”Demokrati måste byggas på öppna samhällen som delar information. När det finns information, finns det upplysning. När det finns debatt, finns det lösningar. När det inte finns någon delning av makten, inga lagar eller regler, inget ansvar, leder det till missbruk, korruption, underkuvande och till ilska.”

Orden är väl valda och uttrycktes av Atifete Jahjaga, om demokrati, dess medborgare och en stat. Detta är allomfattande och applicerbart på alla stater. Det som en politisk församling med makt över medborgare gör kommer att få en oundviklig respons. Den kan vara bra, den kan vara likgiltig och den kan vara negativ.

Just nu förs en ovanligt dålig, osammanhängande och plötsligt nedfallen diskussion om FN:s migrationsavtal (Global Compact for Migration). Idag, den 10 december väntas FN:s globala migrationsramverk skrivas på i Marocko för att därefter antas av FN:s generalförsamling. Syftet är att samla länderna kring ett gemensamt ramverk för migration, invandrares och asylsökandes rättigheter samt ”irreguljär migration”. Termen syftar på dem som på olika sätt inte har migrerat på ett ordnat sätt. ”Illegal invandrare” anses vara en term som inte bör användas för dem som t.ex. inte har sökt om tillstånd för inresa, inte sökt asyl eller som på andra sätt brutit mot mottagarlandets administrativa regler för inresa och vistelse i landet.

Att så många länder avser, på olika vis, stävja de negativa och komplicerade problemen för den irreguljära migrationen – i kontrast till den reguljära – är positivt. Det är ”problemen med migrationsfrågor” som är problemet – inte att människor vill bo och leva på olika platser. Sverige har ett konkret och påtagligt problem med illegala invandrare och irreguljär migration. Vi vet inte vilka som befinner sig här oaktat om det är någon som haft ett reellt behov av att gå under jorden, om det är någon som tvingas arbeta under tvång eller om det är en terrorcell som ämnar begå ett terrordåd på plats i Sverige.

Vad är haken med migrationsavtalet? Ja, det finns faktiskt flera olika problem att resonera kring här.

Det första och mest anmärkningsvärda är att det saknas en konsekvensanalys. Ingen har analyserat vad avtalet innebär om det genomförs. En svårighet är att lösa formuleringar och åsikter i avtalet kan tolkas helt godtyckligt beroende på uttolkaren. Det gör att en bedömning av effekterna är påtagligt svåra att göra.

Sverige tänker alltså på fullt allvar skriva under ett juridiskt icke-bindade avtal med väldigt skilda tolkningar utan en enda konsekvensanalys gjord. Och inför Sveriges påskrift – av en övergångsregering som dessutom ska agera opolitiskt – har avtalet varken diskuterats politiskt eller medialt i en öppen demokratisk ordning. Trots att ämnet klyver Europa och de europeiska länderna. Sverige är på inget vis ett undantag, snarare ett bevis på detsamma med en riksdag utan en regering för att det tredje största partiet är migrationskritiskt och därmed utestängd från regeringsförhandlingarna. Det är ett synnerligt gott skäl till att inte skriva på ett avtal som ingen vet vad det innebär, i ett känsligt ämne, utan demokratisk förankring och utan reell folklig legitimitet.

Politiska partier ges mandat vid val, av väljare. Den representativa demokratin tillåter politiker att ta beslut som kan stå i strid med en stor majoritet av befolkningen. De kan, men de bör oftast inte. Missbrukar man den representativa demokratins mandat så får man tillbaka ett politikerförakt, ett missnöje med förd politik och ett minskat förtroende för demokratin.

I grund och botten så handlar Medborgerlig Samling om att återskapa tilliten och restaurera demokratin. Vi anser att det är direkt olämpligt att skriva på avtal utan en tillbörlig debatt, en seriös information till medborgarna och en konsekvensanalys. Att inte ha en konsekvensanalys i en fråga som den om migration är lika ansvarslöst som riksdagspartiernas agerande hittills i ämnet. De rödgröna avser skriva på eftersom de har en god värdegrund men ingen aning om effekten och alliansen vill i stort skriva på utan önskan om någon utvärdering. Moderaterna har bett om en konsekvensanalys några dagar innan avtalet skrivs på, vilket naturligtvis inte kan låta sig göras. Alla politiskt överintresserade förstår att det är ett skenmanöver, men de flesta väljare är inte överintresserade utan får ta ett ohederligt skådespel. Så här gör man inte i en sund demokrati.

De första att ta upp detta avtal var invandringskritiska sidor på nätet. Efter månader av förvirring bryter svenska politiker tystnaden med att de flesta inget vet, och de som påstår sig veta har helt olika tolkningar av innebörden. Flertalet av dessa har redan förbrukat sitt förtroende i frågan efter att ha gjort få korrekta bedömningar om migrationseffekter de senaste 15 åren. Detta ska väljare alltså tvingas acceptera. Det är fullständigt orimligt och ett markant underbetyg av våra politiker på båda sidor i blocken.

Medborgerlig Samling anser därmed att avtalet inte ska skrivas på utan måste hanteras i fullgod demokratisk ordning tills en konsekvensanalys och gemensam hållning kan tas fram.

 

Edward Nordén

Talesperson för säkerhet och terrorism, Medborgerlig Samling

 

 

Pia Rundkvist

Ledamot partistyrelsen Medborgerlig Samling

4 reaktioner till “FNs migrationsavtal – ett odemokratiskt hafsverk

  1. Håller med om detta även om det finns en del detaljer som kunde ha nämnts på ett annorliunda sätt.

    Dock, vad är det som gör att MEDs sakkunniga i frågan publicerar ett uttalandet dagen efter att avtalet redan skrivits på?

    Det har i varje fall inte berott på platsbrist här på bloggen?

    Gilla

  2. Hur skall vi tro att olika partier till vänster kommer att vilja försöka använda detta avtal? Och så undrar jag också hur det kommer sig att uttalanden från olika håll dyker upp först när avtalet redan är påskrivet? Eller åtminstone väldigt sent. Vad kan vara meningen med det?

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s