DEBATT. Oron över att polisen inte förmår hejda den tilltagande brottsligheten delas nu av allt fler, och även respektabla skribenter vågar ge uttryck för den. Många pekar på att Sverige i förhållande till folkmängden har en mycket mindre poliskår än jämförbara länder. Andra ser polisens effektivitet som det största problemet. Varken det ena eller det andra förefaller möjligt att påtagligt förändra i det korta perspektivet. I jakten på alternativa lösningar har förslaget att sätta in militär i särskilt brottsutsatta miljöer lanserats.

Även om antalet soldater i vårt land är långt mindre än vi behöver skulle naturligtvis en kommendering till polisiär verksamhet få en omedelbar effekt, i motsats till olika åtgärder för att öka utbildningen av poliser. Det framstår också som troligt att militärer är mindre benägna att ägna sig åt korvgrillning och andra förtroendeskapande åtgärder. Trots det är jag rädd för att man inte fullt ut gjort klart för sig den grundläggande skillnaden mellan polisiär och militär verksamhet.

Polisen ska i första hand vara inriktad på att spåra upp brottslingar och se till att de blir föremål för individuell rättslig prövning. Det är alltså inte polisen som beslutar om påföljder när det gäller  brottsligheten. Den rollen ligger hos domstolarna, och kriminalvården är den som verkställer straff. Polisen ser till att ta fram underlaget i form av dels utredningsresultat, dels den misstänktes fysiska närvaro vid rättsprocessen.

Så är det inte med militären. Militären har en fiende, som har utpekats genom politiskt beslut. Den grundläggande uppgiften är att inkapacitera – nedkämpa – alla som ingår i den fienden, oavsett vad de enskilda individerna har gjort. Det innebär naturligtvis inte att militära förband i alla situationer urskillningslöst skulle skjuta ihjäl alla som uppfattas som motståndare. Men grunduppgiften har betydelse för såväl organisation som teknik och taktik, och den grunduppgiften är inte att skapa underlag för lagtillämpning.

Den här skillnaden i de båda organisationernas syfte har ibland skapat problem, och man behöver inte dra paralleller till Ådalen -31 för att se den saken. I krigshärdar under senare tid, där läget kräver såväl militära som polisiära insatser, har militären ibland fått ersätta en icke-existerande eller ineffektiv polis. Det har inte alltid varit helt lyckosamt.

Men något måste ändå göras för att bryta våldsspiralen i utanförskapsområdena. Vi svenskar låter oss inte gärna inspireras av andra länder för att hitta bättre lösningar. Hellre intalar vi oss att de flesta av världens problem skulle lösas om alla gjorde som vi. Men jag vill ändå våga mig på en jämförelse med Frankrike, som har tre skilda poliskårer.

La Police Municipale – den kommunala polisen – lyder under borgmästaren och är i praktiken kommunaltjänstemän. De ansvarar för ordningsfrågor som felparkerade bilar och lägenhetsbråk, samt säkerhetsfrågor som nattlig belysning, risker för att något faller ned i huvudet på förbipasserande och varningar mot översvämning. Översätter vi till svenska förhållanden skulle man kunna se den kommunala polisen som en blandning mellan konstapel Björk i Kalle Blomkvist-filmerna och en förtroendeskapande korvgrillare. De franska kommunalpoliserna ses med välvilja men också ett visst förakt på grund av sin begränsade formella kompetens.

Den statliga polisen, La Police nationale, finns i de större städerna och har till uppgift att försvara republikens institutioner, att upprätthålla den allmänna ordningen och att skydda medborgarna och deras egendom mot brott. Olika delar är specialiserade på brott som narkotika, illegal invandring och organiserad brottslighet.

Den tredje poliskåren är La Gendarmerie nationale. Ordet kommer från gens d’armes, vapenmän. Gendarmeriet lyder under Inrikesministeriets budget och ingår, liksom resten av armén, i Försvarsdepartementets ansvarsområde. Till skillnad mot kommunala och statliga poliser har gendarmer tjänstebostad och bor, med sina familjer, i kasern. Allmänhetens inställning till gendarmeriet varierar, från respekt till avsky. Den som haft bostadsinbrott uppskattar professionellt kompetenta och effektiva gendarmer som snabbt ingriper – i kontrast mot den kommunala polisen. De som ser som sin uppgift att demonstrera på gator och torg har däremot inte alltid en sympatisk inställning mot – det ofta ganska hårdföra – gendarmeriet.

Även gendarmer utreder alltså brott och övervakar trafiken. Skillnaden mot polisen handlar i stället främst om taktik och vapenhantering. En polis deltar aldrig i en krigssituation, vilket en gendarm gör.

Vi behöver i Sverige olika slag av poliser, från den förtroendeskapande konstapel Björk, via kompetenta brottsutredare till en organisation som förmår skapa respekt för statens våldsmonopol i utanförskapsområden. Vår nuvarande polisorganisation kan förhoppningsvis, efter välbehövlig renovering, leva upp till de två första rollerna. Jag är mer tveksam när det gäller den tredje rollen. Och jag tror inte heller att dagens militärer vore en problemfri lösning.

I stället skulle vi behöva ett svenskt gendarmeri.

Lennart Göranson

Marknadspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling och ledamot i distriktsstyrelsen Stockholm

 

MED tycker
Medborgerlig Samling anser att en polismyndighet bör hållas intakt men att denna måste inkludera ytterligare både poliser, civilanställda samt ordningsvakter som skall få utökad utbildning och utökad behörighet, bl. a att frihetsberöva misstänkta och avlasta poliser. Polisstyrkan måste ökas radikalt med minst 50 % för att motsvara genomsnittliga EU nivå, men det kan inte ske annat än om lönerna höjs kraftigt och arbetsmiljön förbättras. Som enda parti har MED budgeterat för en genomsnittlig lönehöjning om 4 000 kr i snitt.

 

14 reaktioner till “Polis och militär

 1. Helt klart klarar inte polisen att stå emot kritik från journalister. Deras order uppifrån är att mörka i alla sammanhang där brottsling är av utländskt påbrå.
  Därför måste polisens instruktion ändras uppifrån. De behöver samtidigt hjälp från militär till ordningsvakter och privat. Med ny struktur och ledning. Även kommunal polis med hjälp behövs.

  Gilla

  1. Exakt.
   Polisen gör, och SKALL liksom t.ex. Försvarsmakten, göra,
   lyda de politiska direktiven.
   De politiska direktiven i sin tur är, om än i minskande grad, styrd av media-eliten och dess hyenor !
   Polisen behöver ingen annan ytterligare ”hjälp” än en politisk styrning utgående från medborgana via val istället för från media-eliten. Det stora problemet är att nm + liiiiib i sina PK-strävanden sällat sig till elititismen (den sk vänstern).
   När de ekonomiskt tärande föraktar de ekonomiskt producerande är det inte längre fungerande demokrati.

   Gilla

 2. Utökade befogenheter och utrustning för Kustbevakningen vore väl i linje med förslaget? KBV ska ha kapacitet att ingripa mot brottslighet både till sjöss, land och luft samt stötta Försvarsmakten för att hävda territoriet. KBV borde ha kapacitet till minering, bevakning till sjöss enligt direktiv från FM samt uppbringa fartyg med våld om situationen så kräver.

  Gilla

  1. ÄNTLIGEN har Polisen (faktiskt en del Eliassons förtjänst !!) fått en uppskattad ställning. Tidigare, med vänsterjournalismens och med Reinfeldts i spetsen, evinnerliga påhopp och med anarkin i sikte har man lyckats vända. Att då komma med detta riktigt usla förslag att ge Kbv-lapplisorna utökad befogenhet är så illa man komma. Det skall och bör finnas endast en myndighet som har tillstånd att bruka våld mot den egna befolkningen.
   Kbv är en egen civil myndighet, rena skandalen Reinfeldts ställde till med i sitt Polishat pga ungarnas hemska beteende försvarat av en maktgalen mor och en mesig ledsen ”hund”.
   ALL polisiär verksamhet borde (och skall) vara underställd Polisen. Om Polisen behöver resurser från t.ex. Försvarsmakten skall dessa resurser i givet läge underställas Polismyndigheten som också skall ansvara.
   Vi skall vara oerhört tacksamma för våra väluppfostrade VÄNLIGA och artiga Poliser, detsamma gäller inte resten av rättsväsendet som borde skakas om ordentligt för att bli av med sin PK. Att söka efterlikna fransmännen är så illa tänkt att klockorna stannar.
   Ett tips, oddsen för att bli illa behandlad utan egen förskyllan av några poliser i jmf med sk ordningsvakter i ex.vis t-banan är 1 på 100 eller mer.

   Gilla

   1. Hur menar Du nu? Ska alla andra uniformsmyndigheter degraderade till väktare och stödja all sin våldsanvändning på nödvärn?
    Tull, KBV, Kriminalvården och Migrationsverket är bara några exempel på myndigheter som får göra olika former av ingripande åtgärder med stöd av låga befogenhet i dag. Ska den möjligheten tas bort menar Du?

    Tillverkats patetiska tolkning av sina mandat vid terrordådet på Drottningatan pekar väl snarare på ett behov att stärka- eller åtminstone förtydliga lagstödet. Inte undergräva det.

    Gilla

   2. kustbevakningen är väl i det närmaste en pragmatisk hybrid av olika myndigheter för en speciell jurisdiktion, vatten.
    Kustbevakningen är både räddningstjänst, sköter i viss mån militära bevakningsuppgifter, sköter uppgifter åt tullen och är polis. Ett förmodligen ganska okänt faktum är att kustbevakningen inte bara bevakar vår yttre kust utan också har fartyg stationerat i Vänern (eller hade i alla fall det får några år sedan).

    Gilla

   3. Absolut MEN då skall de i sina respektive uppgifter vara underställda Polismyndigheten ”domestic” och Försvarsmakten i övrigt precis som innan Reinfeldt. Nu har en viss ”revison” skett och sjösatts okt 2016 så vui får väl se.
    Att de är närvarande i de större sjöarna är ju helt i limje med deras övervakningsuppgifter vad gäller t.ex. fiske och sjöräddning.
    Problemet har åtminstone varit att Polisens våldmonopol mot egna medborgare uppluckrats och då är det inte ghettona jag talar om utan den civila myndigheten.

    Gilla

 3. Polisiära uppgifter bör naturligtvis skötas av polisen!
  Det faktum att många poliser slutar och väldigt få söker polisutbildningarna går lätt att spåra till det faktum att de senaste löneavtalen för polisen varit katastrofala.
  De senaste 10 åren har polisen i snitt tappat 5-6 tusen kronor/månad jämfört med motsvarande statliga tjänstemän.
  Dessutom har man tagit bort lön under utbildningen som tidigare garanterade att man kunde få sökande som redan hade ett ordnat liv och karriär.
  Vill staten lösa detta så får den först punga ut med de pengarna innan den riktiga lönediskussionen börjar.
  Om vi nu har genomfört en jättereform i Sverige för att få en Polis i Sverige. En lösning som många länders poliskårer är avundsjuka på, ska vi inte börja med att sabotera detta med att ta med kreti och pleti bara för att de har uniform!
  Vad är nästa steg? Lapplisor, korvgubbar, nej tack!

  Gillad av 1 person

 4. Det är framför allt nödvändigt med en Kommunal polis som återupprättar lagar och förordningar i samhället. Detr har idag spårat ur helt med folk som inte bryr sig ett dugg om trafikregler, folk som utnyttjar gator och trottoarer till annat som dom inte är avsedda för, smågangsters som snattar och springer, offentliga toaletter som utnyttjas till boenden m ed mera med mera. Och det är i det lilla som kriminaliteten vörjar för att sedan eskalera. För att inte tala om vad den meningslösa förstörelsen kostar skattebetalarna!

  Gillad av 1 person

  1. Du kan ha och kalla dem vad du vill. Allt våld mot egna medborgare skall vara underställt Polisens våldsmonopol.
   Det är mycket enkelt men passade inte vissa (läs polis- och försvarsrivaren Reinfeldt) att Polisen exklusivt skulle ha ansvaret för våldsutövning mot medborgarna och inom landet vistandes individer. Då vräktes det ut resurser på Kbv som fick accentuerat storhetsvansinne under div. kvinnor som GD:ar.
   Den senaste från 2014 bör dock nog erkännas ha dämpat en av ”lapplise-tokarnas” inflytande till förmån för fiske- och sjö-övervakning.

   Gilla

   1. Lösningen ligger inte i att koncentrera alla befogenheter till Polisen. KBV ska till exempel bedriva övervakning av fiske och liknande men får inte bedriva förundersökning rörande jakt- och fiskebrott till sjöss. Vem tror du sitter på den egentliga kompetensen? Renodla polisens uppdrag och delegera ut den övriga verksamheten på andra myndigheter. USA har ca 15 olika brottsbekämpande myndigheter på federal nivå som alla bedriver förundersökning inom sina områden och har laga befogenhet att bruka våld och tvångsmedel. I Sverige har andra myndigheter mandat som Polisen saknar men sedan ska de ändå handräckas av polis då de inte får använda våld eller tvångsmedel själva.

    Renodla polisens uppdrag och ge andra myndigheter befogenheter och utrustning att sköta sina egna ansvarsområden. Självklart ska utbildningen till Polis vara betald så att man kan attrahera människor med erfarenhet från andra områden.

    Gilla

   2. Trist att du jämför med USA, ett av de sista länder du ska jämföra med när det gäller polis vs medborgare men du saknar likt de flesta erfarenhet av det verkliga livet i de länder/stater du ev. besökt. Jag har ”BARA” under åren besökt ca 20 delstater och det finns ingen situation och ingenstans, där du som medelklassmedborgare har en bättre ställning i USA än i Sverige. Absolut INGENTING och ingenstans. Om du lever i villfarelsen att tro en enskild polis i USA ser på dig som annat än livsfarlig tills motsatsen är bevisad kan du glömma det omg. medans i Sverige som medelklass-medborgare vill jag påstå att du blir alltid välvilligt korrekt bemött intill dess du bär dig konfrontationsmässigt åt.
    Att skippa våldsmonopolet är att tigga om en utveckling likt USA och den skall vi INTE ha. Att beväpna Kbv eller andra inkl. tullen utan att underställa dem antingen försvaret för yttre tjänst eller polisen för inre tjänst är att tigga om problem och kom framförallt inte dragande med USA som argument.
    Jag har fritt kunnat anhöriginvandra sedan 55 år men aldrig haft någon längtan bl.a. pga vapenlagar och droger, avsaknad av allemansrätt i skärgården mm mm. Underbart att besöka men…

    Gilla

 5. Polisens största problem är ju all den politiska inblandning som har skett. Allt från intagningen till polisskolan till den rena verksamheten.
  Så låt polisen vara just poliser och ge dem de rätta verktygen som behövs för verksamheten.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s