DEBATT. Flera tidningar skrev (18/12) om ett diskussionsmöte anordnat av Hanna Höie i spåren av de många överfallsvåldtäkterna i Malmö. Premissen för mötet sades vara att hålla en öppen diskussion, dock inskärptes att:

”Du som tror att våldtäkt är något som begås av förövare med en viss hudfärg, som talar ett visst språk eller kommer från en viss kultur är inte välkommen.”

Ytterst få tror förstås detta, men innebörden är att man på förhand underkänner tesen att kulturell bakgrund har ett orsakssamband med överfallsvåldtäkter, och att den som till äventyrs ändå tror så inte får delta i den ”öppna” diskussionen. Alla förklaringar är välkomna, utom den mest sannolika. Resultatet blir att verkningslösa botemedel som exempelvis fler fritidsgårdar och bättre belysning föreslås. En myskväll med likasinnade i sann Orwellsk anda! Vi noterar att somligt är svårt att parodiera.

Vi noterar vidare att Höie inte presenteras fullt ut i artiklarna. Hon är aktivist på den yttersta vänsterkanten, kallar sig anarkist och låter sig själv avbildas som Mao Zedong, 1900-talets i särklass värsta massmördare, på sin Facebooksida. Där anspelar hon även på att döda fascister, vilket är obehagligt inte minst med tanke på att hon som skribent på Fria Tidningar konstaterar att var och varannan människa är att betrakta som fascist och blåbrun samt att våldsbejakande vänsterextremism är nödvändigt. Hon och hennes gelikar säljer med viss framgång in sig själva som demokratins och frihetens försvarare, trots att de uttryckligen anser att västvärldens demokrati och dess institutioner är patriarkatets och kapitalismens förtryckarinstrument – och att de skall krossas.

Vänsterradikala försöker sopa den allt stridare ström av migrationsrelaterade problem som väller fram till följd av en katastrofal politik – där vågen av överfallsvåldtäkter bara är en aspekt – under mattan. Officiellt undersöks saken ännu inte, men indikationerna pekar starkt i en viss riktning. Norska undersökningar 2006–2008 visade att 100 % av överfallsvåldtäkterna i Oslo begåtts av invandrare med utomeuropeisk bakgrund. Patrik Jonasson, en sverigedemokrat, gör en egen sammanställning av svenska domar 2012–2017 som visar att 96 % av uppklarade överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst. Gruppvåldtäkter begås på motsvarande sätt till 90 % av män med utomeuropeisk härkomst. Det är olyckligt att behöva luta sig mot utländska undersökningar och lekmannastudier, men det är omöjligt att inte se vartåt det lutar. Särskilt inte då dessa undersökningar väl sammanfaller med känslan av att inte ens ha hört talas om överfallsvåldtäkter i grupp före den stora migrationsvågen.

Korrekt information behövs för att veta vilka åtgärder som skall sättas in och var, men även för att kunna hålla politiker, opinionsbildare, experter och andra makthavare ansvariga. De har nämligen investerat hela sitt förtroendekapital i att det inte förhåller sig så här.

Att skylla brutala överfallsvåldtäkter på nebulösa patriarkala strukturer eller socioekonomiska faktorer, att utnyttja offren som vapen i en vänsterradikal politisk kamp och att därmed blockera varje form av effektiv motåtgärd är vedervärdigt. De som av olika anledningar har låtit sig matas med vänsterextrema idéer och nu vill skydda sitt eget anseende bör fundera på om ett sådant förhållningssätt är hedervärt.

Vi avslutar med Höies egna ord om kamp – med stavfel och allt:

”Vi måste – för vi har sett det för. Vi har sett detta kaos mörda miljontals och lägga kontinent i ruiner.

Mycket få av dem hon fäktar emot är verkliga nazister. Hon och hennes gelikar identifierar sig däremot öppet med regimer som verifierbart har lagt länder och kontinenter i ruiner. Men valet står inte mellan dem och nazisterna. Det står mellan dem och oss som står upp för västvärldens demokratiska institutioner. Det är hög tid att fundera på vad och vem som verkligen hotar demokratin.

Vi har fått nog av en borgerlighet som ängsligt låter sin politik kvalitetsgranskas av sina ideologiska motståndare och inte klarar av att stå upp för vårt samhälle och dess grundläggande västerländska värderingar. Vi är förvissade om att det är Västerlandets demokratier som står mellan oss och tyranniet, oavsett om det kommer från höger eller vänster. Tanken att vänsterextrema skall rädda oss från högerextrema är absurd. Tanken att vi skall rygga när vänsterextrema kallar oss fascister likaså.

Anna Lindén

Medlem i Medborgerlig Samling

 

Staffan Tjus

Medlem i Medborgerlig Samling

 

MED tycker
Sverige har efter flera decenniers omfattande invandring ställts inför långvariga och förvärrade strukturella svårigheter. Ökande problem med bland annat gängkriminalitet, hedersförtryck, religiös radikalisering, fallande skolresultat och sociala spänningar måste tas på allvar och den negativa trenden stoppas. Innan vi lyckas vända utvecklingen i en mer positiv riktning via reformer och effektiva åtgärder, måste stor försiktighet vidtas och de senaste decenniernas migrationspolitik omvärderas. Den kulturella gemenskap som synes vara en av de nödvändiga förutsättningarna för ett harmoniskt samhälle, med en låg nivå av inre konflikter, kan inte förenas med fri migration om  invandringen ökar från kulturer som skiljer sig markant från den svenska. I och med denna i vissa delar kritiska utveckling bedömer vi att Sverige behöver en betydligt mer restriktiv migrationspolitik under överskådlig tid. Efter många års omfattande asylmottagning bör Sverige – till dess att vi kommit till rätta med de strukturella problemen runt integrationen – införa asylstopp.

6 reaktioner till “Var inte rädda – fritidsgårdar löser problemen

 1. På pricken! Sansat uttryckt utan vulgariteter men ändå kraftfull argumentation. I den mån PK-vänstern förstår detta språkbruk kommer innehållet att väcka en hatstorm.

  Gilla

  1. Hej! Instämmer i stort. Men att stödja sig på SD-politikerns högst ovetenskapliga sammanställning av domar svärtar i mina ögon ned innehållet rejält. Den norska studien omfattade, om jsg minns rätt, sex våldtäkter. Ett väldigt litet underlag för att dra några slutsatser. MED bör väl drivas av vetenskapliga och evidensbaserade ståndpunkter? Brå har ju konstaterat överrepresentation, och överrepresentation, inom olika invandrargrupper och deras rapporter i ämnet får anses som seriös forskning. (SD-politikern har FÖ fällts för kvinnomisshandel två gånger, åtalats för pedofili men friades då tingsrätten inte fann tillräckliga bevis. Ytterst tveksam till hans forskningsmässiga kompetens, och bias.)

   Gilla

   1. Inlägget kommenterar ju det otillfredsställande med att Jonassons studie är den enda som finns att tillgå. Detta på grund av att BRÅ, trots upprepade påtryckningar från bl.a. SD och enskilda riksdagsledamöter, uttryckligen vägrar sammanställa en egen rapport, eftersom man ‘vet’ att det inte kommer tillföra något värt att veta.

    Beträffande Oslo gällde det i just det fallet 41 anmälda våldtäkter. Ur den länkade artikeln:

    Tall fra Oslo-politiets volds— og sedelighetsseksjon viser at samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i årene 2006-2008 involverer en ikke-vestlig gjerningsmann.

    Artikeln fortsätter:

    Ifølge politiets rapport «Voldtekt i Oslo 2007» hadde 72,8 % av gjerningsmennene det året en annen landbakgrunn enn norsk. Ved en tilsvarende undersøkelse i 2004 lå dette tallet på 63,2 % og i 2001 på 53 %. Disse tallene gjald samtlige voldtekter. Andelen utenlandske gjerningsmenn bak overfallsvoldtekter har vært gjennomgående høyere.

    NRK skrev också «Volds- og sedelighetsseksjonen i Oslo har ikke registrert noen overdfallsvoldtekter som involverer etnisk norske gjerningsmenn.» [under 2006-2008, alltså]

    Det du tänker på är kanske t.ex. rapporten Voldtekt i den globalen byen Oslo 2011, där man lade ned stor energi på att nyansera materialet. Det är förvisso viktigt, men om man kritiserade media för att de okritiskt rapporterade uppgiften om att ingen av de 41 överfallsvåldtäkterna 2006-8 involverade en norsk gärningsman, kanske även de förtjänar lite kritik, som menar att rapporten 2011 ”motbevisar myten”?

    Här gällde analysen bara år 2010. I de flesta sammanställningarna gäller fördelningen alla sorters våldtäkt, inklusive sådana där rapporten själv tar upp som ”typfall” att kvinnan druckit mycket, vaknar upp hos en främmande man, och anser att hon måste ha blivit våldtagen, eftersom mannen, nu när hon är nykter, inte ens är särskilt attraktiv (sid 23). På sidan 55, tabell 29, kan man dock konstatera att av de 6 identifierade misstänkta personerna för överfallsvåldtäkt, klassas alla som antingen från Afrika, Asien eller Mellanöstern.

    I motsvarande rapport om 2011 kan man läsa «For de 5 identifiserte personene som ble anmeldt for overfallsvoldtekter i 2011, har 2 afrikansk landbakgrunn, 2 asiatisk og 1 norsk. Det er ingen grunn til å trekke den konklusjonen at disse er representative verken for resten av gjerningsmennene anmeldt for overfallsvoldtekt eller for de etniske gruppene de har røtter i.» Totala antalet anmälda överfallsvåldtäkter i Oslo hade ökat från 24 år 2010 till 38 år 2011. Fokus i rapporten tycks vara hur media ger getta stor uppmärksamhet (”moralpanik”), men jag skall medge att jag är mycket sämre på att snabbläsa rapporter på norska än på svenska eller engelska.

    Ett mönster tycks vara att när man tittar på enstaka år, betonar man att antalet är för lågt för att dra några säkra slutsatser. Noteras det att fördelningen är ungefär densamma från år till år, betonas socio-ekonomiska och missbruksfaktorer. I Menn som har begaatt voldtekt (NKVTS Rapport 1/2013) tittar man på tillgängliga studier från Norge, Sverige och Danmark och finner genomgående en kraftig överrepresentation av utlandsfödda (s. 81). När statistik från hela Norge beaktas sjunker (förväntat) andelen utlandsfödda, men andelen är fortfarande hög: «Gjerningsmenn med afrikansk landbakgrunn utgjorde 25,9 %, mens resten var av asiatisk landbakgrunn (22,3 %).» Det kan kanske nämnas i sammanhanget att andelen personer med afrikansk bakgrund i Norges befolkning 2013 (enl SSB) är mindre än 2 %.

    Gilla

 2. Titta gärna på vår sida på Facebook:

  Kvinnofrid 2018 – demonstrationer/krav på lagändringar

  Och

  Ta tillbaka kvinnofriden

  Vi kommer ha möte 3 februari i Göteborg och presentera vårt upplägg. Det börjar kl 14.

  Gillad av 1 person

 3. Brian,
  Den norska sammanställningen omfattade 41 överfallsvåldtäkter inte 6, alla i Osloområdet under ett antal år.
  Visst är det olyckligt att behöva titta på icke certifierade källor. Men eftersom de som har som uppdrag att redovisa siffror över brottsligheten, BRÅ, har belagts med munkavle sedan 2005 av den politiskt korrekta överheten och siffror fram tills dess är ganska ointressanta idag, så man får ta vad som bjuds.
  Att göra en sammanställning av samtliga domar, som Jonasson gjort, kräver knappast någon forskarkompetens, det enda som krävs är läskunnighet, att kunna addera och räkna med procent. Jonasson har förmodligen en viss bias men han har också publicerat hela materialet för den som är intresserad av att kontrollera det och om någon har haft sakliga invändningar så har det gått mig förbi. Om hans påstådda domar är ”fake news” eller inte vet jag inte, men det är väl knappast något som påverkar hans läskunnighet. Men vi ska naturligtvis ta hans uppgifter med en viss nypa salt.
  Mvh
  Staffan

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s