Miljöpartiet har nu suttit en mandatperiod i regering. Det hade kunnat leda till ett välbehövlig omläggning av svensk politik, ett återfunnet miljöfokus om man så vill. En omläggning som, om den hade genomförts rätt, hade kunnat arbeta med marknadskrafterna för en bättre miljö.

Istället har vi fått en rad ogenomtänkta reformer med låg verkningsgrad för dyra pengar.

Ett av de mer bespottade initiativen har varit de bidrag till elcyklar som i storleksordning överskrider en miljard och som i praktiken har varit reserverade för storstadsbor. För de mer insatta i miljöteknik är förslaget direkt provocerande. Staden står inför en total trafikinfarkt och en kollektivtrafik som blir riksnyheter varje år i samband med att kylan kommer och löven börjar falla. För att våra storstäder ska fortsätta vara motorer i tillväxten krävs goda transportmöjligheter både för privatpersoner och näringslivet.

Den uttalade policyn från MP att försvåra ägande och trafik av motorfordon i staden är både verklighetsfrämmande och kostnadsineffektiv då nya klimatneutrala drivmedel för fordonstrafik står för dörren. Var ska dessa fordon köra om 5-10 år då bilgator har bebyggts med bostäder eller glest trafikerade cykelbanor?

Det motsägelsefulla beteendet skvallrar om partiets utopiska idéer om bilfria städer. Den moderna mänskligheten kommer aldrig att återgå till häst och vagn eller cyklar som huvudsakligt transportmedel. En återgång till 1920-talets Stockholm skulle innebära ett haveri av den logistik som krävs för att ens försörja människorna i en större stad. Miljöpartiet sålde sig dessutom nu dyrt till Nya Moderaterna i Stockholm som ger partiet fortsatt fria händer på en rad områden som är i starkt behov av verklighetsförankrade åtgärder.

Man kanske kan tänka sig att Miljöpartiets kortsynthet i Stockholm är ett enskilt olycksfall i arbetet men det är snarare symptomatiskt för partiets miljöpolitik i stort. Stora pengar satsas på åtgärder som ger marginell och ibland motsatt effekt på utsläppen.

2002 drev man på för att avskaffa en fungerande kärnkraft när inga realistiska alternativ fanns, samtidigt som partiet till synes enbart räknar på en reducering av de nationella siffrorna trots att problemet är globalt. Det må vara behjärtansvärt att Sverige nu har världens mest ambitiösa klimatmål, d.v.s. det låter fint, men avvecklingen av kärnkraften har i viss mån skett till förmån för import av smutsig kolkraft och ökade utsläpp (om än marginellt sett till världens totala utsläpp).

Detta ställer nu dessutom Sverige inför ett reellt hot om brist på energi.

I en tidsålder där teknikutvecklingen accelererar finns god anledning att skynda långsamt och se vilka alternativ som kan ersätta befintliga system. Sannolikt hade alla de bidragspengar som plöjts ner på elcyklar och solceller gjort större nytta i grundläggande miljöteknik i tredje världen som en del av Sveriges bistånd.

Synsättet att varje obeskattad krona skulle vara en förlust för staten sätter vidare också käppar i hjulet för teknikskiftet. Samma efterfrågan på miljöteknik hade lätt kunna stimuleras genom en reducering av moms på dessa varor. Sverige behöver dessutom inte bara förnya energiproduktionen utan dessutom utöka den i takt med en accelererande digitalisering.

En utveckling av miljötekniken har emellertid fler aspekter. Debatten må gå het mellan dem som anammar teorin om global uppvärmning och dem som inte gör det. De senare avfärdar ofta teknikutvecklingen som onödig då man betvivlar sambandet mellan utsläppen av växthusgaser och klimatpåverkan. De förra har en närmast manisk syn på den nationella statistiken avseende utsläpp av koldioxid, detta samtidigt som landet Sverige står för strax över 0.1 % av världens utsläpp av växthusgasen.

Oaktat var vi landar i frågan om klimatkänslighet – 1,5 eller 4,5 grader – fyller dock teknik som möjliggör förnyelsebar energi ytterligare ett behov. Sveriges förmåga att fortsättningsvis producera energi inom våra gränser har en direkt bäring på vår nationella säkerhet.

Den panikartade avvecklingen av kärnkraften kan snart mycket väl kräva lika panikartade åtgärder som ett importberoende av rysk naturgas. Ryssland har vid ett flertal tillfällen visat vilken syn man har på det strategiska inflytande som automatiskt följer när den som har energi ska exportera det till den som inte har. Än så länge är det bara staterna inom den tidigare sovjetiska intressesfären som har fått känna på vad avstängd energi under den kalla årstiden innebär.

Man kan tycka att EU borde ha dragit lärdom av Rysslands intresse av rörledningar för gas och olja som passerar de postsovjetiska staternas territorium redan under 1990-talet. Leveransstoppen av gas till Ukraina 2004 och Georgien 2006 lade uppenbarligen inga hinder i vägen för de två ledningar som senare kom att byggas genom Östersjön. Ryssland uppnådde således tre geostrategiska mål genom denna byggnation: Ett ökat importberoende av rysk energi i Väst, en by-pass förbi de centraleuropeiska och baltiska staterna som gör att energivapnet kan användas mer selektivt, samt en ursäkt att bevaka strategiska investeringar i Östersjön med militär närvaro. Sverige har givetvis inte motsatt sig någon av de utbyggnader som har gjorts. När man väger in detta perspektiv inser man snabbt att ett försvar ett fortsatt användande av fossila bränslen av ren princip faktiskt är lika korkat som att genomtvinga det avskaffande av kärnkraften vi nu ser.

Intressant i sammanhanget är att svensk teknikutveckling har gjort det möjligt att framställa syntetisk naturgas (SNG) via pyrolysförbränning av diversifierad biomassa. Stallgödsel och gamla stubbar kan således omvandlas till gas som kan ersätta importerade fossila bränslen. De första framgångsrika testerna för fordonsbränsle genomfördes under försommaren och inom kort kommer även en anläggning stå redo för att förse den energislukande metallindustrin med ett alternativt bränsle som kan framställas av material som hämtas i svenska skogar eller bondgårdar. Möjligheten till elproduktion till kraftnätet finns också om efterfrågan skulle uppstå. Eftersom metallindustrin dessutom står för cirka 10 % av Sveriges utsläpp av koldioxid kan flera aspekter tillgodoses med den nya tekniken.

Fjärde generationens kärnkraft erbjuder dessutom möjligheter som den nuvarande tekniken inte kan tillhandahålla med ett minimum av skadligt restavfall. Vi kan till och med ta hand om och utvinna mer energi ur redan befintligt avfall istället för att förvara det i bergrum i 100 000 år.

Dessa exempel visar att miljötekniken bör betraktas ur ett bredare perspektiv både för att tillgodose fler behov och i syfte att prioritera dessa satsningar rätt. Kostnadseffektiva lösningar ska alltid eftersträvas men solpaneler på det enskilda hushållet eller polisstationen behöver inte enbart handla om en jakt på marginella utsläpp i den nationella statistiken. Rätt tänkt, kan förnyelsebar energi även utgöra en pusselbit i ett motståndskraftigare samhälle vid längre elbortfall och därigenom stärka vårt nationella oberoende.  Att hantera politiska områden var för sig, utan ett helhetsperspektiv, är både dyrt och föråldrat.

Det nytänkande jag själv har sett inom Medborgerlig Samling gör mig hoppfull att partiet en dag kan komma att inspirera och leda andra i denna utveckling.

Pether Ärlemalm,

ordförande MED Östergötland

 

 

 

MED tycker
Medborgerlig Samling eftersträvar en miljöpolitik som gör skillnad på allvar. För att få ned klimatutsläppen på riktigt så krävs det att Sveriges globala konsumtionsutsläpp minskar. Det är omöjligt att uppnå genom att bara flytta produktion utomlands eller avveckla kärnkraften i förtid. Miljöpartiet skall ha eloge för att ha lyft upp miljöfrågorna på dagordningen, men behöver samtidigt kunna kritiseras för de förslag som inte ger långsiktigt positiva effekter. Vi behöver idag prioritera klimatarbetet på EU-nivå, där unionen har möjlighet att använda handelsavtal för att inte bara minska utsläppen i Europa, utan också påverka de länder man handlar med. Nationellt prioriterar vi en fossilfri elmix och vill därför behålla nuvarande kärnkraften så länge den behövs samt göra en stor satsning på fjärde generationens kärnkraft.

 

20 reaktioner till “Miljöpolitik med helhetsperspektiv, ja tack

 1. Suck! Igen noteras den ytterst missvisande termen ‘miljö’ som omfattande även termen ‘klimat’. Även om begreppen har vissa, få samröringspunkter, så är dessa två helt skilda definitioner/ begrepp och för att öht ha chans att uppfattas seriös kommer det an på att skilja på dessa. Exempelvis vore det ett miljöbrott, att hälla tio liter dieselolja i en vattentäkt, men detta har inget med klimat att göra. Klimat är väder under 30+ år, väder är ett kaotiskt system som, trots ohemula mängder datakraft EJ med någon precision kan prognosticeras över längre perioder än tre till fem dygn. Detta till trots fastläggs ‘klimatpolitiska’ ‘mål’ över långa perioder och till kostnader av astronomisk storlek, to no avail !
  ‘Förnybar energi’ är en oxymoron, läs Einstein. Universums energimängd är konstant, energin tar sig bara olika former.
  Vänligen ta också fram bona fide vetenskapliga belägg / bevis på att CO2-molekylen (mätbart) påverkar atmosfärens temperatur.
  ‘As-is’ handlar temat klimat /-hot m.m. om världshistoriens allra största bedrägeri med, uppenbara, helt andra syften/mål än vad som ‘lysenkoistiskt’ propageras högt som lågt, 24/7 – se C. Figueras uttalande, eller för den delen Edenhofers, bägge personerna i absoluta toppskiktet i FN-maffians IPCC.
  Miljöpartiet bildades på bluff / lögn och med dessa ‘faktorer’ som fundament har partiet fortsatt agera till dags datum med akut samhällsletala konsekvenser som resultat.
  Utveckla 4:e generationen kärnkraft med start i förrgår, just do it, damned !
  Mvh/TJ

  Gillad av 1 person

  1. Ah en gammal hederlig klimatskeptiker! Det här inlägget handlar inte primärt om klimatförändringarna, det handlar om att MP slösar med våra skattepengar och äventyrar vår energisäkerhet . Avsikten med inlägget var att påvisa att MP:s politik på området saknar ett helhetsperspektiv som utsätter oss för onödiga risker säkerhetspolitiskt såväl som ekonomiskt.

   Forskningen om vilken roll C02 spelar är enligt mig oerhört robust och bygger på grundläggande forskning som gjordes redan på 1800-talet och som förstärktes av E.O. Hulburt och Guy Stewart Callendars forskning på 1930- och 40-talet och som slutligen avgjordes under 1950-talet av Gilbert Plass när han visade att absorptionen av C02 inte överlappar med det absorbtionsband som vattenånga har.

   Jag tänker inte ge mig in på en evighetsdiskussion med dig.

   Jag vet att jag aldrig kommer att ändra dina åsikter och att du har ett oändligt antal klimatskeptiska blogginlägg att dra inspiration ifrån 😉

   Den dagen du känner att du verkligen vill veta hur det ligger till, se Peter Hadfields videoserie om de klimatmyter du just har lagt fram:

   Gilla

   1. Sorry, men vem f*n är ‘klimatskeptiker’? Snyggt att svara med ad hominem /not/.
    Att referera till en f.d. idrottare som placerat sig själv som varande ngn form av kompetens inom området är betecknande för medlemmar inom sekten. De vill/vågar ju inte heller ta till sig fakta, deras ‘bränsle’ är faktoider all around.
    Tim Ball är en i allra högsta grad erkänd, bona fide vetenskapsman med klimat som speciellt tema. Jfr gärna med i detta land dominerande ‘klimatexperter’ (som får mediautrymme) som t.ex. agronomen Rockström, Wijkman, ‘Väder-Pelle’, samtliga charlataner av grövsta/värsta kaliber.
    Titta på /lyssna till/ vad en nobelpristagare i fysik har att säga, länk: https://www.youtube.com/watch?v=LyztWNW2HsM
    Eller varför inte lyssna på Richard Lindzens föredrag nyligen hos GWPF, länk: https://www.youtube.com/watch?v=X2q9BT2LIUA
    Eller varför inte göra ett besök hos ‘Climategate’?
    Själv har jag hållit mitt intresse till detta tema i ca 40+år och plöjt igenom åtskilliga ‘reports’ etc. Detta har givit ett ‘filter’ för att filtrera bort BS respektive sektmedlemmarna i klimathotskyrkan, till vilken Du uppenbarligen hör.
    Enig angående MPs samhällsletala verkande alltsedan dess begynnelse.
    Har ingen större lust, att inleda en diskussion där andre part inleder med ad hominem – rött kort 4 ever, sorry, mate.
    Mvh/TJ

    Gillad av 1 person

   2. Till Tim Ball et all kan läggas John Christy, (Wikipedia: ”Distinguished Professor of Atmospheric Science and Director of the Earth System Science Center at the University of Alabama in Huntsville. He was appointed Alabama’s state climatologist in 2000. For his development of a global temperature data set from satellites he was awarded NASA’s Medal for Exceptional Scientific Achievement, and the American Meteorological Society’s ”Special Award.”[1] In 2002, Christy was elected Fellow of the American Meteorological Society.”) som i en föreläsning (https://www.youtube.com/watch?v=ttNg1F7T0Y0, min 24.30–29) talar om effekterna kontra kostnaderna av klimatåtgärder, där beräkningar ger vid handen att om att hela USA anammade en Kalifornisk lagstiftning som skulle minska utsläppen från bilar med 26% så skulle det ge en effekt på 0.01 °C år 2100.
    Och om hela USA skulle upphöra att existera år 2012 så skulle effekten inte bli mer än 0.08 °C år 2050.

    Gillad av 1 person

   3. Man skulle kunna få för sig att våra ack så skeptiska vänner här ovan är något på spåren.

    Tim Ball brukar ju trots allt beskriva sig som en världsledande klimatforskare och aktiv inom området ända sedan 1968, i vart fall när han presenterar sig för klimatskeptiker. För resten av det vetenskapliga samfundet är han känd som en professor i geografi. Nej, Tim Ball är inte en klimatolog och hans alma mater Winnipeg University har inte ens en avdelning för klimatologi.

    Spelar det någon roll att han ljuger om sina akademiska meriter? Nej inte egentligen, bara det han påstår om uppvärmningen kan beläggas med fakta, vilket han inte kan.

    I den här videon plockas Tim Balls påståenden isär 8 minuter in. Våra klimatskeptiska vänner här ovan kommer dock aldrig videon. Istället kommer de spamma med klimatskeptiska blogginlägg och slänga in allt möjligt annat för att avleda uppmärksamheten.

    Sen har vi John Christy som faktiskt är en av ytterst få verkliga klimatskeptiska forskare som är aktiv inom klimatforskningen, han har inte lyckats belägga att uppvärmningen inte sker. Den dagen han gör det, har han ett Nobelpris att hämta ut.

    Det är ganska talande att anti-vetenskapsgänget kastar sig över en av få vetenskapsmän som håller med dem, medans de bortser från de tusentals andra som anser att den globala uppvärmningen som sker genom mänskliga utsläpp av C02.

    Det finns nu sju olika metastudier från de senaste 15 åren som går igenom vad den samlade forskningen säger om människans påverkan på klimatet. Dessa har gjorts av Naomi Oreskes, Peter Doran, William Anderegg, Bart Verheggen, Ed Maibach, J. Stuart Carlton, och John Cook.

    Dessa studier fann att mellan 91% (Verheggen, 2014) och 100% (Oreskes, 2004) av all expertgranskad forskning ger starkt stöd för att människans utsläpp av C02 är en drivande och dominerande orsak till uppvärmningen. 4 av studierna landade i siffran 97% som även är genomsnittet av tusentals och åter tusentals forskningsrapporter.

    J. Cook, et al, ”Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming,” Environmental Research Letters Vol. 11 No. 4, (13 April 2016); DOI:10.1088/1748-9326/11/4/048002

    Sida 6: ”The number of papers rejecting AGW [Anthropogenic, or human-caused, Global Warming] is a miniscule proportion of the published research, with the percentage slightly decreasing over time. Among papers expressing a position on AGW, an overwhelming percentage (97.2% based on self-ratings, 97.1% based on abstract ratings) endorses the scientific consensus on AGW.”

    Sen är så kallade ”läckta” email från klimatforskare ett återkommande tema i det ekosystem av klimatskeptiska bloggar som finns där ute. Den första omgången av ClimateGate var från Climatic Research Unit vid University of East Anglia och ”påstås” visa på oredlighet i klimatforskningen. Läser man hela e-mejlen utan att ta lösryckta citat och är det MINSTA vetenskapligt litterat, inser man ganska raskt att det inte är frågan om någon oredlighet. Vill man en klar inblick i hur ohederligt saken framställs, kan man få saken svart på vitt här:

    Återigen, våra klimatskeptiska vänner kommer aldrig greja att se den här videon heller. Deras världsbild skulle rasa totalt.

    Postar den här kommentaren på två ställen under artikeln.

    Jag kommer inte svara på fler klimatkommentarer nu, jag krigar med dem dagligen överallt annars och tiden finns inte.

    Gilla

 2. »Debatten må gå het mellan dem som anammar teorin om global uppvärmning och dem som inte gör det. De senare avfärdar ofta teknikutvecklingen som onödig då man betvivlar sambandet mellan utsläppen av växthusgaser och klimatpåverkan.»
  Verkligen? Jag har aldrig hört att några av dem som inte köper teorin om global uppvärmning skulle avfärda teknikutvecklingen som onödig. Tvärtom brukar de väl vara starkt positiva till viss utveckling, fast det då enligt miljöpartister och slikt folks åsikt är fel slags teknik (såsom nya generationers kärnkraft).
  Det som klimathotsskeptiker väl brukar vända sig mot är den politiska styrningen med bl.a. kraftiga subventioner av olönsam energiproduktion samtidigt som man straffbeskattar och inför andra (omotiverade) begränsningar och hinder för effektiv energiproduktion. För att inte tala om andra negativa effekter av ”förnybar” energiproduktion i stor skala. Det låter gulligt att ersätta kärnkraften med vindkraft, men titta bara på hur alla vindkraftverk skjuter upp nästan precis överallt i landskapet. Och då står normalt vindkraften för ca 10% av energiproduktionen. För att ersätta kärnkraftverken behövs då 5 gånger så många vindkraftverk som redan finns (när det blåser normalt). Och de är långt ifrån problemfria.

  Gillad av 1 person

 3. Man skulle kunna få för sig att våra ack så skeptiska vänner här ovan är något på spåren.

  Tim Ball brukar ju trots allt beskriva sig som en världsledande klimatforskare och aktiv inom området ända sedan 1968. I vart fall när han presenterar sig för klimatskeptiker, för resten av det vetenskapliga samfundet är han känd som en professor i geografi. Nej, Tim Ball är inte en klimatolog och hans alma mater Winnipeg University har inte ens en avdelning för klimatologi.

  Spelar det någon roll att han ljuger om sina akademiska meriter? Nej inte egentligen, bara det han påstår om uppvärmningen kan beläggas med fakta, vilket han inte kan.

  I den här videon plockas Tim Balls påståenden isär 8 minuter in. Våra klimatskeptiska vänner här ovan kommer dock aldrig videon. Istället kommer de spamma med klimatskeptiska blogginlägg och slänga in allt möjligt annat för att avleda uppmärksamheten.

  Sen har vi John Christy som faktiskt är en av ytterst få verkliga klimatskeptiska forskare som är aktiv inom klimatforskningen, han har inte lyckats belägga att uppvärmningen inte sker. Den dagen han gör det, har han ett noblepris att hämta ut.

  Det är ganska talande att anti-vetenskapsgänget kastar sig över en av få vetenskapsmän som håller med dem, medans de bortser från de tusentals andra som anser att den globala uppvärmningen som sker genom mänskliga utsläppm av C02.

  Det finns nu sju olika metastudier från de senaste 15 åren som går igenom vad den samlade forskningen säger om människans påverkan på klimatet. Dessa har gjorts av Naomi Oreskes, Peter Doran, William Anderegg, Bart Verheggen, Ed Maibach, J. Stuart Carlton, och John Cook.

  Dessa studier fann att mellan 91% (Verheggen, 2014) och 100% (Oreskes, 2004) av all expertgranskad forskning ger starkt stöd för att människans utsläpp av C02 är en drivande och dominerande orsak till uppvärmningen. 4 av studierna landade i siffran 97% som även är genomsnittet av tusentals och åter tusentals forskningsrapporter.

  J. Cook, et al, ”Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming,” Environmental Research Letters Vol. 11 No. 4, (13 April 2016); DOI:10.1088/1748-9326/11/4/048002

  Sida 6: ”The number of papers rejecting AGW [Anthropogenic, or human-caused, Global Warming] is a miniscule proportion of the published research, with the percentage slightly decreasing over time. Among papers expressing a position on AGW, an overwhelming percentage (97.2% based on self-ratings, 97.1% based on abstract ratings) endorses the scientific consensus on AGW.”

  Sen är så kallade ”läckta” email från klimatforskare ett återkommande tema i det ekosystem av klimatskeptiska bloggar som finns där ute. Den första omgången av ClimateGate var från Climatic Research Unit vid University of East Anglia och ”påstås” visa på oredlighet i klimatforskningen. Läser man hela e-mejlen utan att ta lösryckta citat och är det MISNTA vetenskapligt litterat, inser man ganska raskt att det inte är frågan om någon oredlighet. V

  ill man en klar inblick i hur ohederligt saken framställs, kan man få saken svart på vitt här:

  Återigen, våra klimatskeptiska vänner kommer aldrig greja att se den här videon heller. Deras världsbild skulle rasa totalt.

  Postar den här kommentaren på två ställen under artikeln.

  Jag kommer inte svara på fler klimatkommentarer nu, jag krigar med dem dagligen överallt annars och tiden finns inte.

  Gilla

  1. Otroligt att någon öht törs referera till Oreske, Cook etAll… Saknar Lewandowsky (bl.a.)… tillhör han inte också Dina refernsobjekt?
   Att därtill länka till 10+ år gamla alarmistvideor upplever jag som en förolämpning – det har runnit mycket vatten under broarna sedan dess.
   Vänligast kamma till Dig rejält, period !

   Hsn/TJ

   Gillad av 1 person

  2. Tim Ball har i alla fall en Ph.D. i klimatologi, vilket är mer än vad man kan säga om agronomen Johan Rockström.
   Jag har själv annat att göra, men vill i alla fall själv lite kort bemöta några punkter. Några saker finns att säga om att det skulle råda en 97% konsensus vad gäller den globala uppvärmningen. Det handlar inte om 97% konsensus för katastrofal antropogen global uppvärmning. Det råder vad jag kan se i det närmaste 100% konsensus i att koldioxid bidrar till uppvärmning. (Jag har faktiskt sett i alla fall en person som utifrån termodynamiska lagar och strålningslagar hävdar att mängden CO2 saknar betydelse för temperaturen med avseende på strålning och att det som avgör atmosfärens temperatur är det tryck som utövas av atmosfären. Jag är inte kompetent att utvärdera hans resonemang, men till den grad jag kunde följa det verkade det så pass sakligt och genomtänkt att jag inte slentriansmässigt skulle avfärda det.)
   Vad det INTE råder konsensus om är hur stor uppvärmningen är, hur stor del av uppvärmningen som är naturlig respektive orsakad av människan och vilka, om några, negativa effekter den skulle ha. Det finns faktiskt argument för att en uppvärmning faktiskt vore positiv.
   Så 97% säger ingenting, då det inkluderar både folk som Rockström som på allvar hävdar att uppvärmningen leder till jordens undergång och personer som hävdar att visst bidrar co2 till uppvärmning, men effekten är så liten att den helt överskuggas av andra faktorer och därför saknar betydelse.
   Jag kan hålla med den andra videons kritik i vissa avseenden. Men den kritiken bör först och främst riktas mot media. Man övertolkar grovt användningen av ett ord, ”trick”, vilket jag aldrig har brytt mig om. Snubben i videon vidgår dock själv att ”hiding” i ”hiding the decline” är problematiskt, men menar sedan att det ändå är irrelevant eftersom det skulle handla om serier av trädringar och inte temperaturserier per se. Ett lustigt resonemang då man, vad jag förstår, faktiskt använt sig av trädringarna för att kalibrera temperaturserier.
   Media hängde överlag upp sig på ett eller två av e-mejlen från climatgate. Men det var många fler. Och mycket av skandalen låg inte på det rent vetenskapliga planet, utan i att det framgick av mejlkonversationer hur man ägnade sig åt tysta kritiska röster. Phil Jones vidgår att det var oacceptabelt att man förlorade data för sin forskning, han vägrade också lämna ut data osv. Mann (hockeyklubban) stämde Tim Ball för förtal pga hans kvickhet att Mann ”should be in the State Pen, not Penn State”. Det har dock inte gått så bra för Mann, han har tydligen hamnat i rätten för att ha handskats bedrägligt med data och gjorde sig år skyldig till ”contempt of court” då han vägrade lämna ut data till en offentlig granskning. Phil Jones har också blockerat utlämnande av data och hävdade med hänvisning till McIntyres begäran att få ut data: ”[McIntyre & McKitrick] have been after the CRU station data for years. If they ever hear there is a Freedom of Information Act now in the UK, I think I’ll delete the file rather than send to anyone.”
   Jag laddade själv ned de läckta e-mejlen, jag minns bl.a. ett stycke kod där man hade hårdkodat in en vektor av konstanter för ”justering” av temperaturer beroende på vilket decennium det gällde. Där ryker ju trovärdigheten för i alla fall den klimatmodellen.
   Man behöver inte gå in på ”konspirationer” för att ifrågasätta klimatforskningen, det kan precis som alla andra forskningsområden (och mänskliga aktiviteter överlag) bli föremål för politiska påtryckningar och korruption. Att något är en ”erkänd vetenskap” med ”peer-review” är ingen garanti för kvalitet. Se t.ex. genusvetenskap.
   Sist men inte minst, man behöver onekligen besitta stora mängder expertis (inte minst inom matematik, kemi och fysik) om man skall förutsäga klimatet flera decennier framöver, men man behöver inte alls samma expertkunskaper för att göra en trovärdighetsbedömning. Precis som man inte alls behöver samma expertkunskaper som en bilkonstruktör för att avgöra om bilen uppfyller vad som lovas i annonserna.

   Sen gör det inget om Ärlemalm skruvar ner sitt förakt lite grand. Han börjar låta som han hör hemma i Chalmers forskningsprojekt där man vill koppla ihop ”klimatförnekelse” med nationalism och högerextremism. (Ett forskningsinitiativ som i hög grad understryker mitt påstående att forskningsfältet är långt ifrån immunt från politiska påtryckningar och korruption.)

   Gillad av 1 person

   1. Bra där, Dolf ! 🙂
    Du prickar nedrans bra i prick med medias ‘drevande’ gällande ‘klimatfrågan’. Detta leder mina tankar till den gode, salige, Tage Danielsson som skrev följande om struntprat, 1966:

    ” Det är svårt att skilja på omedvetet eller medvetet struntprat; till och med struntprataren själv har ju ibland inte klart för sig vilket slags strunt det är han pratar, kanske inte ens att det är strunt.
    Komplicerade processer i det förunderligt finurliga mänskliga maskineriet gör det också möjligt för struntprataren att efter behov från fall till fall koppla bort förståndet, respektive känslorna och prata renodlat emotionellt strunt så att omgivningen till slut måste stänga av inflödet av kvalificerat struntprat. En intressant variant av strunt uppstår när hjärtat tar överhanden över hjärnan i konstnärliga sammanhang. Resultatet kallas pekoral. ”

    Detta passar mkt väl in i andra än bara konstnärliga sammanhang, måhända i synnerhet inom politik/politiker respektive s.k. ‘opinionsbildare’ – ingen nämnd, ingen glömd !

    Mvh/TJ

    Gillad av 1 person

 4. Läste idag att det bara är två riksdagsledamöter som inte är klimathysteriska. Det är kanske nåt vi ska utnyttja i extravalet? Vi kan bli det första klimatsansade.com-partiet.

  Gillad av 1 person

  1. Ingen dum idé alls, Petter ! Dock, för att nå välförtjänt framgång, måste ett antal (ledande?) personer i partiet, inte minst denna tråds avsändare, rejält revidera sina uppfattningar.
   Då hela klimathype, world-wide, krackelerar i allt snabbare takt så kommer där att sitta åtskilliga med svarte petter på hand och skämmas, vilket de egentliga borde göra redan nu iofs. Ergo finns där en mkt stor, oomkullrunkeligt bra potential… Om ‘bara’ inte om funnits… Go figure ! 🙂

   Gillad av 1 person

  1. Kollar just på Valentina Zharkova på YouTube, en anonym matteprofessor enl klimathysterikern Peder Andersson, insändare till Sydsvenskan. Hon är mycket övertygande för en som bara har gymnasiefysik. PA redogör inte för sina egna akademiska meriter i fysik. Jag rekommenderar all som fortfarande är klimathysteriker i vårt parti att lyssna lite på Valentina.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s