Finansminister Magdalena Andersson förklarar i Dagens Industri den 16 augusti  att BNP-tillväxten revideras upp från 2,6 till 2,9 procent.  ”Det är en ljus prognos men det är faktiskt så det ser ut”, säger hon och sätter reformutrymmet till 25–26 miljarder kronor nästa år. Många experter menar dock att siffran över BNP-tillväxten ger en helt falsk bild av läget för svensk ekonomi. Det relevanta måttet är BNP per capita, som är ett ungefärligt mått på ett lands levnadsstandard. I början av 1970-talet låg Sverige på en fjärdeplats bland OECD-länderna. Därefter halkade vi ner i listan och nådde en bottennivå under nittiotalskrisen. Idag ligger vi på en tolfteplats och har samtidigt den lägsta tillväxten av samtliga EU-länder. Att BNP utvecklas positivt samtidigt som BNP per capita utvecklas negativt har sin givna förklaring i de senaste årens kraftiga befolkningstillväxt, som inte har motsvarats av en bibehållen produktivitet per capita.

Två andra nyckeltal som ligger till grund för den ekonomiska politiken är statistiken över arbetslösheten respektive sysselsättningen.

I juli 2018 uppgick den uppmätta arbetslösheten enligt offentlig statistik till 6,0 procent. Säsongsrensat och utjämnat ligger siffran något högre – 6,2 procent. Sysselsättningsgraden var samma månad 70,8 procent. Siffrorna kan framstå som betryggande för den som oroar sig för Sveriges ekonomi, men ger en förskönad bild av det ekonomiska läget.

Som sysselsatt räknas i AKU, utöver den som under referensveckan arbetade heltid, följande grupper:

 • Den som under referensveckan utförde avlönat eller oavlönat arbete under en timma eller mer.
 • Den som under referensveckan inte utförde något arbete men hade en anställning, var medhjälpande hushållsmedlem eller var egenföretagare och var tillfälligt frånvarande.
 • Den som deltog i vissa arbetsmarknadspolitiska program.

Vissa grupper räknas inte som en del av arbetskraften. De räknas därmed inte som arbetslösa. De utgör inte heller en bas för beräkning av sysselsättningsgraden. Det gäller bland annat studerande som inte sökt arbete, pensionärer, hemarbetande, värnpliktiga eller långvarigt sjuka, men även personer som velat och kunnat ta arbete under referensveckan men inte sökt något arbete.

Den grupp som räknas som sysselsatta är långt större än dem som försörjer sig själva utan bidrag från budgetmedel. Det räcker exempelvis med att bara ha arbetat en timma per vecka. Det räcker med att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program som helt eller till stor del finansieras av budgetmedel. När det gäller den relativa andelen arbetslösa respektive sysselsatta utgår beräkningen inte från alla som skulle ha kunnat arbeta. Personer som valt att inte söka arbete står utanför begreppet ”arbetskraften”. Därtill kommer att de personer som befinner i Sverige utan att ha fått uppehållstillstånd står helt utanför statistiken, vare sig de försörjer sig själva eller är bidragsberoende.

I Arbetskraftsundersökningarna (AKU) definieras en arbetslös som ”en person som är utan arbete, kan ta ett arbete och aktivt sökt arbete eller som avvaktar ett arbete som börjar inom 3 månader”. En person som är sysselsatt enligt AKU kan inte klassas som arbetslös. Definitionen av sysselsatt ligger alltså till grund för vilka som räknas som arbetslösa – ju fler sysselsatta desto färre arbetslösa.

Det som ytterst avgör ett lands ekonomiska hälsotillstånd är relationen mellan den andel av befolkningen som försörjer sig själva genom osubventionerat arbete och den andel som inte gör det och alltså är beroende av bidrag som ytterst kommer från de arbetande skattebetalarna. En arbetslöshetssiffra på 6 procent kan ge intryck av att den helt övervägande delen av befolkningen försörjer sig genom eget arbete. Måttet på sysselsättningsgraden, 70 procent, antyder att den andelen i vart fall motsvarar mer än två tredjedelar av befolkningen. Det är en chimär, och hänger samman med vilka som ingår i begreppet sysselsatt.

Medborgerlig Samling strävar efter ett samhälle där alla som kan försörjer sig själva utan bidrag från skattebetalarna. Självförsörjning är i det sammanhanget ett nyckelbegrepp. I förhållande till självförsörjning är definitionen av sysselsättning en grov överskattning av den andel av befolkningen som försörjer sig själva genom osubventionerat arbete. Av det följer också att arbetslöshetsstatistiken är en grov underskattning av den andel av befolkningen som inte är i självförsörjning.

Hellre än att fokusera på begreppet sysselsättningsgrad bör den offentliga statistiken därför i stället införa en redovisning av självförsörjningsgraden. Med självförsörjningsgrad menar vi ett nyckeltal som redovisar andelen sysselsatta med en nettolön som är tillräckligt hög för att medge försörjning utan tillskott av budgetmedel. Tekniskt kan den nivån exempelvis definieras som Kronofogdens så kallade normalbelopp, det som allmänt kallas existensminimum, plus den genomsnittliga månadskostnaden för en hyresrätt, totalt ca 11 000 kr.

För att förstå vilken ekonomisk situation Sverige befinner sig i behöver vi ett helt annat statistiskt underlag än det som AKU erbjuder. Det är inte rimligt att den officiella statistiken är behäftad med problem som gör att verklighetsbilden blir felaktig. Att införa en statistik som bygger på begreppet självförsörjningsgrad är ett första steg mot en starkare arbetsmarknadspolitik som utgår från en sann bild av vårt lands ekonomiska situation och först därigenom kan angripa problemen.

Lennart Göranson
Marknadspolitisk talesperson Medborgerlig Samling

 

Jens Norell
Nationalekonom och styrelseledamot Medborgerlig Samling Stockholm

6 reaktioner till “Kvalificerad verklighetsförfalskning

  1. Per-Olof Båge Eriksson Här är ett tydligare svar: Inom Europa är det ju bara Luxemburg, Norge, Irland, Schweiz och Nederländerna som ligger före. (BNP per capita)

   De andra staterna som ligger före har ju sin naturliga förklaring i olja mm.

   Internationella valutafonden 2016[1]

   Rankning Land BNP (PPP)
   per capita (USD)
   — Somalia Somalia N/A[21]
   — Syrien Syrien N/A[22]
   — Macao Macao 98 855,6
   — Hongkong Hongkong 58 376,5
   — Europeiska unionen Europeiska unionen 39 371,0[7]
   — Puerto Rico Puerto Rico 37 740,9
   1 Qatar Qatar 125 159,8[4]
   2 Luxemburg Luxemburg 105 741,4
   3 Singapore Singapore 87 832,3
   4 Brunei Brunei 77 422,3[5]
   5 Kuwait Kuwait 71 877,8
   6 Norge Norge 69 406,9
   7 Irland Irland 69 275,8[5]
   8 Förenade Arabemiraten Förenade Arabemiraten 68 092,3[6]
   9 Schweiz Schweiz 60 374,5
   10 San Marino San Marino 59 042,6[5]
   11 USA USA 57 607,6
   12 Saudiarabien Saudiarabien 55 330,5[5]
   13 Nederländerna Nederländerna 51 248,5
   14 Bahrain Bahrain 50 719,2
   15 Sverige Sverige 49 759,3
   16 Island Island 49 122,7
   17 Australien Australien 48 712,3[5]
   18 Tyskland Tyskland 48 448,6
   19 Danmark Danmark 48 230,0[5]

   Gilla

   1. Per-Olof Båge Eriksson Nu handlade ju Magdalena Anderssons siffror om länder inom EU. Då får vi ju räkna bort Schweiz och Norge, (men jag glömde tydligen San Marino i min lista)
    Så då blir istället listan så här: (Enligt VÄRLDSBANKEN)
    1.Luxemburg, 2.Irland, 3.San Marino, 4.Nederländerna, 5.Sverige;

    MAGDALENA ANDERSSON TALAR SÅLEDES HELT SANT!
    Tro således inte på ‘artiklar’ vilka som helst, oftast är det fråga om VINKLAT eller ‘Fake News’, speciellt i val-tider. Man får liksom läsa lite ‘mellan raderna’ och kontrollera uppgifterna.
    Finansministern Magdalena Andersson uppgifter är som vanligt fullständigt pålitliga!

    Gilla

   2. Det mått som vanligen används för att mäta ett lands levnadsstandard och välstånd är köpkraftsjusterad BNP per capita, som redovisas i den s.k. välståndsligan av OECD. Som framgår av artikeln och den bifogade länken har Sverige, från att i början av 70-talet legat på 4:e plats i OECD därefter fallit till en föga hedrande 12:e plats år 2017. Olyckligtvis föll ordet ”köpkraftsjusterad” bort i artikeln vilket skapat en viss förvirring, vilket vi beklagar.
    Då detta samtidigt kombineras med en bottenplacering inom EU för BNP-tillväxt per capita (denna gång ej köpkraftsjusterad) kan man inte annat än att konstatera att Anderssons påståenden om att vår ekonomi går som tåget/som en Tesla/är urstark, är grovt vilseledande.
    Mvh
    Staffan Tjus

    Gilla

 1. Helt rätt ! I det fall att svensk ekonomi vore en idrottare (ja, det är långsökt..) så hade Wadas samtliga dopingtester slagit genom taket.
  Det är ju som någon stor tänkare (M Twain) uttrycket det; ”lögn, förbannad lögn, statistik”. Han sa även (ca); ”politiker och blöjor bör bytas regelbundet och av samma skäl”.
  ”The higher you fly, the longer the drop” sjöng Neil Diamond och den idag ack så högtflygande (?), dopade svenska ekonomin kommer resultera i en ytterst smärtsam upplevelse när den brakar ner i marken.
  Mvh/TJ
  (Thomas Jakobsson, MED Tjörn)

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s