Varför är garanterandet av äganderätten så viktig och vad har egentligen statens åtaganden med den göra?

Äganderätt är säkerhet. Om staten inte kan garantera säkerheten i ett samhälle och tillhandahålla skydd för den enskildes äganderätt så kan den inte heller garantera att människors egendom får stå orörd. Det nödvändiga skyddet skapas genom en långtgående och förutsägbar lagstiftning med kontinuitet över tid.

Om den enskilde inte med säkerhet vet att resultatet av hans arbete är skyddat kommer incitamenten för att lägga ner arbete på långsiktiga investeringar att urholkas. Varför ska någon lägga miljoner och åratal av arbete på ett hus om det finns en reell risk att det inte står kvar en morgon? En stat som inte kan garantera detta kommer få ett samhälle där snabba vinster prioriteras framför långsiktiga investeringar och sparade pengar placeras utom myndigheternas räckhåll.

Familjeföretagare planerar ofta för att deras barn, om de vill, ska kunna ta över verksamheten. Många investeringar ger avkastning först efter många år. Ett exempel är skogsindustrin som ofta beskrivs som vital för Sverige. De träd som fälls i dag för virke till byggmaterial och möbler kan ha stått 70 år i skogen innan den avverkas. Utöver de arbetstillfällen som skapas genom avverkning och förädling av råmaterialet skapar också skogsägare långsiktiga värden som måste värnas. De planterar ny skog, inte bara för sin egen skull utan också för kommande generationer.

Det allmännas intressen kan ibland väga tyngre än det privata. Hade inte markägare varit beredda att upplåta någon mark så hade Sveriges utbyggnad av infrastruktur och tätorter, som varit nödvändiga för samhällets utveckling, inte kunnat ske. Men när detta skett har markägarna uppburit en skälig betalning och oftast förstått mervärdet i samhällsutvecklingen.

Förankring och god dialog leder till den tillit som har gjort Sverige till en fungerande ekonomi, demokrati och nationalstat. Men godtyckliga myndighetsbeslut om införande av naturvårdsområden utan ersättning till de drabbade markägarna uppfattas, med rätta, som illegitima. Generationers möda ska inte kunna kastas bort med ett penndrag.

Medborgerlig Samling kommer verka för att skogsägare alltid ges fullgod ersättning för mark där avverkning sägs strida mot allmänna intressen och bevarandet av unika miljöer. En ändring av gällande lagstiftning med den innebörden skulle sannolikt minska enskilda tjänstemäns iver att utlysa nya naturvårdsområden om staten tvingades betala marknadsmässiga priser och överta den långsiktiga skötseln av marken.

En garanti för äganderätten är nödvändigt för att säkerställa att någon skall vilja investera i en framtida skogsnäring med det bidrag till välståndet det ger oss som land. I de fall där det allmänna intresset anses väga tyngre än det enskilda ska bevisbördan och kostnaden för eventuella rättsprocesser bekostas av staten. Liksom att staten ska ge skälig ersättning till markägaren för den ekonomiska förlusten för mark som inte längre kan brukas.

Sverige bör liksom många andra länder uppmuntra långsiktigt ägande. Att spara och investera för kommande generationer är lönsamt och skapar välstånd på sikt. Sverige har i sin iver att omfördela egendom snarare uppmuntrat till en utveckling i motsatt riktning. Sverige är byggt på arbete och sparande, en hög nivå av samhällelig tillit samt fri- och rättigheter som värnas. En av dessa grundläggande  rättigheter är äganderätten.

Anna Jung,

ordf Medborgerlig Samling Skåne

talesperson landsbygdspolitik

 

Edward Nordén,

vice ordf Medborgerlig Samling Skåne

talesperson jordbrukspolitik

En reaktion till “Äganderätten

  1. Bra artikel! Det är viktigt med den här typen av informerande/undervisande text. Vi som vuxit upp i vänsterskolor vet inte vad grundläggande begrepp som äganderätt betyder. Mer sånt!

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s