Medborgerlig Samlings valmanifest för EU-valet i vår fastställdes av partistyrelsen den 10 december 2018. Huvudinriktningen i vår kampanj blir att vi vill förändra EU till ett i huvudsak mellanstatligt samarbete – en konfederation. Därmed vill vi bryta den långa utveckling mot en överstatlig federation som har pågått sedan Schumandeklarationen år 1950. Att Sverige skulle lämna unionen är däremot inte ett realistiskt alternativ.

EU:s grundprincip är att man antingen köper hela paketet eller står utanför. Men det är en princip med undantag, exempelvis Schengen och eurosamarbetet. Valmanifestet föreslår att undantagen ska göras till regel så att anpassat medlemskap blir grundprincip. Sverige bör lämna Schengensamarbetet till dess att EU upprättar en fungerande kontroll av sin yttre gräns. Det nuvarande undantaget från eurosamarbetet bör permanentas. Reglerna om subsidiaritet – företräde för den nationella kompetensen – bör skärpas så att den odelade lagstiftningsmakten återförs till medlemsländerna. Den dag då EU har återgått till ett i huvudsak mellanstatligt samarbete kommer det inte längre finnas behov av ett EU-parlament.

Sveriges främsta intresse av EU-samarbetet är en fungerande inre marknad. Vi vill stärka EU-medborgarnas rätt att arbeta och bosätta sig i andra EU-länder. Den fria rörligheten för personer förutsätter egenförsörjning genom arbete eller andra resurser samt sjukförsäkring för att inte belasta värdlandets sociala trygghetssystem.

De stora utgiftsposterna för regional utveckling i främst Sydeuropa, till innovationsprogrammen och till den sociala fonden har ingen betydelse för den inre marknaden och hör därför inte hemma i EU-budgeten. Den svenska medlemsavgiften kommer genom dessa besparingar att på sikt kunna sänkas från ca 30 till 11 miljarder kronor.

EU:s kärnuppgifter bör däremot ges högre prioritet. Valmanifestet kräver en effektiv kontroll av EU:s yttre gräns. I stället för att tillåta en okontrollerad migration bör utvecklingen mot fredliga, stabila, marknadsliberala och sekulära rättsstater stödjas, och på så sätt angripa drivkrafterna bakom den ekonomiska migrationen. Vid krigs- och katastrofsituationer ska EU i första hand bistå med akuthjälp i närområdet.

Kampen mot gränsöverskridande brottslighet och terrorism är en annan av EU:s  kärnuppgifter som bör ges högre prioritet. Också kampen mot gränsöverskridande miljöproblem bör effektiviseras och kraven skärpas. På IT-området behöver EU göra noggranna avvägningar mellan kraven på effektivitet och hoten mot medborgarnas integritet. Vissa befintliga och planerade regleringar måste därför revideras i syfte att dels stärka medborgarnas tillgång till information, dels motverka oproportionell övervakning.

Med valmanifestet för EU-valet våren 2019 pekar Medborgerlig Samling ut en ny väg för EU och för Sveriges deltagande i det europeiska samarbetet. Vi säger ja till EU, men inte till dagens EU. Än mindre till den federation som hotar i en nära framtid. Ett EU för Sverige ska vara ett EU där medlemsländerna står vid rodret, inte anställda tjänstemän i Bryssel.

Ett fullständigt EU-politiskt program kommer mer i detalj utforma vår politik på olika sakpolitiska områden. Det arbetet fortsätter nu och kommer att utgöra en grund för våra EU-parlamentarikers arbete efter valet.

Staffan Gunnarson

EU-politisk talesperson för Medborgerlig Samling

Lennart Göranson

marknadspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling

7 reaktioner till “Valmanifest för valet till EU-parlamentet

 1. Här tyvärr ett område där jag inte delar MEDs uppfattning. Federation är inget hot utan en framgångsväg i en alltmer komplicerad och konkurrensutsatt global marknad och sammanvävd värld. Dessutom: floskelmeningar med suspekt tankegods som ” Ett EU för Sverige ska vara ett EU där medlemsländerna står vid rodret, inte anställda tjänstemän i Bryssel” hör inte hemma i ett seriöst och faktabaserat programarbete inom MED.

  Gilla

 2. Håller helt med om detta. Dock håller jag inte alls med Jan G, som är i det närmaste oförskämd när han påstår att det skulle vara en floskel att uttrycka att det är nationerna inom EU som skall ha den reella makten.

  Inte ett antal oavsättliga tjänstemän som i vissa fall dessutom skämmer ut EU utan att det ens renderar i några som helst konsekvenser.

  Makten är så fullkomlig inom den tjänstemannakretsen så det går inte ens att kalla det för demokrati över huvud taget.

  Gilla

  1. Uttrycket är en floskel! Jag anser inte heller att unionen skall styras av tjänstemän och det görs den inte heller nu, har en helt annan uppfattning än du om detta.

   Gilla

   1. Apropå floskel: Hur kan det vara svårt att förstå att det är heraldikern (och naturligtvis MED) som har rätt! Suspekt…

    För övrigt skulle det inte förvåna mig om många inte kan skilja mellan federation och konfederation. Då blir det svårt eller omöjligt att dra rätt slutsatser. (Därmed inte sagt att jag tror att Jan G har det problemet).

    Gilla

   2. Många tror, på grund av hur det är skrivet, att EU styrs demokratiskt. Men verkligheten är tyvärr en annan och det har vi sett och kommer att få se ännu mer framöver.
    Att göra en federation av EU är för övrigt bara en tillfällig lösning. Federationen kommer så småningom att omfatta hela världen!

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s