DEBATT. Socialstyrelsen har tillsammans med Migrationsverket  släppt en broschyr riktad till nyanlända som är gifta med barn. Broschyren har mötts av en kritikstorm och har sedermera dragits tillbaka. Det oroväckande i den affären är att ansvariga beslutsfattare på två myndigheter inte insett vad resultatet av deras handlingar skulle bli. I Sverige har det blivit legio att politisk korrekthet går före att stå upp för de svenska kärnvärden som kommer till uttryck i vår lagstiftning.

Att vårt land skall med lag byggas är fast förankrat i folkmedvetandet, därav följer att lagen skall respekteras. Även av politiker och myndighetsföreträdare. Det hade varit enkelt att tydliggöra att pedofili är ett allvarligt brott i Sverige med fängelse i straffskalan. Ändå valde Socialstyrelsen och Migrationsverket att i framställandet av information till nyanlända inte göra det. Istället illustreras information om barnäktenskap och pedofili med käcka tecknade bilder där inga problem kan skönjas. Att döma av tidigare händelser kommer sannolikt ingen enskild person ställas till svars för sitt beslut att beställa eller publicera denna ”informationsskrift”.

Informationsbroschyren är en tydlig illustration på ett långsamt pågående sönderfall av samhällskontraktet som blivit alltmer utbrett i politiken och myndighetsvärlden. Den är endast en i raden av de bevis vi ser på detta:

 • Mängdbrott avskrivs regelmässigt utan utredning. På detta sätt har Polismyndigheten nära nog avkriminaliserat många brott och undviker därmed att fullfölja sitt uppdrag: att tillse att svensk lag efterlevs.
 • När utvisningsbeslut fattas så låter man den utvisade enkelt undkomma istället för att verksälla utvisningsbeslutet.
 • Personer som uppehåller sig illegalt i landet och saknar demonstrationstillstånd demonstrerar på offentlig plats i Stockholm och erhåller polisbevakning.
 • Kriminella gäng tillåts utöva makt inom stora områden.
 • Våldtäktsanmälningar läggs på hög.
 • Polisen kan inte garantera vittnens säkerhet efter rättegångar i mål rörande grova våldsbrott.

Exemplen är många och vi känner vid det här laget tyvärr igen dem alltför väl. Gemensamt för dem alla är en växande respektlöshet inför svensk lag och folkviljan av ledande politiker och ämbetsmän.

Vi medborgare undrar vad det är som händer. Hur kommer det sig att lagar stiftas och sedan struntar politiker och myndigheter i att tillse att de efterlevs? Och kommer undan med det. Det måste bli ett slut på detta moraliska sönderfall. I Sverige gäller svensk lag. Punkt. Politiker och myndighetsföreträdare skall fullfölja folkviljan och tillse lagarnas efterlevnad. Om så inte sker bör det vara möjligt att utkräva personligt ansvar. Det kallas för demokrati i en rättsstat.

Folkets makt utövas i allmänna val. Nästa gång i september 2018. Det är dags för förändring. Utöva din makt. Gör din röst hörd i valet!

 

Fredrik Wilkens

medlem i Medborgerlig Samling

 

 

MED tycker
Medborgerlig Samling har bl. a. startats som en reaktion på oförmåga och ovilja att upprätthålla svensk lag och skydda befolkningen. Som ett led i detta arbete har MED som enda parti budgeterat för omfattande resursökningar till polisen. MED föreslår även omfattande förändringar i bl. a. brottsbalken för att skärpa upp straffen och avskräcka från brott. Tjänstemannaansvarets införande är en förutsättning för att ingen myndighetsperson i framtiden skall kunna driva en egen agenda, underlåta att tillämpa svensk lag och snabba upp all myndighetsutövning.

 

5 reaktioner till “Återställ respekten för Sveriges lagar – rösta i valet!

 1. Det är enkelt och förståeligt att många uttrycker sitt raseri. De flesta tänker på barn, tvång och övergrepp. Frågan blir dock mer komplicerad om det är barnäktenskap som har ingåtts i enlighet med ett annat EU-lands lagstiftning. Nyligen tvingade EU-domstolen Rumänien att ge ett samkönat par som hade gift sig i Belgien rättigheter som makar. Vad händer om två sextonåringar gifter sig i Skottland eller två femtonåringar i Estland? Skulle EU-domstolen kuva svensk lag också? Debattklimatet blir inte bättre ju högre man skriker…

  Gilla

  1. Det är ganska lätt att tänka efter och se jämförelsen mellan, att två 15-åringar i Estland är förälskade och frivilligt kryper i säng och dessutom gifter sig och att en 11- årig flicka i Afghanistan av sina föräldrar tvingas gifta sig med en 45 årig kusin som våldtar och misshandlar henne och kanske föder ett missbildat barn!
   Med de värderingar vi anser oss hålla oss med och som vi stolt kallar för värdegrund kan vi absolut inte se genom fingrararna med detta oavsett att det är lagligt tillåtet i andra länder!

   Gilla

 2. Ett första steg skulle ju kunna vara mycket kännbara konsekvenser för aktivistiska tjänstemän. Om det närtid exemplet från KTH är sant så är det hårresande att tjänstemän kan åsidosätta svensk grundlag med skolans värdegrund utan att åttalas för grovt tjänstefel. Åtgärden har skett medvetet då ingen tjänstemän lär sakna kunskap om yttrandefriheten. Istället händer.. . ingenting som vanligt. Formellt så har vi fantastiskt många fina lagar i Sverige som är helt ok att bryta mot så länge man har goda avsikter.

  Tjänstemän ska ha lagstöd för alla åtgärder de genomför eller ställas till ansvar. Till o h med de flesta diktaturer följer sina egna lagar.

  Gillad av 1 person

 3. Mycket bra skrivet och egentligen ganska enkelt: Följ gällande lagstiftning fullt ut, för ALLA inblandade parter så har vi inte detta problem.
  Man bör dessutom ta bort direktivet till domstolarna som säger att de ska döma enligt den lägsta nivån på straffskalan. Det är stor skillnad mellan 4 och 10 års fängelse för ett brott som drabbat en person på ett ibland fruktansvärt sätt, t ex våldtäkt. Man bör även ta mer hänsyn till den preventiva effekten som längre straff innebär d v s att fler avhåller sig från att begå brott om den negativa konsekvensen är för stor (Wikström, Thorstensson) och som även innebär att en person som befinner sig i fängelse inte utsätter enskilda medborgare för brott så länge denne är inlåst (ren logik).

  Gilla

Lämna ett svar till Fredrik Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s