Dags att uppvärdera polisen

Tvärtemot alla upprop om hur tryggt Sverige är, rapporterade Brå (Brottsförebyggande rådet) nyligen att den upplevda otryggheten har ökat rejält.

2016 svarade hela 31 procent av kvinnorna att de kände sig mycket/ganska otrygga vid utevistelse sent på kvällen. Det är en stor ökning från 2015 då siffran var 25 procent.

För sexualbrotten, såsom våldtäkter och sexuella ofredanden, har nästan en fördubbling skett sedan 2005. Även för organiserad brottslighet såsom narkotikasmuggling och trafficking har antalet anmälningar stigit i höjden.

2016 ser också ut att bli ett dystert år avseende det grova våldet. Graverande är att mycket av den grova brottsligheten numera sker på öppen gata, mitt bland oskyldiga människor.

Den bekymmersamma brottsutvecklingen i Sverige sammanfaller tyvärr med en djup kris inom polisen. Antalet utredningar som överlämnades till åklagare minskade med 10 procent 2016, från redan låga nivåer året innan. Inte ens för den riktigt grova brottsligheten lyckas man uppbåda tillräckliga resurser. Störst problem finns i storstadsregionerna.

En anledning tycks vara att Sverige är ett av de länder i EU med minst antal poliser per capita. Med allt färre poliser som kan rycka ut vid larm, blir den brottsdrabbades polisanmälan snarast en åtgärd för att få rätt till sina försäkringsanspråk.

Till detta ska läggas en omorganisation inom polisen, där en markant centralisering förstärks av en stelbent organisationsstruktur. Tillsammans med en försämrad arbetsmiljö medför detta att fler poliser slutar än man hinner utbilda nya. Därtill sänks nu intagningskraven för blivande aspiranter. Lägre kvalitetskrav leder sällan till bättre kompetens och är en farlig väg att gå.

Medborgerlig Samling är djupt oroad över denna utveckling. Poliskåren utgör grunden för upprätthållandet av ordningen i samhället. Utan fungerande polis, övergår snabbt samhället i kaos och anarki. Då frodas gängbrottsligheten och medborgargarden bildas. Utvecklingen måste därför vändas och allmänhetens förtroende för polisen måste förstärkas.

Medborgerlig Samling anser att följande åtgärder måste vidtas:

 1. Öka antalet poliser så att Sverige på sikt harmoniserar med EU-genomsnittet för antalet poliser per capita
 2. Höj anseendet på yrket genom förbättrad lön och högre antagningskrav
 3. Öka polisens synlighet i samhället genom att införa permanent närområdespolis
 4. Förstärk polisens utredningsenheter så att fler och bättre utredningar kan utföras
 5. Tillse att pågående omorganisation granskas och justeras för att undvika ett fullständigt haveri

Det är uppenbart att kriminalpolitiken behöver stramas upp så att samhället kraftfullare kan markera mot grov och återkommande brottslighet. Tillsammans med fler poliser på gator och torg och fler anställda som kan utreda brott, kan vi vända den negativa utvecklingen. Då måste polisyrket uppvärderas ordentligt så att nuvarande poliser kvarstår och många kompetenta individer söker sig till polisutbildningen. Det är mycket hög tid för handling!

bosse3x4Bo Hansson

Vice ordförande Medborgerlig Samling

kai-ramo-3x4

Kai Rämö

Försvarspolitisk talesperson  Medborgerlig Samling

47 reaktioner till “Dags att uppvärdera polisen

 1. Det låter ju vettigt och om dessa åtgärder vidtogs skulle det säkert förbättra läget något. Men samtidigt är de helt otillräckliga för att hantera situationen i de många MENA enklaverna i landet.

  Nu är detta en jobbigt och svår fråga. Inget västland har lyckats att upprätthålla lag och ordning i sådana områden. Detta trots att man ofta har betydligt fler och bättre utrustade poliser än vad fallet är i Sverige. Den normala lösningen är istället att man i princip ger upp och istället fokuserar på att problemen inte ska läcka ut i övriga samhället.

  Så kan man agera, så länge MENA populationen är liten och koncentrerad till några få områden. Men dessvärre har Sverige redan västvärldens i särklass största MENA population per capita och dessutom växer den helt explosivt.

  Vidare sker det nu en väldigt snabb tvångsberikning av tidigare vita kommuner. Detta innebär att även tidigare lugna områden, som Täby och Lidingö, kommer att drabbas av den typ av problem som sen länge förekommer i t.ex Rinkeby. Det har redan börjat, med bilbränder, stenkastning osv. Givet demografin, kommer det väldigt snabbt att bli mycket värre.

  I princip håller hela landet på att i rekordfart förvandlas till ett enda stort Malmö. De åtgärder som MED nu föreslår kommer därför att vara i stort sett helt meningslösa. Om man vill att Sverige ska fortsätta som ett fungerande västland, krävs det helt andra metoder. Vidare finns det inte mycket tid kvar. Den produktiva medelklassen kommer snart att börja lämna landet om inget drastiskt görs.

  Gillad av 1 person

  1. Sverige måste få ordning på säkerheten & tryggheten i landet. Avsikten med inlägget var att ta fram förslag för att visa hur MED vill att polisen ska fungera fullt ut i framtiden, givet den allmänna problembilden vi ser idag.

   Och denna ordning måste gälla för alla personer i samtliga områden i landet.

   Gillad av 2 personer

   1. @ Bosse Hansson,

    Det ni föreslår är att förstärka dagens polisstyrka. Det är inget fel i det, men rimligen inser ni själva att detta inte kommer att göra någon skillnad i ”utanförskapsområdena”. Svensk polis är helt oförmögen att hantera läget där. Om man vill åtgärda detta, krävs det mycket mer omfattande och genomgripande förändringar.

    Nu är det lättare att stoppa huvudet i sanden och låtsas att vi kan hantera de nya folkgrupperna med samma metoder som fungerade när landet var homogent. Det är i princip det vi har gjort i 30 år. Men vi närmar oss nu väldigt snabbt en punkt där verkligheten kommer att bli skoningslöst uppenbar för hela befolkningen. Våldet och laglösheten sprider sig nu väldigt, väldigt snabbt till de tidigare skyddade medelklassområdena.

    Om man vill att landet ska fortsätta att fungera, måste man erkänna denna otrevliga verklighet samt studera vad som verkligen fungerar i mångkulturella och mångetiska samhällen. Det är inte direkt några hemligheter, även om det inte är vidare trevligt. I princip fodras två saker:

    1. Realistiska möjligheter till verklig segregering.
    2. Stora, militariserade polisstyrkor som upprätthåller denna segregering.

    Så fungerar det i t.ex Brasilien och USA. Nu är ju detta otrevligt och krockar med drömmarna om det harmoniska regnbågssamhället. Men det är verkligheten. Om vi fortsätter att förneka detta, kommer effekten nästan säkert bli omfattande vit flykt ut ur landet. Och det kommer att ske snart, kanske har det redan börjat.

    I detta sammanhang kan det vara värt att nämna den forskning som faktiskt finns angående white flight i Sverige. Enligt nationalekonomen Emma Neumans doktorsavhandling på området gäller:

    ”Infödda svenskar flyttar ifrån områden med många utomeuropeiska invandrare. Detta är en av de starkaste krafterna bakom den växande etniska segregeringen, enligt en studie av flyttmönstren i landets tolv största kommuner under åren 1990–2007.

    – Ja, vi hittade en så kallad tipping point på 3–4 procent. När andelen utomeuropeiska invandrare är så stor i ett bostadsområde så börjar de infödda svenskarna flytta därifrån, säger Emma Neuman, nationalekonomisk forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö.”

    http://fof.se/tidning/2015/7/artikel/segregeringen-okar-i-sverige

    Det finns mycket forskning kring detta i USA och konceptet ”tipping point” är väldigt etablerat. Vill man veta mer kan man googla. Men för Sveriges framtid är det relevanta att observera att ett stort antal tidigare homogent vita kommuner, som Lidingö och Täby, nu kommer att passera rakt igenom denna empiriskt belagda ”tipping point” på några få år. Med all sannolikhet kommer detta att få väldigt dramatiska konsekvenser, för det finns inte lägre några områden inom landet att fly till.

    Gillad av 1 person

  2. I en rättsstat är alla individer rättssubjekt. Det är helt riktigt att Sverige har tagit emot många människor från Mellanöstern och Nordafrika (MENA). Men att hävda att hela gruppen är kriminell är både felaktigt och osakligt.

   Begreppet tvångsberikning är något som jag vänder mig mot kraftfullt. Sverige är ett mångkulturellt samhälle med sekulär lagstiftning och där alla invånare är skyldiga att följa lagen. Det innebär att varje kulturyttring är tillåten, så länge man följer svensk lag. Det innebär också att du är fri från att vara en del av kulturyttringar som du inte gillar.

   Din beskrivning av att det finns inget västland som klarar av att upprätthålla lag och ordning är också felaktig. Ett exempel är Finland, som jag känner till mycket väl. Det finns tvärt emot ryktet relativt många invandrare från MENA-länder. Och finländsk polis klarar av att upprätthålla lag och ordning där utan problem. Finsk polis har faktiskt exceptionellt bra statistisk när det gäller att lösa brott.

   För att stävja kriminalitet så menar vi i MED att ett av de stora problemen är att svensk polis är underdimensionerad för dagens befolkningsmängd och måste utökas kraftfullt. Det är sannolikt att man behöver se över både utbildningssystemet och arbetsmetoderna för polisen, så att man kan arbeta mer i yttre tjänst.

   Land ska med lag styras. Och polisen är vår garant för att lagen gäller över hela ytan.

   Gilla

  3. @Utlandssvensk

   Du har helt rätt i att white flight är ett fenomen som förekommer och dina siffror är korrekta. Dock så är det så att de flesta från MENA länderna är INTE kriminella.

   Med den nivån av stöd och bidrag som finns i dagens socialförsäkringssystem så finns det inte heller incitament att försörja sig med kriminalitet för de flesta människorna.

   Det är mycket sannolikt att med rätt kriminalpolitik, dvs den som vi driver, där avsevärt fler blir lagförda för sin kriminalitet, så minskar attraktiviteten för att blir livsstilskriminell. Framförallt när vi jobbar för att avskaffa mängdrabatterna som man får för sin brottslighet. Utöver det så tittar vi på möjligheterna att låsa in just livsstilskriminella som inte går att rehabilitera till ett hederligt liv på avsevärt längre tider än idag.

   Sen är segregation inte en enkel fråga. Det finns självvald segregation och det finns ekonomisk segregation. Ibland går dessa anledningar hand i hand och ibland så är de separata. Det är klart att människor som lever på socialförsäkringssystemet har avsevärt färre alternativ än de som är ekonomiskt oberoende när det gäller bosättning.

   Men att från en vald eller ekonomisk segregation påstå att man behöver upprätthålla segregationen med militariserad polis verkar mycket märkligt.

   Slutligen måste det vara så att en större och effektivare poliskår som lagför fler kriminella kommer automatiskt att minska attraktiviteten för ett kriminellt yrkesval.

   Gilla

 2. @ Kai Rämö,

  ”Men att hävda att hela gruppen är kriminell är både felaktigt och osakligt.”

  Det har jag inte hävdat. Det jag skrev är att inget västland har lyckats att upprätthålla lag och ordning i MENA enklaver. Detta stämmer helt uppenbart. Att ta upp Finland som ett framgångsexempel är inte seriöst, eftersom få EU länder har haft så låg MENA immigration som Finland.

  Antalet fall av beviljad asyl i Finland de senaste åren var:

  2010 181
  2011 169
  2012 553
  2013 556
  2014 501
  2015 1112

  Totalt fanns det cirka 17 tusen personer som pratar arabiska i Finland 2015. Alla borde inse att det är helt irrelevant att jämföra Sverige med Finland i dessa sammanhang.

  http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_vaesto_en.html#12

  ”Begreppet tvångsberikning är något som jag vänder mig mot kraftfullt. ”

  Du verkar missförstå det begreppet. Vad jag avser är statligt tvång för kommuner att ta emot migranter. Men visst, det används väl på olika sätt.

  ”Det innebär också att du är fri från att vara en del av kulturyttringar som du inte gillar.”

  Detta är, i många fall, inte realistiskt. Om t.ex en skola får ett stort inflöde av nyanlända finns det knappast något val för de befintliga eleverna. Detsamma gäller för boende i ett bostadsområde, om andelen immigranter blir tillräckligt hög.

  Gillad av 1 person

  1. Nu vet jag att du argumenterar ohederligt.

   Kulturberikning är en omskrivning som är vanlig inom högerextrema kretsar när det gäller brottslighet som drabbar svenskar och som utförs av invandrare.

   Det finns ingen politiker som har använt begreppet kulturberikning som beskrivning på anvisningslagen, eller som motivation till att fler kommuner ska öka sitt mottagande av flyktingar.

   Sen visar urvalet av den finska statistiken också att du är ohederlig. Du visar bara antalet som fått asyl, men om man tittar vidare, så finns det uppehållstillstånd av andra orsaker också plus kvotflyktingar. Så dina siffror säger bara delar av sanningen.

   Så här ska det se ut för Finland.

   2010 5.414
   2011 3.490
   2012 3.643
   2013 4.484
   2014 4.644
   2015 4.680

   Så under dessa sex år tog Finland emot 26.355 invandrare. Om man dessutom betänker att huvudsakligen så bosätter sig dessa invandrare i Helsingforstrakten, så inser man att det är ganska många. Har också personligen sett detta när jag har vistats i Helsingfors.

   Du får gärna hänvisa till forskning som bevisar att en majoritet att människorna från MENA länder är kriminella, då kommer jag att ta dig på allvar.

   Som det ser ut nu, så har du inga belägg för detta utöver anekdotisk rasistisk teoribildning kring ”kulturberikning”.

   Fortfarande är det så att i de flesta länder så är det stora flertalet av alla människor laglydiga och hemfaller inte åt anarki. Rättssystemets uppgift är att säkerställa att laglydiga människor ska slippa drabbas av kriminalitet.

   Gilla

 3. @ Kai Rämö,

  ”Dock så är det så att de flesta från MENA länderna är INTE kriminella.”

  Ja, men det beror till stor del på att kvinnorna i de grupperna inte begår brott. Om man tittar på den forskning som finns i Sverige och våra grannländer, är det ganska samstämmigt att cirka 20% av migranterna från MENA på något sätt blir lagförda. För Sveriges del framgår detta av BRÅ rapporten från 2005 och för Norge och Danmark finns det flera undersökningar.

  Nu kan man dock inte rimligen anta att alla som begår brott också åker fast, varför andelen brottslingar säkert är högre än 20%. I fallet Sverige, med synnerligen dåligt fungerande polis, är det rimligt att gissa att andelen är betydligt högre, minst 30%.

  Detta är fortfarande en minoritet, men givet att kvinnorna i MENA grupperna har väldigt låg kriminalitet är det fullt möjligt att en majoritet av männen från vissa MENA länder begår brott.

  ”Men att från en vald eller ekonomisk segregation påstå att man behöver upprätthålla segregationen med militariserad polis verkar mycket märkligt.”

  Det må vara märkligt, men det är även i högsta grad ett observerbart faktum. Att förneka detta leder bara till mer av samma önsketänkande som snabbt förstör Sverige.

  Gillad av 1 person

  1. @utlandssvensk Det handlar om medel och mål.

   Medel: Vi ska ge polisen bästa möjliga förutsättningar att kunna utföra sina uppgifter i samhället.

   Mål: När så är genomfört, blir nästa steg att låta polisen återta våldsmonopolet i samhället på det sätt som de finner bäst. Det vet polisen själv bäst hur de ska göra.

   I utförandet ska vi som politiker inte behöva blanda oss i. Så länge målet nås.

   Gillad av 1 person

  2. snävar man sen dessutom in området ännu mer till att begränsa sig till yngre åldrar blir bilden förmodligen ännu värre. Ensamkommande ”barn” har vad jag förstår ofta missbruksproblematik och lever under socialt betungande förhållande, så det verkar inte alls otroligt att det handlar om över 50% brottslingar där (helt vid sidan av om de är lagligt i landet eller inte).

   Gillad av 1 person

   1. @ Dolf,

    Enligt en norsk undersökning, där man tittade på en femårsperiod (2001-2004), kom man fram till att:

    ”Ursprungsländer med högst procentandel gärningsmän var Marocko (18,1), Iran (19,4), Somalia (21,8) och Irak (23,6 procent).”

    För Sveriges del verkar siffrorna vara något högre:

    ” Brottsförebyggande rådets två utredningar (1996:2 samt 2005:17) om brottsligheten bland personer födda i Sverige och i utlandet har gett liknande, för att inte säga värre, resultat. I den tidigare rapporten hade exempelvis 26,9 procent av invandrarna från Nordafrika varit skäligen misstänkta för brott under mätperioden, och i den senare mättes motsvarande till 24,1 procent.”

    https://www.svd.se/brottslighet-bland-invandrare-borde-oroa-alla-partier

    Som vi vet, lär vi inte få några färska siffror i Sverige, så vi får väl fortsätta att gissa.

    Gillad av 1 person

   2. Jag kan tillägga att jag skrev ett utförligt svar till Kai Rämö angående nivån på invandringen till Finland, jämfört med Sverige och övriga länder. Jag bifogade länkar till UNHCR, som har den mest omfattande internationella statistiken.

    Men det inlägget går inte igenom. Jag hoppas att det beror på länkarna, för det skulle vara väldigt lågt att blockera mig efter att ha kallat mig ohederlig. Vanlig anständighet indikerar att jag bör få bemöta det.

    Gillad av 1 person

  3. Och med det här så bevisar du det som jag ville undvika, nämligen kalla dig rasist. Du har INGA belägg för att majoriteten av männen från MENA-länder är kriminella.

   Dessutom är du feg, då du inte står med ditt eget namn, vilket gör dig föga trovärdig. Du kanske tycker att du har rätt och att du levererar obehagliga sanningar som ingen vill höra och som kan stämpla dig, så har du delvis rätt.

   Nämligen att du levererar inte sanningar och du kommer att stämplas som rasist, eftersom du har en subjektiv åsikt i ämnet. En stämpling som du förtjänar, men kan inte stå för den.

   Jag är mycket medvetna om att den oproportionellt stora invandringen har lett till problem, både för svensk ekonomi och att vissa socioekonomiskt svaga grupper är överrepresenterade när det gäller kriminalitet.

   Men att som du hävda utan bevis att i princip alla MENA-män i Sverige är kriminella är bara just rasistisk, inget annat.

   Min personliga åsikt är att eftersom du inte delar värderingar med oss i MED, så bör du torgföra dina subjektiva åsikter i fora där de är efterfrågade. För här tar du bara upp utrymme och energi från en seriös debatt.

   Vi vill höja antalet poliser rejält, minst 50% och sen får poliskåren med sin kompetens lösa de problem som finns, både när det gäller kriminalitet i allmänhet och även den kriminaliteten som finns i det som kallas för ”no-go zoner”.

   Din lösning är rättsvidrig och tyder på en bristande insikt i mänskliga rättigheter, där alla individer är rättssubjekt. I princip förordar du att statens våldsmonopol ska användas för att separera invånare i landet med våld. Vilket också strider mot de mänskliga rättigheterna.

   Du är icke-demokrat och accepterar inte rättsstatens mekanismer, så frågan är, vad betecknar du dig själv som?

   Anarkist, kommunist, fascist, rasist? Som du ser så innehåller ingen av beteckningarna liberalkonservativ.

   För min del är det helt onödigt att fortsätta debattera med en anonym person som uppenbarligen är icke-demokrat.

   Gilla

   1. @Kai Rämö
    Tala för dig själv. Det finns de av oss i MED som uppskattar Utlandssvensks input. Skärp till dig och sluta att godtyckligt kasta invektiv som ”rasist” och ”feg” omkring dig. Du framställer bara dig själv som intolerant och dogmatisk. Jag hoppas verkligen att MED inte kommer att följa övriga etablerade partier där man utestänger meningsmotståndare från diskussionen för att man är så jäkla ömhudad att man inte tål höra en åsikt som avviker från den egna världsbilden.

    Gillad av 1 person

   2. @ Kai,

    Jag väljer att inte bemöta det där. Om du representerar MED bloggen och ber mig att sluta skriva, så gör jag det.

    @ Dolf,

    Jo, jag har varit inne i debatter med många MED supporters, inklusive dig. En del verkar ligga väldigt långt ifrån Kai. Men MED är ju ett nytt parti, så det kanske bara är naturligt att det finns en stor spännvidd av åsikter i början.

    @ Bosse Hansson,

    Jag ser inlägget och det står ”Din kommentar inväntar granskning”. Detta indikerar att ni behöver godkänna den.

    Gillad av 1 person

 4. Jag håller gärna med om problembeskrivningen och slutsatserna. Sveriges poliskår måste högst avsevärt förstärkas om den ska kunna möta de rimliga krav som medborgarna ställer för sin trygghet. Det finns inga skäl till att Sverige inte skulle ha en poliskår som numerärt motsvarar genomsnittet i EU. Men för att nå dit skulle poliskåren behöva fördubblas, dvs. öka med ca 20 000 poliser. Vägen dit är lång, oändligt lång, även med nuvarande ”satsningar”.
  Följande förslag till åtgärder skulle kunna leda till snabbare och bättre resultat.
  Man bör skapa olika typer av polistjänster där man skiljer på administrativa poliser och traditionella poliser.
  Det finns en lång rad tjänster och uppgifter inom polisen som inte för sitt utförande kräver att man gått igenom polishögskolan i den del som avser vålds- konflikt- och vapenhantering, vilket upptar en stor del av utbildningstiden och även ställer mycket speciella krav på de som ska utbildas.
  Man behöver t.ex. inte kunna göra ett visst antal armhävningar eller kunna brotta ned och fängsla en person för att sitta och ta emot passansökningar.
  Det är ett stort slöseri med resurser att låta fullt traditionellt utbildade poliser kontrollera pass, titta på bilder från fortkörningskameror, sortera stulna cyklar eller skriva av parkeringsböter.
  Jag är övertygad om att om man inventerade behoven skulle man lätt kunna frigöra tusentals poliser till brottsbekämpande arbete på fältet och istället sätta in administrativa poliser med väsentligt kortare utbildning i deras ställe. Administrativa poliser skulle kunna arbeta med både enklare och mer kvalificerade uppgifter. De skulle förutom enklare uppgifter också med fördel kunna användas för inre spaning, utredning av IT-brott, kortbedrägerier, ekonomisk brottslighet mm.mm. Det är kanske till och med så att kravprofilen för en polis som ska specialisera sig mot IT-brottslighet eller ekonomisk brottslighet är helt annorlunda än den för en ordningspolis och rekryteringen och utbildningen borde anpassas därefter. Så sker inte idag, snarare tvärtom.
  Genom införande av administrativa poliser skulle rekryteringsbasen till polisyrket breddas högst avsevärt och utbildningen till denna typ av polis, för de enklare uppgifterna, skulle kunna göras kortare och billigare än den traditionella polisutbildningen.
  I den yttre tjänsten kan man också åstadkomma effektivare polis och bättre resursutnyttjande genom att se över vilka polisiära uppgifter som med fördel kan utföras av väktare istället för av poliser. Detta är redan på väg då en stor del av skydds- och ordningsbevakningen redan sköts av väktare, men det finns en hel del mer att göra där. T.ex. persontransporter, ID-kontroller, trafikdirigering mm.
  Staffan Tjus

  Gillad av 2 personer

 5. @ Kai Rämö,

  ”Nu vet jag att du argumenterar ohederligt.”

  Jaha….

  Vi kan väl jämföra vilka siffror du vill mellan Sverige och Finland. Tydligen gillar du inte att titta bara på beviljad asyl utan vill använda total invandring. För all del!

  Du hävdar att Finland totalt tog emot 26.355 invandrare under perioden 2010-2015. Motsvarande siffra för Sverige är cirka 700 tusen:

  Klicka för att komma åt Beviljade+uppeh%C3%A5llstillst%C3%A5nd+2009-2016.pdf

  Vidare går det bra att få en internationell jämförelse från UNHCR:

  http://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/551128679/asylum-levels-trends-industrialized-countries-2014.html

  Finland nämns knappt i texten och faller utanför alla topplistor, där Sverige dock genomgående leder. Men på sidan 20 kan man se siffror från alla västländer. Där ser man det som alla redan vet, nämligen att Finland har haft ett extemt litet inflöde av asylanter. Man ligger ungefär få samma nivå som Australien, som är världsberömda för sin järnhårda gränsbevakning.

  Sen hänger du upp dig på ordet ”tvångsberikning”. OK, vilken term föredrar du för att beskriva det statliga tvånget för kommunerna att ta emot migranter? Om du har något vettigt, kan vi använda det.

  Gillad av 1 person

  1. I den här artikeln debatterar vi polisen, inte invandringen.

   Det korrekta begreppet är Anvisningslagen för fördelning av flyktingar till kommuner.

   Jag har inte någonstans i inlägget eller efterföljande argumentation påstått att den invandring som har skett under senaste åren till Sverige är problemfri.

   Dock, som en före detta nämndeman som svurit domareden, så måste jag vara väldigt tydlig när det gäller rättsstatens principer, som aldrig får brytas. För du vet väl att Svea Rikes Lag gäller till och med i krig, och vi är inte där ens.

   En av de grundläggande principerna är att alla är oskyldiga till motsatsen har bevisats i en domstol och dom har vunnit laga kraft. Därför måste jag kraftigt avvisa alla generaliserande påståenden om att alla människor från en viss del av världen är kriminella. Och nej, i en rättsstat så fungerar det inte att en debattör påstår sig veta hur det förhåller sig på riktigt. För jag är ganska säker på att ingen domstol i Sverige skulle hålla med dig.

   En annan grundläggande princip är att kollektiva bestraffningar är inte tillåtet, utan varje individuell brottsling ska dömas för just sina gärningar. Så även OM en grupp är statistiskt överrepresenterade, så kan du aldrig fällas för att du tillhör just den gruppen.

   Så om vi återgår till sakfrågan, hur många poliser behöver Sverige för att lösa de problem som vi har i form av KRIMINALITET?

   Vi förordar en ökning på 50%, så att vi kan komma upp till en Europeisk nivå som motsvarar Tyskland eller Frankrike, dvs. en polistäthet på cirka 300-350 poliser per 100.000 invånare. Idag har vi cirka 200 poliser per 100.000 invånare. Övriga politiska partier dribblar med ett par tusen extra poliser, vi minst 10.000.

   Om om du anser att det behövs fler, hur många då? Vårt förslag är totalt 30.000.

   Gilla

   1. Ja, 30000 vore nog en bra början.

    ”Så även OM en grupp är statistiskt överrepresenterade, så kan du aldrig fällas för att du tillhör just den gruppen.”
    Tror inte någon har föreslagit det.

    Men … skall vi öka eller minska invandring till den gruppen?

    Gillad av 1 person

   2. @ Kai Rämö
    Du bör nog reflektera mer över ditt eget sätt att uttrycka dig och generalisera.
    Ser bara i debatten hittills hur du gör egna inläsningar i texten från Utlandssvensk, t.ex. ”Kulturberikning” vilket inte finns med i texten.
    Däremot kulturyttringar och tvångsberikning.
    Likaså generaliserar du tydligen över vad du benämner ”högerextrema kretsar när det gäller brottslighet som drabbar svenskar och som utförs av invandrare”.
    Vad menar du egentligen med ”högerextrema”?
    Vem är det, vad och varför?

    Noterar förresten att du tar fram tillmälet rasist, samt vill betackar dig för att låta folk med andra åsikter få lov att vara med i debatt här på MED’s sida.
    Det är väl inte något starkt tecken på demokratiskt förhållningssätt?

    Men bortsett från ovanstående så skulle jag vilja sticka ut hakan och påstå att en skillnad mellan din och Utlandssvensks analys och argumentation verkar delvis vara olika tidsperspektiv.
    Som jag uppfattar det handlar Utlandssvensks perspektiv inte om nu eller några få år framåt, utan är i mångt och mycket en tankebana för långt vidare i framtid.
    Detta baserat på otillräckligt polisiärt resultat, politisk ovilja, samt för stor del ovilja av hitresta att lära sig språket och passa in i ”svenskt” samhälle, samt och inte minst den snabbt förändrade demografin (rätta mig om jag har fel!).

    Jag skulle faktiskt vilja påstå att detta olika synsätt beroende på tidsperspektiv är något som verkar stå som en osynlig skiljevägg i den allmänna debatten och skapa heta diskussioner med negativ eller utebliven argumentationsteknik.

    Men för egen del så väljer jag att att inte bara fixera blicken inom relativ kort framtid, ty det vore ett stort misstag.
    Blicken MÅSTE finnas mycket, mycket längre framåt då våra vägval redan nu står till grund för hur det kommer att se ut för våra barn och barnbarn!

    Gillad av 1 person

 6. Har nu släppt igenom kommentaren som hade fastnat p.g.a. länkar. Det var alltså inte tal om att den hade blockerats. Men ingen av redaktörerna hade tyvärr möjlighet att åtgärda detta förrän nu.

  Gillad av 2 personer

  1. MED:s officiella ståndpunkt finns på hemsidan och uttrycks även här ovan. Vi vill att polisen återtar och upprätthåller våldsmonopolet i samhället och därför måste polisens resurser och befogenheter uppgraderas så att målet kan uppnås.

   Säkerheten och tryggheten i samhället är avgörande för medborgarnas möjlighet och rättighet att röra sig fritt på allmän plats, såväl som förtroendet för samhället i sin helhet. En mycket viktig del av demokratin.

   Alternativet – om polisen (samhället) inte klara av att upprätthålla våldsmonopolet – leder sannolikt till att medborgarna börjar skydda sig på annat sätt. Då går samhället från öppen demokrati till klansamhälle, varvid samhällsutvecklingen börjar gå bakåt istället för framåt.

   Det vill vi absolut inte och därför står MED upp för en starkare polis och ordningsmakt.

   Gillad av 1 person

   1. @Bosse Hansson
    MED:s officiella ståndpunkt…
    Låter mest som en stilla bön till meteorologen med en förhoppning om fint väder på Fredag.
    Vad jag kan se ovan spretar det duktigt vad det gäller det konkreta.Som en kombination mellan Annie och Anna.Behövs verkligen det?

    Gilla

   2. @Peter.

    Vad är det för något som inte är konkret i förslaget att öka från dagens cirka 20.000 poliser till 30.000 poliser.

    Dessutom är jag övertygad om att svenska poliser, förutsatt att de är tillräckligt många, klarar av själv inom ramen för sin profession formulera vad som behöver göras i praktiken.

    Och nu menar jag riktiga poliser och inte ”polischefer”….

    Gilla

   3. Hej! Jag har läst konversationen ovan. Jag undrar, vad har MED för åsikt om vapenlagstiftning och reformering av självförsvarslagar? I det samhälle som sverige har blivit så vill jag både ha rätt att beväpna mig för att skydda mig och de mina. OCH jag vill ha självförsvarslagar som gör detta möjligt så att jag kan försvara mig utan att automatiskt bli satt i fängelse. Till exempel skulle jag vilja ha en ”stand your ground” lag och rätt att skydda min egendom. Framförallt vad gäller egendomsskydd har sverige i dag fullständigt oacceptabel lagstiftning. Har ni någon hållning i frågan?

    Gilla

 7. Utöver de åtgärder som föreslås i inlägget skulle säkert polisens effektivitet kunna öka om man (a) stärkte den professionella kompetensen, exempelvis genom att säkra erfarenhet av polisiär verksamhet i den högsta ledningen, och (b) ge ökat utrymme åt kärnverksamheten genom att kraftigt begränsa NPM-inspirerade byråkratiska rutiner.

  Gilla

 8. GÅR det att få ett svar på om Kai Rämö företräder Med eller bara sig själv i den här diskussionen? Jag menar då inte bara hans otrevliga och mästrande bemötande av andra åsikter än hans egna?

  Gillad av 1 person

  1. Vilka sakfrågor vill du debattera när det gäller MED:s ambition att utöka antalet poliser?

   Det här inlägget handlar INTE om invandring, det handlar om polisens resurser för att kunna hantera kriminaliteten.

   Och ja, jag citerade fel, det var inte kulturberikning som Utlandssvensk skrev.

   Han skrev TVÅNGSBERIKNING.

   För det misstaget ber jag om ursäkt.

   Jag hittar inte ordet tvångsberikning i SAOL, så jag googlade lite.

   Ordet dök upp på hemsidorna Systemfel, Motpol, Nordfront.se och en artikel där begreppet används för vitamintillskott i födor.

   Jag antar att Utlandssvensk inte menade vitamintillskott, så man kunde kanske få en förklaring av begreppet?

   För när det gäller flyktingars placering till kommuner så är det korrekta begreppet Anvisningslagen.

   Gilla

   1. Inlägget handlar om polisen.
    Jag hävdar att polisen INTE skulle behöva mer resurser.
    1. Utvisa alla invandrare som begår grova brott.
    2. Ge ingen straffrabatt. Upprätta en stegrande påföljd för nästa brott.
    3. Utvisa alla som ljugit för att få sin sak prövad. Detta är grov ekonomisk brottslighet.
    4. Polisen börjar tillämpa nolltolerans. Små trafikbrott till vapenbrott mm tar buset bort från gatan. Observera att detta skulle gälla alla boende i Sverige.
    5. Sänk straffåldern. Är man gammal nog att begå en våldtäkt så är man gammal nog att ta straffet.
    6. Skicka ut samtliga ur landet som har fått avslag på sin ansökan och håll dem i förvar.
    7. Ålderstesta alla unga asylsökande män. Att ljuga om sin ålder är ett grovt ekonomiskt brott på ca 500.000 kr/år.
    8. Stäng gränsen för att vidare invandring tills läget är under kontroll.

    Sverige behöver inte något mer ängsligt parti.
    Ni skulle kunna vara partiet som borgerliga väljare röstar på.
    Men då krävs att man står upp för medborgarna i Sverige.
    Se och lär av Trump!

    Det ni visar i den här debatten mot Utlandssvensk bådar inte gott.
    /Tor

    Gillad av 1 person

   2. Systemfel, Motpol, Nordfront, alltså du menar politiskt intresserade människor som har jobbat mot den massinvandring som du själv håller med om är problematisk? I många år dessutom? Och till stort förfång för deras möjligheter att göra karriär eller ens få behålla en anställning? Och som till skillnad från dig inte berikat sig från det politiska system som har förstört sverige? DE människorna? De som visat idealism och som har haft som huvudfråga att stoppa det som har blivit huvudproblemet i sverige?

    Gilla

 9. Detta är nog inte en av MED:s bästa stunder. Men kanske fler än jag som läser detta inser att MED i riksdagen skulle bli ytterligare ett verklighetsförnekande parti. Ingen vettig människa önskar detta.

  Gillad av 1 person

  1. Vi som har skrivit bloggartikeln företräder MED.

   Vi har presenterat förslag på åtgärder som ska ge polisen bättre förutsättningar att kunna återta våldsmonopolet i samhället. Hela samhället.

   Vi är oroade och bryr oss om samhällets långsiktiga utveckling. Vi ser inget annat riksdagsparti presentera sådana åtgärder, knappt ens medge att polisen – på många håll i samhället – inte har kontroll på våldet. Och därför inte kan ge medborgarna där tillräcklig säkerhet och trygghet. Vilket är beklämmande.

   De av läsarna som också bryr sig om detta, får gärna ge ytterligare konstruktiva förslag på hur polisen kan få resurser och stöd att lösa problemet på både kort och lång sikt. Detta problem måste lösas.

   De läsare som inte tycker att polisen har en problematisk situation och följaktligen anser att vår oro är obefogad, finner föga stöd för sådan uppfattning här.

   Verkligheten förnekas bättre på andra bloggar.

   Gilla

   1. Man kan i varje fall konstatera att MED har alla möjligheter i världen att fortsätta vara ett mycket litet för att inte säga minimalt parti.Stingslighet och grälsjuka tar ingen över spärren.

    Gilla

 10. Man får konstatera vad man vill.

  Även konstatera att vissa kommentatorer enbart vill förminska MED, inte diskutera problem i samhället eller politik.

  Lycka till MED det! Någon annan stans.

  Gilla

 11. Det blev ju en annorlunda debatt, det här!

  Enligt min uppfattning, gick Kai Rämö över alla gränser. Men han visar inga tecken på att backa och då är det uppenbart att han står för sina värdeomdömen om mig.

  Rent allmänt tycker jag att det är utmärkt att folk vågar säga vad de tycker och Kai är i sin fulla rätt att ogilla mig och det jag skriver. Nu finner jag inte hans synpunkter vidare sakliga, men jag är även part i målet, så det är väl bara naturligt.

  Jag började skriva här för att jag var uppriktigt intresserad av MED och ville få reda på mer om var ni står. I stort sett har jag fått svar på mina frågor och tackar för detta. Men vidare debatt förefaller meningslös.

  Gillad av 1 person

  1. @utlandssvensk

   MED välkomnar all konstruktiv och välment debatt. I det avseendet är du – och andra – alltid väkomna tillbaka.

   Mindre seriös debatt betraktar vi i bästa fall som tidsfördriv men oftast som tämligen meningslös.

   Gilla

 12. Jag verkar ha sjabblat bort min kommentar och den är lite utanför ämnet. Skulle dock gärna höra om MED anser
  * att ett multikulturellt samhälle är önskvärt.
  * att ett multikulturellt samhälle är möjligt.
  * att multikulturella samhällen någonsin har existerat utan en diktator som håller ”locket på”.

  Det är naturligtvis en ledande fråga. Mitt svar på alla punkterna är Nej. (Sanandaji och andra har talat om den mycket ytliga bild av ”kultur” som krävs för att man skall kunna tro på ett multikulturellt samhälle.)

  Gilla

 13. Tycker er beskrivning av polisen är lite ”fluffig”.

  Är det så att ni tycker att genom att öka antalet poliser så fixar sig allt av sig själv?
  Vet att tråden inte handlar om invandring men om jag förstå statistiken rätt så minskar brottsligheten svenskar och ökar bland utrikesfödda och andra generationens invandrare. Så, med andra ord är polisens problem också i högsta grad sammankopplad med invandringen.

  Bodde i Abu Dhabi i två år. Där är den inhemska befolkningen ca 1,5 miljoner och invandrarna ca 5 miljoner.
  På något magiskt sätt försvinner det som vi förknippar med typisk brottslighet från MENA i Sverige när man går över gränder till Förenade Arabemiraten (UAE).
  Förklaringen är naturligtvis att polisen stenhårt upprätthåller lagarna. Dessutom är ALL invandring till UAE arbetskraftsinvandring. Sköter man sig inte så åker man ut.
  Polisen är vänlig och korrekt men stenhård.
  Landet är väldigt tryggt för både kvinnor och män.
  (Sen finns det naturligtvis problem men den islamistiska synen på kvinnan)

  Det jag vill säga är att vi kan inte bara tillföra resurser och tro att polisen reder upp läget i Sverige.
  ”Man måste vara hård mot de hårda” Fantomen.
  Se mitt tidigare inlägg

  Gilla

  1. @ Tor Tack för dina synpunkter.

   Artikeln belyser MEDs förslag avseende polisens uppdrag att på ett hållbart sätt upprätthålla våldsmonopolet i samhället. Gentemot alla brottslingar, oavsett deras ursprung.

   Artikeln avgränsas till polisen. För att upprätthålla säkerheten och tryggheten i samhället krävs även andra åtgärder, bland annat skärpningar i straffsatser och borttagande av straffrabatter. Men dessa är kopplade till rättsväsendet och kräver ett eget debattinlägg.

   Polisen måste inte vara hård. Men måste vara konsekvent och utföra sina uppgifter på ett snabbt och rakryggat sätt. För detta krävs tillräckliga resurser.

   Lika inför lagen ska gälla. Då blir det ordning.

   Gilla

 14. Ordet ”kulturberikare” har sitt ursprung från de som ansåg att människor från andra länder skulle berika Sverige med sina kulturer. Det var med andra ord från början ett begrepp som användes positivt. Emellertid fick ordet med åren en annan innebörd när konsekvensen av berikandet blev tydlig.
  Det är som med Magnus Betnérs ”Sverige har aldrig varit tryggare.” Idag används det ironiskt när det framkommit att det är en ren lögn, eller fake news.

  Gillad av 1 person

 15. Orkade inte läsa fler efter att Kai förvandlade ”majoritet” till ”alla”, slängde ur sig skällsordet rasist mot en som debatterar sakligt och vill ha svar på vad som ska göras, samt att Kai även jämför Finlands asylmottagande/migration med Sveriges.. alla som kan läsa statistik och ta del av offentliga siffror vet att Finland och Sverige de senaste åren spelat i helt olika serier. Finland håller insläppet på en lagom nivå och jag hade för övrigt gärna sett att vi tog efter Finland både vad gäller migration och skola. Jag hade hur som helst hoppats på först BF och sedan MED, men om de högst uppsatta inom MED argumenterar lika taffligt som Kai fasar jag för hur de längre ner i ledet kommer debattera med andra partiföreträdare. Ska man kunna slå sig in på den politiska spelplanen bör man kunna debattera mer seriöst. Trist, för i början kändes MED precis som ett parti vi skulle behöva inom svensk politik.

  Gillad av 1 person

 16. Jag tycker det är sorgligt att se den kritik som Kai får motta i den här tråden. Det var alldeles uppenbart att ”Utlandssvensk” argumenterade helt subjektivt och bara ville få igenom sina extrema anti-invandrarförslag. Jag har fått uppfattningen att MED inte är ”PK” i bemärkelsen att vi kan diskutera t.ex invandringsfrågan sakligt. Men det betyder inte att vi förnekar att främlingsfientlighet, fördomar eller s.k ”rasism” förekommer. Det är fortfarande viktigt att markera mot icke-demokratiska värderingar. Några här påstår att MED skulle vara verklighetsförnekande och PK. Det stämmer helt enkelt inte, det framstår snarare som att vissa bara vill vädra sina generaliserande åsikter kring invandring utan att riskera att möta motstånd. Då är det här fel forum. Synd att många inom SD eller andra som inte uppfattar sig som PK själva har blivit lättkränkta och stingsliga (allt de själva påstår sig hata). Så fort de möter motstånd i debatten gnäller de och skyller på PK… Att inte vara PK betyder inte att det är okej att slänga ur sig vilka osakliga eller främlingsfientliga argument som helst, det betyder att man kan debattera känsliga frågor sakligt.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s