DEBATT. Det fanns en tid då politikerna rekommenderade de bränsleeffektiva och ”klimatsmarta” dieselbilarna som också kan köras helt eller delvis på förnybara bränslen. Klokt så. Andelen av dessa bilar ökade följaktligen kraftigt. Men nu gör man plötsligt helt om och dieselbilarna har med hänvisning till utsläppen av kväveoxider blivit paria och man hotar till och med att förbjuda dem i vissa zoner. En åtgärd som skulle leda till stora kostnader och besvär för ett stort antal familjer som är beroende av sin bil. Enligt en fallstudie av Transportstyrelsen skulle införandet av de föreslagna zonförbuden kosta bilägarna 10,8 miljarder.

Situationen måste vara akut hotfull mot människors hälsa om man finner sig tvingad att ta till så drakoniska åtgärder. Det låter alarmerande varför jag beslöt att ta reda på hur mycket  hoten mot min hälsa faktiskt har ökat. Är detta rimliga och välövertänkta åtgärder för att skydda oss från ökande hälsorisker? Eller är det bara illa underbyggda ursäkter för fortsätta den extremt bilfientliga politiken vi har sett under den senaste mandatperioden, framförallt i Stockholm? Här är resultatet:

Hela landet enligt Naturvårdsverket:

 • Personbilarna beräknas svara för 18% av utsläppen av kväveoxider (2016).
 • De beräknade utsläppen av kväveoxider från trafiken har minskat med 67% under åren 1990-2016.
 • Den uppmätta totala halten av kväveoxider i luften har minskat med 53% under åren 1990-2016.

I Stockholms innerstad ser det ut så här enligt Stockholms Stads mätningar (2016):

 • Halten kväveoxider i Stockholms innerstad i takhöjd har minskat med 62% sedan 1990 och ligger långt under miljökvalitetsnormen. (11 µg/m3 mot miljökvalitetsnormens 40 µg/m3)
 • Det finns bara en enda gata kvar i Stockholm där halten kväveoxider i gatunivå fortfarande överskrider miljökvalitetsnormen. Det är Hornsgatan där värdet överskrids med 7,5%. Men även på Hornsgatan har man kunnat notera en minskning av halten kväveoxider på gatunivå med 20% sedan 1990.

Trots ökande trafikvolymer andas vi idag alltså en mycket bättre luft i Stockholm än någon gång tidigare i modern tid. Och detta innan vi har hunnit se effekterna av den senaste och mest effektiva avgasreningen som minskar kväveoxidutsläppen högst väsentligt. Med mycket få undantag uppfyller nu luften i Stockholm alla miljökvalitetsnormer och den positiva utvecklingen kommer att fortsätta i takt med att bilflottan moderniseras. Det finns därför ingen som helst anledning till panikartade åtgärder riktade mot vanliga människor. Att införa zonförbuden är som att skjuta mygg med kanon, och i detta fall med en oskyldig allmänhet som står i skottlinjen för projektilerna.

Förslaget är bara ytterligare ett i raden av förslag baserade på en reflexmässig bilfientlighet och bristande verklighetsuppfattning hos det lilla minoritetspartiet som styr vänsterblocket. Skulle man förmå hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt, skulle man i en diskussion om utsläpp från trafiken lägga lika stor vikt vid utsläppen av partiklar som är minst lika skadliga som utsläppen av kväveoxider. Här är det de moderna bensinbilarna med direktinsprutning som är problemet då de släpper ut mellan 10 och 100 gånger mer partiklar än dieselbilarna. Så nästa steg är väl att förbjuda dem också och lyckan är fullständig.

Men i stället för rationellt tänkande satsas det i miljöpartiets värld allt på den nya adeln – cyklisterna. En kostsam minoritet som förlänas fördelar, utrymme och kostnader till förfång för den stora majoriteten av trafikanter. Det är plågsamt att se alla kostsamma cykelbanor som ligger tomma en stor del av året medan den stora majoriteten får trängas på det krympande och illa skötta trafikutrymmet som finns kvar.

För att tala med Medborgerlig Samling: ”Miljöfrågor ska drivas utifrån fakta och evidens, där helhetssyn går före ineffektiv symbolpolitik”. Låt oss innerligt hoppas att vi kommer dithän efter nästa val.

Staffan Tjus

Medlem i Medborgerlig Samling, Stockholm

 

MED tycker
Styrmedel som de föreslagna zonförbuden är inte fel i sig, men det gäller att gå varsamt fram. Att – som i detta fall – hota att vältra över miljöarbetets kostnader på enskilda medborgare som agerat i god tro urholkar stödet och förtroendet för statens miljöarbete. Goda föresatser räcker inte vad det gäller miljön, en rättvis konsekvensanalys behövs också.

7 reaktioner till “Ren luftpolitik

 1. Mycket väl formulerat och med faktaunderlag. Hur kan företrädare för detta lilla, lilla, minoritetsparti få igenom så mycket konstigheter i Sthlm? Finns ingen opposition?
  En egen reflexion: ser ju hur speciella fordon nu vintertid nästan dagligen, sopar och saltar cykelbanorna in mot City. Dock ser man väldigt få cyklister. Tänk om man skulle underhålla vägarna m halkbekämpning lika samvetsgrant, då skulle dubbarna kunna skrotas. Vidare är det illa med halkbekämpning på stadens trottoarer. För att inte tala om snöröjningen i villaförorterna.
  Slutligen, off topic kanske, när ska vi få trafikinfarkten vid Brommaplan bortbyggd? Köer t.o.m. Söndagar. MP och C är våra största miljöproblem. De vill ju ha det så här för att göra det så besvärligt och dyrt som möjligt att färdas m bil i Sthlm.
  Vänliga hälsningar
  Bengt Lönnberg
  MED Stockholm.

  Gilla

 2. Mycket tänkvärt.
  Ett par egna reflexioner: Camfil (filtertillverkare) gjorde för inte så länge sedan en mätning av partiklar på Sveavägen och direkt efter en mätning i Hötorgets tunnelbanehållplats. De kom fram till att tunnelbanehållplatsen innehöll mer än 10-falt MER partiklar än Sveavägen. Med MP-logik borde väl då tunnelbanan stängas! En annan tanke: När jag åkte över Västerbron i en fullpackad buss var det kanske 10 cyklister som vi körde om. Vilket trafikslag skall prioriteras? Konsekvensen av den tjusiga snöröjningsfilosofin är att gående, speciellt med barnvagn tvingas ut på den välröjda cykelbanan till förtret för de enstaka cyklister som passerar. Ytterligare: Daniel Helldén skröt med att han utan kostnad för staden kommer att förse den med elcyklar! Vart tog miljötänket vägen, först miljökostsam framställning av batterier sedan laddning – strömmen till laddningen var kommer den ifrån – kolkraftverk eller? Vindkraften täcker bara den vanliga ökningen och stänger vi kärnkraften så får vi importera el (från Tyskland?). Dessutom om cyklistadeln, vilka är det som oftast cyklar vintertid? Jo medelålders män – så var det med den jämställdheten.

  Gilla

  1. Ytterligare MP-logik: Vi har s.k. trängselavgifter (biltullar) för att ge incitament för att inte köra bil i stan. Men om jag som bor på Östermalm ska åka ur stan mot E4/E20 söderut eller till ex.vis till Alvik så får jag betala dubbla trängselavgifter om jag tar den stora leden Norra Länken/Essingeleden förbi stan. Jag ska i stället enligt avgiftslogiken bidra till nedsmutsning och trängsel på trånga gator och åka tvärs igenom hela innerstaden för att inte straffas dubbelt.

   Gilla

   1. Jag bor visserligen strax utanför tullarna men ibland hämtar vi vänner från Siljaterminalen. Då får vi först betala på Essingeleden, sedan vid Ropsten och när vi hämtat dem så blir det samma visa fast i omvänd ordning dvs 4 tullavgifter. Billigare blir det att köra genom stan. När vi röstade om biltullar blev vi ju lovade att Essingeleden INTE skulle avgiftsbeläggas. Vart tog det löftet vägen? Man skulle kunna skratta åt lekstugan i stadshuset men tyvärr är det mina pengar dom leker med.

    Gilla

 3. Mycket intressant och välskrivet inlägg av Medborgerlig Samling! Hysterin mot bilismen är total och det oroar mig att de borgerliga allianspartierna inte heller tycks våga sätta ned foten mot dieselhatarna utan istället agerar som medlöpare. Miljöpolitik får inte bedrivas med den kvartalspolitik som sker nu. För inte många år sedan premierade politikerna dieselbilar. Några år tidigare kastades miljoner på att stimulera inköp av etanolbilar. Nu är det elbilsbidrag som gäller. Vem står för pengarna? Jo, skattebetalarna!

  Gilla

 4. Jag jobbade under några år i början av 2000-talet med s k åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna i Göteborg. Vi hade också med ett förslag om zonförbud för äldre fordon, fast vi egentligen inte trodde på det. Klokt nog lämnade regeringen den delen av förslaget utan avseende. Miljökvalitetsnormer utgår ju från EU, och där har man beslutat att samma bestämmelser ska gälla i hela EU. Detta är ett utmärkt exempel på frågor som EU inte ska syssla med. Luftkvalitet är i högsta grad en lokal fråga. Halten av partiklar och kvävedioxid kan variera betydligt inom bara 50-100 m, beroende på hur omgivningen ser ut, och hur väderleken är. Det säger sig självt att det är orimligt att man i Bryssel ska bestämma vilka regler som ska gälla i varje kvarter inom hela EU. Dessutom är det orimligt att fastställa bestämmelser om hur en luftmassa ska vara beskaffad, med tanke på hur känslig denna är för olika faktorer, som man inte kan påverka, t ex temperatur, nederbörd eller vindhastighet. Det enda rimliga är att fastställa regler för hur mycket bilar får släppa ut (och sådana regler ska vara gemensamma för EU). Sedan får luftkvaliten bli vad den blir. Tycker man att luften inte är tillräckligt ren, får man lokalt bestämma vad som ska göras. Men initiativet ska vara just lokalt, och inte tvingas på oss från Bryssel!

  Gilla

 5. Jag förstår inte hur man kan störa sig på satsning på och snöröjning av cykelvägar. Jag har cykelpendlat totalt sett i 10 år av och till året runt ifrån främst Nacka mot södermalm. Nacka är väldigt cykelvänliga och har satsat mycket på att bredda och räta ut cykelvägar, och satsar även mycket extra på snöröjning av vissa utvalda vägstråk (om man är nyfiken kan man läsa prioriteringsordningen i Nacka här: https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/skotsel-av-gator-och-vagar/snorojning-och-halkbekampning/vinterunderhallsprogram/). Resultatet är att betydligt fler cyklar året runt jämfört med några år sen. Här kan man följa mätningarna av antalet cyklister http://www.eco-public.com/ParcPublic/?id=3953

  Ni bilister eller kollektivtrafiktrafikanter har alltså sluppit trängas med dessa kommuninvånare i morgonrusningen. Dessutom förbättrar cyklisterna sin hälsa och slipper i högre grad krämpor och därmed utgör en lägre belastning för samhället i framtiden.

  Jag gillar i stora drag Medborgerlig Samlings partiprogram men cykelskeptisism hoppas jag förpassas till historiska parenteser i framtida miljödiskusstioner

  Gilla

Lämna ett svar till Staffan Tjus Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s