till parlamentet! Hon fick träffa en mindre grupp och framföra det manuskript som skrivits för tillfället.
  Hon utnyttjas hänsynslöst för att framföra ett budskap som inte är grundat på beprövad vetenskap.
  Syftet är till stora delar politiskt även om det finns inslag av personlig vinning för det företag som ligger bakom den organisation som stöttar Greta med planering, bokning, skyltmaterial och manuskript.
  Gretas mamma står som författare till den bok som Gretas agerande bla säljer.
  Boken berättar om de problem som förklarar bakgrunden till barnets aparta beteende. Mamma och syster lider av liknande problem.
  Det är hänsynslöst och cyniskt att barn utnyttjas för vuxnas syften även om det under historiens gång visats likadana exempel.
  Det är knappast ouppmärksammat att klimatfrågan utnyttjas i politiska syften vilket är förvånansvärt då vetenskap inte så enkelt kan politiceras.
  Regeringspartierna, då i synnerhet Mp driver med besatthet och stöd av delar av MSM, klimatreligionen framför sig.

  Gillad av 1 person

   1. Jag ställer gärna upp som rådgivare beträffande klimatfrågor.
    Tycker mig se att det saknas information.
    Miljö är troligen ett otacksamt område där högröstade partier med gott stöd kan hävda en ståndpunkt, låt vara fri från kunskap,
    mycket för att det inte finns de som är beredda att ta fighten på grund av kunskapskraven.

    Vilket både IPCC och Rockström erkänner.
    Klimat är också ett ämne som sträcker över ett antal naturvetenskaper, som fysik, kemi astronomi och biologi.

    Gilla

 2. Greta Thunberg är bara en hjärntvättad marionett i den Globalistist-Socialistiska sekten som i huvudsak är finansierad av sektledaren George Soros. Alla med relevanta och balanserade motargument blir bemötta med hot och anklagelser att vara klimatförnekare och idioter i sann kommunsistisk modus operandi.

  Gilla

 3. Det är ganska tydligt att ”klimatförändringar” bara är ett politiskt medel för att driva på att demokratin avskaffas.

  Gillad av 2 personer

 4. Har inte med dagens ämne att göra, men jag kan inte hitta något annat ställe att ställa frågan.
  Så, vilken partigrupp planerar MED att gå med i, om ni kommer in i EU-parlamentet?

  Gilla

  1. Grupperingarna, förutom de allra största, är mer flytande i Europaparlamentet än i riksdagen. De mindre grupperingarna bildas inte sällan efter ett EP-val när man ser vilka typer av partier som kommit in och som man kan bilda gruppering med.

   Nu kommer ju t.ex. britterna förmodligen att lämna i höst vilket skulle komma att påverka grupperingarnas storlek, sammansättning och inriktning.
   ECR är ett exempel på det. Den grupperingen bildades och drevs av brittiska Tories som lämnar EP vid en Brexit. Det är därför inte säkert att den grupperingen, liksom andra grupperingar som finns idag, ens är kvar efter valet.

   Och om grupperingen ändå fortsätter, blir det förmodligen med en annan inriktning då grundarna lämnat grupperingen.

   Därför avvaktar MED också valresultatet innan vi börjar diskutera vilken gruppering MED kommer tillhöra. Klart är i alla fall att MED inte kommer sitta i en gruppering som förordar federation.

   Vill man veta vilken EU-politik MED kommer driva oavsett gruppering så hittar man den i MEDs valmanifest som släpptes redan i december förra året, se länk på hemsidan under fliken EU-valet 2019: http://www.medborgerligsamling.se/eu-valet-2019/

   Gilla

 5. Jag tycker MED ska profilera sig MOT hela ”klimatmaffian”-
  enligt flera forkningsrön finns det inget som kan bevisa att människans utsläpp av CO2 påverkar väder eller klimat.
  Det är just ca 400 ppm (alltså 0.004% CO2) i atmosfären beroende på var på jorden man mäter, naturligtvis hög i områden med hög förbränning, låg i arktis och lägre i antarktis, den nivån har vandrat mellan 200-2000+…. sen jorden födelse.
  Enligt C. R Scotese har CO2 halten och jordens temperatur varierat utan korrelation, ett exempel på hur temperaturen har varierat på jorden enligt honom är: ( https://www.youtube.com/watch?v=DGf5pZMkjA0 )

  Skillnaden på väder och klimat är att väder är det vi upplever nu, klimat är förändringar i vädret under lång tid, alltså 10-20-30+ år. Enligt flera forskare har jordens temperatur stigit med 0.7 grader under hela 1900 talet.
  CO2 halten och temperaturen har varierat under hela jordens livslängd, i denna länk kan man se (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Vostok_Petit_data.svg ) eller se klipp om Lars Bern på Youtube ex: ( https://www.youtube.com/watch?v=h2SeZiKjzYk ) det finns fler, hur faktorer som partiklar (dust) även påverkar temperaturen på jorden.

  CO2 halten på jorden har som sagt varierat genom årtusenden, det räcker med ett gigantiskt vulkanutbrott så går CO2 spikrakt uppåt. Nu säger FN att vi har 12 år på oss ”innan jorden går under”, Al Gore sa 2012, bland annat att världshaven kommer att öka sin nivå med 7 meter snart, vad jag vet så har vi fortfarande en landhöjning i Sverige…

  Jag håller fullständigt med miljörörelsen att vi ska sluta smutsa ner- dvs- bort med plast och förbränning som ger partiklar i atmosfären, men vi ska INTE gå med i tåget mot CO2- det är irrelevant. Intressant med den tyska rapporten som kom på SVT vidgav att en elbil till och med ger ett större CO2 avtryck än en dieselbil om den laddas med kolkraft. Ännu värre är att det statliga Vattenfall har eller har haft kolkraftverk i Tyskland och samtidigt försöker vara det ”miljötänkande” kraftbolaget, ett bolag som MP inte försökt få bort….

  I ”de gula västarnas” kamp mot höjda bränslepriser tycker jag att det är den vägen vi ska gå.
  Alltså- att CO2 påverkan på klimatet finns det inga belägg för, vi pratar om en höjning från ca 2-300ppm till 400ppm sen några tusen år, ingen vet vad det egentligen betyder. Att sen ta vara på solenergi är lysande, minska utsläpp av plast och föroreningar detsamma, men släpp CO2 hysterin. Sveriges utsläpp av CO2 är ca 0.42% av Kinas. Om vi minskar våra utsläpp till 0% so minskar det globala utsläppet från 0,02938 till hela 0,029379…. viktigt eller hur!

  PS. PPM betyder ”part per million” alltså en miiliondels procent!
  Alltså, 1 ppm är 0.000001%
  Jag vill inte verka mästrande utan bara förklara hur lite det är.

  MED vänliga hälsningar
  Per Atthem
  Nykvarn
  Medlem sen 2018
  MED- Det enda parti som jag kan se har vision och åsikter jag kan liera mig med.

  Gillad av 1 person

  1. Det är å jag ser det också. Instämmer med åsikten att MED är enda rimliga partiet jag kan se.
   Liksom Per Atthem anser jag att det finns tillräckligt med vetenskapliga fakta för att kunna driva en bestämd åsikt som inte överensstämmer med klimatalarmismen.
   Man kan dessutom tydligt se att klimatalarmismen har alldeles för manipulativa inslag, till exempel att frammana panik och att använda klimatet som ett verktyg för politiska åtgärder.
   De som driver alarmismen, klimatpolitiken och framkallandet av panik bygger inte på vetenskapliga fakta. Det finns ingenstans vetenskaplig redovisning för att motivera det höga tonläget.
   Därför anser jag att MED skall komplettera den berömvärda miljöpolitiken med en tydlig och välmotiverad klimatpolitik!

   Gunnar Löfvenberg
   Stockholm
   Medlem sedan 2017

   Gilla

   1. Tack, det behövs fler som inser detta, som jag skrev, varför inte vara det partiet som inser att klimatångest och klimatprofeter är sagofigurer, kolla in Stefan Sauks videos, de är rakt på sak!
    Att utnämna Greta som en av de 100 mest betydelsefulla människorna på jorden är som att svära i Kyrkan…..
    Jag har full förståelse för hennes engagemang i en fråga hon inte har ett jota vetenskaplig kunskap om, men att mer eller mindre tvinga andra att bryta mot skollagen och sittstrejka en fredag- helt absurt. Greta är så vilseledd av klimatmaffian, ledd av MP som gärna själva är miljösvin (målar båtar med giftfärg i Mälaren, kör miljöbelastande bilar (jamen min man kör tunga saker- som inga andra gör det I SITT ARBETE!), får regeringsplanet att lyfta från Arlanda för att sen landa på Bromma för att plocka upp Lille Fridolf ( förlåt- Fridolin) hur mycket miljötänk finns det då????

    Gillad av 1 person

 6. Eftersom miljö är det största samtalsämnet i media just nu tycker jag att MED profilerar sig som det ”Enda partiet som vet vad de pratar om när det gäller miljö” Det vill säga, vi tar reda på fakta, från oberoende forskare som inte styrs av FN,s miljöpanel eller andra organ, de som oberoende av klimatmaffian vågar säga sitt. Ta Bensinupprorets medlemmar som exempel, de är nu över en halv miljon, lär nog växa till och med, kan vi få ut detta budskap till dem har vi helt plötsligt en avsevärd nya väljare!
  Bonus/Malus för skatt på fordon är helt exempellöst, ta en Mitsubishi Outlander PHEV somgår ca 3-5 mil på el betalar man 360/år i skatt, att den sen drar ca runt 1 l/mil när den går på bensin räknar man inte med. En Volvo S60 som drar ca 0.8 l/mil kostar 888/år, rättvist?

  Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s