En ansvarsfull migrationspolitik måste vara noga reglerad och hållbar över tid. Mottagande och integration i en ny stat ska fungera väl och gynna såväl individ som samhälle.  Att kunna resa, bo och arbeta i andra länder är viktigt för friheten och utvecklingen i världen, under förutsättning att var och en själv redan från början tar ansvar för sin försörjning och inte ligger andra länder till last.

Stöd till flyktingar och utsatta ska inte blandas ihop med långväga migration och permanent uppehållstillstånd, som bör utgå från andra kriterier. Asylrätten bör härvidlag moderniseras och i viss mån begränsas. Fokus måste flyttas från föreställningen att ett ökat antal migranter till Väst skulle vara det bästa för de flesta fattiga och utsatta människorna i världen. En mer human och långsiktigt hållbar politik bör i stället fördela gemensamma medel för att nå så många människor som möjligt och förbättra livet där de flesta faktiskt lever. Merparten av mänskligheten kommer aldrig att kunna hjälpas genom migration, utan genom nödvändig utveckling i ursprungsländerna.

Kortsiktig, känslostyrd och etiskt oreflekterad asylpolitik har fört Sverige på fel vägar under senare år. Även med ett perspektiv på några decennier har mycket varit ogenomtänkt, naivt och ansvarslöst i den hållning vi visat upp i många invandringsrelaterade frågor. Välvilja, kravlöshet och konflikträdsla har präglat mottagning och försök till introduktion i samhället. En passiviserande omhändertagandefilosofi har snarare stjälpt än hjälpt många nyanlända att inkluderas på ett fungerande sätt.

Medborgerlig Samling lanserar idag sitt migrationspolitiska program. Vår utgångspunkt är att arbetskraftsbehov och integrationsförmåga ska styra all invandring till Sverige. Minskade förmåner och krav på egen försörjning är nödvändigt för en gynnsam utveckling.

Medborgerlig Samling har sedan mer än ett år tillbaka förordat ett kvotsystem, innebärande att Sverige får sätta ett tak för hur många asylansökningar som kan behandlas under en viss period. Kvoten ska fastställas efter en avvägning mellan flera olika faktorer. Kvotsystemet innebär också att Sverige exempelvis genom resevisum kan ge dem som får rätt att söka asyl en legal färdväg, vilket slår undan benen för människosmugglingen. I vårt program slår vi dock fast att Sverige under den närmsta framtiden i princip måste införa ett asylstopp och styra om politiken till andra hjälpinsatser.

När det gäller asylprocessen föreslås ett flertal åtgärder för att korta tiden och minska kostnaderna, bland annat genom att begränsa det statliga stödet till juridiska biträden och begränsa möjligheterna att överklaga beslut. Kraven på identifiering måste höjas avsevärt, biometrisk registrering av sökande ska ske och ensamkommande vilka kan styrka att de är minderåriga ska i första hand återbördas till sina släktingar, när sådana finns i annat land. Uppehållstillstånd som anhörig ska endast kunna beviljas make/maka och barn, förutsatt att den härvarande försörjer sig själv och kan ta ansvar för familjen.

Avvisningen av sökande som fått avslag och av illegala invandrare måste effektiviseras avsevärt genom diverse olika åtgärder. Dröjsmålen med verkställigheten måste upphöra. Vidare är det viktigt att inte det allmänna ger stöd åt illegalt vistande i landet – givetvis med undantag för akutsjukvård.

I programmet tar vi även upp situationen med systematiskt tiggeri i Sverige. Medborgerlig Samling ställer sig bakom att det systematiska tiggeriet ska försvåras, alternativt förbjudas helt. Försvårande av sådant tiggeri kan ske främst genom att ordningsmakten får både uppdraget och resurserna för att tillämpa utlänningslagens regel om 90 dagars vistelserätt för EU-medborgare.

Migrationspolitiken har under lång tid misskötts av ansvariga politiker, vilket har fört Sverige till dagens belägenhet. I grunden behöver vi en politik som öppnar för invandring av personer med rätt kompetens för arbetsmarknaden och som själva försörjer sig, samtidigt som Sverige kan göra stora insatser på den internationella arenan för att ge stöd till flyktingar. Dagens asylpolitik måste dock helt stöpas om. Där ger Medborgerlig Samling tydliga besked genom det migrationspolitiska programmet.

Programmet i sin helhet finner du här.

Ilan Sadé

Partiledare för Medborgerlig Samling

Staffan Gunnarson

Medborgerlig Samlings talesperson för EU- och migrationsfrågor

Titelbild: Från flyktinglägret Za’atari i Jordanien. Foto: Sara Azmeh Rasmussen

9 reaktioner till “Hållbar migration, ansvarigt mottagande och moderniserad asylrätt

 1. Medborgerlig samling blir en allt viktigare röst i samhällsdebatten. Som jag ser det måste majoriteten av samhällsengagerade medborgare instämma i till exempel detta uttalande:

  ”Merparten av mänskligheten kommer aldrig att kunna hjälpas genom migration, utan genom nödvändig utveckling i ursprungsländerna.”

  Gillad av 3 personer

 2. Så kvotsystem är inte bara av ondo, såsom det framförts i andra debatter! 😉 ”Let the best win” dvs den som själv lyckats ta sig igenom 10 länder ska inte gälla. (ironi)

  Gillad av 1 person

 3. Ett genomtänkt och välformulerat program. Och en mycket bra sammanfattning av vad som gäller och hur det har blivit. Det här kan jag stå för i alla diskussioner i denna känsliga fråga. Dock undrar jag över några ”bör” som kunde vara ”ska”. Exempelvis under Sverige punkt 1 och 2. Men författarna har säkert en klok förklaring.

  Gilla

 4. Det är ett sant nöje att läsa programmets elva sidor. Klokt, genomtänkt och välskrivet. Slutsatserna och förslagen man kommer fram till är utmärkta. En politik att ställa upp på alla dar i veckan. Tack!

  Gilla

 5. Framför mitt tack för det migrationspolitiska programmet som jag efterfrågade för en tid sedan där jag ser att ni talat klarspråk och inte ägnat er åt floskler. Detta kommer att ge inträde i Riksdagen under förutsättning att ni kommer ut med programmet! Återigen, tack!

  Gillad av 1 person

 6. Jag blev något betänksam vad gäller partiet efter den förra versionen av detta program och den efterföljande diskussionen. Främst på grund av den något inhumana tonen i den

  Denna version andas en god och humanistisk grundsyn på problematiken men även en fast och tydlig hållning. Kan bara gratulera till ett bra jobb! Detta kan jag också, i huvudsak, stå för och föra ut.

  Ett par funderingar/kommentarer har jag förstås.
  1. Under ”Europeiskt system”, sid 5 tredje stycket står det
  ”…skydd från förföljelse och akut fara sker i närmaste säkra område i eget land eller på egen kontinent…”. Det förutsätter väl att något sådan område finns.
  Första punktsatsen på sidan 6 uttrycker det bättre enligt min uppfattning.

  2. Näst sista punktsatsen under ”Internationellt”, sid 6 säger:
  ”Fördelning av flyktingar inom EU ska ske på frivillig basis, utefter varje lands förutsättningar och suveräna bedömning. Solidarisk finansiering ska gälla för akut mottagande i gränsområden vid massflykt.”
  Är det inte så att fördelningen av flyktingar görs efter överenskommelse mellan EU:s medlemsländer? Det måste väl vart medlemsland ställa upp på.

  3. I andra punktsatsen under ”Sverige”, sid 6 anges att vi skall välja ut kvotflyktingar med ”krav på förmåga till anpassning till svensk kultur, samhälle och arbetsliv”. Hur avgörs det på förhand? Är det rimligt att ställa ett sådant krav på kvotflyktingar?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s