Förbud mot att tigga är en viktig markering av vilket samhälle vi vill leva i och vad vi anser vara godtagbara sätt att försörja sig på, något som det i princip under långt tid har rått stor enighet om i Sverige. Normalisering och fortsatt uppmuntran av tiggeri kan aldrig leda till något positivt för framtiden. Att permanent ägna sig åt tiggande för sin försörjning är inte försvarbart i en modern högskatte- och välfärdsstat som Sverige. Alla medborgare är enligt lag tillförsäkrade en dräglig levnadsstandard genom de försäkringssystem som byggts upp.

I kombination med kravet att vara tillgänglig på arbetsmarknaden har en balans skapats mellan rättigheter och skyldigheter i samhället, där alla ska vara inkluderade enligt demokratiskt fastställda villkor. Det är den enda rättssäkra och humana vägen för att politiskt kunna ta ansvar för människors välbefinnande. Att avveckla organiserat och systematiskt tiggeri är nödvändigt om vi vill uppnå ett värdigt samhälle för alla som bor här. Ingen ska behöva bli utlämnad till andras allmosor eller tvingas att leva i misär. Svenska medborgare bör alltid hänvisas till de institutioner som är upprättade till skydd för människor i utsatta situationer.

EU-medborgare utan uppehållstillstånd bör avvisas för att inte skapa olägenheter genom olagliga bosättningar, nedskräpning, försummelse av sina barns skolgång m.m. Då förläggs också ansvaret på den stat som dessa faktiskt tillhör och kan kräva sina rättigheter i. Hemlandet ska inte kunna smita undan de förpliktelser som var ett villkor för EU-inträdet. Att rättigheter och skyldigheter placeras där de hör hemma – och dit medel också solidariskt har allokerats inom unionen – är det enda långsiktigt hållbara i ett demokratiskt system.

När folk redan betalar dyra skatter för att ingen ska behöva leva i fattigdom finns det inga skäl att samtidigt acceptera tiggeri för permanent försörjning. Lika självklart som att någon heller inte ska kunna ställa sig helt utanför det samhälle man faktiskt lever i – och av. Vi talar ju inte här om någon som vid ett enstaka tillfälle tappat bort sin plånbok och ber om hjälp med en bussbiljett eller liknande. Inte heller diskuterar vi de absurda paralleller som dragits i debatten till ideella organisationer, partier, konstnärer, författare eller entreprenörer vilka söker bidrag eller crowd funding till sina projekt, som är transparenta i sina avsikter och antas utföras även på vägnar av dem man vänder sig till, exempelvis skrivandet av en angeläget bok, utlandsbistånd eller en politisk rörelse.

Förutom att arbetslinjen och välfärden gör tiggeri till en anomali, så saknas ofta ytterligare perspektiv i denna debatt. Vad vill man uppnå med att ge till tiggare? Vilket ansvar har givaren för att pengar inte går till oetiska eller illegala ändamål? Vilka blir de långsiktiga konsekvenserna av kravlösa och okontrollerbara gåvor till anonyma mottagare under okända omständigheter?

För många tycks leendet från tiggaren som får sin slant vara nog för att känna sig god och handlingen värt besväret. Vad som händer bakom kulisserna, vem som är den egentlige mottagaren eller ändamålet, hur frivilligt tiggarens dagliga slit är, vilka alternativen hade varit om hon inte hade behövt resa hit – allt verkar sakna intresse. Hur rationellt och ansvarsfullt det är att ge vet man i själva verket inte. Kanske man är delaktig i fortsatt exploatering, pengatvätt, att stärka kriminella nätverk eller klanledares makt och att reproducera skadliga livsval för ännu en generation? Detta är frågor fler borde fundera kritiskt på.

Att den som tigger på olika sätt är utsatt betvivlar få, men hjälper man vederbörande utan tillstymmelse till förväntningar, kontroll eller uppföljning av effekterna? Tiggeri vittnar i sig om mycket som fallerat; arbets- och bostadsförhållanden, ekonomisk hushållning, relationer med familj och samhälle. Djupa strukturella problem och destruktiva mönster har sannolikt skapat förutsättningarna; en oförmåga, ovilja eller mentala och sociala hinder som gör att i vissa fall inte ens en stor summa pengar skulle hjälpa denna medmänniska. Till och med en miljon i gåva skulle kanske fort spenderas på tribut till klan eller nätverk, återbetalning av skulder, fester, droger, spel, presenter och lån till vänner – precis det slags beteende eller omständigheter, som kan ha lett till misären, vilken därmed bara förvärras, utan minsta ansats till att kunna bryta mönstren. För det krävs i regel helt andra medel och verktyg.

Psykosociala problem, misshushållning eller bundenhet till miljöer man inte tar sig ur kan inte lösas utan långvarigt, aktivt stöd under tillsyn, för att garantera varaktiga resultat. När problemet ligger i hemländerna krävs politiska reformer och egen organiserad kamp för sina rättigheter, där Sverige och EU kan bidra till att sätta press, men att godta tiggeri hos oss av denna kategori illegalt vistande är kontraproduktivt. I stället krävs förändring av grundläggande attityder. När t ex Rumäniens romske minister för EU-fonder hävdar att tiggeri faktiskt är ett yrke bidrar det till en mer uppgiven hållning, snarare än till ansträngningar för en förbättrad tillvaro.

Till stor del skulle efterlevnad av EU-lagstiftning för uppehåll i annat land räcka för att stoppa tiggeriet bland utlänningar, men myndigheter och politiker tvekar att agera. Tiggeriet kommer att fortsätta så länge det lönar sig, vilket i hög grad dessvärre blockerar nödvändiga och mer konstruktiva vägar. Därför bör människor sluta att ge och förbud är det som mest effektivt kan förhindra exploatering av utsatta i permanent utanförskap.

Staffan Gunnarson

talesperson i EU- och migrationsfrågor Medborgerlig Samling

 

Anna Danieli

partisekreterare Medborgerlig Samling

13 reaktioner till “Hellre avskaffa än bevara tiggeri

 1. Väl tänkt och rutet. Det är heller inte säkert att det de facto är lönsamt. Man hävdar att man som tiggare drar in tusentals kronor per dag, men det kan vara i ”klanens” intresse att hävda höga belopp, enär det medger ett högre belopp att ”penningtvätta”.

  Gillad av 2 personer

 2. För att kanske inte all argumentation och långrandighet mynna ut i ingenting ställa Liiiiberala tiggeri-stödjare till svars inför ”hard core”-frågan:
  Vad ger er rätten att i medkänslans namn fjättra folk med underlivet i gatan och genom detta bidrag ser till att de endast kommer därifrån via av oss andra betald sjukvård ?

  Gilla

  1. Hälsoläget för dessa närmast uteslutande kvinnor, som i regn och rusk, värme, snö, vind och kyla året runt sitter i obekväm ställning rätt på gatan är nog milt uttryckt dåligt undersökt. Något för feminister att ge upp ett ramaskri inför.

   Gilla

 3. Tycker att lagföra tiggeri är lite hårt, det är inte alla som kan hjälpa sig själva, utan behöver stöd som inte finns.
  Det här är att jobba baklänges, erbjud stöd åt alla utsatta medborgare först, dom flesta vill *inte* vara på gatan.
  Det har hänt att jag stött på en tiggare som inte var hemlös, hade t o m lägenhet, sånt borde definitivt förbjudas.

  Gilla

  1. Du tänker verkligen destruktivt och har ingens om helst aning om någonting !
   Att du inte fattar (vill fatta) att de som hoppat på reklamen om fri semester-resa till Sverige (för du är väl inte så naiv att du tror de haft råd att betala resan själva och kunnat visa att har pengar att försörja sig som turister) är de friskaste och minst behövande av de du snyftandes vill stjälpa ! För en kort tid…..
   För stjälper är det enda du gör !
   Det är i sig inte tiggarna som är problemet, det är sådana egoister som du, som inte ens drar sig för att njuta av att se folk ruinera sin hälsa och ha mage att känna dig god till råga på allt i ditt stöttade av fjättrandet av dessa människor till ett liv de cementeras fast i. Eller skriver du falska CV:n så de kan få en anställning ??? Att du sedan gapar om att andra ska betala mer i skatt för du minsann skänker åt fattiga får mig att vomera.
   Du struntar sedan FULLKOMLIGT i att DINA fina gåvo-pengar
   förorsakar hygienisk misär i trappuppgångar, i din livsmedelsaffär !!!! mm, mm och dessutom stöttar den kriminella beskyddarverksamheten. Och det allra värsta är att du förljuget inte ser att ju mer du ger desto fler förstör du livet för.
   Nej du, att ge bort dina socialpengar är inte bara destruktivt utan rent omoraliskt men du har väl aldrig skänkt en tanke åt andra utan bara frossat i din egna korttänkta godhet.

   Gilla

   1. Liberaltrött,
    Ditt svar till Adam börjar närma sig gränsen för vilken samtalston vi vill ha i kommentarerna här. Vi vill ha ett någorlunda respektfullt tilltal och en god samtalston, även om man inte är överens i sak.
    Vänligen
    Staffan Tjus, MED-bloggens redaktion

    Gilla

  1. Uppfriskande och håller med dig.
   Men även att det hela inte gäller tiggeriet, tiggarna(arbetstagarna) eller organisatörerna(arbetsgivarna).
   Det gäller de egenuppfyllda idioter som i sin enfald tror sig vara, goda. Sååå goda, de ”skänker 20 spänn och orsakar lidande och samhällskostnader för 100.000-tals ggr sin sk-tna 20-lapp.
   En affärsverksamhet som inte generar några intäkter självdör. Att genomföra en källskattekontroll på ett 10-tal snikna godhetsknarkare skulle def. sätta stopp för denna svartverksamhet. Med ett par friska skatteåtal för undanhållande av skatt och arbetsgivaravgifter med 10.000:- i påföljd för skattebrott och uppmuntran till skattebrott (avlönande av svart arbetskraft) skulle problemet vara snabbt ur världen. Lika människovärde ?? Nej, i mina ögon är en tiggare som försörjer sig betydligt mer värd än en nyttig idiot som aldrig förtjänat sina pengar !

   Gilla

 4. Håller absolut med texten med undantag att vi ska lägga skulden på hemländerna. Jag har växt upp och kommer från Bulgarien själv och problemet är mycket mer komplicerat än vad man i Sverige tycker. Det är samma som att t.ex. lägga skulden på Sverige för utanförskapsområdena som har växt fram här. Sverige är ett modernt land där man betalar mycket i skatt, men ändå misslyckats med att lösa alla problem som finns med kulturer som inte är anpassningsbara till den svenska modellen. Hoppas att MED går inte på samma linje att lägga skulden helt på hemländerna då det blir orättvist i ett sådant sammanhang. Utesluter inte korruption framförallt i Bulgarien i samband med hur EU medel till utsatta grupper används och kanaliseras men problemet ligger någon annanstans. Det är nämligen i den här gruppens förhållande med och attityd mot staten. Det finns enskilda individer som har lyckats enormt och är kända kirurger, ministrar, journalister osv. Majoriteten har dock svårigheter med att anpassa sig till ett europeiskt livsstil och glömmer ofta sina förpliktelser mot staten. Det är mycket diskussioner om rättigheter i den kretsen, men när det kommer till ansvar då är det inte så poppis. Jag ska ge ett exempel. Vi hade under kommunismen och har fortfarande obligatorisk utbildning till årskurs 7. När jag började på grundskolan 1987 så var det mellan 10 och 20 procent av barnen i gruppen av romskt ursprung. Efter årskurs 4 hade vi kanske endast 1 kvar i gruppen, resten hade hoppat av. Det är p.g.a. familjen lägger inte så mycket vikt på utbildningen som ett sätt att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Det var betydligt lättare för dom att ta beslut när de hotades under en diktatur, men inte under demokratiska förhållanden när beslutet var eget; Jag tycker varken att tiggeri (pengar i muggen) eller EU-medel i händerna kommer att fungera som en hållbar lösning så länge det handlar om någon form av bidrag. Bulgarien har t.ex. tillämpat flera åtgärder som t.ex. utebliven socialbidrag till familjer vars barn inte är med i någon form av utbildning. Ni kanske undrar vad händer med barnen när de inte är med i skolan. Ju, de plockar skräp, metaller, och allt som har något värde och kan säljs vidare. Några är med föräldrar i andra Europeiska länder. I en del fall handlar det om prostitution helt enkelt och det är hur ett problem leder till ett annat. Sedan kan man jämföra med den andra minoriteten som finns i Bulgarien – Turkar. De har aldrig levt under liknande förhållanden och aldrig någonstans i landet skapat en ghetto. Familjen där lägger stor vikt på utbildningen, framförallt yrkesutbildningar så majoriteten av de klarar sig ganska bra i framtiden. I dagsläget bor en stor del av dem i olika EU-länder och arbetar framförallt inom bygg- och transportbranschen; Romsk psykologi är en som vill ha snabba lösningar och snabb resultat. Tyvärr kräver en hållbar lösning oavsett om yrkesutbildning eller annat ganska mycket tid för att visa konkret resultat. Därför är tiggeri eller prostitution mer uppskattade och inses av dem som någon sorts sysselsättning. Jag ska bara lägga till att det är mina erfarenheter med gruppen som finns i mitt hemland. Här började jag känna Finska romer som har ett helt annat kultur och bör inte blandas med Sinti från Balkan länderna. Det som är uppenbart behöver inte ens kommenteras – att det är organiserad, att kriminella ligor står bakom det. Grävande journalistik i både Bulgarien och Sverige har presenterat tillräckligt med bevis.

  Gilla

 5. Varför ska det ens utredas?
  Ingen vill ha en massa tiggare överallt så vi kan bara säga nej, helt utan anledning.
  Det är vi som bestämmer över vår levnadsmiljö.
  Problemet med tiggeriet är i botten Romernas egen kultur. Att inte vilja vara en del av vårat samhälle men bara att mjölka det på pengar utan att resa på arslet och producera något. Tydligen kan man livnära sig på att pressa folk med skuldkänslor och jag erkänner själv att det känns för jävligt varje gång jag ser en skuldmjölkare. Ja, jag tycker synd om dem, nej ingen annan tillåts tjäna svarta pengar på att inte göra någonting. Förbudet finns redan, åk hem eller börja bidra till vårat alla redan ansträngda integrationsprojekt. Visst, än så länge kan det se ok ut men åk till vilken förort som helst och säg att du känner dig ”hemma”. Vi har redan gått för långt, nu går vi lite till. Frivillig våldtäkt är det närmsta jag med ord kan beskriva det.

  Jag har med åren tappat allt tålamod kring integrationspolitiken och uppsjön av ekonomiska friåkare som dränerar mina barns och min egen framtids välbefinnande. Än så länge har jag respekt för individen dock och kan fortfarande inte skuldbelägga de vi bjudit in på gratiskalaset. Men att stänga gränsen direkt och börja reda ut och skicka ut de som inte har behov av hjälp och de som är kriminella är min absolut första prio. Andra prio är att avskaffa religionsfriheten, här är vi ateister till över 90%. Inte en enda minaret ska stå och skrika ut kvinnofientliga åsikter över landskapet. En stor stoppskylt är det jag tänker rösta på. Slipper jag SD så blir jag glad dock.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s