Runt om i Sverige bubblar ett missnöje som grundar sig i hur de politiska partierna på det nationella planet har hanterat sitt uppdrag de senaste åren. Det är allvarligt och kan i förlängningen hota demokratin som styrelseskick, om det inte kanaliseras på rätt sätt.

Medborgarna ger de folkvalda mandat att förvalta och utveckla landet på ett ansvarsfullt sätt. Istället för att göra det har de styrande blundat för stora och strukturella problem, t.ex. sådant som rör säkerhet och trygghet, som är grundläggande uppgifter för staten.

I Sverige idag läggs brottsutredningar ner på löpande band. Utredningskapaciteten slukas av alla skjutningar och mord. Platser finns där kvinnor inte vågar vistas ensamma ute på grund av rädsla för trakasserier och våld. På landsbygden härjar inbrottsligor fritt för att poliserna är för få och för långt borta. Att drabbade människor slutar anmäla brott för att slippa förnedringen att brotten blir avskrivna direkt är olyckligt men inte konstigt.

När media nu rapporterat mer om problemen har intresse plötsligt uppstått hos de politiska partierna för dessa frågor. De har då försökt att bjuda över varandra i halvdesperata utspel om antal nya poliser och straffskärpningar. Inga vill missa chansen att se handlingskraftiga ut och blidka opinionen.

Men – var höll politikerna hus när utvecklingen pågick som har lett fram till dagens allvarliga situation?

Tillvaron i riksdagshuset må vara bekväm, men att politikerna slutar ta in vad som händer i verkligheten utanför kan aldrig vara acceptabelt. Att kunna se vad som pågår, agera i tid och anslå rätt resurser är kärnan i uppdraget. Här har våra nuvarande riksdagspartier misslyckats grovt, trots att de har omfattande tillgång till utredare, myndighetsstöd och statistik.

Inte nog med det. De personer – både privatpersoner och partiaktiva – som faktiskt har reagerat i tid och ifrågasatt vad som pågår har tryckts ner och ansetts ”svartmåla” Sverige eller olika områden. Personerna har givits nedsättande epitet och deras intentioner har ifrågasatts, som om en bra värld byggdes med vackra ord istället för genomtänkt politik och hårt arbete i rätt riktning.

Den absoluta majoriteten av Sveriges medborgare är inga extremister. De önskar bara ett tryggt samhälle och en statsapparat som fungerar, även på sikt.

Att först smutskasta människor och vifta bort deras oro och förändringsförslag för att sedan göra helomvändningar och anamma dessa problembeskrivningar och förslag är inte trovärdigt. Kappvändandet är motbjudande och förödande för tilliten.

Samhällsmedborgarnas frustration och missnöje över detta utgör en risk. Partier med en extrem agenda kan börja vinna mark, alternativ som anser att lösningen är att ändra vårt styrelseskick bort från demokrati – det är ju bara att hänvisa till nuläget och visa hur illa det kan gå.

Vi är oroade över denna utveckling. Demokratin behöver försvaras genom att användas. Sittande politiker måste avkrävas ansvar, det vill säga röstas bort, i valet 2018. Svensk politik behöver förnyas med ärliga, rakryggade och ansvarsfulla partier och förtroendevalda som tar sitt uppdrag på allvar: att tjäna medborgarna och ta hand om landet på ett bra sätt.

Josefin Utas

Ledamot Riksstyrelsen Medborgerlig Samling

 

Edward Nordén

Vice ordförande Medborgerlig Samling Skåne

 

 

Titelbild: Sveriges riksdag av Arild Vågen (Eget arbete) (CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)), via Wikimedia Commons

30 reaktioner till “Kappvändande makthavare måste avkrävas ansvar

 1. Hej Josefin och Edward,

  Ni har så rätt i att vi kommer att få se partier/ideologier som förespråkar icke demokratiska statsskick. Dessa kommer att växa oavsett om MED skulle står utanför riksdagen eller om ni skulle få 30% i riksdagsvalet.

  Ert politiska parti har inte heller förstått problemen. Dagens Sverige har gått så långt i fel riktning att SDs politik inte heller har lösningen.

  Medan alla ni politiker försöker lösa situationen med den svenska mångkulturen/mångfalden så kommer de etniska och religösa grupperna att fortsätta att strida för sina grupper. Detta gäller alla typer av grupper, samhällsklasser och minoriteter. Dessa kamper kommer ingen i världen att kunna lösa.

  Det är just denna insikt som västvärlden vägrar begripa inkl. MED.

  När ett samhälle inte längre är homogent kommer heller inte samhället vilja åt samma håll och när det blir för många starka grupper brister samhällssystemet. Där är Sverige nu!

  Vi har en planet som är skapt för att olika ska bo på olika platser. Det ni gör just nu är att med våld banka ner pusselbitar som inta passar med varandra och inte vill passa med varandra och att tro att vi på sikt ska bli en och samma folkgrupp, med samma kultur, värderingar, traditioner och kynne är inte naivt utan korkat och det är ännu mer korkat att tro att vi alla ska anpassa oss till varandra…. inte ens ett parti kan acceptera oliktänkande inom partiet så hur faan tror ni att röran ni ser i vårt land idag ska kunna kompromissa?

  Ingen vill förstå detta så ingen kommer heller att åtgärda problemen. Därför kommer ideologierna som vill ta bort demokratin att växa!

  Orsaken är framför era ögon, men tyvärr så tror folk att man är vad man vill vara och inte den man är!

  Gillad av 2 personer

  1. Det ni gör just nu är att med våld banka ner pusselbitar som inta passar med varandra och inte vill passa med varandra och att tro att vi på sikt ska bli en och samma folkgrupp, med samma kultur, värderingar, traditioner och kynne är inte naivt utan korkat och det är ännu mer korkat att tro att vi alla ska anpassa oss till varandra….

   Kan du beskriva mer konkret vilka delar av MEDs politik du syftar på?

   Rent allmänt kan väl sägas att det finns några principer som är, och närmast måste vara, heliga för en frihetlig demokrati, och att offra dem innebär närmast att man försätter systemet, eller delar av det, i undantagstillstånd. Det finns onekligen situationer då detta kan ske – olika former av krigshandlingar och terrordåd är exempel. Den stora frågan när man börjar offra sina grundprinciper är förstås hur man skall lyckas ta sig tillbaka igen, utan att bli just det man försökte försvara sig emot.

   Upprustningen av demokratin är en central fråga för MED, liksom att bygga politiken på evidensbaserad grund. Så om du har goda argument mot delar av vår politik vill vi gärna höra dem.

   Gillad av 1 person

   1. Problemet är att ni inte förstår att oavsett om ni stänger gränserna helt så har Sverige redan byggt upp allt för många och stora grupper i vårt land som aldrig kommer att gå åt samma håll. Hur löser ni den problematiken?

    Du säger att vi inte kan röra våra grundläggande principer? Vilka principer syftar du på? Och vad blir resultatet om vi inte ruckar på dessa principer?

    Hur ska barnkonventionen kunna rädda vårt land med tanke på migranter och gatubarn? Hur ska DO kunna rädda vårt land när grupperna bara blir starkare och starkare och ondare och ondare? Hur ska NATO kunna rädda vårt land, så att vi i fortsättningen kan vara ett fritt homogent land?

    När våra grundprinciper skadar vår nation och folk är det dags att vakna, eller? Är grundprinciperna och olika internationella konventioner viktigare än vår nation och folk så har vi en röta i systemet som måste bort.

    Gillad av 1 person

   2. Du säger att vi inte kan röra våra grundläggande principer? Vilka principer syftar du på? Och vad blir resultatet om vi inte ruckar på dessa principer?

    Nej, det sade jag inte. Jag sade att om man ruckar på dem försätter man närmast systemet i undantagstillstånd. Jag nämnde också några situationer där det kan vara befogat. Några av de principer vi behöver värna är förstås yttrandefriheten, åsiktsfriheten och rättssäkerheten. I den senare ingår att vi inte dömer människor utifrån grupptillhörighet och utan starka bevis.

    Det finns åtminstone en tågordning: först behöver vi rusta upp försvaret för de friheter och rättigheter vi anser givna, och tillämpa de lagar vi faktiskt har. Vi behöver också öka människors möjlighet att faktiskt utöva den frihet vi påstår oss vara för. Det arbetet kommer vara svårt och kostsamt, och kommer behöva ske gradvis med kontinuerliga avstämningar och noggrann förankring.

    Det är inte uteslutet att denna process i sig kommer att göra vissa konfliktytor mer tydliga, och möjligen leda till konfrontationer som kräver (tillfälliga och begränsade) extraordinära åtgärder. Men i så fall har vi åtminstone förtydligat vad det är vi försvarar, och exakt vilka vi försvarar det emot.

    Men jag är oklar över vad det är du vill föreslå. Vill du redan nu ge upp tanken på att försvara demokrati och rättssäkerhet? Vad är det i så fall du vill se hända?

    Gilla

   3. Hur kan svenska folket få mer demokrati och närmare demokrati om vi går med i NATO?

    NATO-medlemskap syftar inte till att förbättra vår nationella demokrati, utan till att försvara vårt samhälle mot yttre hot.

    Gilla

   4. Jag håller med om att ett försvar är oerhört viktigt. Men med ert försvar menar jag försvar som försvarar vår nation och folk inte specifika floskler. Och vad är ett försvar om man tillåter värnpliktiga och befäl ha fler medborgarskap än svenskt?

    Jag läser din ståndpunkt om att inte döma människor efter grupptillhörighet. Detta är väl ett av problem varför Sverige nu ser ut som det gör. Om man ska utgå ifrån att aldrig generalisera bara för att vi har en påhittad värdegrund så måste lagar stiftas så att tex islam inte syns eller påverkar vårt land. Så vad ni än gör så kommer ni att gå emot en massa värderingar och principer. Jag anser att det är feghet å att gömma sig bakom lagboken.

    Med den svenska ”nya värdegrunden” och dess påklistrade värderingar så är ett NATO medlemskap att döda vår nation för all framtid.

    Gilla

   5. Om man ska utgå ifrån att aldrig generalisera bara för att vi har en påhittad värdegrund så måste lagar stiftas så att tex islam inte syns eller påverkar vårt land.

    Hur skulle en sådan lag se ut? Och vad menar du med ”inte syns”? Vi har redan flera begränsningar inskrivna i Regeringsformen som står i konflikt med t.ex. viss muslimsk lagstiftning i andra länder. Å andra sidan har många muslimer flytt hit delvis för att komma undan sådana saker. Dessutom förbjuder RF att människor ”tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende” (2 §). Att straffa människor för att de lämnar en religion, eller inte tror på gud, är grundlagsvidrigt. Men så är även att förbjuda en specifik tro, eller att förbjuda offentliga presentationer av ens tro som är i linje med svensk yttrandefrihet.

    Själva essensen av ett frihetligt samhälle är ju att man behöver kunna acceptera att människor är olika!

    Däremot kan vi mycket tydligare markera att religionsfriheten inte ger rätten att inkräkta på andras grundlagsskyddade rättigheter. Religiös övertygelse kan inte rättfärdiga ”diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person” (även detta 2§).

    MED anser iofs att grundlagens ställning i svensk lagstiftning behöver stärkas, men våra lagar är ingalunda tandlösa när det gäller att begränsa olika gruppers övergrepp på andras frihet – även om tillämpningen av lagarna ofta kan tyckas vara det. Vissa påfund, som t.ex. hetslagstiftningen, undergräver principen om likhet inför lagen och behöver enligt min mening avskaffas. MED markerar tydligt i sitt idéprogram mot alla former av identitetspolitik, men det torde rimligen även inkludera isolationistisk etnisk nationalism samt fördömande av människor enbart baserat på deras tro.

    Om det växer fram en fåra av islam som är tydligt anpassad till, och försvarar våra frihetliga principer, skulle du förbjuda den också?

    Jag vill fortfarande se dig bli mer konkret. Vad, t.ex., i vårt idéprogram är det du ogillar? Vi beskriver där vilket slags samhälle vi vill ha. Är du kanske med på visionen men tycker att betydligt hårdare tag behövs för att nå dit? Eller har du en helt annan vision?

    Gillad av 1 person

  2. PYJ, vad är detta för en orättvis kommentar? För mig är det uppenbart att det är en stor skillnad mellan MED och samtliga riksdagspartier, till fördel för MED!

   Det förefaller också oklart om du har någon egen och bättre lösning på landets problem?

   Gillad av 1 person

 2. Tack för det, ni har SAA rätt. Det känns frustrerande att behöva rösta på någon eller ett parti som faktiskt or orsak till dagens situation. Det är som att man därmed ger dom nytt förtroende att fortsätta att styra landet. De som tidigare visat så dåligt omdömme och ett sånt förakt för alla som ifrågasatt deras dåraktiga beslut.Det är ju som att be om ny dålig politik samtidigt son man dumförklarar sig själv genom att än en gång rösta på de som tidigare svikit och än en gång bli lurad av deras fagra löften. Nej det går inte. Hejja Med

  Gilla

 3. Som vanligt, bra formulerade åsikter man kan hålla med om.

  Det jag dock skulle vilja läsa mer om är er media-strategi, samt förstås resultatet av den.

  Än så länge har jag inte sett en enda notis om er i gammelmedia eller annorstädes. Då avser jag inte en liten artikel i ”Knäckebröhultavisen”, utan main-stream media.

  Man kan tycka vad man vill om dagstidningar, tv och radio, men det är dessa som definierar det offentliga samtalet. Kan ni inte nå ut till dessa och därmed väcka intresse för en större publik, lär ni vara rökta om ett år, för att nu låna ett bevingat uttryck angående politiska framgångar.

  Gilla

  1. Än så länge har jag inte sett en enda notis om er i gammelmedia eller annorstädes.

   Vi jobbar hårt på det, men kan förstås inte styra vad gammelmedia tycker är ‘relevant’ att rapportera. Dock verkar det ju ofta vara så att det finns någon osynlig ‘relevanströskel’ som måste passeras, varpå även gammelmedia tvingas rapportera vare sig de vill eller inte. 😉

   Gilla

   1. Nu tycker jag förvisso INTE att ni ska bränna upp 100.000kr, som en avdankad politiker gjorde i Almedalen. Men den händelsen gav upphov till skriverier…

    Emellertid, måste ni hitta ett sätt att slå igenom i mediebruset och bli omskrivna och intervjuade. Det räcker tyvärr inte att bara ha bra åsikter och uppträda snällt och trevligt.

    Lyckas ni inte positionera er nu under hösten, så lär ingen bry sig under våren, eftersom då har valrörelsen kommit igång på allvar.

    Gilla

   2. Jens,

    Som du skriver så måste MED hitta sätt att slå igenom i ”gammelmedia”. Det kommer vi att göra.

    Precis som när man startar ett nytt företag behöver man ha en plan för hur man ska ta ”sin” marknad med tillräcklig framgång för att nå sitt primära mål.

    Företaget vill uppnå en viss marknadsandel för sin försäljning och bli hållbart lönsamt.

    MED vill nå tillräckligt många röster för att nå i Riksdagen (2018) som är vår ”marknadsplats. För att kunna genomföra politiken vi står för.

    I båda fallen måste man som ”nykomling” till en början köra flera parallella spår så att man hittar ett ”fäste” där man blir relativt stark.

    MEDs initiala fäste är sociala medier. Twitter och Facebook.

    Utifrån detta arbetar vi enträget vidare med att nå in de stora drakarna och i TV-studion. Enträget och med den politiska profil som MED har antagit – det ”sansade” och mer långsiktigt seriösa borgerliga partiet.

    Detta har vi gjort sedan i höstas samtidigt som vi har byggt en stark intern organisation och ett skarpt politiskt program. Med kampanjorganisationen på plats så inleds det omfattande gräsrotsarbetet nu. I höst.

    MED har en långsiktig politik för Sverige. Vi arbetar metodiskt och långsiktigt framåt även rent praktiskt. Det innebär många små steg framåt, oftast så små att de inte märks utåt. Förrän plötsligt, när droppen får bägaren att rinna över – då märks det.

    I höst lossnar det – häng MED!

    Gilla

 4. Om någon ljusning ska komma att synas vid horisonten, måste nuvarande regering röstas bort. Kvarstår problemet med att Alliansen inte heller är trovärdig, C och L är två opålitliga partier som inte på långt när är värda att få styra i Sverige.
  Så hur skulle en ny allians kunna se ut där MED ingår som en del?

  Gilla

  1. Hej Chili,

   Även om det ”bara” är drygt 13 månader kvar till allmänna valet 2018 så kan vi konstatera – sett tillbaka över de senaste 12 månadernas utveckling – att det lär hända en hel del på den politiska fronten fram till dess.

   Därför blir det lite knepigt att på ett enkelt sätt besvara din fråga om vilka partier MED kan tänkas bilda ny allians, som kan påbörja arbetet MED att vända Sverige på rätt köl igen.

   Givetvis har vi resonerat runt att det ur rent idelogiskt synvinkel vore bäst (eller minst dåligt) att samarbeta med M och KD. Kanske även C och L om dessa väljer att gira åt höger istället för vänster.

   Men, eftersom vår bedömning är att minst två partier, kanske tre partier, ramlar ur Riksdagen 2018 – MP, KD och kanske L – så kommer den politiska kartan behöva ritas om rätt rejält, även när MED kommer in i Riksdagen.

   Detta scenario leder till flera följdfrågor: Kommer ytterligare något nytt parti in? Hur stora blir SD? Var hamnar S respektive M i procenttalen? Ja, ekvationen blir inte helt lätt.

   Bottom line – MED är fullständigt fokuserad på att föra en politik som utifrån ”back to basics” minskar statens omfång, sänker skatter och förstärker de grundläggande samhällsfunktionerna på ett långsiktigt hållbart sätt. De riksdagspartier som inser behovet och värdet i en förändrad samhällsutveckling och är beredda att ta sådant politiskt ansvar, kommer vi att samverka med – oavsett vilken färg eller ideologi dessa partier har. Det kan därmed innebära samverkan – åtminstone tillfälligt – över de politiska blockgränserna.

   Det kan låta luddigt men så är den politiska situationen i landet heller inte särskilt stabil just nu. Kanske kan svaret blir tydligare om 6 månader? Den 10 sept 2018 kan dock ett säkrare svar ges.

   Likväl.

   Det är ju politiken för en bättre, långsiktig samhällsstruktur som är det viktigaste. För både MED och för Sverige.

   Inte politiskt triangulering.

   Gillad av 2 personer

   1. Tack för svar, jag gillar era resonemang generellt. En sak till ni är som parti ”rena”, utan skuldtill dtr kaos som råder i samhället idag.

    Gilla

 5. PYJ! När det gäller NATO kan det tänkas att du har en poäng, även om jag inte är övertygad om att du tänker rätt. I varje fall är detta en viktig fråga som måste tänkas igenom noga!

  Gilla

 6. Hej.

  En frågeställning som förtjänar att tas i beaktande av alla presumtiva politiker tillhörande utmanare om makten och rollen som hegemon är:

  Varför skall svensken lita på er?

  Anser MED att samtliga till Sverige invandrade som begått brott, antingen i och med lögnaktig angivelse av ålder, ursprung eller falska flyktingskäl skall utvisas och ett eventuellt medborgarskap återkallas, eller anser MED att kriminella invandrare skall få stanna i Sverige?

  Ett klart svar, utan om och men och försiktigt hummande om diverse avtal, statslöshet och annat fjoms inger förtroende och ger vägledning om ni är värda förtroende eller ej.

  Politiker som har ”vi vill allt bra och inget dåligt” både i frasering som i essens har vi nog av.

  Klara besked och konkreta ställningstaganden i verkliga sakfrågor, tack.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  Gillad av 2 personer

  1. Rikard,

   Underbart är kort.

   MED vill dra tillbaka uppehållstillstånden för de invandrade som anger falska grunder i asylansökan eller begår grova brott och inte har medborgarskap. Utvisning.

   Har medborgarskap erhållits – på korrekta grunder – gäller ordinarie straffskalor, dvs fängelsestraff, inte utvisning. Terrorism undantaget.

   Inte 140 tecken. Men rätt kort.

   Gillad av 1 person

  2. hej rikard jag är alltid hos hans li egnell på fristad jag måste säga fan va bra du är rikardo nä du detta trodde jag inte om med dom värkar vara för diktatur fy fan för allians block p äcklar mig .du är värkligen intresant att läsa nä nu går jag över till hasse ha det

   Gilla

 7. Bra skrivet. Jag tror att vårt politiska etablissemangs ”race to the bottom” främst har två orsaker.
  1. Identitetspolitiken. Kön, etnicitet, ålder, etc går före kompetens.
  2 Politiseringen av förvaltningen. Höga tjänstemän tillsätts inte längre på meriter utan efter politisk färg.

  Gilla

  1. Tack Bo Hansson för föredömligt tydliga, koncisa och ”opratiga” kommentarer. Tyvärr uppfattar jag många av MEDs skribenters inlägg som just motsatsen till detta: långrandiga, snåriga, akademiska och marinerade i luddig ”liberalkonservativ” ideologi. Skönt med någon som kan framföra ett klargörande perspektiv. För övrigt anser jag också att ni måste synas mer i ”gammelmedia”. Det är ju helt tyst om er. Gemene man och kvinna känner inte till er överhuvudtaget. Det går inte att vara ett smalt, akademiskt, liberalkonservativ parti av lilleputtstorlek som begränsar sin existens på nätet för de redan frälsta och för de nyfiket insatta.

   Gilla

   1. Hej Frede,

    Tack för komplimangen!

    Öppenhet, tydlighet och hederlighet är MEDs viktigaste honnörsord i hur vi ska utöva vår politik. Just biten tydlighet kan vara lit knepig eftersom hur jag tänker och resonerar inte alltid förstås av mottagaren. Särskilt inte en mottagare som jag inte känner till alls.

    MED vill stimulera till engagemang och delaktighet i samhällspolitiken. Samhällspolitiken är en stor del av gemenskapen och berör oss alla, både vardagligen och på lång sikt. Därför uppmuntrar vi alla MEDlemmar (och andra) att såväl diskutera politiska ståndpunkter och skriva debattartiklar. I något ämne man känner särskilt för. Om man vill.

    Alla debattartiklar blir naturligtvis inte lika tydliga men träning ger färdighet. Och det finns utrymme här på MEDbloggen för läsarna att ställa frågor och begära förtydligande. Eller ge synpunkter, som du förtjänstfullt gjorde.

    Avslutningsvis – ja, MED ska synas betydligt mycket mer i media i höst. Det är en väsentlig del av vår plan att nå Riksdagen 2018.

    Välkommen att följa MED!

    Gilla

 8. hej på er jag har en del att säga . jag är så jäkla förbannad och rädd för denna riksdag och regering jag har tänkt att rösta på er och även borglig framtid trotts att jag inte är moderat även på afs före detta sdu jag litar inte på någon men mina krav kommer att vara stenhårda jag lyssnar inte på vad som helst ja nu jävlar kommer det detta är mina krav nu ska ni få visa vad ni går för jag vill starkt betona att jag inte är en rasist .här kommer min högsta önskan återinför 8 procent spärren som det var förr .ta bort alla allians partier även dom rödgrön och alla ungdoms förbund även alla komunala partier avskaffa skolval . ingå alldrig någonsin i allians må det största partiet styra utträd ut ur EU inför alla domstolar och författningar kenstemana befattningar som alliansen och rödgröna avskaffade de som ska hålla koll på statliga myndigheter regeringar riksdagar komuner och inför kolektivet ja jag menar bestraffningen det är den som går i god för att alla myndigheter å dyligt håller koll på varandra .jag har lite andra saker tar det i nästa inlägg jag har presis fått för mig att jag är lite kaffe sugen

  Gilla

 9. nästa ta bort alla punktskatter plocka i bort miljöpartiet även fi det finns inte heller någon plats för sd behandling kommer sedan jag har ett lågiskt tänkande här varför.och även avskaffa all form av vädegrund även det så kostsamma arbetspolitiska programmet som ligger skattebetalarna till last och återställ välfärden som den var en gång oc återställ alla överskott i våra ersättningar som göran persson stal av åss fölket det är sant det är vi som bestämmer inte ni all makt utgår i från folket ja ska vi prata om demokrati så ska vi och höj våra ersättningar sjukersättningen är den som är allra lägst som betalar mest skatt av alla. pensionen sjukpenningen lika så ge alla skolor mer pengar även sjukvården älldrevården ja det är så mycket mer pengarna ska gå till som jag inte kan räkna upp sivilförsvaret flottan flygflotiljen allt går om man vill just det kontrollmyndigheter för näringslivet i övrigt typ arbetsgivaresom avskedar folk hur som hällst kontroll av pris nivåer i vår allmmäna fysiska butiker även nät handeln sedan vill jag ha kvallitets kontroll på både mat och andra handelsvaror även pristoppet sedan den så kallade försäljnings tvånget som går i borgen för privatpersoners rättighet att handla i butiker .jag har en jäkla massa fina saker som vi har haft jag riktigt länktar efter dom.om ni nu står upp för folkrätten och våra mänskliga rättigheter skyldigheter är ju det ända vi har idag avskaffa nuvarande grundlag folk håller på att lämna landet återinför den gammla grundlagen hur svårt är det .vill man vinna valet så får man göra som folket säger nu är vi jävligt trötta på detta förlåt för mina svordomar jag mår inte bra

  Gilla

 10. ett tillägg jag glömde något väldigt viktigt folkhemmet glöm nu inte det vi vill ha till baks det

  Gilla

 11. sedan ska inte alla invandrare leva på försökringskasan och häller inte på socbidrag det är ju våra skattepengar de ska ju gå till oss etniska svenskar invandrarna ska ut ur våra ersättningar då blir det mer pengar och bättre ersättningar för oss mångkulturen vill jag avskaffa vi vill tillbaks till våran svenska kultur och framför allt vill vi vara neutrala som vi var en gång nej tack till megrant berikning av sverige och stäng alla onödiga migrationsvärk .

  Gilla

 12. om ni ingår allians så kommer jag inte att rösta på er jag vill inte ha någon diktatur men det verkar som att ni i med tänker behålla diktaturen allians är lika med diktatur och ni säger att ni vill ha demokrati hur hänger detta ihop hoppas att ni inte kommer in ni är ju människo vidriga tur att jag såg det jag hopas fler ser det .

  Gilla

Lämna ett svar till vart tog sverige i vägen Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s