När kostnaderna för sjukvården skenar år efter år samtidigt som köerna bara växer måste vi våga prata öppet om att systemet är defekt och behöver reformeras i grunden. Medborgerlig Samling presenterar idag ett inriktningsprogram med reformer som öppnar för en tillgängligare och mer kostnadseffektiv sjukvård, befriad från politisk klåfingrighet.

Det hjälper inte att ha Europas modernaste och dyraste sjukvård om patienten måste vänta så länge i kö att hon hinner avlida innan vården erbjuds. En ögonblicksbild som vi dessvärre ser många exempel på i den svenska sjukvården anno 2018.

Vi har hög kompetensnivå, modern utrustning och mycket goda kliniska resultat. Men tillgängligheten solkar statistiken och ger att vi sammantaget hamnar på plats 12 av 35 bland jämförda länder i Health Consumer Powerhouse’s rapport Euro health consumer index (2017). När det gäller sjukvårdskostnader per capita hamnar vi däremot på plats 4.

Vi har sett en enorm kostnadsutveckling de senaste åren. SKL beräknar att för att behålla den välfärdsnivå vi har idag kommer ett tillskott på 62 miljarder till Sveriges kommuner och landsting behövas under kommande mandatperiod. Samtidigt sjunker produktionstakten. Orsaken är en svällande landstingsförvaltning, politisk detaljstyrning och mer och mer fokus på tids- och resurskrävande pappersprojekt.

Det är plågsamt uppenbart att ytterligare en kömiljard hit eller dit inte kommer ge något mer än en tillfällig lättnad i det dysfunktionella sjukvårdssystem med cementerade köer som vi tyvärr tvingats vänja oss med i Sverige.

Medborgerlig Samling presenterar idag ett långsiktigt inriktningsprogram för ett i grunden reformerat sjukvårdssystem. Vi accepterar inte skenande kostnadsökningar, sjunkande effektivitet och växande köer. Fritidspolitikerna i landstingen behöver kliva åt sidan till förmån från de som verkligen förstår sjukvårdens natur – de medicinska professionerna.

Programmet vilar på tre grundprinciper.

 1. Gradvis utfasning av landstingen. Det övergripande ansvaret för sjukvården behöver ligga samlat på nationell nivå.
 2. Fri etableringsrätt och goda, långsiktigt förutsägbara villkor för sjukvårdsföretagarna.
 3. Ökad konsumentmakt genom att sätta större del av betalningsmedlet i handen på patienten.

Ett sjukvårdssystem av det slag vi föreslår ger förutsättningar för framväxandet ett rikt utbud av små självständiga vårdgivare, inte helt olikt Norges framgångsrika husläkarsystem. Det ger möjlighet att skapa långsiktiga läkar/patientrelationer där det förebyggande arbetet kommer i centrum. Detta är det enda sättet att avlasta akutsjukhusen vilka idag ofta har en helt ohållbar snittbeläggning kring 100%.

I och med avskaffandet av den överflödiga politiska nivå som landstingen utgör, kan sjukhusläkarna, vilka satts i baksätet under allt för lång tid, återigen kliva fram och ta befälet över utförarverksamheterna. Professionsstyrd verksamhet kommer ge ett ökat fokus på kärnverksamheten, dvs sjukvård, och de otaliga kontroll- utvecklings- och administrationsprojekten från förvaltningshåll kan begränsas till ett minimum.

Det här är nya idéer i ett politiskt landskap där det mest radikala förslaget hittills varit att döpa om kömiljard till professionsmiljard. Vi måste reformera hela sjukvårdssystemet från grunden, annars ödelägger kostnadsökningarna hela den landstingskommunala ekonomin.

Läs hela programmet här.

Carolin Nielsen

Leg. sjuksköterska och vård- och omsorgspolitisk talesperson, Medborgerlig Samling

Kandidat till Riksdagen och Stockholms Läns Landsting

12 reaktioner till “Medborgerlig Samlings sjukvårdspolitiska program

 1. Hej Carolin,
  ska läsa hela programmet. Fick samtidigt denna information om att en ny internationell jämförelse av sjukvården i tolv EU-länder visar att Sverige är i topp när det gäller medicinska resultat och effektivitet. Väntetiderna är på fjärde plats.

  https://skl.se/5.5683a81163c94abef0737e.html?utm_source=notifiering&utm_medium=email&utm_campaign=press
  Hur hänger det ihop? Vill gärna kunna bemöta dessa argument 🙂
  mvh
  Pia

  Gilla

  1. Om det är vänsterister, som hafva producerat detta, skall man icke gifva det sin tilltro. Jag misstänker, att så är fallet. Vänstern drager sig ju icke ens för att komma med flagranta lögner. Skulle någon vilja tro, att vänsteristerna skulle komma fram till något annat, än att det vänsterstyrda Sveriges (vänstertalibaniens) vård är superfinemangbäst? Lita aldrig å vänstern.

   Gilla

  2. Den länk du anger visar till en partsinlaga publicerade av Sveriges Kommuner och Landsting SKL är en stiftelse i vilken inga andra än delägarna har insyn. Hade det varit en myndighet hade vi medborgare med stöd av offentlighetsprincipen kunnat gå in och granska deras verksamhet. agerar som en paraplyorganisation som tagit som sin uppgift att göra propaganda framför allt för landstingen.
   Våra 21 landsting/regioner tar skattevägen in 500 miljarder per år. Var och en av de 21 fullmäktigeförsamlingar fördelar sedan ut denna enorma summa pengar till varje gren av verksamheten. Det är alltså politiker som sitter på makten och politiker som med uppifrån-och-ner teknik styr alla verksamheter. I min bok som kommer att släppas i slutet av september förklarar jag att det är politikerstyrningen i sig som har skapat och underhåller den pågående sjukvårdskrisen. https://www.care2care.org/bocker/

   Gilla

  3. Hej Pia,
   Som Erik redan har svarat är SKL:s rapport en ren partsinlaga. Den skönmålar situationen å det grövsta vilket framgår om man studerar rapporten lite noggrant.
   Man har där valt ut ett antal behandlingar och jämfört genomsnittliga väntetider i 8 EU-länder, inte 12 som sägs. Men framförallt inte mellan alla de 28 länder som EU består av. Genom att välja ”rätt” behandlingar och ”rätt” länder att jämföra med är det lätt att få Sverige att framstå i en fördelaktig dager. Om man nu tycker att komma i mitten i detta begränsade urval är något att slå sig för bröstet med när man ligger i topp i nedlagda kostnader och läkartäthet inom EU. Vi har t.ex. fler läkare per capita jämfört med Frankrike där köer överhuvud taget inte existerar. I Frankrike får man i den offentliga vården en icke akut operation t.ex. en höftleds- eller ryggoperation eller hjärtkirugi omgående, dvs. när det passar patienten inom några enstaka dagar. Detta är min erfarenhet från vittnesmål av vänner och bekanta efter 20 års deltidsboende i Frankrike. Men att jämföra med Frankrike, Tyskland och andra framstående länder undviker man nogsamt när man försöker bortförklara sina misslyckanden i Sverige.
   Samtidigt dör människor i köerna i Sverige och för att nödvändig cancervård sätts in för sent. För att inte tala om det lidande det innebär att vänta i månader och år på nödvändiga behandlingar. Vill man fördjupa sig mer i de bakomliggande orsakerna till denna groteska misshushållning med resurser i sjukvårdens Sverige, kan man bl.a. ta del av rapporten SOU 2016:2 – Effektiv vård, beställd av regeringen.
   Den visar tydligt att trots att vi ligger i topp i nedlagda kostnader och antal läkare och sjuksköterskor per capita, ligger vi i botten i antal läkarbesök, vårdtillfällen, vårdplatser och patientnöjdhet. Det stavas allt annat än effektivitet.
   Mvh
   Staffan

   PS. Jag skrev tidigare en artikel ”Den sovjetiska traktorfabriken” här på bloggen där jag tar upp dessa frågor. Ta gärna del av den.

   Gilla

 2. Hej Carolin!
  Jag håller med Carola, KristinaF och Pia om att denna ansats är riktigt bra. Särskilt gillar jag att du skriver att det rör sig om ett

  ”långsiktigt inriktningsprogram för ett i grunden reformerat sjukvårdssystem.”

  Ett annat av mina favoritcitat är detta:

  ”I ett privat system är det patienter och läkare som tillsammans utför mycket av kvalitetskontrollen”

  MED har genom att utarbeta, anta och nu publicera detta program tagit på sig ledartröjan i svensk politik. Vi är nu på väg mot en radikal förnyelse och en nytänkande omstrukturering av svensk sjukvård.

  Jag har i likhet med många andra MED-vänner och tänkande medborgare för länge sedan konstaterat det du beskriver såhär:

  ”Det är plågsamt uppenbart att ytterligare en kömiljard hit eller dit inte kommer ge något mer än en tillfällig lättnad”

  Tack Carolin och den grupp som du haft kring dig.

  Även om vägen är lång kan jag nu konstatera: Vi är på rätt väg!

  Gilla

 3. Tack! Jättebra ansats, det kommer att ta tid men jag är så glad över att vara med och vrida styråran 180 grader i motsatt riktning.

  Mycket bra att ansatsen inte filar på det befintliga utan tar rejäla tag åt ett vettigare håll, alla tidigare ansatser de senaste decennierna har ju bara gjort situationen värre.

  Heja Caroline och din grupp.

  Gilla

   1. Jag förstår, även om jag inte riktigt anser att den viktigaste egenskapen hos en läkare är trevligheten. Är jag och gemene man kompetent nog att avgöra vad som är en bra läkare? Jag bara undrar i en tid då kunskap och expertis inte tycks stå högst på önskelistorna.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s