De Moderata seniorerna Margareta Olgart Holmberg och Peter Salomon skriver på SvD Debatt 13 mars om allvarliga brister i deras parti. Framförallt handlar det om kotterier bland företrädarna och deras avsaknad av erfarenheter från världen utanför politiken. Hur ska de då kunna representera väljarna och fatta kloka beslut? Frågan är berättigad, men slutsatserna som debattörerna drar är fel.

Partierna som idag sitter i riksdagen lever gott på statsbidrag, de har stora avlönade staber och generösa arvoden. Resurserna i partierna har växt betydligt mer än den allmänna pris- och löneökningen de senaste decennierna. Utan att överdriva kan man konstatera att partierna har skott sig själva. Följden blir att de inte längre är beroende av vare sig sina väljare eller sina medlemmar. Medlemsavgifter utgör idag en försvinnande liten andel av partiernas inkomster, vilket i jämförelse med andra ideella verksamheter och föreningar ter sig helt absurt.

Det ironiska har således inträffat att partibidragen har höjts med motiveringen att det är så viktigt med demokrati. Det har då lett till att partierna i praktiken avskaffat demokratin.

Ursprungstanken med partierna var att de genom sina medlemmar skulle kanalisera folkets vilja och på så sätt fatta kloka, demokratiskt förankrade beslut. Så fungerar det inte alls idag. För partierna och deras representanter har det blivit mycket viktigare att ha goda relationer till de egna partikamraterna än till väljarna och folket. Det är partivännerna som avgör den framtida karriären, placeringar på listorna och välavlönade uppdrag.

Följden blir med tiden exakt det som de Moderata seniorerna pekar på. En liten sammansvetsad grupp hjälper varandra framåt. Enligt debattörerna upptas mer än hälften av de valbara platserna på riksdagslistan för Moderaterna i Stockholms stad av 29 till 33-åringar (gamla kompisar från MUF-tiden?). Flera saknar erfarenhet från arbetslivet utanför politiken, men de är duktiga på att bevaka sina egna politiska uppdrag.

Det som pågår inom Moderaterna är ett symptom på en partikultur som förruttnat. Debattörernas förslag är att öppna upp för äldre medlemmar. Tyvärr visar det att de inte förstått hur illa det är ställt med de svenska partiorganisationerna. En och annan äldre inkvoterad politiker kommer aldrig att kunna påverka detta i positiv riktning.

Det är som alkoholisten som ständigt lovar bot och bättring. Först när flaskorna är borta kan vi möjligen tro på nykterheten. Innan dess är det bara tomma ord.

Röstar vi på samma partier, så kommer vi att få samma resultat igen. Därför är den enda lösningen att rösta bort dessa.

Det behövs definitivt fler personer i politiken med kompetens och erfarenheter från arbetslivet och samhället därute. För att åstadkomma det krävs att nya partier kommer in på den politiska arenan, partier som har sin lojalitet gentemot befolkningen och demokratin och ifrågasätter ohållbara system och bidrag, som partistödet.

Josefin Utas

Demokratipolitisk talesperson för Medborgerlig Samling

 

Fredrik Clementz

Ordförande för Medborgerlig Samling Stockholm

 

7 reaktioner till “Partistödet ger kompetens- och demokratiunderskott

  1. Ingen garanti, men avskaffas partistödet blir frestelsen betydligt mindre. Dessutom får partierna en medlemskader från vilken en bredd av erfarna människor kan rekryteras. Inom MED känns just denna breda kompetens som en enorm styrka.

   Gilla

 1. Jag instämmer med föregående talare (Roger B Hermansson). Det skulle därför vara välkommet med citat ur vårt partiprogram om hur vi för egen del tänker förfara MED partistödet när vi kommer in politiska församlingar. Gärna kompletterat med ett utdrag ur kandidatförsäkran i den del den handlar om partistödet.

  Gilla

  1. Angående partistödet kommer Medborgerlig Samling självklart att ta emot sådant om det blir aktuellt. Precis som vi ämnar ta de riksdagsplatser i anspråk som vi får i valet om vi kommer in, även om vi har som mål att minska antalet platser i riksdagen. Vi offrar inte våra medlemmar och väljares rätt eller minskar vår egen relativa möjlighet att driva politik jämfört med övriga partier. Vårt mål är få igenom dessa förändringar av systemen för alla partier så att samma villkor gäller för alla.

   Skulle det hända att vi i framtiden hamnar i samma hjulspår som andra partier, d.v.s. klamrar oss fast vid partistödet och inte vill ta bort det, så hoppas jag innerligt att vi straffas av medborgarna för det (med kritik och att vi får färre röster).

   Gilla

 2. Vad som ska förhindra att partistödet återuppstår är en helt ny konstitution. I denna ska fastslås vad riksdagen kan anslå medel till (kanske en tredjedel av medlens storlek idag ). En sådan ny författning måste vara tydlig, detaljerad, stram, strikt och starkt begränsande samt synnerligen stringent välformulerad. Det vill säga allt vad den nuvarande inte är. Efterlevnaden av den nya grundlagens lydelse och anda skall övervakas rigoröst av en helt självständig och oberoende författningsdomstol. Så kan Sverige möta framtiden med tillförsikt, men vi måste först befria landet från nuvarande PK-regim och dess strukturer.

  Gillad av 2 personer

 3. Och alla är de feminister eller håller tyst. Kan inte se att heller Med kritiserar den odemokratiska och lögnaktig vinklade statsfeminismen och dess påstådda ”Jämställdhet”, för kvinnor huvudsakligen. Ansluter ni er till denna mänskosyn? När folket består av i huvudsak två kön.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s