Via våra myndigheter försöks det med olika medel att avväpna skyttekåren. Senast i raden av antivapen-aktivistiska metoder står MSB för, där man vill minska antalet vapen i samhället – oavsett om de är legala eller illegala – trots att de legala vapnen inte har varit ett problem.

Illegala vapen utgör ett stort hot mot samhällets trygghet. Legala vapen är däremot en förutsättning för ett fungerande totalförsvar och har en viktig roll i skyddet av vårt land. Historiskt sett har sportskytte och jakt värderats högt av de styrande. Skjutskicklighet ökar motståndskraften hos det svenska totalförsvaret. Nu arbetar regeringen istället för en generell avväpning, utan stöd från riksdagen.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har till uppgift att se om landets beredskap och dess förmåga att hantera kriser. I remissvaret angående EU:s vapendirektiv som MSB lämnat till justitiedepartementet genom dess nye generaldirektör Dan Eliasson står att läsa:

“Inledningsvis vill MSB framföra att det ur ett samhällsperspektiv är viktigt att, i möjligaste mån, begränsa tillgången till vapen, särskilt vad gäller automatiska och halvautomatiska vapen.”

I remissvaret görs ingen som helst distinktion mellan legala och illegala vapen. MSB vill med andra ord göra det svårare att försvara riket istället för att öka vår beredskap.
En polis, militär, hemvärnsman eller tulltjänsteman är en civil person på fritiden. Att generaldirektören för MSB tycker att dessa människor inte ska få ägna sig åt sportskytte på fritiden är helt i strid med MSB:s uppgift. Att man dessutom gör det i sin formella egenskap som myndighetschef tyder på att man inte förstår sin uppgift. Att det är just förre rikspolischefen som står bakom förslaget får en hel del varningsklockor att ringa.

Svenskt legalt vapenägande är inte ett problem. All tillgänglig statistik visar att legala vapen inte utgör något hot mot samhället. Nuvarande lagstiftning fungerar väl. Det uttrycktes också av flera svenska EU-parlamentariker under framtagandet av EU:s vapendirektiv. Det finns således inga som helst anledningar att göra inskränkningar i det legala vapenägandet.

Det finns uppenbart en politisk vilja hos  regeringen att ha en mycket restriktiv vapenlagstiftning. Det kan ses i Justitiedepartementets utredning kring EU:s vapendirektiv som rekommenderade avsevärt hårdare lagstiftning än vad som krävs av EU, trots att svensk vapenlagstiftning fungerar väl. Sakligt finns dock inga skäl att ändra den nuvarande lagstiftningen och det är heller inget som krävs av EU. Istället försöker nu regeringen bakvägen pressa fram ett tryck för hårdare lagstiftning.
Det är svårt att dra en annan slutsats än att regeringen inser att man har svårt att få acceptans för en lagstiftning i kammaren. Därför försöker man få remissinstanser att svara på det sättet som regeringen önskar. Vi ser det också genom att Polismyndigheten inte nöjer sig med Justitiedepartementets hårda förslag utan vill ha ännu hårdare regler. Framtaget under ledning av samme Dan Eliasson. På det här viset vill de påverka övriga partier att rösta enligt utredarens förslag och godta hårdare regler.

Det här är att tänja på demokratins regelverk om hur lagstiftning ska tas fram. Regeringen agerar som aktivister när de borde se värdet av säkerhet och trygghet.

Ett samhälle där politiker inte litar på laglydiga medborgare behöver nya politiker.

Åsa Tallroth
Ledamot riksstyrelsen Medborgerlig Samling, jägare och sportskytt

 

Lotta Dalenius
Ordförande Medborgerlig Samling Kronobergs län, jägare och sportskytt

 

Kai Rämö
Försvarspolitisk talesperson Medborgerlig Samling, jägare och sportskytt

 

Fredrik Sander
1:e vice ordförande riksstyrelsen Medborgerlig Samling, jägare och sportskytt

5 reaktioner till “Avväpning smygs igenom på odemokratisk väg

 1. Jodå, regeringen arbetar för en generell avväpning, men den lär inte hinna med särskilt mycket i den vägen under sina sista fyra månader vid makten – tack och lov.

  Gilla

 2. Det kommer inte som en överraskning att MSB (Dan Eliasson)
  arbetar på att dra ner samhällets förmåga att stå emot eventuella aktioner från kriminella och politiskt extrema fraktioner. Det var huvudspåret i hans tidigare uppdrag med RPS.
  Det svenska samhället skall stå försvarslöst om behov uppstår!!

  Gilla

 3. Att Polisen dessutom begärt att få ta över ”vapenbedömningen” från Naturvårdsverket gör saken ännu mera otrevlig. Jag skulle helst se att licenser för vapen lyfts bort från Polisen överhuvudtaget. Som det är nu fungerar det inte alls.

  Gilla

  1. Polisen sitter idag och ”bedömer” såväl personer som vapentyper, ifrån deras ”lämplighet” och mot bakgrund av Polisens syn på att ”antalet vapen i samhället bör minska”.

   Bedömningarna är i stor utsträckning subjektiva, och går utanför lagens krav. Allt fler nya restriktioner införs, så som t.ex. krav på ”styrkt aktivitet” eller att pistolgrepp eller stock med tumhål på gevär anses ”olämpliga”.

   Under mycket lång tid har legalt vapenägande i Sverige fungerat utmärkt, med extremt få brott. Det finns därför ingen anledning att kräva att antalet legalt ägda vapen i samhället ska minska, eller att förbjuda vapentyper pga deras utseende.

   Det som bör minska i samhället är istället kriminaliteten, och kriminellas tillgång till vapen. Som alla vet är det inte de laglydiga, licensierade vapenägare som förser de kriminella med vapen, ammunition och handgranater. Detta känner Justitiedepartementet, Polisen och MSB mycket väl till. Att de ändå agerar mot lagligt vapenägande underminerar rättssäkerheten och demokratin i landet.

   Politiker, myndigheter och Polisen riktar sina insatser mot lagligt vapenägande istället för mot kriminaliteten. Det är ett spel för gallerierna. MED bör söka vända denna politik till att fokusera på det verkliga problemet.

   Vi har ca 2.5 miljoner lagligt ägda vapen i landet. Dessa vapen förekommer inte i kriminaliteten. De förvaras säkert och används endast för avsedda ändamål.

   Samtidigt eskalerar de kriminellas vapenvåld. De kriminella bryr sig inte om vapenlagstiftningen, och använder illegala vapen. De berörs inte av de skärpningar i vapenlagen man nu vill införa. Därför är skärpningarna missriktade och ineffektiva.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s