Medlemsländerna har genom Ministerrådet avslagit det kompromissförslag som Rumäniens ordförandeskap framlagt avseende nytt upphovsrättsdirektiv.

Detta innebär inte att förslagen om “länkskatt” (egentligen licensavgift) i artikel 11 och internetfilter i artikel 13 är avförda från dagordningen. Det indikerar dock något positivt och det är att det skett en omvändning. Det innebär sannolikt också att processen förlängs. Förlängningen innebär förhoppningsvis att något nytt förslag att förelägga parlamentet inte finns framme före valet till Europaparlamentet och att det då blir ett nytt parlament som ska fatta beslut om artiklarnas slutliga utformning.

Det ingjuter hopp hos oss som slåss för ett fritt internet där integriteten skyddas och tillgången till information inte begränsas.

Nuvarande parlament har på tunga och avgörande punkter visat sig mer än lovligt följsamt till kommissionens förslag och röstat i federativ anda. I november 2018 slog parlamentet fast sin position att EU ska få beskattningsrätt och större direkt självfinansiering. Med avseende på artikel 11 och 13 har parlamentet med stor majoritet röstat för länkskatt och massfiltrering. De självuppskattande applåderna efter omröstningen 12 september 2018 ville inte riktigt ta slut och parlamentarikern som, i strid med ordningsreglerna, högljutt protesterade och påtalade riskerna med artiklarna buades ut.

Det behövs ett nytt parlament där Medborgerlig Samling med väljarnas förtroende sitter representerat tillsammans med andra parlamentariker som röstar nej till det som inte ska vara EU:s uppgifter. Som hjälper till att hindra den marsch mot en allt tätare, mer kvävande och federativ union som EU anträtt.

EU:s maktutövning ska inte bara begränsas av subsidiaritetsprincipen som innebär att besluten ska tas så nära medborgarna som möjligt. EU ska fråntas möjligheten att överhuvudtaget fatta beslut som saknar gränsöverskridande logik.

Medborgerlig Samling har ett valmanifest för ett EU där kärnuppgifterna vidareutvecklas och överstatligheten starkt begränsas. Som säger nej till massfiltrering och ja till frihet och integritet på internet.

Ett EU på medborgarnas villkor!

Fredrik Sander
Kandidat 1 på MEDs lista till EU-valet

 

Pia Rundkvist
Kandidat 2 på MED:s lista till EU-valet

En reaktion till “Andrum för Internet inom EU

  1. Anser att MED bör minska sin antifederativa argumentation. EU måste stå än starkare i den framtida globala ekonomin.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s