Både alliansregeringarna 2006-2014 och S-MP-regeringen 2014-2018 bär skuld för den situation som riket och dess medborgare nu befinner sig i vad gäller IS-terrorister med svenskt medborgarskap. På grund av oförmågan att fatta nödvändiga beslut har antalet svenska medborgare som anslutit sig till mördarna och torterarna i Islamiska staten kunnat växa förhållandevis obehindrat. Inga åtgärder har vidtagits i tid för att stävja radikalisering och avfärd till krigsområdena och alldeles för lite har gjorts för att förhindra finansieringen från Sverige av massmord och förtryck. Inga aktiva åtgärder har heller vidtagits för att i efterhand ställa IS-terrorister med svenska medborgarskap inför rätta så att de får de straff som de förtjänar. Stödet till drabbade i de aktuella områdena har också varit alldeles för svagt. Den nuvarande regeringens totala passivitet är allt annat än hedrande.

Nyckelorden för det fortsatta arbetet stavas att ta ansvar och att öka den nationella säkerheten. Vi måste lyfta blicken från punktinsatser och hastiga, känslostyrda utspel vilka döljer huvudproblemen.

Nu har det exempelvis uppstått en debatt om återkallelse av medborgarskap, där många opportunister som Nya Moderaterna — vilka inte gjorde ett jota medan tid fanns — hoppar på tåget. Visserligen är återkallelse av medborgarskap i fall som dessa en rimlig åtgärd men debatten döljer huvudproblemet: att svenska medborgarskap har delats ut snabbt och lättvindigt och att vi i grunden har haft en migration som varit bortom all balans och kontroll. Vi behöver inte fler opportunister i riksdagen – vi behöver politiker som kan ta långsiktigt ansvar och öka den nationella säkerheten i dag och i framtiden och som står upp för förslag även i tider när de inte gillas av tyckareliten.

Vi bör omedelbart säkra våra gränser och hindra personer vilkas identitet inte är fastställd att komma in i landet samt inrätta funktioner för att stoppa dem som saknar legitimt syfte för sin inresa. Asylsökandes identitet måste naturligtvis också säkerställas och kan de misstänkas för att ha varit del av IS ska det klarläggas hur det förhåller sig innan nästa steg i asylprocessen vidtas. Vi bör över huvud taget fastställa asylkvoter inom den närmsta framtiden vilka ska vara ytterst små. Detta är att ta ansvar och öka den nationella säkerheten.

Sverige bör snarast erbjuda länder som hyser läger där IS-terrorister kan antas befinna sig stöd genom att sätta samman en stark utredningsgrupp bestående av det bästa vi förmår i form av utredare, förhörs- och underrättelsepersonal. På plats kan bevis säkras och ett gediget utredningsarbete utföras som blir till nytta för svenska och andra länders myndigheter. På så sätt skulle även information och bevisning som omfattar IS-terrorister som redan befinner sig i Sverige kunna erhållas. Det brådskar. För varje dag som går försvåras arbetet med att säkra bevisning. Åtgärden förbättrar den nationella säkerheten för vår del och ökar förutsättningarna för fällande domar.

Svenskt bistånd bör riktas om till de av strider svårt sargade delarna i främst Syrien och Irak samt till att säkerställa att de läger där IS-anhängare hålls fångna upprätthålls i väntan på utredning. Detta är att ta ansvar och skulle öka sannolikheten för att IS-förbrytare ställs till svars för sina illdåd.

Slutligen bör EU ta initiativ till att det upprättas en internationell IS-tribunal med rejäla resurser att utreda, åtala, döma och säkerställa verkställighet av straff på plats i regionen. Detta är en moralisk förpliktelse av flera skäl. IS har utfört så många och så vidriga övergrepp och förbrytelser i sådan skala att civiliserade stater inte kan låta det passera utan att i en gemensam ansträngning ställa ansvariga inför rätta. Irak och Syrien saknar resurser att tillräckligt utreda brotten och i en rättssäker process åtala och döma gärningsmännen oavsett nationalitet. Vi har ett gemensamt ansvar för att offren för Islamiska statens förbrytelser och deras anhöriga i någon mån får upprättelse. Detta kommer också att bidra till återuppbyggnaden av krigshärjade områden.

Årtionden av låt-gå-politik från Sveriges sida behöver styras om. För detta krävs det politisk vilja, politisk beslutsamhet och politiskt mod. Ingetdera har funnits hos svenska regeringar när det gäller de aktuella frågorna. Nu måste vi – inte fem i, utan fem över tolv – börja ta det ansvar som hittills inte har tagits.

Fredrik Sander, Medborgerlig Samlings toppkandidat till EU-parlamentet

 

Edward Nordén, säkerhetspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling

 

 

2 reaktioner till “Svenska IS-terrorister är Sveriges ansvar

  1. Titeln på krönikan leder tanken fel; de senaste decenniernas politiska nyspråk har gjort att ”ta ansvar för någon” betyder omhulda och frånta eget ansvar. Men textinnehållet i övrigt är betydligt mer genomtänkt än något som just nu produceras av riksdagspartierna.

    Gillad av 1 person

  2. Vilka bevis kan säkras på plats – av svenska utredare – menar ni? Det är ju knappast CSI – Las Vegas vi pratar om här.

    Gillad av 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s