Medborgerlig Samling anser att Sveriges säkerhetstjänst behöver byggas ut för att möta den omvärldsutveckling vi har sett de senaste åren. Några exempel:

  • Spionaget mot Sverige ökar. Ryssland, Kina och Iran har pekats ut som de mest aktiva aktörerna. Deras spionage sträcker sig över flera av samhällets sektorer. De försöker komma över våra industriers tekniska hemligheter, de hämtar information för krigsförberedelser och de bedriver spionage mot flyktingar. Inflytelseagenter söker sig till positioner där de kan påverka inriktningen av vår inrikes- och utrikespolitik, våra militära samarbeten och våra val för framtida energiförsörjning.
  • Efter Transportstyrelsens informationshaveri har Säpo fått utökat ansvar att stödja myndigheter i arbetet med att säkerställa att inte hemliga uppgifter röjs.
  • Hotbilder mot folkvalda ställer allt högre krav på ett välbemannat personskydd.
  • Sedan 2017 har Säpo fått ett utökat ansvar att genomföra bakgrundskontroller på samtliga personer som invandrar till Sverige då Migrationsverket har misslyckats med detta.
  • Den stora ökningen av antalet våldsbejakande islamister i vårt land kräver resurser som i dag inte finns. Delar av Säkerhetspolisens verksamhet har lagts ut på Polismyndigheten som redan är överbelastade inom sina ordinarie verksamhetsområden.
  • Kriminella och extremister blir allt mer medvetna om hur polisen arbetar. Byten av mobiltelefoner och SIM-kort är numera standardförfarande inom extremistkretsar. Öppen kommunikation via sociala medier hör oftast till historien. Miljöerna blir därför mer svårpenetrerade för Polisen och Säpo.
  • Det växande skuggsamhället – som enligt uppskattningar omfattar allt från fyrtiotusen till det tredubbla – gör det lättare för människor att hålla sig gömda. Det göder den organiserade brottsligheten. Handel med falska arbetstillstånd och identiteter underlättar denna verksamhet. Rachmat Akilov gömde sig i denna miljö och undgick därigenom den utvisning som var beslutad av svenska myndigheter.

Medborgerlig Samling vill se ett helhetsgrepp för att ge de brottsbekämpande myndigheterna fler verktyg att jobba med. Den så kallade personbaserade inhämtningen – att infiltrera och använda informanter – måste stärkas. Extremistiska miljöer är av naturen slutna. Om inga samarbetsvilliga individer kan rekryteras måste poliser eller andra utsedda personer infiltrera rörelserna för att kontakta, lära känna och skapa förtroende hos människor som skyr det öppna samhället och hyser en stor misstänksamhet mot nya bekantskaper. Detta är mycket resurskrävande. Säpo bör därför ha 2 000-2 500 anställda mot dagens målsättning på 1 500.

Medborgerlig Samling vill se ändringar i utlänningslagen för att uppmuntra vittnen. Redan i dag erbjuder lagstiftningen en förundersökningsledare möjlighet att bevilja ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för personer som vittnar eller är målsägare. Men om de som vittnat mot landsmän lämnas vind för våg vid rättsprocessens slut och därefter utvisas, kan mötet med de tilltalades släktingar i hemlandet få förödande konsekvenser.

Medborgerlig Samling vill att människor som genom vittnesmål har bidragit till att brott klaras upp  ska kunna erhålla tidsbegränsat eller permanent uppehållstillstånd. Även personer som hjälper brottsbekämpande myndigheter eller Försvarsmakten i deras arbete med underrättelseinhämtning eller på annat sätt har utsatt sig för betydande risker i statens tjänst ska omfattas av denna möjlighet. Det kan handla om personer som har vittnat mot, eller infiltrerat, våldsbejakande organisationer eller organiserad brottslighet.

De tolkar som tjänstgjorde för Försvarsmakten i Afghanistan skulle också kunna vara en kategori som skulle omfattas av denna lagändring. Nu övergavs dessa människor och deras familjer av alliansregeringen, vilket innebar att stödet till svenska soldater medförde ökade risker för repressalier från talibanerna.

Lagändringen borde bara beröra några dussin personer per år och uppehållstillstånd ska endast kunna ansökas på initiativ av myndigheter som har god kännedom om dessa individer och kan värdera deras insatser för vårt land. Sverige ska alltid ställa upp för dem som har ställt upp för svenska intressen. Det är en fråga om ren anständighet.

Det är en lång väg att gå, men dessa är nödvändiga första steg för att stärka Säkerhetspolisens arbete.

Mats Bergh

rättspolitisk talesperson Medborgerlig Samling

2 reaktioner till “En förstärkt Säkerhetspolis

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s