Medborgerlig Samlings Stockholmsdistrikt anordnade 19 januari en talarkväll som samlade ett sjuttiotal medlemmar och andra intresserade av partiet.

Kvällen inleddes med att Medborgerlig Samlings förste vice ordförande Bo Hansson berättade om varför partiet finns, vad det vill och hur målet om en riksdagsplats 2018 skall nås. Kvällens huvudpunkt var dock den inbjudne gästen, Johan Westerholm, som till vardags driver sajten Ledarsidorna.se.

Advokatsamfundets särställning

Westerholm talade kring ämnet Advokatsamfundet utmanar rättssystemet och inledde med att hänvisa till Axel Oxenstierna, som var den som satte normen för den svenska statsförvaltningen som också är världens äldsta: den med statliga myndigheter frikopplade från den politiska makten. Westerholm redogjorde sedan för det svenska rättsväsendet med dess olika delar. Fokus för föredraget var dock Advokatsamfundets särställning inom svenskt rättsväsende. För det första åtnjuter advokater ett antal privilegier som t.ex. att advokatkontor inte kan bli föremål för husrannsakan och att tjänstefel som en advokat gör i tjänsten inte avgörs av domstol utan av Advokatsamfundets egen disciplinnämnd.

Delikatessjäv genomsyrar rättsväsendet

Inom Advokatsamfundet finns två nätverk, Hilda och Ruben, som bildades för att främja kvinnors avancemang inom branschen. Hildas medlemmar är kvinnor och Rubens män. Westerholm lyfte fram att Hilda och Ruben inte är vilka nätverk som helst. I dessa återfinns högt uppsatta personer inom svensk statsförvaltning och svenskt rättsväsende: Justitiekanslern, rikspolischefen, förre generaldirektören för Migrationsverket, ordföranden för Högsta Domstolen, generaldirektören för Riksskatteverket för att nämna några. Detta innebär att det finns personliga relationer mellan individer som är satta att ha olika och oberoende roller inom rättsväsendet. Eftersom det i Sverige är möjligt att lämna en advokatkarriär med vilande medlemskap i Advokatsamfundet för att gå vidare till domarbanan, är sannolikheten stor att två gamla kolleger möts i en svensk domstol: En domare och en försvarsadvokat exempelvis. Vid en sådan situation föreligger delikatessjäv, dvs. det kan finnas relationer som kan urholka förtroendet. Westerholm lyfte fram allt fler exempel för att illustrera det nät av relationer som utgör svenskt rättsväsende. Domarnämnden, som är den myndighet som bereder viktiga tjänstetillsättningar, exempelvis justitieråd till HD, riksåklagare och JO, består till största delen av medlemmar i Hilda och Ruben.

”Det blir värre”

Endast advokater får vara målsägarbiträdande vid migrationsmål enligt en överenskommelse som träffats mellan Advokatsamfundet, Migrationsverket och Domstolsverket. Migrationsmålen utgör enligt Westerholm en ”kassako utan dess like”, vilket exemplifierades genom den stora affär advokater finner i att ta sig an migranters överklagande av skäl för permanenta uppehållstillstånd (PUT). Många som fått PUT inom kategorin för övriga skyddsbehövande, vill på grund av möjligheten till familjeåterförening nå den högre klassen asylskäl. Överklagandena ger rätt till juridiskt ombud som alltså bara advokater får vara.

Westerholm framhöll även Advokatsamfundets politiska agenda genom det cirkulär som samfundet skickat ut till sina medlemmar nyligen med uppmaningen att inte ställa upp som ombud vid åldersbestämning av ensamkommande. Därmed låses hela rättsprocessen.

img_1038

Farligt för rättssystemet

Westerholm poängterade faran med de intima nätverksrelationerna, det delikatessjäv de ger upphov till samt med den politiska agenda som Advokatsamfundet driver. Därmed utmanas det allmänna rättsmedvetandet hos människor. Och vad händer om respekten för rättssystemet går förlorad?

Dagens brister är lätta att åtgärda politiskt, menade Westerholm. Men det krävs ett politiskt ledarskap med råg i ryggen och ett politiskt mod. Delikatessjäv är en fråga som kan drivas, särställningen kring husrannsakan är en annan. En ytterligare åtgärd är att den unge juristkandidaten ska tvingas välja bana och så den inte kan hoppa mellan olika juristämbeten. ”Vi måste tillbaka till Axel Oxenstierna”, betonade Westerholm och avslutade med ett citat som den gamle rikskanslern yttrat till sin son: ”Min son, du skulle bara veta med hur mycket okunskap världen styres”.

camilla

Camilla Amft

styrelseledamot Medborgerlig Samling

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s