Skyddsmyndighet pallar inte trycket

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har beslutat att inte fortsätta den påbörjade studien om det Muslimska Brödraskapet i Sverige. Det verkar inte bättre än att detta beror på påtryckningar i organiserad form. Myndigheten som skall hjälpa Sverige att motstå påtryckningar klarade alltså inte trycket. Det låter som en klassisk nutidssvensk historia där mellanmjölksnaivitet möter Kafka-artade situationer med ett resultat därefter.

Rapporten som beställdes av MSB resulterade i en förstudie, utförd av den välrenommerade terrorforskaren Magnus Norell, docenten Aje Carlbom och den f.d. medlemmen i det Muslimska Brödraskapet, Pierre Durrani. I studien, med en tre sidor lång litteraturförteckning, kan man notera det som flertalet som följt ämnet känner till: världens största islamistiska organisation är sedan många år etablerad och verksam i Sverige. Man har förgreningar som ger politisk access, kontaktnät och skattefinansiering. Detta är något som också uppmärksammats i europeisk och internationell litteratur sedan många år. Förstudien betecknas som ”ett första försök att formulera en sammanhållen kunskapsöversikt av rörelsens europeiska och svenska aktivister.”

Efter påtryckningar, uppenbarligen även från de granskade organisationerna, blir det alltså ingen vidare studie som Sveriges medborgare kan få ta del av. Medborgarna har via skattsedeln hjälpt till att finansiera organisationerna som granskats och har all rätt i världen att få reda på hur deras påverkan på samhället ser ur. Det är en skandal i sig, trots det tragikomiska i att en myndighet inte klarar pressen från det man utreder som en eventuell, eller partiell, samhällsfara.

Sverige har uppenbara integrationsproblem som tillåtits eskalera med många utanförskapsområden där polisen har svårigheter att utföra sitt uppdrag, och tusentals extrema islamister på svensk mark enligt Säpo. Sverige nämns i nästan samtliga jihadistmiljöer i hela världen och har i åratal inte klarat av att vare sig hantera terroristlagstiftningen eller ens att sluta använda skattebetalarnas pengar för att finansiera dessa miljöer.

Samma partier som nu tar till brösttoner kring hur man skall bekämpa terrorismen gick för inte så länge sedan på organisationernas evenemang för att söka väljare och har inte lyckats agera mot terrorism och jihadism fram tills nyligen. En remarkabel demokratisk kompassförvirring, opportunism och rädsla ursäktar inte vad som helst. Konsekvenserna är reella och normalt ansvarsutkrävande är en rimlig följd.

De politiska islamisterna är inte nödvändigtvis vare sig militanta eller sympatiserande med jihadisterna. Den gemensamma nämnaren stannar för många vid att vilja öka islams inflytande i samhället. Men en islamist som vill införa sharialagar i Sverige är inte en demokrat även om man inte ämnar genomföra detta med våld. Att vara en demokratisk muslim är inte något sällsynt i Sverige. Men demokratiska islamister är en motsägelse i sig, ett resultat av en begreppsförvirring. Det Muslimska Brödraskapet, och dess sfär, är politiska islamister och inte demokrater.

När en myndighet med ansvar för att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser inte klarar en påverkansoperation för att ta fram information kring Muslimska brödraskapet får någon slags gräns anses vara passerad. Om inte en myndighet klarar trycket ställs frågan om vilka andra som ska klara det?

Det är av största vikt att MSB fortsätter med den studie vi medborgare förutsätter att vi ska få, för att kartlägga hur det Muslimska Brödraskapet ser ut i Sverige, huruvida de utgör ett hot och hur det i så fall bör hanteras. Det är en väldigt oroande tanke om en svensk myndighet inte vågar gå vidare med en sådan studie på grund av påtryckningar från de som granskats.

Medborgerlig Samling anser det vara en fullständig självklarhet att Sveriges befolkning och väljare ska få klarhet i, och tillgång till, hur hotbilder och lägesbilder ser ut och hur odemokratiska organisationer verkar i Sverige, alldeles oaktat vilken inriktning dessa organisationer har. Vi ser vidare MSB:s agerande som ett bevis på att svenska terrorforskares uppmaningar och forskningsresultat inte hörsammas. Både medvetet och omedvetet, på grund av naivitet och ren okunskap.

Vi utgår från att ledningen för MSB framöver inte låter sig påverkas. I en tid som denna är det viktigare än någonsin att inte ge ett sådant intryck. Det finns nämligen inte en enda antidemokratisk rörelse i Sverige som inte hör det budskapet. Vi går sannolikt mot den smutsigaste valrörelsen i modern tid, där vi tyvärr kan förvänta oss påverkansoperationer av annan makt. Den operativa delen av MSB har gjort ett ypperligt arbete, men när man uppifrån stoppar deras arbete önskar vi av MSB:s generaldirektör Nils Svartz en förklaring till varför.

Edward Nordén

Vice ordförande Medborgerlig Samling Skåne

 

Mons Krabbe

Integrationspolitisk talesperson Medborgerlig Samling

 

5 reaktioner till “Skyddsmyndighet pallar inte trycket

 1. [Denna kommentar hamnade i skräppostmappen. Vi ber om ursäkt för att vi inte upptäckte den tidigare]

  Fick detta till svar då jag mailade Anneli Bergholm Söder tidigare idag:

  ”Tyvärr blev vissa skrivningar i artikeln i Fokus, om att MSB inte kommer att fortsätta studien om Muslimska brödraskapet lite missvisande. Utifrån de reaktioner som vi fått verkar somliga, precis som du, uppfatta att MSB lägger ner arbetet om islamistisk informationspåverkan och vårt arbete med att öka kunskapen inom området. Det arbetet fortsätter i allra högsta grad! Syftet med förstudien om Muslimska brödraskapet var att se om det fanns behov av ytterligare studier och forskning inom området, vilket det gör. Det var aldrig frågan om att just den här förstudien skulle fortsätta. En av de lärdomar vi dragit var att tiden för studien var snävt tilltagen och har vi haft funderingar på att kvalitetssäkra vissa brister i metod, såsom källhänvisningar etc. Vid närmare eftertanke har vi kommit fram till att vi ändå har fått tillräckligt underlag för fortsatt arbete och tycker därför att en kvalitetssäkring i dagsläget inte är nödvändig eftersom syftet med studien redan är uppfyllt, dvs. att se om det fanns behov av ytterligare studier. Vi kommer därför att , i en ytterligare studie, att fortsätta kartläggningen av kopplingar mellan organisationer som sprider radikala islamistiska budskap i Sverige, där Muslimska brödraskapet är en viktig aktör. Utöver det kommer vi också att gå ut med en forskningsutlysning om islamistisk informationspåverkan.”

  Allt hopp kanske inte är förlorat. Men det är ett väldigt märkligt agerande av myndigheten hur som helst.

  Gilla

 2. Kan det vara så att regeringen utövat påtryckningar på MSB av den enkla anledningen att dåvarande Broderskapsrörelsen, numera socialdemokrater för tro och solidaritet med permanent plats i Socialdemokraternas partistyrelse, har tecknat avtal med Muslimska brödraskapet om att hjälpa brödraskapet till politisk makt såväl rikstäckande som lokalt.

  Gilla

  1. Ja, nästan alldeles säkert är det så! Det finns en klar konspiration mot det Svenska folket från 7-klövern. Alla kan se hur man omhuldar Islam och dess olika organisationer. Till och med de som är brottslingar favoriseras av rättsväsendet!

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s