Wallströms utrikespolitiska deklaration är utan verklighetsanknytning

Margot Wallström beskrev sina prioriteringar inom utrikespolitiken i onsdags. Jag vill här kommentera på några policyinriktningar som verkligen påvisar en bristande verklighetsanknytning. Hennes kommentar till Israel-Palestina-konflikten har jag redan berört i ett tidigare inlägg. Nu vill jag ta upp flyktingfrågan och biståndet, relationen till EU och dess expansion och säkerhetspolitiken.

Helt klart är att Socialdemokraterna inte har förstått problematiken bakom flyktingkrisen. Man vägrar att inse att asylsystemet inte är anpassat till dagens situation. Upprätthållandet av asylrätten leder till att Europa blir en veritabel magnet för världens fattiga och frustrerade. Asylrätten är själva motorn i den illegala migrationen. Istället för att komma till probleminsikt, vilket länder som Österrike och Malta hitintills har, så fortsätter Sveriges vänsterregering att prata om omfördelningskvoter som om man inte har förstått hur opinionen inom EU har svängt. Bara en mindre del av dem som skulle ha omfördelas, har faktiskt omfördelats och detta på grund av lokalt tryck mot politikerna. Istället för att inse att Tyskland och Sverige förde en policy under 2015 som ingen annan ville ta del av och  sedan bidraga till att lösa det defekta systemet så vill regeringen istället bara fortsätta tvångsmata gåsen. Vi har redan fått se en kraftig reaktion i form av Brexit. Är det inte dags att omvärdera, eller ska vi låta EU raseras helt över denna fråga?

Det klingar falskt när Wallström bedyrar ett ökat stöd till UNHCR när Sverige bedriver en flyktingpolitik som på ett mycket oekonomiskt sätt under 2015 konsumerade resurser som ensamt hade kunnat finansiera UNHCR hela kostnad för världens flyktingar, dubbelt upp. Om vi ska få råd att spela en större roll när det gäller att hjälpa världens utsatta, så måste vi också agera mer ekonomiskt ansvarsfullt med skattekronorna. Vi ska använda dem där vi får största möjliga värde för dem, vilket är i närområdet, i enlighet med vad salig Hans Rosling försökte förmedla till dem som inte redan hade förstått.

Wallström belyser problemen med utvecklingen i Turkiet, men likväl viker hon inte från målsättningen att landet ska med i EU. Istället för att omvärdera relationen till denna framväxande autokrati, så betecknas EU:s relation till Turkiet som varandes av ”strategisk betydelse”. Flyktingavtalet spelar in här, men det förklarar inte hela bilden. Här finns en djupt rotad naiv bild av Turkiet i grunden. Istället för att inse att Turkiet är mer beroende av EU än vise versa, och i enlighet med denna insikt se till att Turkiet spelar rent när det gäller flyktingfrågan, så bidrager Wallström till att EU låter sig utpressas av Erdogan. Planerna för EU:s utvidgning till att inkludera Turkiet borde läggas helt på is, tills dess att demokratin är helt och fullt befäst i landet. Samtidigt bör Turkiet få behålla frihandel med EU-zonen så länge man sköter sitt eget gränsskydd. De flyktingar som Turkiet har tagit emot ska vi hjälpa dem med och det är därför som det är så viktigt att UNHCR inte underfinansieras på grund av en moraliskt missriktad migrationspolitik i länder som vårt eget.

Wallström betonar hur centralt EU är för Sveriges säkerhetspolitiska planering men samtidigt att vi ska vara alliansfria. Hon slår fast att Sverige avser stödja andra EU-länder om dessa blir angripna, på samma sätt som vi förväntar oss samma skydd om vi skulle bli den part som blir utsatt för ett väpnat angrepp. Samtidigt vill regeringen fortsätta att fördjupa vårt samarbete med Finland och våra grannländer via organisationer som NATO och OSSE. Det kan idag absolut vara en vettig idé att planera för en framtid med ett svagare Nato, i ljuset av den osäkerhet som idag råder runt organisationen, även om man som vi i MED förespråkar Natomedlemskap. Problemet med regeringens betoning på Sveriges alliansfrihet är att den är ihålig så länge som vår försvarsförmåga är så pass urholkad som den är idag. Wallström pratar om en trovärdig försvarsförmåga, samtidigt som regeringen inte är beredd att skjuta till de ekonomiska resurser som krävs för att kunna upprätthålla denna försvarsförmåga. Utan en försvarsförmåga finns ingen möjlighet till en stark utrikespolitik! Vi kan idag troligen inte ens gå med i NATO utan att rusta upp avsevärt. USA har nyligen återupprepat president Trumps besked om att det inte längre finns plats för fripassagerare inom NATO.

I summering så kan man säga att regeringen fortsätter som om ingenting har hänt inom dessa viktiga frågor. Man fortsätter som om på moln, i hopp om att ingen ska se att den politik som man  bygger är som luftslott. Fina bilder utan substans. En migrationspolicy för EU som ignorerar opinionens omsvängning i Europa, en svag policy gentemot Turkiet som kommer leda till att EU blir fortsättningsvis utnyttjat och utmanövrerat och en säkerhetspolitisk väg som inte är realistisk så länge man inte vill göra vad som krävs för att återställa vår försvarsförmåga!

Man kan konstatera att Sverige aldrig tidigare har varit i ett så skriande behov av ett regeringsskifte!

mons-3x4

Mons Krabbe

Utrikespolitisk talesperson för Medborgerlig Samling

 

 

 

_________________________________________________________

Texten har tidigare publicerats på Mons Krabbes blogg.

4 reaktioner till “Wallströms utrikespolitiska deklaration är utan verklighetsanknytning

 1. Mycket att hålla med om där.

  Ser gärna EU raseras!

  Svenska politiker behöver å det snaraste förstå att den politiska mittpunkten i ett genomsnittligt EU-land – vad beträffar invandring – ligger omkring SD. Det är Sverige som är extremt.

  Gilla

 2. Det är inte så att regeringen inte inser verkligheten och riskerna med flyktingkrisen först och främst i Sverige och sedan i Europa! Regeringen förstår fuller väl. Regeringen har till sitt förfogande all expertis som finns på området! Och det är inte heller så att politikerna är dumma i huvudet, i varje fall inte mer än medelsvensson och inte rent generellt! Även om man frestas att tro det! Men det är så att all möjlig analys av olika ställningstagande och alla övriga politiska val man ställts inför så har man beslutat att invandrarna skall in i landet och i de allra flesta fall inte skickas ut igen även om de är grova brottslingar alternativt inte har flyktingskäl! Man gör allt för att bevilja PUT eller TUT som skall landa i PUT när en viss tid har gått! Alla Svenska myndigheter agerar också i regeringens riktning trots att alla har var sin Generaldirektör som har egen stor handlingsfrihet! Men konstigt nog så är man oförbehållsamt för en stor och ohämmad invandring! Man hittar på alla möjliga skäl till att stoppa utvisning av kriminella och av sådana som fått avslag. När de sedan gömt sig några år så får dom stanna på grund av anknytning till Sverige! Organisationer och myndigheter ömmar och oroar sig för de som uppehåller sig olagligt i landet och bildar t o m fackföreningar för ”papperslösa” och kämpar därmed för att de ska få ”avtalsenlig lön” när dom jobbar svart! Bara det är ju i sig horribelt! Detta är naturligtvis allmänt känt så tro ingenting annat än att regeringen vill ha det på detta viset!
  Det är naivt att tro nånting annat i stil med att man inte förstår bättre eller att man vill väl och vill följa FNs konventioner! Om man ska hysa sympatier och tro på regeringen så innebär det ju att vi idiotförklarar våra grannländer med flera som numera öppet förfasar sig över Sveriges invandringspolitik!

  Gilla

 3. Kanske Wallström lyckas provocera Trump till att bli så förbannad att hon snart måste bytas ut?
  I verkligheten är det svenska beroendet av USA betydligt större än tvärtom och det alldeles oavsett vad Wallström, eller Löfven,
  anser.Något de allra flesta vet och förstår..

  Gilla

 4. Du skrev mycket om vad Wallstöm vill och att du inte håller med. Men;
  Så vad vill MED?
  Vad tycker ni är det största hotet mot Sverige och svenskarna?
  Vill ni ha värnplikt?
  Ska försvarsanslagen öka till 2% av BNP som är ett ”krav ” för NATO?

  ”Man kan konstatera att Sverige aldrig tidigare har varit i ett så skriande behov av ett regeringsskifte!”

  Regeringsskifte till vadå?
  Vilka skulle ni vilja regera med om ni skulle ta er över 4%?
  C och L är väl uteslutna med tanke på deras flyktingsyn.
  Hur förhåller ni er till SD?
  Vad är skillnaden mellan er och nya nya M, som tävlar med SD att ha en hård invandringspolitik?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s