Tillkomsten av Medborgerlig Samling (MED) och partiets snabba medlemstillväxt är ett tecken i tiden. Allt fler tröttnar på de etablerade riksdagspartiernas schablontolkningar av verkligheten. Det finns en djup längtan efter nytänkande. Allt fler engagerade människor dras till MED. En vän till mig uttryckte sig nyligen så här: ”Förr när jag försökte få igång ett politiskt samtal med politiskt intresserade bekanta verkade ingen förstå vad jag menade. Idag när jag gör samma sak inom MED förstår alla vad jag säger. Mina samhällsengagerade samtal har vitaliserats.”

Mina erfarenheter är desamma. Som läkare med fokus på patientnytta och kostnadseffektiv medicinsk service har jag under hela min karriär blivit allt mer kritisk mot de planekonomiska inslagen i våra system. Redan i mitten av 1980-talet förstod jag att mitt systemkritiska och patientorienterade nytänkande var oförenligt med fortsatt verksamhet inom landstinget. Jag sade upp mig och påbörjade mitt livs mest spännande, men också tämligen ensamma resa. De omvälvande erfarenheter jag gjorde under resans gång mognade fram till en bok med titeln ”Läkekonstens lönsamhet – Varför politikerstyrning inte fungerar” som utkommer inom kort.

Det har nu gått drygt tre decennier sedan jag sade upp mig från min tjänst som klinisk lärare och forskare på Karolinska sjukhuset. Under min ensamma vandring som systemkritiker har den franske nationalhjältens och författarens Viktor Hugo berömda uttryck varit min ledstjärna: ”Inget är så starkt som en idé vars tid har kommit”. När jag hösten 2016 kom i kontakt med det då nybildade partiet Medborgerlig Samling var jag plötsligt inte längre ensam utan omgiven av vänner som förde begripliga och inspirerande politiska samtal. I början av augusti i år antog partistyrelsen ett nytt sjukvårdspolitiskt program framtaget av Carolin Nielsen och hennes rådgivande grupp. Jag, som fram till idag varit djupt involverad i mitt bokskrivande, deltog inte i gruppens överläggningar och har därför inte kunnat påverka utfallet.

Men när jag tog del av MED:s sjukvårdspolitiska program blev jag övertygad om att partiet är på rätt väg. Jag är enig med Carolin att vägen till ett välfungerande sjukvårdssystem är lång. Jag hoppas MED har uthållighet nog att stå fast vid denna linje. Genom sin entré på den politiska scenen bryter MED en halvsekellång tradition av politiska utspel som mest gått ut på ”more of same”. MED är framtidspartiet, inriktat på att omvandla de nuvarande politiska låsningarna till hållbara och pragmatiska lösningar. Särskilt på alla krisande sociala politikområden, som i detta fall sjukvården. Eller med användning av den term jag hellre använder: ”medicinsk service”.

När två bäckar flyter ihop till en å uppstår ett starkare vattenflöde. Samma sak med idéer. Jag upplever nu att det nytänkande som uppkommit under min långa entreprenöriella resa flutit samman med det politiska nytänkande som nu tar form i MED. Jag tror att det som just nu håller på att formas är ett av många tecken på ett förestående paradigmskifte. Sådana skiften har mycket lång inkubationstid. Men när de väl inträffar går det fort. Helt naturligt, och som om ingenting hänt, tänker alla på helt nya sätt, bättre förankrade i verkligheten. Det är en sådan rörelse jag vill åstadkomma med boken jag har skrivit.

MED-programmet skriver: “I Sverige lever myten om att politiker och konsulter via ideologi eller teoretiska modeller ska kunna organisera och styra något så komplicerat som sjukvård för 10 miljoner människor”. Jag håller med. Min bestämda uppfattning är att det är politikerstyrningen i sig som är sjukvårdskrisens primära orsak.

Min framtidsvision bygger på kedjor av logiskt vetenskapligt baserat strukturtänkande, kaskader av revolutionerande rationaliseringar och djupgående kostnadseffektiviseringar. Framtidens medicinska service kommer att vara patientstyrd, inte politikerstyrd. Eller med partiprogrammets egna ord: ”I ett privat system är det patienter och läkare som tillsammans utför mycket av kvalitetskontrollen.”

Till slut ett citat av MED:s sjukvårdspolitiska talesperson: ”Det är framför allt ett långsiktigt program som sträcker sig över 10 – 15 år till skillnad mot övriga partiers program som ofta handlar om brandsläckningsåtgärder, kömiljarder och liknande…Vi behöver bygga om det här systemet från grunden”.

Tack vare sitt nytänkande skiljer MED ut sig genom att stora skaror kompetenta yrkesmänniskor strömmar till med en tydlig vilja att förändra vårt samhälle till det bättre. Sjukvården är bara ett av alla de områden som behöver reformeras.

Erik Björn-Rasmussen

Medlem i Medborgerlig Samling

 

 

Dr Björn-Rasmussen är docent i invärtesmedicin, pionjärentreprenör i privat primärvård och grundare av stiftelsen Care2Care.

Bokprojektets hemsida är www.care2care.org

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s