Det finns all anledning att vara försiktigt positiv till resultatet av EU:s så kallade minitoppmöte om migration den 24 juni i Bryssel. En växande kris har avvärjts, i varje fall temporärt. Man ska utreda upprättandet av mottagningscentra inom eller utom EU och vidarebosättning genom frivilliga kvoter. Detta kan vara embryot till en långsiktigt hållbar och human flyktingpolitik.

EU:s öppna gränser och den fria rörligheten kräver yttre gränsskydd. Stort mottagande av asylsökare, varav många ekonomiska migranter eller andra utan skyddsbehov, åsamkar unionen stora kostnader för uppehälle och behandling av omotiverade ansökningar. Reellt skyddsbehövande får förlängda väntetider. Ett rättslöst skuggsamhälle växer till, när många med avslag inte återvänder frivilligt.

Redan i Tammerforsprotokollet från 1999 fastslogs att vid massflykt skulle medlemsstaterna solidariskt finansiera mottagande för tillfälligt skydd, men då handlade det aldrig om permanentboende eller fördelning av flyktingar mellan olika länder, än mindre om migranter utan konstaterat skyddsbehov. Återvändande har förutsatts när flyktingstatusen upphör, liksom ett effektivt system för att stoppa ekonomiska migranter. Detta är också den enda hållbara politiken, om människosmuggling och farofyllda resor över Medelhavet ska stoppas.

Enigt Oxfordprofessorn i national- och utvecklingsekonomi Paul Collier kostar en migrant som tas emot i EU oavsett skäl 135 gånger mer än om han eller hon hjälpts i sitt närområde. Detta är både missriktat och orättvist. Flyktinghjälp måste ha ett globalt perspektiv. EU har ett ansvar, men detta måste tas på ett etiskt mer reflekterat sätt än tidigare.

Den orealistiska tanken på tvingande fördelning av asylsökare mellan medlemsstaterna tycks äntligen ha övergivits.

Den skeva synen både på nödvändiga globala prioriteringar och EU:s interna problem måste vridas rätt för att inte förvärra situationen. När en av gruppledarna för de gröna partierna i EU-parlamentet anklagar stats- och regeringscheferna för att följa en ”extrem högeragenda” missar hon helt poängen. I själva verket är det åtgärder likt de föreslagna som kan minimera riskerna för högerpopulism och i förlängningen rop på mer auktoritärt ledarskap.

Unionen måste föra en ansvarsfull migrationspolitik, som är folkligt förankrad, långsiktigt hållbar och inte får länder att lämna samarbetet. Brexit och inställningen i en rad medlemsstater borde stämma till eftertanke. EU skapades en gång för att förebygga krig och allvarliga konflikter, inte för att bygga in ny oförsonlig oenighet i ödesfrågor. Därför bör Sverige se positivt på resultatet av extramötet och driva på för att intentionerna förverkligas.

Titelbild: Irish Defence Forces: Operation Triton: Irish Naval Service personnel from the LÉ Eithne rescuing migrants, 15 June 2015, CC BY 2.0

 

Ilan Sadé, riksdagskandidat och partiledare för Medborgerlig Samling

 

 

Staffan Gunnarson, talesperson för EU-frågor och riksdagskandidat för Medborgerlig Samling

 

 

Oskar Hagberg, migrationspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling

 

 

 

10 reaktioner till “EU-mötet om asylmottagande ger hopp

 1. Hoppet lär vara det sista som dör. Särskilt hos obotliga optimister. Frågan kvarstår dock: På vilket sätt har EU kommit närmare en lösning på den i grunden olösliga motsättning som finns inbyggd i EU-fördraget? Såvitt jag förstått har EU under hela flyktingkrisen demonstrerat sin oförmåga att förmå sina medlemmar att frivilligt ta ansvar för sina andelar. Eller för den delen att leva upp till exempelvis Dublinförordningen.

  De två citaten nedan visar hur motsägelsefull EU-politiken har visat sig vara i ljuset av flyktingkrisen.

  Stycke 1:
  Man ska utreda upprättandet av mottagningscentra inom eller utom EU och vidarebosättning genom frivilliga kvoter.

  Stycke 5:
  Den orealistiska tanken på tvingande fördelning av asylsökare mellan medlemsstaterna tycks äntligen ha övergivits.

  De här två citaten ur ledaren belyser att EU har en mycket lång väg att gå. Och mycket logiskt, nytänkande resonemang att genomföra.

  Den som önskar förstå på det övergripande planet behöver tillgång till etiskt välgrundade och logiskt klarläggande analyser. Exempelvis: Vem visste att UNHCR för 2018 har tilldelat Sverige 5000 kvotflyktingar. Skulle det bara gälla kvotflyktingar skulle problemet vara rätt lätt avklarat. Men så har vi alla de andra flyktingarna.

  Jag tror det skulle vara välgörande om MED på en framskjuten plats redogör för hur de övriga kategorierna av migranter och flyktingar fördelat sig över tid. Detta skulle kräva att vi gör ett försök att dra upp semantiskt skarpa skiljelinjer mellan kvotflyktingar å enda sidan och så gott sig göra låter mellan alla övriga kategorier å den andra.

  Gilla

 2. Trams trams och åter trams !
  Godhetsförtryckare med liiiberalerna har aldrig och kommer aldrig att själva vilja vara ens med att betala för vad de ställer till med. De är elitister som ska ha all kred men skicka räkningen till oss övriga. Att MED också håller på att tramsa gör tvångs- alternativet är Jimmie o SD.
  TRAGISKT

  Gilla

  1. Alltså, MED stöder inte kvot om 5000 i dagsläget och önskar ingen asylmottagning i Sverige under överskådlig tid, innan integrationsproblemen är under kontroll. Därefter får man noga följa utvecklingen och max ha en mycket begränsad, väl kontrollerad migration. Vi vill ha minus på asylsidan, genom stimulans till återvändande för dem som ej längre har skyddsbehov och ej är etablerade genom egen försörjning i landet.

   Gilla

   1. Tack för svar men det indikeras verkligen inte i er artikel ”Med tycker EU-mötet om asylmottagande ger hopp”.
    Föreslår att ni skriver detta svar som kommentar istället.

    Gilla

   2. Vi skriver klart att ”Den orealistiska tanken på tvingande fördelning av asylsökare mellan medlemsstaterna tycks äntligen ha övergivits”, liksom:

    ”vid massflykt skulle medlemsstaterna solidariskt finansiera mottagande för tillfälligt skydd, men då handlade det aldrig om permanentboende eller fördelning av flyktingar mellan olika länder, än mindre om migranter utan konstaterat skyddsbehov. Återvändande har förutsatts när flyktingstatusen upphör, liksom ett effektivt system för att stoppa ekonomiska migranter.”

    Gilla

   3. Exakt. OM Du tror dessa formulerar klargör är arvet från Ullenhag och FP alltför stort.
    ”Återvändande har förutsatts när flyktingstatusen upphör..”
    Ursäkta men S är ju solklara i jämförelse.
    FÖRUTSATTS ???? ”..när flyktingstatusen upphör..”
    Det värsta och närmsta problemen är utvisningar av avslag, att stoppa ”flum”-invandring som inte har flyktingstatus, att stoppa stöd och sjukvård till de som inte har rätt att vara här inkl. tiggare som har råd att åka hit på semester, att stoppa all form av permanenta uppehållstillstånd för samtliga som inte vill acceptera Sveriges sekularism. (Varför heter det inte ”sekulärism” kan man ju också fråga sig…).
    OM det är detta ni vill uttrycka så skriv det.

    Gilla

 3. Inga afrikaner eller asiater i Europa är flyktingar. Om de verkligen hafva flytt från någon plats i afrika eller i asien, hafva de lyckats med den flykten redan i afrika och asien respektive. Till Europa kommer INGEN af dem som flykting, de göra det blott som belöningssökare och muhammedismspridare samt med andra onda uppsåt. Om man som afrikan eller asiat (främst muhammdanska) tager sig in i Sverige och säger ”flykting” och ”asyl”, då blifver man rikligen belönad derför. Det är alltså icke något krig eller någon förföljelse i afrika eller i asien, som tvinga dem hit. Nej, de komma för att erfara belöningarna. De äro hitlockade af vänstertalibanerna, af dessa Europahatande afrikasienister, hvilkas mål det är att inrätta den muhammedanska kontinenten afrikasien i det förintade Europas ställe.

  Sverige skall endast taga emot flyktingar, hvilka det är relevant för Sverige sörja för. Och sådana kunna endast vara andra Européer. Hvar del af verlden får sjelf möta och sköta sina problem af detta slag. Icke-Européer skola följaktligen icke ens kunna söka asyl i Sverige och i Europa.

  Lefve Europa
  INGET afrikasien

  Gilla

  1. Du är alldeles fel ute.
   INGEN hade kommit hit om inte de fiiina liiiberalerna inte velat ha en underklass ! Alla stackare är importerade och det finns ingen som kommit hit om de vetat vad Ullenhag o Reinfeldt lurat med MP att delta i,
   Hela reklamkampanjen för att komma hit är en omvänd kopia av charterrese-reklamen på -70 – -80-talen och det har aldrig varit meningen att dessa skall utnyttjas annat än som en tacksam lägre stående massa ! Jag vill påstå att allt negativt är invandrarna själva oskyldiga till medans all skuld ligger hos godhetsivarna och deras wolfpack journalisterna som de facto måste göra vad media-eliten säger. Vilka som styr där kan ni ju kolla själva. ”Enkla jobb”, jag vomerar !
   Helgongloria som andra ska betala har alltid varit godhetsivrarnas mål ! Eller som jag vill minnqas det var Ohly som uttryckte saken att målet med kommunismen var ”färre ska
   leva flera”, en underbar elitism det är dags att avslöja.
   Ombildningen till underklassområden och överklassdito är så planerad och älskad av eliten på SR/SVT !
   Ha´en bra dag, själv ska jag vomera på alla som spyr på Trump och stöder Faktakollen, vilket unket skämt.

   Gilla

 4. Ber om ursäkt för mitt slarv innan jag skickade in.
  Dels felstavat minnqas,sSkall vara minnas och det ska också vara ”färre skall leva på flera” liksom Ha´ en bra dag 😉

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s