DEBATT. Välfärdsstatens förmåga att stå emot organiserad systematisk ekonomisk brottslighet och brott mot välfärdssystemet sviktar betänkligt. Men nu har justitieminister Morgan Johansson fått ett betänkande med förslag på åtgärder som ska motverka att bidrag och förmåner hamnar i fel händer.

Myndigheterna klarar inte av att bekämpa välfärdsbrottsligheten och i hög grad beror det på alla felaktiga uppgifter i olika register som ligger till grund för utbetalningarna. Utredningen, SOU 2017:37, visar också att myndigheter inte heller har tillräckliga möjligheter att kontrollera om inrapporterade uppgifter är korrekta.

En hel del förslag framförs i utredningen. Till exempel vill utredaren se en ny enhet för utredning av bidragsbrott hos Försäkringskassan och att mål om brott mot bidragsbrottslagen ska handläggas vid Ekobrottsmyndigheten. Vidare önskas en samordnad statlig utbetalningsfunktion, ett minskat antal utfärdare av ID-handlingar och skärpta rutiner vid utlämnande av körkort samt ökat informationsutbyte mellan myndigheter.

Dessutom föreslår utredaren att Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ska ges möjlighet att göra besök på den adress där den enskilde är eller kan antas vara bosatt. Ett folkbokföringsbrott föreslås och att straffet för grovt bidragsbrott ska skärpas till max 6 års fängelse. Bidragsbrottslagen ska utvidgas till att också omfatta utbetalningar till bl.a. juridiska personer. Betalning för arbete som berättigar till Rot- och Rutavdrag ska fortsättningsvis göras med spårbart betalningsmedel. Detsamma gäller för vissa stöd som utbetalas av Arbetsförmedlingen. Det här är bara några av förslagen och listan på åtgärder kan göras lång.

Men det uppseendeväckande är inte den långa listan på förslag, utan hur hela utredningen går som katten kring het gröt runt problemets kärna: att många människor idag lever med multipla identiteter och att välfärdssystemet därmed läcker som ett såll. Det finns bara ett sätt att lösa detta, och det är att metodiskt låta koppla alla med temporära ID-kort och samordningsnummer till endast en identitet. Detta görs inte idag, eftersom migranter inte registreras med biometriska data, som fingeravtryck eller annan metod. Att gång på gång dyka upp som asylsökande och då få ett antal olika identitetshandlingar och med det bidrag i olika namn, är därmed inget problem.

Utredningens förslag om samordnad statlig utbetalningsfunktion kan då, i kombination med att personen måste infinna sig personligen, leda till att kriminaliteten minskar och att den svenska folkbokföringen återigen håller en anständig nivå. Men uppenbarligen är frågan om biometriska data en alltför het potatis för att tillåtas bli den självklara första åtgärden för att påbörja brottsbekämpningen och på sikt lösa problemet. Det borde det inte vara.

Camilla Grepe

Medlem i Medborgerlig Samling

MED tycker
Biometrisk ID-registrering av asylsökande och anhöriginvandrare ska införas. Om sådan registrering inte tidigare gjorts ska den göras vid eventuellt avvisningsbeslut. Likaledes bör biometrisk passkontroll introduceras på flygplatser och vid andra gränskontroller. Läs mer i MEDs migrationspolitiska program.

6 reaktioner till “Multipla migranter

 1. Du tar fram en viktig pusselbit för att öka effektiviteten, men även de andra förslagen är viktiga. Det handlar om helheten! Du missar emellertid de stora möjlighterna att effektivisera byråkratin i det offentliga och få ut mer värden per skattekrona . Nu kom jag in på ett resonemang jag försökte föra med MED utan framgång . MED har mycket friska och viktiga åsikter men tycks inte förstå logikerna att realisera dessa .

  Gilla

  1. @Bert-Olov,

   Jag anar att du är frustrerad över att du inte fick gehör för dina idéer inom MED, och jag har ingen kunskap om hur det har gått till, men arbete pågår absolut med att ta fram ett program för att effektivisera och minska den offentliga sektorn.

   Men för att det skall bli trovärdigt, går vi igenom så mycket av den offentliga budgeten som vi kan, för alla drygt 300 myndigheter, och arbetar på att ta fram en skuggbudget. Eftersom vi inte har tillgång till Riksdagens Utredningstjänst, utan får förlita oss på frivilligarbete, tar det lite tid. Detta är en central del av MEDs politik, eftersom det också är en förutsättning för att kunna stärka individens och civilsamhällets ställning.

   Gillad av 2 personer

   1. @Bert-Olov, @Ulf
    Föreställningen att det finns stora pengar att spara genom att låta antingen osthyveln eller tårtspaden skära i de statliga förvaltningsmyndigheterna är vanlig men likafullt felaktig. Det handlar inte om några betydande belopp som frigörs genom nedläggning av ett antal statliga myndigheter. Den starka expansion av den offentliga sektorn som har skett under det senaste dryga halvseklet handlar dels om kommunal konsumtion, dels inkomstöverföringar. Om vi ska få någon ordning på de områden där staten i dag vansköter sina grundläggande uppgifter krävs det i stället dramatiska ingrepp på de områden där de stora pengarna rinner ut. För det är stora pengar, mycket stora pengar det handlar om. Och debet och kredit måste gå ihop. http://blogg.skronsakslandet.se/2018/01/06/debet-och-kredit/

    Gilla

 2. Ledsen att behöva säga det, då jag i grund och botten sympatiserar starkt med alla förslag som minskar svinnet i det svenska samhället, men det här finns redan. Samtliga migranter över 14 års ålder i hela EU registreras biometriskt. Det finns ett Europa-gemensamt system för att jämföra fingeravtryck asylsökandes fingeravtryck för att säkerställa att samma person inte kan söka asyl i flera länder. Det heter Eurodac. https://sv.wikipedia.org/wiki/Eurodac

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s