Sverige står inför stora problem. Aldrig tidigare i modern tid har medborgarna upplevt sådan otrygghet i sitt vardagliga liv. Sanningen är att framförallt kvinnors självupplevda osäkerhet har ökat enligt de undersökningar som gjorts. Dessutom har omfattningen och allvarligheten av de brott som kvinnor drabbas av, till exempel gruppvåldtäkter, ökat. Svenska storstäder upplever skjutningar och användning av vapen på en nivå som andra nordiska storstäder inte är i närheten av. Något har hänt i det svenska samhället som akut drabbar de som vistas i landet och i slutändan drabbar hela samhällets funktion. Detta kan inte fortsätta.

Frågan om brott och straff är inte en isolerad ö. Tvärtom är grundförutsättningen i ett demokratiskt samhälle att alla måste ges samma möjlighet att forma sina liv. Kriminalpolitik kan inte ensamt lösa problemet med eskalerande brottslighet och otrygghet, men det är en viktig pusselbit som tillsammans med andra åtgärder från samhällets sida gör skillnad. Därför föreslår Medborgerlig Samling följande skarpa åtgärder.

Det krävs krafttag för att rädda men också utveckla Polismyndigheten som befinner sig i fritt fall. En ny rikspolischef skall omedelbart tillsättas och denna skall ges bättre möjligheter att skydda medborgarna. För att vända trenden med poliser som flyr organisationen och korrekt lönesätta dem budgeterar Medborgerlig Samling som enda parti för öronmärkta pengar motsvarande en genomsnittlig löneökning om cirka 4 000 kr per månad för utbildade poliser. Detta kan omedelbart införas och fördelningen sker inom myndigheten. Antalet poliser skall på sikt och i den takt det är möjligt ökas till  cirka 30 000, vilket motsvarar EU:s genomsnitt eller en 50-procentig ökning. Polisers rätt till kränkningsersättning skall ökas och angrepp på all polis samt räddningstjänst- och sjukvårdspersonal skall straffas hårdare.

Det krävs också betydligt tydligare och snabbare reaktioner från det allmänna på all brottslighet. I enlighet med den så kallade New York-modellen skall snabb och tydlig reaktion följa på lindrigare brottslighet, syftande till att förebygga allvarligare sådan. Till skillnad mot andra partier anser Medborgerlig Samling att obligatorisk häktning skall följa på alla vapenbrott av normalgraden för att omedelbart isolera vapen och potentiella förövare från samhället i övrigt. Dessutom måste straffen skärpas betydligt avseende vissa brott och straffen vid upprepad brottslighet höjas. Utländska medborgare skall där det är möjligt i högre grad utvisas och oidentifierade personer skall tas i förvar.

Medborgarna måste också få en utökad nödvärns- och ingripanderätt och skadeståndsbeloppen skall fördubblas. Dessutom måste medborgarna uppmuntras och stöttas i de fall de aktivt ingriper och beivrar eller förhindrar våldsbrott. Därför skall gärningsmannen kunna förpliktas att betala motsvarande ett skadestånd till den som ingriper. Allt i syfte att minimera, fördela och synliggöra samhällets alla kostnader.

Sverige har under många år fått välförtjänt kritik från FN:s tortyrkommitté för långa häktningstider samt förhållandena på häktena. Tiderna måste kortas, dels för att minska det personliga lidandet, dels för att minska det allmännas kostnader. Rättsväsendet måste också arbeta med större resultatfokus innebärande att vissa brottmål skall kunna avgöras vid helgförhandlingar. Genom den substantiella ökningen av polisresurser och de förslag som partiet framöver kommer att presentera om hur rättsväsendets handläggningstider kan kortas kommer Sverige framöver att kunna uppfylla berättigade krav på snabbhet och rättssäkerhet samtidigt som kostnaden minskar.

Här och här finner du våra rättspolitiska program.

Ilan Sadé

Partiledare för Medborgerlig Samling

 

Mats Bergh

Rättspolitisk talesperson för Medborgerlig Samling

 

4 reaktioner till “Medborgerlig Samlings Rättspolitiska program

  1. Det allmänna är en bra och användbar synonym för staten (res publica, den allmänna saken) – men snälla – skilj mellan staten och samhället, där samhället är alla övriga civila aspekter av Sverige vid sidan av staten.

    Gilla

  2. Jag skummade dokumenten och tycker att de innehöll många bra saker. Det jag saknar är en avpolitikisering av svenska domstolar. Sverige är ett av de länder i Europa som har mest politisk kontroll över rättsväsendet. Jag skulle vilja se alla domstolar utan politiskt tillsatta nämndemän.

    Jag skulle också vilja ha en författningsdomstol då JK och JO är alltför tandlösa och för nära makten. Jag har själv sett hur man gör fel och gör allt för att dölja de felen för att skydda makten och samhällsinstitutioner. Man kliar varandras ryggar lite för mycket.

    Gilla

Lämna ett svar till Tommy Pettersson Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s