Under Medborgerlig Samlings årsstämma i Göteborg bifölls en motion om att verka för en ändring av bostadsrättslagen.

I sin ovilja att både se och lösa problemen i bostadsbristens spår har kommuner, med Malmö i främsta ledet, tagit till nödlösningar, där ett exempel är köp av bostadsrätter. Kommunernas köp av bostadsrätter är negativt av flera skäl. Dels skapas inte fler bostäder, och dels skadas förtroendet för det offentliga i stort. Dessutom är det negativt för den enskilda individen. Medborgerlig Samling är emot detta och vill att lagen som gör det omöjligt för föreningar att säga nej till detta ska ändras.

I en bostadsrättsförening äger medlemmarna en eller flera fastigheter gemensamt. Beslut som rör föreningen tas i demokratisk ordning, vilket betyder att de boende kan påverka både det ekonomiska och det praktiska arbetet på ett sätt som passar medlemmarna. En bidragande orsak till varför det är både ekonomiskt fördelaktigt och förknippat med hög trivselfaktor att bo i en bostadsrätt handlar till stor del om principen att vilja och att få förvalta sin egendom. Man tar hand om sin egendom och man hjälps åt att hålla kostnader nere. Undantagen i bostadsrättslagen omkullkastar vitala delar av den princip som en bostadsrättsförening bygger på, nämligen rätten att få besluta om sin egendom, samt viljan att förvalta den.

Att tvinga föreningar att låta juridiska personer, som inte har samma intressen i den gemensamma egendomen, bli medlemmar är förkastligt. En kommun kan inte, ska inte och vill inte bidra i föreningsarbete på samma sätt som de boende.

Att kommunen dessutom kan gå emot föreningars krav på andrahandsuthyrningar gör det hela än värre. En hyresgäst som har fått sitt boende har inte samma incitament att sköta om det. Till yttermera visso kan inte föreningen ställa några krav på hyresgästen med avseende på gemensam skötsel eller försäkringar. Det har visat sig kunna få ödesdigra ekonomiska konsekvenser om olyckan är framme, i synnerhet då även kommunen frånsäger sig sitt ansvar. Medborgerlig Samling värnar om äganderätten och individens rätt till sin egendom.

Även i ett större perspektiv skapar undantagen i bostadsrättslagen problem. Bostadsmarknaden påverkas av att kommuner köper bostadsrätter i budgivningar som de vinner över sina egna skattebetalare med deras pengar. Skattemedel ska användas för att bekosta det offentliga och inte för att konkurrera med. Var fjärde skattekrona är inte ens betald av Malmöbor trots att bostadsbristen är ett faktum även i andra skånska kommuner. För att inte tala om Stockholm och Göteborg. Enligt flera mäklare kommer även andra bostäder att påverkas eftersom priserna går upp när utbudet minskar.

Malmö kommun har nu lyckligtvis valt att backa från denna mycket kortsiktiga strategi. Detta efter stora protester när det visat sig att priserna ökat med upp till 19%. Att tränga ut personer som bidrar till det offentliga till förmån för kommunförsörjda kan bara gå åt ett håll. Det hindrar dock inte andra kommuner att gå samma väg.

Att det även kan vara en extra dålig affär för skattebetalarna har visat sig när det kommit fram att Malmö kommun inte avtalat bort besittningsrätten. Detta innebär att deras hyresgäster kan bo kvar livet ut i en bostadsrätt andra bara kan drömma om att ha råd med, bekostat av skattepengar. Detta är skevt.

Undantagen i bostadsrättslagen kan dessutom strida mot den grundlagsskyddade föreningsfriheten, vilket bör prövas.

Medborgerlig Samling, ett liberalkonservativt parti med siktet inställt på riksdagen 2018, tar alltså ställning mot att kommuner köper bostadsrätter för skattepengar och vill dessutom verka för en ändring av den lag som gör detta möjligt.

Jacob Lerenius,

Medlem i Medborgerlig Samling

 

Anna Jung,

Ordförande Medborgerlig Samling Skåne

 

Edward Nordén,

Vice ordförande Medborgerlig Samling Skåne

 

 

 

3 reaktioner till “Gör om bostadsrättslagen

 1. Håller med om kritiken avseende att kommuner går in och köper bostadsrätter. Vad gäller författarnas förklaring till varför det enligt författarna är ekonomiskt fördelaktig att bo i en bostsdsröttsförening visar tyvärr att författarna inte är på något sätt är insatta i ämnet. Tvärtom kan denna typ av okunnighet om vad den verkliga kostnaden är skada de som bor i en bostadsrättsförening. Författarna och MED bidrar till det tyckande som präglar debatten avseende avseende BRF

  Bert-Olov Bergstrand BRF2017!

  Gilla

   1. Ni visste om att det fanns en djup kompetens i området som ni inte kontrollerade med innan ni publicerade.
    Ämnet innehåller sådana komplexiteter och Moment22 situationer att det inte bara ör att utveckla ämnet på några meningar.

    Som sagt ni/MED har publicerat och jag återkommer med en reaktion senare idag !

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s